Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să ne împotrivim spiritului unei lumi în schimbare

Să ne împotrivim spiritului unei lumi în schimbare

 Să ne împotrivim spiritului unei lumi în schimbare

„Noi am primit nu spiritul lumii, ci spiritul care vine de la Dumnezeu.“ — 1 Corinteni 2:12.

1. În ce sens a fost amăgită Eva?

„ŞARPELE m-a amăgit.“ (Geneza 3:13). Cu aceste câteva cuvinte, prima femeie, Eva, a încercat să explice de ce se răzvrătise împotriva lui Iehova Dumnezeu. Ce a spus era adevărat, dar nu scuza fapta ei nelegiuită. Apostolul Pavel a scris mai târziu sub inspiraţie divină: „[Eva] a fost complet amăgită“ (1 Timotei 2:14). Ea a fost amăgită să creadă că prin neascultare — adică mâncând din fructul oprit — avea de câştigat în sensul că ar fi ajuns ca Dumnezeu. Eva a fost amăgită şi cu privire la identitatea celui care a înşelat-o. Ea nu ştia că şarpele era un simplu instrument folosit de Satan Diavolul. — Geneza 3:1–6.

2. a) Cum îi induce în eroare Satan pe oamenii de azi? b) Ce este „spiritul lumii“, şi la ce întrebări vom găsi răspuns?

2 De atunci încoace, Satan a continuat să-i înşele pe oameni. De fapt, el „induce în eroare întregul pământ locuit“ (Revelaţia 12:9). Satan nu şi-a schimbat tacticile. Deşi nu se mai foloseşte de un şarpe propriu-zis, el continuă să-şi ascundă identitatea. Prin intermediul industriei divertismentelor, al mass-mediei, precum şi prin alte mijloace, Satan îi înşală pe oameni făcându-i să creadă că nu au nevoie de îndrumarea iubitoare a lui Dumnezeu, că aceasta nu le e de nici un folos. Campania de amăgire dusă de Diavol a generat în oamenii de pretutindeni un spirit de răzvrătire faţă de legile şi principiile biblice. Biblia numeşte această atitudine „spiritul lumii“ (1 Corinteni 2:12). Acest spirit influenţează puternic convingerile, atitudinile şi comportarea celor ce nu-l cunosc pe Dumnezeu. Dar cum se manifestă acest spirit şi cum ne putem împotrivi influenţei lui corupătoare?

 Valorile morale sunt în declin

3. De ce „spiritul lumii“ se manifestă tot mai mult în prezent?

3 În prezent, „spiritul lumii“ se manifestă tot mai mult (2 Timotei 3:1–5). Aţi observat probabil că valorile morale sunt în declin. Scripturile arată motivul. După ce Regatul lui Dumnezeu a fost întemeiat în 1914, în cer a izbucnit un război. Satan şi demonii lui au fost învinşi şi au fost aruncaţi în vecinătatea pământului. Plin de mânie, Satan şi-a intensificat campania mondială de amăgire (Revelaţia 12:1–9, 12, 17). El încearcă prin toate mijloacele „să-i inducă în eroare, dacă va fi posibil, chiar şi pe cei aleşi“ (Matei 24:24). Noi, slujitorii lui Dumnezeu, suntem principala lui ţintă. El încearcă să ne distrugă spiritualitatea ca să pierdem aprobarea lui Iehova şi perspectiva vieţii veşnice.

4. Cum consideră slujitorii lui Iehova Biblia, şi cum o consideră lumea?

4 Satan caută să discrediteze Biblia, preţioasa carte care ne ajută să-l cunoaştem pe Creatorul nostru iubitor. Slujitorii lui Iehova o iubesc şi o apreciază, ştiind că ea este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu cuvântul oamenilor (1 Tesaloniceni 2:13; 2 Timotei 3:16). Dar lumea lui Satan ar vrea să credem cu totul altceva. Iată ce se spune, de pildă, în prefaţa unei cărţi care critică Biblia: „Biblia nu este nicidecum «sfântă», nici nu este «cuvântul lui Dumnezeu». Ea nu a fost scrisă de sfinţi inspiraţi de Dumnezeu, ci de preoţi avizi de putere“. Cei care ajung să creadă asemenea afirmaţii pot cădea cu uşurinţă pradă unor idei greşite cum ar fi aceea că se pot închina lui Dumnezeu aşa cum le place lor sau că e mai bine să nu i se închine deloc. — Proverbele 14:12.

