Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Înfăptuieşte-ţi pe deplin ministerul“

„Înfăptuieşte-ţi pe deplin ministerul“

 „Înfăptuieşte-ţi pe deplin ministerul“

„Înfăptuieşte-ţi pe deplin ministerul.“ — 2 TIMOTEI 4:5.

1, 2. Deşi toţi creştinii sunt evanghelizatori, ce li se cere în Scripturi bătrânilor?

EŞTI proclamator al Regatului? Dacă da, mulţumeşte-i lui Iehova Dumnezeu pentru acest minunat privilegiu. Eşti bătrân de congregaţie? Ai un privilegiu în plus de la Iehova. Dar să nu uităm niciodată că nici instruirea laică, nici elocvenţa nu îl califică pe vreunul dintre noi pentru minister sau pentru lucrarea de supraveghetor. Iehova este cel care ne califică în mod corespunzător pentru minister. În plus, unii dintre noi au privilegiul de a sluji ca supraveghetori deoarece întrunesc anumite cerinţe biblice. — 2 Corinteni 3:5, 6; 1 Timotei 3:1–7.

2 Toţi creştinii dedicaţi slujesc ca evanghelizatori, dar îndeosebi supraveghetorii, sau bătrânii, trebuie să dea un bun exemplu în minister. Iehova, Cristos, precum şi fraţii remarcă eforturile bătrânilor „care lucrează din greu în vorbire şi predare“ (1 Timotei 5:17; Efeseni 5:23; Evrei 6:10–12). Indiferent de situaţie, când predă, un bătrân trebuie să aibă în vedere sănătatea spirituală a auditoriului. Iată ce i-a spus apostolul Pavel lui Timotei, care slujea ca supraveghetor: „Va exista o perioadă de timp în care nu vor suporta învăţătura sănătoasă, ci, conform propriilor lor dorinţe, vor acumula pentru ei înşişi învăţători ca să le fie gâdilate urechile; şi îşi vor abate urechile de la adevăr, în timp ce se vor întoarce spre istorisiri neadevărate. Tu însă menţine-te lucid în toate lucrurile, suferă răul, fă lucrarea unui evanghelizator, înfăptuieşte-ţi pe deplin ministerul“. — 2 Timotei 4:3–5.

3. Ce trebuie să facă un bătrân pentru ca învăţăturile false să nu pună în pericol spiritualitatea congregaţiei?

3 Pentru a ocroti congregaţia de învăţăturile false care pot pune în pericol spiritualitatea, un supraveghetor trebuie să urmeze sfatul lui Pavel: „Menţine-te lucid în toate lucrurile, . . . înfăptuieşte-ţi pe deplin ministerul“ (2 Timotei 4:5). Un bătrân trebuie deci ‘să-şi înfăptuiască pe deplin ministerul’. Da, el trebuie să-l efectueze în mod complet, în totalitate sau într-o măsură deplină. Un bătrân care îşi înfăptuieşte pe deplin ministerul acordă atenţia cuvenită tuturor responsabilităţilor sale, fără să neglijeze vreun lucru ori să-l facă doar pe jumătate. Un astfel de om este fidel chiar şi în lucruri mici. — Luca 12:48; 16:10.

4. Ce ne poate ajuta să ne înfăptuim pe deplin ministerul?

4 Pentru a ne înfăptui pe deplin ministerul nu e nevoie întotdeauna de mai mult timp, ci e necesar să ne folosim timpul cu eficienţă. Un ritm constant îi poate ajuta pe toţi creştinii să aibă rezultate în minister. Pentru a petrece mai mult timp în serviciul de teren, un bătrân trebuie să-şi organizeze bine activităţile; astfel, el va avea un program echilibrat şi va şti ce să delege altora şi cum (Evrei 13:17). Fireşte, un bătrân exemplar îşi face partea sa, asemenea lui Neemia, care a participat personal la reconstruirea zidurilor Ierusalimului (Neemia 5:16). De fapt, toţi slujitorii lui Iehova trebuie să participe cu regularitate la lucrarea de predicare a Regatului. — 1 Corinteni 9:16–18.

