Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Scena acestei lumi este în schimbare“

„Scena acestei lumi este în schimbare“

 „Scena acestei lumi este în schimbare“

„Iată ce spun, fraţilor: timpul rămas este redus.“ — 1 CORINTENI 7:29.

1, 2. Ce schimbări aţi văzut pe scena lumii în decursul vieţii voastre?

CE SCHIMBĂRI aţi văzut pe scena lumii în decursul vieţii voastre? Aţi putea menţiona câteva? Să ne gândim, de pildă, la progresele din medicină. Graţie cercetărilor din acest domeniu, durata medie de viaţă a crescut în unele ţări de la sub 50 de ani, la începutul secolului al XX-lea, la peste 70 de ani, în prezent! Să ne gândim, de asemenea, câte avantaje avem când folosim în mod potrivit radioul, televizorul, telefonul mobil sau faxul. Demne de remarcat sunt şi progresele din educaţie şi din transporturi, precum şi cele referitoare la apărarea drepturilor omului — care, privite în ansamblu, înseamnă o viaţă mai bună pentru milioane de oameni.

2 Desigur, nu toate schimbările au fost de bun augur. Nu putem trece cu vederea efectele devastatoare ale fenomenului infracţional care capătă amploare, ale decăderii valorilor morale, ale consumului de droguri tot mai răspândit, ale ratei tot mai înalte a divorţurilor, ale creşterii inflaţiei şi ale ameninţării tot mai mari pe care o reprezintă terorismul. Ţinând cont de cele de mai sus, probabil că sunteţi de acord cu ceea ce apostolul Pavel a scris cu mult timp în urmă: „Scena acestei lumi este în schimbare“. — 1 Corinteni 7:31.

3. La ce s-a referit Pavel când a scris că „scena acestei lumi este în schimbare“?

3 Pavel a comparat lumea cu scena unui teatru. Actorii de pe această scenă — personalităţile din viaţa politică, religioasă şi culturală —  îşi fac apariţia, îşi joacă rolul şi apoi părăsesc scena pentru ca alţii să le ia locul. Aşa se întâmplă de secole. În trecut, o dinastie putea domni zeci, ba chiar sute de ani, iar ritmul schimbărilor era lent. Nu la fel se întâmplă şi azi, când cursul istoriei se poate schimba într-o clipă, odată ce glontele unui asasin îşi atinge ţinta! Da, în aceste vremuri tulburi, nu ştim ce ne aduce ziua de mâine.

4. a) Ce optică echilibrată trebuie să aibă creştinii în ce priveşte evenimentele mondiale? b) Care sunt cele două serii de dovezi convingătoare pe care le vom analiza?

4 Dacă lumea este scena, iar personalităţile ei sunt actorii, atunci creştinii sunt spectatorii. * Însă, întrucât „nu fac parte din lume“, ei nu sunt exagerat de preocupaţi de spectacol sau de identitatea actorilor (Ioan 17:16). Dimpotrivă, ei sunt foarte atenţi la semnele care arată că ne apropiem de punctul culminant al dramei — un final dezastruos —, deoarece ştiu că acest sistem trebuie să se sfârşească pentru ca Iehova să instaureze mult-aşteptata lume nouă a dreptăţii. * Să analizăm aşadar două serii de dovezi care atestă că trăim în timpul sfârşitului şi că lumea nouă este aproape. Este vorba despre: 1) cronologia biblică şi 2) înrăutăţirea situaţiei mondiale. — Matei 24:21; 2 Petru 3:13.