5. a) Ce a afirmat un scriitor despre religiile pe care oamenii le asociază cu Biblia? b) Ce contrast există între unele concepţii lumeşti foarte răspândite şi ceea ce spune Biblia (vezi chenarul de pe pagina următoare)?

5 Din cauza atacurilor directe şi indirecte împotriva Bibliei, precum şi a ipocriziei religioase a celor ce pretind că o sprijină, tot mai mulţi oameni dezaprobă religia, inclusiv credinţele pe care ei le asociază cu Biblia. În mass-media şi în cercurile academice, religia este ţinta atacurilor. Iată ce remarcă un scriitor: „Opinia generală despre iudaism şi creştinism este negativă. În cel mai bun caz, sunt considerate concepţii interesante doar sub aspect istoric; în cel mai rău caz, concepţii depăşite care sunt un obstacol în calea maturităţii intelectuale şi a progresului ştiinţific. În ultimii ani, dispreţul a degenerat în batjocură şi ostilitate făţişă“. De multe ori, această ostilitate e promovată de cei care neagă existenţa lui Dumnezeu şi care au devenit „seci în raţionamentele lor“. — Romani 1:20–22.

6. Cum consideră lumea practicile sexuale condamnate de Dumnezeu?

6 Nu-i de mirare, aşadar, că oamenii se îndepărtează tot mai mult de normele de conduită stabilite de Dumnezeu. De exemplu, Biblia califică relaţiile homosexuale ca fiind „obscene“ (Romani 1:26, 27). Ea mai spune că cei care practică  fornicaţia şi adulterul nu vor moşteni Regatul lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:9). Şi totuşi, în multe ţări aceste practici sexuale nu numai că sunt acceptate, dar sunt şi puse într-o lumină atrăgătoare în cărţi, reviste, cântece, filme şi emisiuni TV. Despre cei ce îşi exprimă dezaprobarea faţă de asemenea practici se spune că sunt înguşti la minte, orbiţi de prejudecăţi şi că nu ţin pasul cu gândirea modernă. În loc să vadă în normele lui Dumnezeu dovada unui interes sincer faţă de bunăstarea ei, lumea le consideră obstacole în calea libertăţii şi a împlinirii în viaţă. — Proverbele 17:15; Iuda 4.

7. Ce întrebări ar trebui să ne punem?

7 Întrucât trăim într-o lume care i se opune cu tot mai multă îndârjire lui Dumnezeu, este înţelept să ne examinăm propria atitudine şi propriile valori. Periodic, trebuie să ne analizăm cu sinceritate şi sub rugăciune pentru a vedea dacă nu cumva ne depărtăm treptat de modul de gândire al lui Iehova şi de normele sale. Am putea, de pildă, să ne întrebăm: Consider interesante sau amuzante unele materiale pe care cu ani în urmă le-aş fi evitat? Am devenit cumva mai tolerant faţă de practicile condamnate de Dumnezeu? Am cumva tendinţa să privesc cu mai puţină seriozitate lucrurile spirituale? Arăt prin modul meu de viaţă că pun interesele Regatului pe primul plan (Matei 6:33)? Meditarea la astfel de întrebări ne va ajuta să ne împotrivim spiritului lumii.

„Nu cumva să mergem în derivă“

8. Cum ar putea cineva să se îndepărteze de Iehova?

8 Apostolul Pavel le-a scris colaboratorilor săi creştini: „Este necesar să acordăm o atenţie mai mult decât obişnuită lucrurilor pe care le-am auzit, ca nu cumva să mergem în derivă“ (Evrei 2:1). O navă care merge în derivă nu ajunge la destinaţie. În cazul în care căpitanul nu este atent la vânturi şi la curenţi, se poate întâmpla foarte uşor ca nava să treacă pe lângă un port, unde ar putea fi în siguranţă, şi să eşueze pe un ţărm stâncos. În mod asemănător, dacă nu suntem atenţi la adevărurile preţioase din Cuvântul lui Dumnezeu, am putea cu uşurinţă să ne îndepărtăm de Iehova şi să suferim un naufragiu spiritual. Putem ajunge în această situaţie chiar dacă nu respingem în totalitate adevărul. De fapt, puţini sunt aceia care îl resping pe Iehova dintr-o dată şi în mod voit. Cei mai mulţi se implică treptat în activităţi care le abat atenţia de la Cuvântul lui Dumnezeu. Aproape fără să-şi dea seama, ei alunecă în păcat. Şi, asemenea unui căpitan care adoarme, se trezesc când e prea târziu.

