Salt la conţinut

Salt la cuprins

Guvernarea Regatului lui Dumnezeu — o realitate a zilelor noastre

Guvernarea Regatului lui Dumnezeu — o realitate a zilelor noastre

 Guvernarea Regatului lui Dumnezeu — o realitate a zilelor noastre

„Cum s-ar putea realiza un acord între ţări cu o diversitate culturală atât de mare şi cu niveluri de dezvoltare atât de diferite? S-a spus că numai un atac de pe altă planetă va putea uni familia umană.“ — The Age, ziar australian.

UN ATAC de pe altă planetă? Deşi nu ştim dacă un asemenea atac ar uni toate naţiunile pământului, Biblia a profeţit despre o criză iminentă care va duce la coalizarea naţiunilor lumii şi care va fi, într-adevăr, provocată de forţe din afara pământului.

Sub inspiraţie divină, regele David al Israelului antic a vorbit în limbaj profetic despre starea de lucruri mondială descrisă mai sus: „Împăraţii pământului se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva DOMNULUI şi împotriva Unsului Său: «Să rupem legăturile lor şi să aruncăm departe de noi funiile lor!»“ (Psalmul 2:2, 3; Faptele 4:25, 26). Despre conducătorii lumii profeţia spune că se vor răscula împotriva lui Iehova, Creatorul universului, şi a unsului său, regele Isus Cristos. Când avea să se întâmple aceasta?

Conform cronologiei biblice şi a profeţiilor care s-au împlinit, Regatul lui Dumnezeu, avându-l rege pe Isus Cristos, a fost stabilit în  ceruri în anul 1914. * Atunci, naţiunile lumii erau unite printr-o dorinţă comună. În loc să se supună Regatului lui Dumnezeu, care tocmai luase fiinţă, ele au intrat într-o competiţie pentru putere — Războiul cel Mare, sau primul război mondial.

Cum consideră Iehova Dumnezeu această reacţie a conducătorilor umani? „Cel care locuieşte în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui le vorbeşte şi în aprinderea Sa îi îngrozeşte.“ După aceea, Iehova îi va spune Fiului său, Regele uns al Regatului: „Cere-Mi şi-Ţi voi da popoarele de moştenire şi marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma în bucăţi ca pe vasele unui olar“. — Psalmul 2:4, 5, 8, 9.

Zdrobirea definitivă cu un toiag de fier a naţiunilor ostile Regatului va avea loc la Armaghedon, sau Har-Maghedon. Revelaţia, ultima carte a Bibliei, numeşte acest eveniment de maximă încordare „războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic“, când „regii întregului pământ locuit“ vor fi adunaţi la un loc (Revelaţia 16:14, 16). Influenţate de demoni, naţiunile pământului îşi vor uni în cele din urmă forţele, cu un singur obiectiv — acela de a lupta împotriva Dumnezeului cel Atotputernic.

Momentul când oamenii se vor aduna pentru a lupta împotriva suveranităţii lui Dumnezeu se apropie cu paşi repezi. În mod paradoxal, „unitatea“ nu le va ajuta la nimic. Dimpotrivă, acţiunea lor va marca începutul mult aşteptatei păci pentru întreaga omenire. Dar ce se va întâmpla apoi? În bătălia finală, Regatul lui Dumnezeu „va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii [ale lumii], dar [el însuşi] va dăinui pentru totdeauna“ (Daniel 2:44). Regatul lui Dumnezeu, şi nu vreo organizaţie umană, va fi guvernul care va împlini dorinţa de pace a omenirii!

Conducătorul guvernului ceresc

Acest guvern este Împărăţia, sau Regatul, pentru care s-au rugat cu sinceritate mulţi oameni: „Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ“ (Matei 6:10, Biblia Cornilescu, ediţia din 1996). Regatul lui Dumnezeu nu este o stare abstractă, ci un guvern real care a înfăptuit lucruri extraordinare de la naşterea sa în ceruri în 1914. Să analizăm câteva dovezi care arată că în prezent Regatul lui Dumnezeu este un guvern în exerciţiu.