Un mister elucidat

5. Ce sunt „timpurile fixate ale naţiunilor“, şi de ce ne interesează acest lucru?

5 Cronologia este studiul relaţiei dintre timp şi evenimente. Isus a vorbit despre un timp în care conducătorii lumii aveau să fie protagonişti pe scena lumii fără ca Regatul lui Dumnezeu să intervină în vreun fel. Isus a numit perioada respectivă „timpurile fixate ale naţiunilor“ (Luca 21:24). La sfârşitul acestor „timpuri fixate“, avea să fie întemeiat Regatul ceresc al lui Dumnezeu, avându-l ca Rege de drept pe Isus. Mai întâi, Isus avea să domnească „în mijlocul vrăjmaşilor“ săi (Psalmul 110:2). Apoi, în armonie cu Daniel 2:44, Regatul urma ‘să sfărâme şi să nimicească’ toate guvernele umane şi urma să dăinuie veşnic.

6. Când au început, cât au durat şi când s-au sfârşit „timpurile fixate ale naţiunilor“?

6 Când aveau să se termine „timpurile fixate ale naţiunilor“ şi să fie instaurat Regatul lui Dumnezeu? Răspunsul, care a fost ‘pecetluit până la timpul sfârşitului’, ni-l dezvăluie cronologia biblică (Daniel 12:9). Pe măsură ce acel „timp“ se apropia, Iehova a luat măsuri să descopere răspunsul unui grup de cercetători umili ai Bibliei. Cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu, ei au înţeles că „timpurile fixate ale naţiunilor“ au început odată cu distrugerea Ierusalimului în 607 î.e.n. şi că aveau să dureze 2 520 de ani. Astfel, ei au calculat şi au înţeles că anul 1914 marca sfârşitul „timpurilor fixate ale naţiunilor“. Ei au mai înţeles că tot în 1914 urma să înceapă timpul sfârşitului acestui sistem de lucruri. Fiind cercetător al Bibliei, ai putea să arăţi pe baza Scripturilor prin ce calcul se ajunge la anul 1914? *

7. Ce texte biblice ne ajută să aflăm când au început, cât au durat şi când s-au sfârşit cele şapte timpuri menţionate în cartea Daniel?

7 Un indiciu se găseşte în cartea biblică Daniel. Iehova l-a folosit pe regele Nebucadneţar al Babilonului să distrugă Ierusalimul la începutul „timpurilor fixate“, în 607 î.e.n. Astfel, El a dezvăluit prin intermediul acestui conducător că naţiunile aveau să domnească fără intervenţia divină o perioadă de şapte timpuri simbolice (Ezechiel 21:26, 27; Daniel 4:16, 23–25). Cât aveau să dureze cele şapte timpuri? Potrivit cu Revelaţia 11:2, 3 şi 12:6, 14, trei timpuri şi  jumătate echivalează cu 1 260 de zile. Astfel, şapte timpuri trebuie să fie de două ori mai mult, adică 2 520 de zile. Să fi durat oare doar atât cele şapte timpuri? Nu. Iehova i-a dat profetului Ezechiel, contemporan cu Daniel, regula de interpretare a acestor simboluri: „Ţi-am rânduit câte o zi pentru fiecare an“ (Ezechiel 4:6). Aşadar, cele şapte timpuri aveau să dureze, de fapt, 2 520 de ani. Considerând anul 607 î.e.n. punct de plecare şi calculând 2 520 de ani, putem înţelege că timpurile fixate trebuiau să ia sfârşit în 1914.

O confirmare că trăim în „timpul sfârşitului“

8. Ce dovezi aţi putea aduce că situaţia mondială s-a înrăutăţit începând din 1914?

8 Evenimentele care au avut loc pe scena lumii din 1914 încoace sunt o dovadă că înţelegerea bazată pe cronologia biblică este corectă. Isus însuşi a spus că ‘încheierea sistemului de lucruri’ avea să fie marcată de războaie, foamete şi epidemii (Matei 24:3–8; Revelaţia 6:2–8). Şi într-adevăr începând din 1914 lumea este teatrul acestor evenimente! Apostolul Pavel a completat tabloul, spunând că aveau să se observe schimbări majore în relaţiile interumane. Modul în care a descris el schimbările la care suntem cu toţii martori este cât se poate de exact. — 2 Timotei 3:1–5.