9. Cum l-a binecuvântat Iehova pe Solomon?

9 Să ne gândim, de pildă, la viaţa lui Solomon. Iehova l-a pus pe Solomon rege peste Israel. Dumnezeu i-a permis să construiască templul şi l-a îndrumat să scrie unele părţi ale Bibliei. Iehova i-a vorbit de două ori şi i-a dat bogăţie, faimă şi pace de-a lungul domniei. Mai presus de orice, Iehova l-a binecuvântat cu o înţelepciune deosebită. Biblia spune: „Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi o inimă largă, ca nisipul de  pe ţărmul mării. Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată înţelepciunea Egiptului“ (1 Împăraţi 4:21, 29, 30; 11:9). Prin urmare, cineva s-ar putea gândi: Solomon avea cu siguranţă să-i rămână fidel lui Dumnezeu. Şi totuşi, a căzut în apostazie. Cum s-a întâmplat acest lucru?

10. Ce poruncă nu a respectat Solomon, şi cu ce rezultat?

10 Solomon cunoştea şi înţelegea foarte bine Legea lui Dumnezeu. Fără îndoială, el a manifestat un interes deosebit faţă de poruncile consemnate special pentru regii Israelului. Una dintre aceste porunci era: „[Regele] să nu-şi înmulţească soţiile, ca să nu i se abată inima“ (Deuteronomul 17:14, 17). În pofida acestei porunci clare, Solomon şi-a luat şapte sute de soţii şi trei sute de concubine. Multe dintre aceste femei se închinau unor dumnezei străini. Nu ştim de ce şi-a luat Solomon atât de multe soţii, nici cum a justificat el acest lucru. Ştim însă că el nu a respectat porunca expresă a lui Dumnezeu. Iar urmările au fost exact cele prevăzute de Iehova. Iată ce spune Biblia: „Soţiile [lui Solomon] i-au plecat inima spre alţi dumnezei“ (1 Împăraţi 11:3, 4). Treptat, dar sigur, Solomon şi-a pierdut înţelepciunea dată de Dumnezeu. El s-a îndepărtat de Iehova. Cu timpul, dorinţa de a fi pe placul soţiilor păgâne a luat locul dorinţei de a asculta de Dumnezeu şi a-i fi plăcut. Ce trist, dacă ne gândim că Solomon însuşi scrisese mai înainte: „Fiul meu, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima, ca să am cu ce să răspund celui ce mă batjocoreşte“. — Proverbele 27:11.

Spiritul lumii este puternic

11. Cum ne influenţează gândirea lucrurile cu care ne hrănim mintea?

11 Din exemplul lui Solomon învăţăm că este periculos să credem că, din moment ce cunoaştem adevărul, lumea nu ne va influenţa gândirea. Aşa cum hrana are un efect asupra organismului, tot aşa lucrurile cu care ne hrănim mintea ne influenţează gândirea şi atitudinea. Conştiente de acest lucru, unele companii cheltuiesc anual miliarde de dolari pe reclame. Reclamele reuşite îmbină în mod ingenios cuvinte şi imagini menite să stimuleze dorinţele şi capriciile consumatorilor. Companiile mai ştiu că de obicei o reclamă difuzată o dată sau de două ori nu îi va convinge pe oameni să cumpere imediat produsul respectiv. Însă, dacă o reclamă este prezentată de repetate ori, adesea consumatorii încep să privească cu ochi buni acel produs. Reclamele sunt eficiente — altminteri nimeni nu ar investi în ele. Acestea exercită o influenţă puternică asupra gândirii şi atitudinii oamenilor.