În primul rând, el are un birou executiv puternic şi eficient, condus de regele întronat, Isus Cristos. În 33 e.n., Iehova Dumnezeu l-a numit pe Isus Cristos Capul congregaţiei creştine (Efeseni 1:22). De atunci, Isus şi-a exercitat autoritatea, dovedindu-şi calităţile de conducător. De exemplu, când în Iudeea secolului I a fost o mare foamete, congregaţia creştină a trecut imediat la acţiune pentru a-i ajuta pe cei afectaţi. S-a organizat o campanie de ajutorare, iar Pavel şi Barnaba au fost trimişi din Antiohia ca să coordoneze această acţiune. — Faptele 11:27–30.

Având în vedere că în prezent guvernul ceresc este în plin exerciţiu, ne putem aştepta ca  Isus Cristos să facă şi mai mult. Ori de câte ori au loc dezastre — cutremure, foamete, inundaţii, uragane, furtuni sau erupţii vulcanice —, Martorii lui Iehova vin cu promptitudine în ajutorul colaboratorilor lor, precum şi al altor oameni, din zonele sinistrate. De exemplu, când El Salvadorul a fost zguduit de câteva cutremure devastatoare în ianuarie şi februarie 2001, s-au organizat acţiuni de ajutorare în toate regiunile ţării, iar grupuri de Martori ai lui Iehova din Canada, Guatemala şi Statele Unite ale Americii şi-au oferit sprijinul. Într-un timp scurt au fost reconstruite trei lăcaşuri de închinare, precum şi peste 500 de case.

Supuşii guvernului ceresc

De la naşterea lui în 1914, Regatul ceresc al lui Dumnezeu a adunat şi a organizat supuşi din toate popoarele lumii. Această lucrare se desfăşoară ca împlinire a unei remarcabile profeţii consemnate de Isaia: „Se va întâmpla în zilele din urmă, că muntele casei DOMNULUI [închinarea sa înălţată] va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; . . . şi toate popoarele se vor îngrămădi spre el“. Profeţia spune că „multe popoare“ vor urca pe acest munte şi vor accepta instrucţiunile şi legile lui Iehova. — Isaia 2:2, 3.

Această activitate a devenit cea mai importantă lucrare a zilelor noastre, la care participă mai mult de şase milioane de creştini din peste 230 de ţări şi teritorii ale pământului. Cu ocazia congreselor internaţionale ale Martorilor lui Iehova, observatorii sunt deseori surprinşi să vadă iubirea, pacea şi unitatea din mijlocul marilor grupuri de oameni, care au depăşit obstacole naţionale, culturale şi lingvistice (Faptele 10:34, 35). Nu sunteţi de acord că numai un guvern real, eficient şi stabil poate uni în deplină pace şi armonie sute de naţionalităţi?

Guvernul divin îşi instruieşte supuşii

Orice guvern are dreptul să le dea legi cetăţenilor săi, iar cei ce vor să trăiască sub acel guvern trebuie să le respecte. În mod asemănător, toţi cei ce devin supuşi ai Regatului lui Dumnezeu trebuie să se conformeze legilor acestui guvern. Totuşi, faptul de a ajuta oameni din medii sociale şi culturi foarte diferite să accepte şi să se conformeze aceloraşi norme este o sarcină uriaşă. Programul eficient de instruire care atinge şi transformă nu numai mintea, ci şi inima constituie o altă dovadă că Regatul lui Dumnezeu este o realitate.