5. Cum ar trebui să considerăm ministerul?

5 Ce bucurie ne aduce misiunea de proclamatori ai Regatului întemeiat în cer! Noi preţuim,  desigur, privilegiul de a lua parte la predicarea veştii bune pe tot pământul locuit înainte de venirea sfârşitului (Matei 24:14). Ţinând cont că suntem imperfecţi, putem găsi încurajare în următoarele cuvinte ale lui Pavel: „Avem această comoară [ministerul] în vase de lut, pentru ca puterea care depăşeşte normalul să fie a lui Dumnezeu şi nu de la noi“ (2 Corinteni 4:7). Da, putem să efectuăm un serviciu plăcut lui Dumnezeu — dar numai cu puterea şi înţelepciunea date de el. — 1 Corinteni 1:26–31.

Să reflectăm gloria lui Dumnezeu

6. Cum a fost pus în contrast Israelul natural cu Israelul spiritual?

6 Referitor la creştinii unşi, Pavel spune că Dumnezeu ‘i-a calificat în mod corespunzător să fie miniştri ai unui nou legământ’. Apostolul pune în contrast noul legământ încheiat cu Israelul spiritual prin Isus Cristos cu vechiul legământ al Legii încheiat cu Israelul natural prin Moise. Pavel mai spune că, în momentul în care Moise a coborât de pe muntele Sinai cu tablele pe care erau scrise cele Zece Porunci, faţa îi strălucea atât de tare, încât israeliţii nu au putut să-şi aţintească privirile asupra lui. Mai târziu însă s-a întâmplat ceva cu implicaţii mult mai serioase: ‘Facultăţile lor mintale s-au tocit’ şi un văl s-a pus pe inimile lor. Dar când are loc o întoarcere la Iehova cu sentimente de devoţiune sinceră, vălul este înlăturat. Referindu-se apoi la ministerul încredinţat celor incluşi în noul legământ, Pavel spune: „Noi toţi, . . . cu feţele neacoperite cu văl reflectăm ca nişte oglinzi gloria lui Iehova“ (2 Corinteni 3:6–8, 14–18; Exodul 34:29–35). „Alte oi“ ale lui Isus care trăiesc în prezent au şi ele privilegiul de a reflecta gloria lui Iehova. — Ioan 10:16.

7. Cum pot oamenii să reflecte gloria lui Dumnezeu?

7 Cum pot oamenii imperfecţi să reflecte gloria lui Dumnezeu, din moment ce nici unul nu poate să-i vadă faţa şi să rămână în viaţă (Exodul 33:20)? Nu numai Iehova ca persoană este glorios, ci şi scopul său de a-şi justifica suveranitatea prin intermediul Regatului. Adevărurile referitoare la Regat fac parte din „lucrurile magnifice ale lui Dumnezeu“ care au început să fie proclamate de cei asupra cărora a fost revărsat spiritul sfânt la Penticosta din 33 e.n. (Faptele 2:11). Beneficiind de îndrumarea spiritului, ei au putut să împlinească pe deplin ministerul ce le fusese încredinţat. — Faptele 1:8.

8. Ce era hotărât să facă Pavel în privinţa ministerului?

8 Pavel era hotărât să nu permită nici unui lucru să-l împiedice să-şi înfăptuiască pe deplin ministerul. El a scris: „Întrucât avem acest minister conform îndurării care ne-a fost arătată, noi nu renunţăm; dar ne-am lăsat de lucrurile ascunse care sunt ruşinoase, neumblând cu viclenie şi nefalsificând cuvântul lui Dumnezeu, ci, prin dezvăluirea adevărului, recomandându-ne oricărei conştiinţe umane înaintea lui Dumnezeu“ (2 Corinteni 4:1, 2). Prin „acest minister“ despre care a vorbit Pavel este dezvăluit adevărul şi este răspândită lumina spirituală.

9, 10. Cum putem reflecta gloria lui Iehova?

9 Referitor la Sursa luminii fizice şi spirituale, Pavel scrie: „Dumnezeu este cel care a zis: «Să strălucească lumina din întuneric», şi el a strălucit  peste inimile noastre ca să le lumineze cu glorioasa cunoştinţă despre Dumnezeu prin intermediul feţei lui Cristos“ (2 Corinteni 4:6; Geneza 1:2–5). Întrucât ni s-a acordat privilegiul inestimabil de a fi miniştri ai lui Dumnezeu, să ne păstrăm curaţi ca să putem reflecta ca nişte oglinzi gloria lui Iehova.