12. a) Cum influenţează Satan gândirea oamenilor? b) De unde ştim că şi creştinii pot fi influenţaţi?

12 Asemenea companiilor care fac reclamă produselor lor, Satan îşi promovează ideile punându-le în decoruri atrăgătoare, ştiind că, în timp, îi poate convinge pe oameni să adopte modul său de gândire. Prin intermediul unor divertismente şi prin alte mijloace, Satan îi înşală pe oameni făcându-i să creadă că binele  este rău, iar răul bine (Isaia 5:20). Chiar şi unii creştini adevăraţi au căzut pradă campaniei de dezinformare dusă de Satan. Biblia avertizează: „Declaraţia inspirată spune clar că în perioadele de timp de mai târziu unii vor renunţa la credinţă, dând atenţie unor declaraţii inspirate care induc în eroare şi unor învăţături ale demonilor, prin ipocrizia oamenilor care spun minciuni, marcaţi în conştiinţa lor ca de un fier roşu“. — 1 Timotei 4:1, 2; Ieremia 6:15.

13. Ce sunt asocierile rele, şi cum ne influenţează cei cu care ne asociem?

13 Nici unul dintre noi nu este imun la spiritul lumii. „Vânturile“ şi „curenţii“ sistemului lui Satan sunt puternici. Biblia ne dă un avertisment plin de înţelepciune: „Nu vă lăsaţi induşi în eroare. Asocierile rele strică obiceiurile folositoare“ (1 Corinteni 15:33). Asocierile rele se referă la orice lucru şi la orice om — chiar şi din congregaţie — care reflectă spiritul lumii. Dacă ne gândim că asocierile rele nu ne pot afecta, e ca şi cum am spune că asocierile bune nu ne sunt de nici un folos! Ne-am înşela amarnic! Biblia arată clar acest lucru spunând: „Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cine se însoţeşte cu nebunii va avea necaz“. — Proverbele 13:20.

14. Cum ne putem împotrivi spiritului lumii?

14 Pentru a ne împotrivi spiritului lumii, trebuie să ne asociem cu oameni înţelepţi — cu cei care îi slujesc lui Iehova. Trebuie să ne umplem mintea cu lucruri care ne zidesc credinţa. Apostolul Pavel a scris: „Toate lucrurile care sunt adevărate, toate lucrurile care sunt de un interes serios, toate lucrurile care sunt drepte, toate lucrurile care sunt caste, toate lucrurile care merită să fie îndrăgite, toate lucrurile care au o bună reputaţie, dacă există vreo virtute şi dacă există vreun lucru demn de laudă, continuaţi să reflectaţi la aceste lucruri“ (Filipeni 4:8). Întrucât suntem înzestraţi cu liber arbitru, putem alege la ce lucruri să reflectăm. Fie ca întotdeauna să alegem lucrurile care ne vor apropia de Iehova!

Spiritul lui Dumnezeu este mai puternic

15. Prin ce se deosebeau creştinii din Corintul antic de ceilalţi locuitori ai acelui oraş?

15 Spre deosebire de cei ce sunt înşelaţi de spiritul lumii, creştinii adevăraţi sunt îndrumaţi de spiritul sfânt al lui Dumnezeu. Iată ce a scris Pavel congregaţiei din Corint: „Noi am primit nu spiritul lumii, ci spiritul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem lucrurile care ne-au fost date cu bunătate de Dumnezeu“ (1 Corinteni 2:12). Corintul antic era un oraş complet dominat de spiritul lumii. Majoritatea locuitorilor lui erau atât de depravaţi, încât expresia „a trăi ca un corintean“ a ajuns să însemne „a practica imoralitatea“. Satan orbise mintea oamenilor. În consecinţă, ei fie înţelegeau puţin, fie nu înţelegeau nimic despre adevăratul Dumnezeu (2 Corinteni 4:4). Totuşi, prin intermediul spiritului sfânt, Iehova le-a deschis ochii unora dintre corinteni, ajutându-i să cunoască adevărul. Spiritul său i-a îndemnat şi i-a îndrumat să facă schimbări majore în viaţă şi, astfel, au primit aprobarea şi binecuvântarea divină (1 Corinteni 6:9–11). Spiritul lumii era puternic, dar spiritul lui Iehova a fost şi mai puternic.