9. Ce păreri au fost emise despre situaţia mondială care există începând din 1914?

9 S-a schimbat într-adevăr atât de mult „scena acestei lumi“ începând din 1914? Iată ce remarcă face profesorul Robert Wohl în cartea Generaţia anului 1914 (engl.): „Supravieţuitorii războiului au fost ferm convinşi că în august 1914, o lume a luat sfârşit şi o alta a început“. Confirmând cele de mai sus, dr. Jorge Costa e Silva, coordonator al Departamentului de psihiatrie al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a scris: „Trăim într-o epocă a schimbărilor extrem de rapide, care generează anxietate şi stres la cote fără precedent în istoria omenirii“. Aţi simţit şi voi acest lucru?

10. Cum dezvăluie Biblia cauza înrăutăţirii situaţiei mondiale începând din 1914?

10 Cine este vinovat de înrăutăţirea situaţiei mondiale? Revelaţia 12:7–9 îl demască astfel: „Mihail [Isus Cristos] şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul [Satan Diavolul], şi balaurul şi îngerii lui s-au luptat, dar acesta nu a fost mai tare, nici nu s-a mai găsit loc pentru ei în cer. Astfel, a fost azvârlit jos balaurul cel mare, . . . care induce în eroare întregul pământ locuit“. Aşadar, Satan Diavolul este vinovat de necazurile din prezent, iar aruncarea sa din cer în 1914 a însemnat „vai de pământ şi de mare, pentru că Diavolul a coborât . . . cuprins de o furie mare, ştiind că nu are decât o perioadă scurtă de timp“. — Revelaţia 12:10, 12.

Ultimul act

11. a) Cum induce Satan în eroare „întregul pământ locuit“? b) Asupra cărei acţiuni deosebite a lui Satan a îndreptat atenţia apostolul Pavel?

11 Începând din 1914, Satan, conştient că i se apropie sfârşitul, şi-a intensificat eforturile de  a induce în eroare „întregul pământ locuit“. Fiind maestru în arta înşelătoriei, Satan acţionează din culise aducându-i în scenă, ca protagonişti, pe conducătorii lumii şi pe formatorii de opinie din prezent (2 Timotei 3:13; 1 Ioan 5:19). Unul dintre obiectivele lui este să-i înşele pe oameni făcându-i să creadă că guvernarea sa va aduce adevărata pace. În general, propaganda sa a avut succes, deoarece, în pofida nenumăratelor dovezi care arată că lucrurile merg din rău în mai rău, oamenii sunt în continuare optimişti. Conform celor prezise de apostolul Pavel, chiar înainte de distrugerea acestui sistem de lucruri, va avea loc o manifestare clară a propagandei satanice. Pavel a scris: „Când vor zice: «Pace şi securitate!», atunci o distrugere neaşteptată va veni instantaneu peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu vor scăpa nicidecum“. — 1 Tesaloniceni 5:3; Revelaţia 16:13.

12. Ce eforturi s-au depus în zilele noastre pentru instaurarea păcii?

12 În ultimii ani, politicienii au folosit deseori expresia „pace şi securitate“ cu referire la diverse proiecte umane. Ei chiar au proclamat anul 1986 Anul Internaţional al Păcii, deşi acest an nu şi-a meritat numele. Cuvintele lui Pavel din 1 Tesaloniceni 5:3 îşi găsesc împlinirea completă în aceste eforturi ale conducătorilor lumii sau se referă la un anume eveniment de asemenea proporţii încât să atragă atenţia întregii omeniri?

13. Când a prezis strigătul de „pace şi securitate“, cu ce a comparat Pavel distrugerea care va urma, şi ce putem învăţa de aici?

