Salt la conţinut

Salt la cuprins

Indexul tematic al Turnului de Veghe pe 2004

Indexul tematic al Turnului de Veghe pe 2004

 Indexul tematic al Turnului de Veghe pe 2004

Este indicată ediţia în care apare articolul

ARTICOLE DE STUDIU

Acceptaţi ajutorul lui Iehova?, 15/12

A le purta de grijă celor în vârstă — o responsabilitate creştină, 15/5

„Armura completă care provine de la Dumnezeu“, 15/9

Cei ce-i dau glorie lui Dumnezeu sunt binecuvântaţi, 1/6

Cei în vârstă — membri preţioşi ai congregaţiei creştine, 15/5

Cine îi dă azi glorie lui Dumnezeu?, 1/10

„Continuaţi să căpătaţi putere în Domnul“, 15/9

Creaţia proclamă gloria lui Dumnezeu, 1/6

„Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm“ (rugăciunea-model), 1/2

‘Duceţi-vă şi faceţi discipoli’, 1/7

„Fă lucrarea unui evanghelizator“, 15/3

Găsiţi plăcere în ‘legea lui Iehova’?, 15/7

„Hotărârea lui Iehova“ nu dă greş, 15/7

Iehova, ‘fortăreaţă în timp de strâmtorare’, 15/8

Iehova este ajutorul nostru, 15/12

Iehova este plin de iubire loială, 15/1

Iehova îşi va executa judecata împotriva celor răi, 15/11

Iehova le revelează gloria sa celor umili, 1/8

Iehova se îngrijeşte de necesităţile noastre zilnice (rugăciunea-model), 1/2

„Înfăptuieşte-ţi pe deplin ministerul“, 15/3

‘Învăţaţi-i să respecte tot ce v-am poruncit’, 1/7

Măreţia lui Iehova este de nepătruns, 15/1

Nu ascultaţi „glasul străinilor“, 1/9

Obosiţi, dar nu extenuaţi, 15/8

Persecutaţi, dar fericiţi, 1/11

„Pe tot pământul a ieşit sunetul lor“, 1/1

Punctul de vedere echilibrat cu privire la alcool, 1/12

Să acceptăm îndrumarea Dumnezeului cel viu, 15/6

Să apreciem darul vieţii la justa lui valoare, 15/6

„Să aveţi o tandră afecţiune unii faţă de alţii“, 1/10

Să fim curajoşi ca Ieremia, 1/5

Să-l căutăm pe Iehova, cel care cercetează inima, 15/11

Să-l glorificăm pe Dumnezeu cu „o singură gură“, 1/9

Să manifestăm bunătate într-o lume rea, 15/4

Să ne bazăm pe spiritul lui Dumnezeu când apar schimbări în viaţă, 1/4

Să ne împotrivim spiritului unei lumi în schimbare, 1/4

Să ne însuşim concepţia lui Cristos despre ce înseamnă a fi „mare“, 1/8

Să ne întărim unii pe alţii, 1/5

Să ne păstrăm castitatea păzindu-ne inima, 15/2

Să nu ne lăsăm înşelaţi!, 15/2

Să predicăm cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, 15/11

Să proclamăm cu toţii gloria lui Dumnezeu, 1/1

„Scena lumii este în schimbare“, 1/2

„Sclavul fidel“ trece testul!, 1/3

Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să iubească bunătatea, 15/4

Slujitorii lui Iehova sunt fericiţi, 1/11

Speranţa de a trăi în Paradis, 15/10

„Străbate ţara“, 15/10

Tineri, vă clădiţi viitorul punând o temelie sigură?, 1/5

Umblă pe calea integrităţii, 1/12

Un „sclav“ fidel şi prevăzător, 1/3

Urâţi fără motiv, 15/8

BIBLIA

Biblia Complutensă, 15/4

„Călător în slujba Evangheliei“ (G. Borrow), 15/8