16. Cum putem primi şi păstra spiritul lui Dumnezeu?

16 La fel stau lucrurile şi în prezent. Spiritul sfânt al lui Iehova este cea mai puternică forţă din univers, şi El o dă cu generozitate celor ce o cer cu credinţă (Luca 11:13). Însă, pentru a avea spiritul lui Dumnezeu, nu e de ajuns să ne împotrivim spiritului lumii. Trebuie să şi studiem cu  regularitate şi să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne aduce spiritul — sau dispoziţia noastră mintală — în armonie cu gândirea lui Iehova. Dacă facem aşa, Iehova ne va întări să rezistăm oricărei tactici pe care Satan ar putea-o folosi pentru a ne distruge spiritualitatea.

17. În ce fel ne poate încuraja ceea ce spune Biblia despre Lot?

17 Deşi nu fac parte din lume, creştinii trăiesc în mijlocul ei (Ioan 17:11, 16). Nici unul dintre noi nu poate evita complet spiritul lumii, deoarece probabil că lucrăm sau chiar locuim cu oameni care nu îl iubesc pe Dumnezeu sau căile sale. Simţim noi la fel ca Lot, care era „foarte mâhnit“, chiar chinuit, din cauza faptelor nelegiuite ale oamenilor din Sodoma în mijlocul cărora trăia (2 Petru 2:7, 8)? Dacă da, să prindem curaj! Iehova l-a ocrotit şi l-a eliberat pe Lot şi poate să facă la fel şi în cazul nostru. Iubitorul nostru Tată vede şi cunoaşte problemele cu care ne confruntăm, şi ne poate da ajutorul şi puterea de care avem nevoie pentru a ne păstra spiritualitatea (Psalmul 33:18, 19). Dacă ne încredem în el şi dacă apelăm la el, Iehova ne va ajuta să ne împotrivim spiritului lumii, indiferent cât de grele ar fi situaţiile în care ne-am afla. — Isaia 41:10.

18. De ce trebuie să preţuim prietenia noastră cu Iehova?

18 Într-o lume înstrăinată de Dumnezeu şi înşelată de Satan, noi, slujitorii lui Iehova, suntem binecuvântaţi cu o cunoştinţă exactă a adevărului. Simţim astfel o bucurie şi o pace pe care lumea nu le are (Isaia 57:20, 21; Galateni 5:22). Apreciem minunata speranţă a vieţii veşnice în Paradis, unde spiritul acestei lumi muribunde nu va mai exista. Să preţuim aşadar prietenia noastră cu Dumnezeu şi să corectăm cu promptitudine orice tendinţă de a merge în derivă din punct de vedere spiritual. Să ne apropiem tot mai mult de Iehova şi el ne va ajuta să ne împotrivim spiritului lumii. — Iacov 4:7, 8.

Puteţi să explicaţi?

• Cum îi înşală şi îi induce Satan în eroare pe oameni?

• Ce putem face pentru a nu ne îndepărta de Iehova?

• Ce anume arată că spiritul lumii este puternic?

• Cum putem primi şi păstra spiritul lui Dumnezeu?

[Întrebări de studiu]

[Chenarul de la pagina 11]

ÎNŢELEPCIUNEA LUMII ÎN CONTRAST CU ÎNŢELEPCIUNEA DIVINĂ

Adevărul este relativ — oamenii îşi fac propriul adevăr.

„Cuvântul [lui Dumnezeu] este adevăr.“ — Ioan 17:17.

Dacă vrei să deosebeşti binele de rău, fă ce-ţi spune inima.

„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea.“ — Ieremia 17:9.

Fă ce-ţi place.

„Nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii.“ — Ieremia 10:23.

Bogăţia este cheia fericirii.

„Iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de lucruri dăunătoare.“ — 1 Timotei 6:10.

[Legenda fotografiei de la pagina 10]

Solomon a deviat de la închinarea adevărată şi s-a îndreptat spre dumnezei falşi

[Legenda fotografiei de la pagina 12]

Asemenea unei companii care face reclamă produselor ei, Satan promovează spiritul lumii. Opui rezistenţă?