10 Cei ce se află în întuneric spiritual nu pot vedea gloria lui Iehova şi modul în care o reflectă Isus Cristos, Mai Marele Moise. Dar, ca slujitori ai lui Iehova, noi primim lumina glorioasă din Scripturi şi o reflectăm spre folosul altora. Pentru a nu fi distruşi, cei ce se află acum în întuneric spiritual au nevoie de lumină de la Dumnezeu. Prin urmare, plini de bucurie şi de zel, noi dăm ascultare poruncii divine de a lăsa să strălucească lumina din întuneric spre gloria lui Iehova.

Să lăsăm lumina să strălucească la studiile biblice

11. Prin ce cuvinte ne-a îndemnat Isus să lăsăm să strălucească lumina, şi care este o modalitate de a face acest lucru în minister?

11 Isus le-a spus continuatorilor săi: „Voi sunteţi lumina lumii. Un oraş nu poate fi ascuns când este situat pe un munte. Oamenii aprind o lampă şi o pun nu sub baniţă, ci pe lampadar, şi ea străluceşte peste toţi cei din casă. Tot aşa să strălucească şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă lucrările voastre excelente şi să-i dea glorie Tatălui vostru care este în ceruri“ (Matei 5:14–16). Conduita noastră excelentă îi poate determina pe alţii să-i dea glorie lui Dumnezeu (1 Petru 2:12). Iar în diferitele forme ale lucrării de evanghelizare avem multe ocazii de a lăsa ca lumina noastră să strălucească. Unul dintre principalele noastre obiective este să reflectăm lumina spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu conducând studii biblice eficiente. Aceasta este o modalitate foarte importantă de a ne înfăptui pe deplin ministerul. Ce sugestii putem folosi la studiile biblice pentru a atinge inima celor care doresc să cunoască adevărul?

12. Ce legătură există între rugăciune şi studiile biblice?

12 Dacă dorim cu adevărat să conducem studii biblice, ne vom ruga lui Iehova în acest sens. Astfel vom arăta totodată că înţelegem cât de important este să-i ajutăm pe alţii să dobândească cunoştinţa lui Dumnezeu (Ezechiel 33:7–9). Cu siguranţă, Iehova ne va răspunde la rugăciuni şi ne va binecuvânta eforturile conştiincioase în minister (1 Ioan 5:14, 15). Dar noi nu ne rugăm doar să găsim pe cineva cu care să conducem un studiu biblic. După ce am iniţiat studiul, faptul de a ne gândi la necesităţile concrete ale elevului şi de a le menţiona în rugăciune ne va ajuta să conducem cu eficienţă fiecare studiu. — Romani 12:12.

13. Ce ne poate ajuta să conducem cu eficienţă studii biblice?

13 Pentru a conduce cu eficienţă un studiu biblic trebuie să ne pregătim bine de fiecare dată. Dacă ne simţim oarecum incompetenţi, ar fi foarte util să observăm cum tratează supraveghetorul studiului de carte materialul repartizat în fiecare săptămână. Uneori, am putea să-i însoţim pe vestitorii care conduc cu eficienţă studii biblice. Şi, desigur, trebuie să acordăm o atenţie deosebită atitudinii şi metodelor de predare ale lui Isus Cristos.

14. Cum putem să-i sensibilizăm inima unei persoane care studiază Biblia?

14 Pentru Isus era o plăcere să înfăptuiască voinţa Tatălui său ceresc şi să le vorbească altora despre Dumnezeu (Psalmul 40:8). El avea un temperament blând şi reuşea să atingă inima celor care îl ascultau (Matei 11:28–30). Să ne străduim aşadar să atingem şi noi inima oamenilor care studiază Biblia. În acest scop, trebuie să ne pregătim pentru fiecare studiu ţinând cont de situaţia elevului. De pildă, dacă provine dintr-o cultură în care Biblia nu este acceptată, poate că e necesar să-l ajutăm să se convingă că Biblia conţine adevărul. În acest caz, va trebui, desigur, să citim şi să explicăm multe versete biblice.