Comorile de la Chester Beatty, 15/9

„Deosebit de bună“ (Traducerea lumii noi), 1/12

Idei importante din Deuteronomul, 15/9

Idei importante din Exodul, 15/3

Idei importante din Geneza — I, 1/1

Idei importante din Geneza — II, 15/1

Idei importante din Iosua, 1/12

Idei importante din Leviticul, 15/5

Idei importante din Numeri, 1/8

CALENDAR

„Bogăţia mării“, 15/9

„Cât de multe sunt lucrările Tale!“, 15/11

„Copacii se satură de apă“, 15/1

„Mai măreţ decât munţii“, 15/3

„Să bată din palme râurile“, 15/5

„Vara şi iarna nu vor înceta“, 15/7

DIVERSE

666 — Nu doar o enigmă, 1/4

„Adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică“ (1Ioan 5:20), 15/10

Anabaptiştii, 15/6

Ar trebui clerul să predice doctrine politice?, 1/5

Aţi vrea să trăiţi veşnic?, 15/11

„Au plecat cu corabia spre Cipru“, 1/7

Capadocia, 15/7

Ce dă cu adevărat sens vieţii?, 1/8

„Cei blânzi vor moşteni pământul“, 1/10

Conducători buni, 1/11

Ehud, 15/3

Fericire, 1/9

Fiara şi semnul ei, 1/4

Guvernarea Regatului — o realitate, 1/8

Guvernare bună, 1/8

În ale cui promisiuni putem avea încredere?, 15/1

Locul unde închinarea adevărată a înfruntat păgânismul (Efes), 15/12

Mori care au pus pâinea pe masă, 15/9

Necesităţi spirituale, 1/2

„O capodoperă a ingineriei“ (marea turnată), 15/1

Pacea din Westfalia, 15/3

Pot fi salvate bisericile?, 1/3

Rebeca, 15/4

Religia la rădăcina problemelor?, 15/2

Rugăciunea „Tatăl nostru“, 15/9

Sabat, 1/3

Să facem parte dintr-o religie?, 1/6

Să ne rugăm îngerilor pentru ajutor?, 1/4

Schimbă rugăciunea ceva?, 15/6

Scrisoare către Noe, 1/7

Slujitorii lui Dumnezeu asemenea copacilor, 1/3

Speranţă de pace, 1/1

Spiritualitatea şi bunăstarea, 1/2

Sporturile antice, 1/5

Unde găsim sfaturi bune, 15/8

Valori spirituale, 15/10

IEHOVA

„Cât de multe sunt lucrările Tale!“, 15/11

‘Facă-se voia Ta pe pământ’, 15/4

Îl putem bucura pe Dumnezeu?, 15/5

Se interesează de tine, 1/7

Se preocupă de noi?, 1/1

Umilinţa, 1/11

ISUS CRISTOS

Miracole — Realitate sau ficţiune?, 15/7

O naştere memorabilă, 15/12

ÎNTREBĂRI DE LA CITITORI

144 000 — un număr literal?, 1/9

23 000 sau 24 000 de israeliţi ucişi? (1Co 10:8; Nu 25:9), 1/4

‘A da cu împrumut fără a spera ceva înapoi’ (Lu 6:35), 15/10

A naufragiat Pavel în Malta?, 15/8

Cămilă şi ac literale? (Mt 19:24; Mr 10:25; Lu 18:25), 15/5

Ce a prefigurat Jubileul, 15/7

Ce s-a întâmplat, cine a fost în pericol? (Ex 4:24–26), 15/3

Cum a putut Hanemeel să-i vândă un ogor lui Ieremia? (Ier 32:7), 1/3

Cum putem mâhni spiritul sfânt? (Ef 4:30), 15/5

De ce avea Mical un terafim? (1Sa 19:13), 1/6

De ce i-a permis Isus lui Toma să-l atingă, dar nu şi Mariei Magdalena, 1/12

De ce israeliţii se puteau căsători cu femei captive, 15/9

De ce Iuda a avut relaţii sexuale cu o femeie ce părea prostituată? (Ge 38:15), 15/1