13 Întrucât, de cele mai multe ori, profeţiile biblice se înţeleg pe deplin numai după ce se împlinesc sau când sunt în curs de împlinire, trebuie să aşteptăm şi să vedem. Este interesant însă că Pavel a comparat distrugerea neaşteptată care va avea loc după strigătul de „pace şi securitate“ cu durerile naşterii. Pe o perioadă de aproximativ 9 luni, o femeie însărcinată simte din ce în ce mai mult copilul care creşte în pântecele ei: poate să-i audă bătăile inimii şi să-l simtă mişcându-se. Alteori ea simte chiar că o loveşte. Adesea, aceste semne devin tot mai evidente până când, într-o bună zi, are o durere cumplită, care arată că a sosit momentul mult aşteptat — venirea pe lume a copilului. Aşadar, indiferent de modul în care s-ar putea împlini profeţia despre strigătul de „pace şi securitate“, acest strigăt va fi urmat de un eveniment fulgerător, dureros, dar, în cele din urmă, fericit: distrugerea celor răi şi instaurarea unui sistem de lucruri nou.

14. În general vorbind, în ce ordine se vor derula evenimentele viitoare, şi care va fi deznodământul?

14 Creştinii fideli care vor fi spectatori ai evenimentelor se vor cutremura la vederea apropiatei distrugeri. Mai întâi, regii pământului (partea politică a organizaţiei lui Satan) îi vor ataca pe susţinătorii Babilonului cel Mare (partea religioasă) şi îi vor distruge (Revelaţia 17:1, 15–18). Astfel, printr-o uluitoare răsturnare de situaţie, regatul lui Satan se va dezbina din interior: un element al regatului său va ataca un altul, fără ca Satan să poată interveni în vreun fel (Matei 12:25, 26). Iehova va pune în inima regilor pământului „să ducă la îndeplinire gândul lui“, şi anume să-i înlăture de pe întregul pământ pe duşmanii săi religioşi. După ce religia falsă va fi distrusă, Isus Cristos şi armatele sale cereşti vor zdrobi restul organizaţiei lui Satan, respectiv elementele comerciale şi politice. În final, Satan însuşi va fi imobilizat. În acest moment, cortina se va lăsa, iar lunga dramă a omenirii va lua sfârşit. — Revelaţia 16:14–16; 19:11–21; 20:1–3.

15, 16. Cum ar trebui să ne influenţeze viaţa avertismentul că „timpul rămas este redus“?

15 Când vor avea loc toate acestea? Nu ştim nici ziua, nici ora (Matei 24:36). Ştim însă că „timpul rămas este redus“ (1 Corinteni 7:29). Este esenţial aşadar să folosim cu înţelepciune timpul rămas. În ce fel? Aşa cum a spus apostolul Pavel, trebuie să ‘cumpărăm orice moment oportun’ pentru lucrurile mai importante, de  la lucrurile care nu sunt esenţiale şi să ne folosim cu înţelepciune fiecare zi. De ce? Deoarece „zilele sunt rele“. Dacă ‘înţelegem care este voinţa lui Iehova’ în cazul nostru, nu vom irosi timpul preţios — puţinul timp — care a rămas. — Efeseni 5:15–17; 1 Petru 4:1–4.

16 Cum ar trebui să ne influenţeze cunoaşterea faptului că întregul sistem de lucruri va fi distrus? Apostolul Petru a scris spre binele nostru următoarele: „Întrucât toate aceste lucruri vor fi astfel dizolvate, ce fel de persoane trebuie să fiţi voi în acte de conduită sfântă şi în fapte de devoţiune sfântă!“ (2 Petru 3:11). Într-adevăr, aşa ar trebui să fim! În armonie cu sfatul înţelept al lui Petru, noi trebuie: 1) să fim deosebit de atenţi la conduita noastră pentru a fi siguri că este sfântă şi 2) să avem grijă ca zelul nostru în serviciul lui Iehova să reflecte întotdeauna o iubire profundă faţă de el.