 Să-i ajutăm pe elevi să înţeleagă ilustrările

15, 16. a) Cum l-am putea ajuta pe un elev care nu înţelege o ilustrare folosită în Biblie? b) Ce putem face dacă unui elev îi este greu să înţeleagă o ilustrare folosită într-o publicaţie a noastră?

15 O persoană care studiază Biblia s-ar putea să nu înţeleagă unele ilustrări folosite în Scripturi. De pildă, poate că nu înţelege ce a vrut să spună Isus când a vorbit despre punerea unei lămpi pe un lampadar (Marcu 4:21, 22). Isus se referea la o veche lampă cu ulei prevăzută cu un fitil care ardea. O astfel de lampă era aşezată pe un suport special ca să poată lumina o parte din casă. Pentru a clarifica sensul ilustrării lui Isus, ar putea fi necesar să faceţi unele cercetări cu privire la subiectul „lampă“ şi „lampadar“ în publicaţii precum Insight on the Scriptures (Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor) *. Dar ce satisfacţie avem când venim la studiul biblic cu o explicaţie pe care elevul o înţelege şi o apreciază!

16 Dacă unui elev îi este greu să înţeleagă o anumită ilustrare dintr-un auxiliar de studiere a Bibliei, opriţi-vă şi explicaţi-o sau folosiţi altă ilustrare care să transmită aceeaşi idee. De exemplu, într-o publicaţie se accentuează că o căsnicie reuşită presupune un partener potrivit şi eforturi conjugate. Pentru a ilustra această idee s-ar putea face referire la un acrobat care se desprinde de trapez depinzând de un alt acrobat, care trebuie să-l prindă. Sau aceeaşi idee ar putea fi ilustrată prin modul în care colaborează nişte muncitori care dau din mână în mână cutiile când descarcă o ambarcaţiune.

17. Ce putem învăţa din modul în care Isus a folosit ilustrările?

17 Pentru a folosi o altă ilustrare este necesar să ne pregătim în prealabil. Însă aceasta este o modalitate de a arăta interes faţă de cel care studiază Biblia. Isus a folosit ilustrări simple pentru a explica subiecte grele. În Predica de pe munte găsim numeroase exemple de acest fel, iar Biblia arată că modul de predare al lui Isus a avut un efect benefic asupra ascultătorilor (Matei 5:1—7:29). Isus le-a explicat cu răbdare unele lucruri deoarece era sincer interesat de bunăstarea lor. — Matei 16:5–12.

18. Ce se recomandă cu privire la versetele menţionate în publicaţiile noastre?

18 Dacă manifestăm interes faţă de alţii, ne vom simţi îndemnaţi să ‘discutăm cu ei pe baza Scripturilor’ (Faptele 17:2, 3). În acest scop, trebuie să studiem, să ne rugăm şi să folosim cu înţelepciune publicaţiile puse la dispoziţia noastră prin „administratorul fidel“ (Luca 12:42–44). De exemplu, în cartea Cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică * sunt citate multe versete biblice. Din lipsă de spaţiu, unele sunt doar menţionate. În timpul studiului biblic, este important să citiţi şi să explicaţi cel puţin unele dintre versetele menţionate. La urma urmei, învăţătura noastră se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu, iar acesta are o mare putere (Evrei 4:12). Apelaţi deci frecvent la Biblie pe parcursul fiecărui studiu, folosind versetele indicate în paragrafe. Ajutaţi-l pe elev să înţeleagă ce spune Biblia despre un anumit subiect sau mod de acţiune. Străduiţi-vă să-i arătaţi ce  foloase va avea dacă ascultă de Dumnezeu. — Isaia 48:17, 18.

Puneţi întrebări care stimulează gândirea

19, 20. a) De ce este bine să folosim întrebări de opinie când conducem studii biblice? b) Ce putem face dacă un anumit subiect necesită o analiză suplimentară?