Cum îndeplineşte guvernul ceresc această misiune dificilă? Prin metoda apostolică de predicare „din casă în casă“ şi de predare a Cuvântului lui Dumnezeu fiecărui om interesat (Faptele 5:42; 20:20). Cât de eficientă este această metodă de instruire? Jacques Johnson, preot catolic, a scris într-un ziar canadian despre  eforturile sale de a convinge o femeie să nu mai studieze cu Martorii lui Iehova. „Eram nedumerit şi mi-am dat seama că luptam pentru o cauză pierdută“, mărturiseşte el. „În câteva luni Martorele reuşiseră să lege o prietenie strânsă cu această tânără mamă care nu mai ieşea din casă. S-au ataşat de ea, ajutând-o, devenindu-i prietene şi apropiindu-se sufleteşte de ea. Curând, tânăra a devenit o membră activă a religiei lor şi n-am mai putut face nimic pentru a o împiedica să ia această hotărâre.“ Milioane de oameni din întreaga lume reacţionează ca această fostă catolică a cărei inimă a fost atinsă de mesajul Bibliei predat de Martorii lui Iehova, precum şi de conduita creştină a acestora.

Metoda de instruire — o instruire teocratică — se bazează pe Biblie, susţinând valorile şi normele sale de conduită. Ea îi învaţă pe oameni să-i iubească şi să-i respecte pe ceilalţi, indiferent de mediul din care provin (Ioan 13:34, 35). De asemenea, ea îi ajută pe oameni să urmeze îndemnul: „Nu vă mai conformaţi acestui sistem de lucruri, ci transformaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să puteţi constata voi înşivă care este voinţa cea bună, plăcută şi perfectă a lui Dumnezeu“ (Romani 12:2). Renunţând la vechiul lor mod de viaţă şi conformându-se cu bucurie legilor şi principiilor guvernului ceresc, milioane de oameni au găsit pace, fericire şi o speranţă sigură de viitor. — Coloseni 3:9–11.

Un ajutor extraordinar în realizarea acestei unităţi mondiale este revista Turnul de veghe. Cu ajutorul unor metode de traducere bine puse la punct şi al unui echipament de tipărire multilingvă, principalele articole din Turnul de veghe sunt tipărite simultan în 135 de limbi, astfel încât peste 95% dintre cititorii din întreaga lume pot studia concomitent materialul în propria lor limbă.

Un autor mormon a alcătuit o listă cu cele mai bune publicaţii misionare din afara bisericii sale. În capul listei a aşezat revistele Turnul de veghe şi Treziţi-vă!, publicate de Martorii lui Iehova. El a spus: „Nimeni nu poate acuza revistele Turnul de veghe şi Treziţi-vă! că încurajează mulţumirea de sine. Dimpotrivă, ele imprimă un simţ al urgenţei pe care rareori l-am întâlnit în alte publicaţii religioase. Revistele Turnul de veghe şi Treziţi-vă! sunt captivante întrucât relatează fapte reale, sunt bine documentate şi abordează subiecte de actualitate“.

Există dovezi copleşitoare că Regatul lui Dumnezeu este în plin exerciţiu. Martorii lui Iehova le împărtăşesc cu bucurie şi cu zel semenilor lor „această veste bună a regatului“, invitându-i să devină supuşii săi (Matei 24:14). Vi se pare atrăgătoare o asemenea perspectivă? Şi dumneavoastră vă puteţi bucura de binecuvântările ce rezultă din asocierea cu cei ce sunt instruiţi şi depun eforturi pentru a trăi la înălţimea normelor Regatului. De asemenea, puteţi avea perspectiva de a trăi sub domnia Regatului în promisa lume nouă în care „va locui dreptatea“. — 2 Petru 3:13.

[Notă de subsol]

^ par. 5 Pentru o analiză detaliată, vezi cap. 10, intitulat „Regatul lui Dumnezeu guvernează“, din cartea Cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică, publicată de Martorii lui Iehova, p. 90–97.

[Legenda fotografiilor de la paginile 4, 5]

În 1914 naţiunile au intrat într-un război mondial

[Legenda fotografiilor de la pagina 6]

Acţiunile benevole de ajutorare sunt o dovadă vie a iubirii creştine

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Martorii lui Iehova din întreaga lume beneficiază de acelaşi program de instruire