17. De care capcane ale lui Satan trebuie să se păzească în permanenţă creştinii fideli?

17 Dacă îl iubim pe Dumnezeu nu ne vom ataşa de această lume cu tentaţiile ei. Ştiind ce se va întâmpla cu acest sistem, este periculos să ne lăsăm ademeniţi de strălucirea modului de viaţă hedonist al lumii. Deşi trăim şi lucrăm în lume, trebuie să dăm ascultare sfatului înţelept de a nu ne folosi din plin de ea (1 Corinteni 7:31). De fapt, trebuie să facem tot posibilul să nu fim înşelaţi de propaganda lumii. Această lume nu va reuşi să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă. Ea nu va putea rămâne în picioare la nesfârşit. De ce putem avea această convingere? Deoarece Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu spune: „Lumea trece, şi dorinţa ei la fel, dar cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna“. — 1 Ioan 2:17.

Partea cea mai frumoasă va urma!

18, 19. Ce schimbări aşteptaţi cu nerăbdare să vedeţi în lumea nouă, şi de ce merită să aşteptăm acel timp?

18 În curând, Iehova va lăsa cortina să cadă peste Satan şi susţinătorii lui. După aceea, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, supravieţuitorii fideli ai sfârşitului acestui sistem vor începe să schimbe „decorurile“, iar noile decoruri vor fi permanente. Războaiele nu vor mai tulbura scena lumii; Dumnezeu ‘va pune capăt războaielor până la marginea pământului’ (Psalmul 46:9). Nu vor mai fi lipsuri de alimente, ci „va fi belşug de grâne în ţară“ (Psalmul 72:16). Nu vor mai exista închisori, secţii de poliţie, baroni ai drogurilor, boli cu transmitere sexuală, divorţuri, falimente sau terorism. — Psalmul 37:29; Isaia 33:24; Revelaţia 21:3–5.

19 Din mormintele de amintire vor ieşi miliarde de oameni — da, tot mai mulţi actori îşi vor face apariţia. Ce bucurie va fi când generaţii întregi vor fi reunite, când cei dragi, separaţi mult timp de moarte, se vor îmbrăţişa copleşiţi de emoţii! În cele din urmă, orice fiinţă i se va închina lui Iehova (Revelaţia 5:13). Când schimbările de decor vor fi luat sfârşit, cortina se va ridica dezvăluind privirii un paradis mondial. Cum vă veţi simţi când veţi privi scena? Fără îndoială, veţi exclama: Am aşteptat mult, însă a meritat!

[Note de subsol]

^ par. 4 Într-un alt context, Pavel a spus despre creştinii unşi că sunt „un spectacol teatral pentru lume şi pentru îngeri şi pentru oameni“. — 1 Corinteni 4:9.

^ par. 4 De exemplu, despre identitatea „regelui nordului“, din Daniel 11:40, 44, 45, puteţi citi în cartea Să acordăm atenţie profeţiei lui Daniel!, paginile 280, 281.

^ par. 6 Biblia însăşi arată că Ierusalimul a căzut cu 70 de ani înainte de întoarcerea evreilor exilaţi care a avut loc în 537 î.e.n. (Ieremia 25:11, 12; Daniel 9:1–3). Pentru o analiză detaliată a „timpurilor fixate ale naţiunilor“, vezi paginile 91–93 ale cărţii Să aducem argumente din Scripturi, publicată de Martorii lui Iehova.

Cum aţi răspunde?

• Cum s-au adeverit în timpul nostru cuvintele apostolului Pavel potrivit cărora „scena acestei lumi este în schimbare“?

• Cum indică cronologia biblică sfârşitul „timpurilor fixate ale naţiunilor“?

• Cum confirmă schimbările care au loc pe scena lumii că în 1914 a început „timpul sfârşitului“?

• Cum ar trebui să ne influenţeze faptul că „timpul rămas este redus“?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 20]

În sfârşit, misterul este elucidat!