19 Folosind cu măiestrie întrebările, Isus i-a ajutat pe oameni să gândească (Matei 17:24–27). Dacă formulăm întrebări de opinie, fără să-l punem în dificultate pe elev, răspunsurile sale pot dezvălui ce gândeşte cu privire la un anumit subiect. Am putea constata că mai susţine unele idei care nu sunt în armonie cu Scripturile, cum ar fi doctrina Trinităţii. În capitolul 3 din cartea Cunoştinţa se spune că în Biblie nu apare cuvântul „trinitate“. În carte sunt citate şi menţionate versete care arată că Iehova şi Isus sunt două persoane distincte şi că spiritul sfânt nu este o persoană, ci forţa activă a lui Dumnezeu. Poate că este suficient să citim şi să analizăm aceste texte biblice. Dar dacă e nevoie de mai mult? După următorul studiu, aţi putea discuta acest subiect pe baza unei alte publicaţii a Martorilor lui Iehova, cum este broşura Trebuie să crezi în Trinitate? După ce aţi analizat acest subiect, puteţi relua studiul pe baza cărţii Cunoştinţa.

20 Să presupunem că răspunsul elevului la o întrebare de opinie ne surprinde sau chiar ne dezamăgeşte. Dacă este vorba despre fumat sau despre alt subiect delicat, i-am putea sugera să continuăm studiul şi să discutăm despre acest lucru altă dată. Ştiind că elevul încă fumează, vom putea căuta unele informaţii care să-l ajute să facă progrese spirituale. În timp ce ne străduim să sensibilizăm inima elevului, îl putem ruga pe Iehova să-l ajute să progreseze din punct de vedere spiritual.

21. Ce rezultate se pot obţine dacă ne adaptăm metodele de predare la necesităţile elevului?

21 Pregătindu-ne bine şi cerându-i ajutor lui Iehova, vom putea, fără îndoială, să ne adaptăm metodele de predare pentru a satisface necesităţile concrete ale elevului. Cu timpul, l-am putea ajuta să cultive o iubire profundă faţă de Dumnezeu. Vom putea, de asemenea, să-i insuflăm respect şi apreciere pentru organizaţia lui Iehova. Şi ce bucuroşi suntem când persoanele care studiază Biblia recunosc că ‘Dumnezeu este cu adevărat printre noi’ (1 Corinteni 14:24, 25)! Să conducem aşadar studii biblice eficiente şi să facem tot ce putem pentru a-i ajuta pe alţii să devină discipoli ai lui Isus.

O comoară care trebuie preţuită

22, 23. De ce anume avem nevoie pentru a ne înfăptui pe deplin ministerul?

22 Pentru a ne înfăptui pe deplin ministerul, trebuie să ne bazăm pe forţa care provine de la Dumnezeu. Referindu-se la minister, Pavel le-a scris creştinilor unşi: „Avem această comoară în vase de lut, pentru ca puterea care depăşeşte normalul să fie a lui Dumnezeu şi nu de la noi“. — 2 Corinteni 4:7.

23 Indiferent că facem parte dintre cei unşi sau dintre „alte oi“, noi ne asemănăm cu nişte vase fragile de lut (Ioan 10:16). Totuşi, Iehova ne poate da tăria necesară pentru a ne îndeplini responsabilităţile indiferent de încercările cu care ne-am putea confrunta (Ioan 16:13; Filipeni 4:13). Prin urmare, să ne încredem fără rezerve în Iehova, să preţuim privilegiul nostru de serviciu şi să ne înfăptuim pe deplin ministerul.

[Note de subsol]

^ par. 15 Publicată de Martorii lui Iehova.

^ par. 18 Publicată de Martorii lui Iehova.

Cum aţi răspunde?

• Ce pot face bătrânii pentru a-şi înfăptui pe deplin ministerul?

• Cum putem fi mai eficienţi la studiile biblice?

• Ce am putea face dacă un elev nu înţelege o anumită ilustrare sau dacă are nevoie de informaţii suplimentare cu privire la un subiect?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 16]

Bătrânii creştini predau în congregaţie şi îşi instruiesc colaboratorii în minister

[Legenda fotografiei de la pagina 18]

O modalitate de a lăsa ca lumina să strălucească este să conducem cu eficienţă studii biblice