Salt la conţinut

Salt la cuprins

Absolvenţii Şcolii Galaad — lucrători zeloşi gata de seceriş

Absolvenţii Şcolii Galaad — lucrători zeloşi gata de seceriş

 Absolvenţii Şcolii Galaad — lucrători zeloşi gata de seceriş

„SECERIŞUL este mare, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Stăpânul secerişului să facă să iasă lucrători la secerişul său“ (Matei 9:37, 38). Aceste cuvinte au avut o semnificaţie deosebită pentru absolvenţii celei de-a 116-a clase a Şcolii Biblice Galaad a Societăţii Watchtower, pregătiţi să plece în teritoriile misionare repartizate.

Sâmbătă, 13 martie 2004, 6 684 de persoane s-au întrunit la Centrul de Învăţământ al Societăţii Watchtower (de la Patterson, statul New York), precum şi în alte locuri unde programul s-a transmis prin circuit închis, pentru a urmări festivitatea de absolvire. Cu acest prilej, absolvenţii au primit sfaturi şi încurajări de despărţire. Îndemnurile adresate lor ne încurajează şi pe noi să lucrăm cu zel la secerişul spiritual.

Cuvintele de deschidere ale lui Theodore Jaracz, membru al Corpului de Guvernare şi absolvent al celei de-a şaptea clase a Şcolii Galaad, s-au concentrat asupra poruncii lui Isus: „Duceţi-vă . . . şi faceţi discipoli din oameni ai tuturor naţiunilor“ (Matei 28:19, 20). O introducere potrivită, având în vedere că absolvenţii au fost repartizaţi în 20 de ţări! El le-a reamintit că instruirea primită din Cuvântul lui Dumnezeu i-a echipat în mod complet pentru a fi lucrători zeloşi la cel mai important seceriş — secerişul spiritual. — Matei 5:16.

Cum să strângă multe roade

Primul vorbitor din program a fost Robert Wallen, care desfăşoară de mulţi ani o activitate în strânsă legătură cu Şcoala Galaad. Discutând pe marginea temei „Frumuseţea compasiunii“, el le-a spus proaspeţilor absolvenţi: „Compasiunea este limba pe care o aud şi surzii şi o văd şi orbii“. Isus a fost sensibil la suferinţa altora şi a încercat să le-o aline (Matei 9:36). În lucrarea de predicare, în congregaţie, în casele de misionari, precum şi în căsnicia lor, noii misionari vor avea nenumărate ocazii să procedeze la fel. Vorbitorul i-a sfătuit: „Manifestaţi această frumoasă calitate când le slujiţi altora. Numai un comportament ireproşabil este potrivit într-o casă de misionari. De aceea, străduiţi-vă să îmbrăcaţi veşmântul compasiunii“. — Coloseni 3:12.

În continuare, Gerrit Lösch, membru al Corpului de Guvernare şi absolvent al celei de-a 41-a clase a Şcolii Galaad, a dezvoltat subiectul „Proclamatori ai salvării“ (Isaia 52:7NW). Pentru a fi salvaţi în sens fizic când actualul sistem de lucruri va fi distrus, oamenii trebuie să asimileze o cunoştinţă exactă din Cuvântul lui Dumnezeu, să facă o declaraţie publică a credinţei lor şi să se boteze (Romani 10:10;  2 Timotei 3:15; 1 Petru 3:21). Însă principalul motiv pentru care proclamăm salvarea nu este acela de a salva oameni, ci de a-i aduce laude lui Dumnezeu. De aceea, fratele Lösch i-a sfătuit pe noii misionari: „Duceţi mesajul despre Regat până la marginile pământului şi fiţi proclamatori zeloşi ai salvării. Faceţi toate acestea spre lauda lui Iehova“. — Romani 10:18.