Demonii în timpul Mileniului, 15/11

Fracţiuni de sânge, 15/6

„Iubirea perfectă“ (1 Ioan 4:18), 1/10

Lăcomia la mâncare, 1/11

„Necredincioşii“ (2Co 6:14), 1/7

‘Satan căzut deja din cer’ (Lu 10:18), 1/8

Unde a găsit porumbelul frunza de măslin? (Ge 8:11), 15/2

MARTORII LUI IEHOVA

Abordarea oamenilor la locul de muncă, 1/4

Absolvirea Şcolii Galaad, 15/6; 15/12

A vorbi despre credinţă cu colegii de clasă (Polonia), 1/10

Bucuria de a dărui (donaţii), 1/11

„Buricul Pământului“ — gazda unui congres (Insula Paştelui), 15/2

Congresele „Daţi-i glorie lui Dumnezeu“, 1/15

Congresele „Să umblăm cu Dumnezeu“, 1/3

Conştiinţă cinstită (restituirea unui telefon celular), 1/2

Creştinismul prosperă, 1/3

„Insulele Prieteniei“ (Tonga), 15/12

În amintirea „victimelor uitate“, 1/9

Liberia, 1/4

Loiali şi neclintiţi (Polonia), 15/10

Mai mult decât o joacă (copii), 1/10

Mărturie informală în teritoriul anglofon din Mexic, 15/4

„Ne-a învăţat să-i respectăm convingerile religioase“ (Italia), 15/6

Populaţiile indigene din Mexic, 15/8

Să facem bine în vremuri de restrişte, 1/6

Scrisoare de la Alejandra (Mexic), 1/10

„Treci şi ajută-ne“ (Bolivia), 1/6

RELATĂRI AUTOBIOGRAFICE

Am avut încredere în grija lui Iehova (A. Denz Turpin), 1/12

Am învăţat secretul de a fi mulţumit (I. Osueke), 1/3

Am simţit bunătatea lui Iehova (F. King), 1/2

Am supravieţuit datorită puterii lui Iehova (E. Haffner), 1/8

Deşi orb, ochii mi s-au deschis! (E. Hauser), 1/5

Din celule întunecoase în Alpii elveţieni (L. Walther), 1/6

O instruire de o viaţă (H. Gluyas), 1/10

O viaţă de sacrificiu plină de satisfacţii (M. şi R. Szumiga), 1/9

Poziţie fermă de partea Regatului lui Dumnezeu (M. Žobrák), 1/11

Sacrificii mici, binecuvântări mari (G. şi A. Aljian), 1/4

Spiritul misionar mi-a adus bogate binecuvântări (T. Cooke), 1/1

Viaţă plină de satisfacţii în pofida necazurilor (A. Hyde), 1/7

VIAŢA ŞI CALITĂŢILE CREŞTINE

Avraam şi Sara — exemple de credinţă, 15/5

„Cel prevăzător lucrează cu cunoştinţă“ (Pr 13), 15/7

Cina Domnului, 15/3

„Cortul celor drepţi va înflori“ (Pr 14), 15/11

Cu ce atitudine aşteptaţi, 1/10

Cum dovedim iubire faţă de Dumnezeu, 1/3

Cum putem deosebi binele de rău?, 1/12

Educarea copiilor, 15/6

Îngrădeşte neutralitatea iubirea?, 1/5

„Luptă-te excelenta luptă a credinţei“, 15/2

Mângâiere pentru cei în necazuri, 15/2

Moştenirea datorată copiilor, 1/9

Obiective spirituale, 15/7

Privirea aţintită spre răsplată, 1/4

Să facem faţă descurajării, 1/9

Să facem faţă nesiguranţei vieţii, 1/2

Sunteţi sclavii problemelor?, 1/6

Tineri, acceptaţi ajutorul părinţilor pentru a vă păzi inima!, 15/10