„Cât de strălucitoare e lumina voastră?“, a fost întrebarea pusă de Lawrence Bowen, instructor la Şcoala Galaad. El s-a referit la cuvintele lui Isus din Matei 6:22 şi i-a încurajat pe absolvenţi să-şi păstreze ochiul „simplu“ pentru „a reflecta lumina spirituală care îl glorifică pe Iehova şi le aduce foloase oamenilor“. Încă de la începutul ministerului său, Isus a lăsat un exemplu perfect în această privinţă concentrându-şi întreaga activitate asupra îndeplinirii voinţei lui Dumnezeu. Faptul că a meditat la lucrurile minunate învăţate în cer de la Tatăl său l-a ajutat să treacă peste încercările la care l-a supus Satan în pustiu (Matei 3:16; 4:1–11). Isus a demonstrat că şi-a pus toată încrederea în Iehova când a înfăptuit lucrarea pentru care fusese trimis de Dumnezeu. În mod asemănător, pentru a depăşi problemele ce-ar putea să apară, misionarii trebuie să-şi păstreze bunele obiceiuri de studiu şi să se bazeze complet pe Iehova.

Mark Noumair, unul dintre instructori şi absolvent al celei de-a 77-a clase a Şcolii Galaad, a încheiat seria cuvântărilor prezentând tema: „Iată-ne în mâinile tale“ (Iosua 9:25). El i-a încurajat  pe absolvenţi să imite atitudinea gabaoniţilor din vechime. Deşi Gabaonul era „o cetate mare . . . şi toţi bărbaţii ei erau viteji“, gabaoniţii n-au pretins să li se acorde o onoare deosebită şi nici nu şi-au impus preferinţele (Iosua 10:2). Pentru a sprijini închinarea adusă lui Iehova, ei au slujit de bunăvoie sub îndrumarea leviţilor tăind lemne şi scoţând apă (Iosua 9:27). Şi aceşti viitori misionari i-au spus Mai Marelui Iosua, Isus Cristos: „Iată-ne în mâinile tale“. În noile lor repartiţii, ei vor trebui să accepte orice însărcinare primită de la Mai Marele Iosua.

Experienţe şi interviuri

„Deschideţi pe deplin Scripturile!“ a fost tema pe care Wallace Liverance, absolvent al celei de-a 61-a clase a Şcolii Galaad şi unul dintre instructori, a dezbătut-o împreună cu un grup de absolvenţi. Aceştia au relatat şi au pus în scenă câteva experienţe avute în ministerul de teren în perioada cursurilor Şcolii Galaad. A fost evident faptul că programul intensiv de studiere a Bibliei din cele cinci luni de instruire le-a sensibilizat inima şi i-a motivat să le împărtăşească şi altora cele învăţate (Luca 24:32). În această perioadă, unul dintre cursanţi i-a împărtăşit fratelui său de corp unele idei învăţate. Drept urmare, acesta s-a simţit îndemnat să ia legătura cu congregaţia din zona unde locuia şi să înceapă să studieze Biblia. În prezent, el este proclamator nebotezat.

După aceste experienţe, Richard Ashe şi John Gibbard le-au luat interviuri unor fraţi fideli care îi slujesc de mulţi ani lui Iehova, între care câţiva supraveghetori itineranţi ce primeau o instruire specială la Centrul de Instruire Watchtower. Aceştia erau absolvenţi mai vechi ai Şcolii Galaad. Unul dintre ei şi-a amintit ce a spus fratele Knorr la o oră de curs: „La Şcoala Galaad veţi studia mult. Dar dacă veţi pleca de aici cu o inimă îngâmfată, veţi rata scopul acestui curs. Noi vrem să plecaţi cu o inimă mare“. Supraveghetorii itineranţi i-au sfătuit pe proaspeţii absolvenţi să fie sensibili la necesităţile oamenilor, să se poarte cu ei aşa cum a făcut Cristos şi să accepte cu umilinţă orice însărcinare. Aplicarea acestor sfaturi îi va ajuta cu siguranţă pe noii misionari să aducă mult rod acolo unde vor merge.

Fiţi secerători zeloşi!

Auditoriul a avut ocazia să-l asculte şi pe Stephen Lett, un alt membru al Corpului de Guvernare. El a prezentat cuvântarea-cheie, intitulată „Fiţi secerători zeloşi!“ (Matei 9:38). La un seceriş literal, timpul dedicat strânsului recoltei este limitat. Când vine vremea secerişului, secerătorii trebuie să-şi concentreze toate eforturile pentru îndeplinirea muncii lor. Lucrul acesta este vital în cazul marelui seceriş spiritual care se desfăşoară la încheierea actualului sistem de lucruri. Sunt în joc vieţi omeneşti (Matei 13:39)! Fratele Lett i-a încurajat pe absolvenţi să ‘nu fie delăsători în treburile lor’, ci să fie „înflăcăraţi de spirit“ şi să ‘slujească ca sclavi pentru Iehova’ în această lucrare de seceriş care nu se va mai repeta (Romani 12:11). Vorbitorul a citat cuvintele lui Isus: „Ridicaţi-vă ochii şi priviţi ogoarele: sunt albe pentru seceriş“ (Ioan 4:35). Apoi i-a îndemnat pe noii misionari să fie zeloşi în lucrarea de seceriş, depunând eforturi asidue pentru a-i aborda pe oameni în locurile şi la orele când pot fi găsiţi şi folosindu-se de orice ocazie pentru a depune mărturie informală. Faptul de a crea ocazii ne poate ajuta să depunem o mărturie eficientă. Iehova este un Dumnezeu zelos şi aşteaptă de la noi toţi să-l imităm şi să fim sârguincioşi la secerişul spiritual. — 2 Împăraţi 19:31; Ioan 5:17.

În încheiere, fratele Jaracz, preşedintele programului, a transmis salutări de la numeroase filiale şi le-a înmânat absolvenţilor diplomele. Unul dintre absolvenţi a citit o scrisoare din partea clasei dând glas recunoştinţei sincere pentru instruirea primită. Cu siguranţă, programul de absolvire a celei de-a 116-a clase a Şcolii Galaad a întărit hotărârea întregului auditoriu de a participa cu zel la seceriş.

[Chenarul de la pagina 25]

STATISTICA PROMOŢIEI

Numărul ţărilor reprezentate: 6

Numărul ţărilor în care sunt repartizaţi: 20

Numărul cursanţilor: 46

Vârsta medie: 34,2 ani

Media anilor la adevăr: 17,2

Media anilor în serviciul cu timp integral: 13,9

[Legenda fotografiei de la pagina 26]

Cea de-a 116-a promoţie a Şcolii Biblice Galaad a Societăţii Watchtower

Rândurile sunt numerotate din faţă în spate, iar numele sunt menţionate de la stânga la dreapta, pe fiecare rând.

1) Ceansu, R.; Sparks, T.; Piña, C.; Turner, P.; Cheney, L. 2) Suardy, M.; Sjöqvist, Å.; Amadori, L.; Smith, N.; Jordan, A.; Boissonneault, L. 3) Matlock, J.; Ruiz, C.; Dular, L.; Vigneron, M.; Henry, K. 4) Sjöqvist, H.; Laux, J.; Ruzzo, J.; Gustafsson, K.; Boissonneault, R.; Jordan, M. 5) Henry, D.; Turner, D.; Kirwin, S.; Florit, K.; Ceansu, S. 6) Amadori, S.; Cheney, J.; Ross, R.; Nelson, J.; Ruiz, J.; Vigneron, M. 7) Florit, J.; Matlock, D.; Ross, B.; Laux, C.; Ruzzo, T.; Dular, D.; Kirwin, N. 8) Gustafsson, A.; Nelson, D.; Suardy, W.; Piña, M.; Smith, C.; Sparks, T.