Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să-i dăm glorie lui Dumnezeu, nu oamenilor

Să-i dăm glorie lui Dumnezeu, nu oamenilor

 Să-i dăm glorie lui Dumnezeu, nu oamenilor

CU OCAZIA Congreselor de district „Daţi-i glorie lui Dumnezeu“ organizate de Martorii lui Iehova pe parcursul ultimelor luni, iubitorii dreptăţii din întreaga lume au învăţat cum să-l glorifice pe Dumnezeu. Să facem o trecere în revistă a programului prezentat la aceste congrese.

Majoritatea participanţilor la congres au asistat la un program de instruire biblică de trei zile, însă cei care au avut posibilitatea de a participa la un congres internaţional s-au bucurat de patru zile de ospăţ spiritual. În total, congresiştii au audiat peste 30 de teme, între care cuvântări ce le-au sporit aprecierea pentru lucrurile spirituale, experienţe ce le-au întărit credinţa, demonstraţii care au scos în evidenţă valoarea practică a principiilor Bibliei, precum şi o dramă biblică în costume de epocă despre unele încercări cu care s-au confruntat creştinii din primul secol. Dacă aţi asistat la unul dintre aceste congrese, puteţi să revedeţi, în timp ce citiţi articolul de faţă, notiţele luate la congres. Suntem siguri că acest lucru vă va trezi amintiri plăcute despre bogatul ospăţ spiritual şi, totodată, se va dovedi instructiv.

Tema primei zile de congres: „Tu eşti demn, Iehova, . . . să primeşti gloria“

După cântarea şi rugăciunea de deschidere, primul vorbitor le-a urat un călduros bun-venit celor prezenţi printr-o cuvântare care a subliniat scopul principal al congresului. Cuvântarea s-a intitulat „Ne-am întrunit pentru a-l glorifica pe Dumnezeu“. Citând Revelaţia 4:11, vorbitorul a accentuat tema de bază a congresului, după care a explicat ce înseamnă a-i da glorie lui Dumnezeu. Printr-o analiză a câtorva versete din cartea Psalmilor, el a subliniat că a-i da glorie lui Dumnezeu presupune a-i aduce „închinare“, „mulţumiri“ şi „laude“. — Psalmii 95:6NW; 100:4, 5; 111:1, 2.

În cuvântarea intitulată „Cei care îi dau glorie lui Dumnezeu sunt binecuvântaţi“, următorul vorbitor a făcut o remarcă interesantă: Întrucât cei peste 6 milioane de Martori ai lui Iehova îşi desfăşoară activitatea în 234 de ţări şi teritorii, se poate spune că ei îi aduc glorie lui Iehova zi şi noapte (Revelaţia 7:15). Interviurile luate unor fraţi şi surori creştini ce activează într-o formă a serviciului special cu timp integral au fost foarte apreciate şi încurajatoare pentru cei din auditoriu.

„Creaţia declară gloria lui Dumnezeu“ a fost titlul următoarei cuvântări. Vorbitorul a explicat în detaliu modul în care cerurile fizice, deşi nu  au grai, proclamă măreţia lui Dumnezeu şi ne ajută să ne adâncim aprecierea pentru grija sa plină de iubire. — Isaia 40:26.

Persecuţiile, opoziţia, influenţele lumeşti şi tendinţele păcătoase pun la încercare integritatea creştinilor adevăraţi. Prin urmare, auditoriul a ascultat cu viu interes cuvântarea „Umblă pe calea integrităţii“, în care s-a analizat verset cu verset Psalmul 26. Vorbitorul i-a luat interviu unui Martor de vârstă şcolară care a susţinut cu fermitate normele morale. De asemenea, alt Martor a povestit ce măsuri concrete a luat când şi-a dat seama că pierdea mult timp cu divertismente dubioase.

Programul sesiunii de dimineaţă s-a încheiat cu discursul „Glorioasele viziuni profetice ne înviorează“. Vorbitorul a dat exemple de slujitori ai lui Iehova, precum profetul Daniel şi apostolii Ioan şi Petru, a căror credinţă a fost întărită de glorioasele viziuni profetice referitoare la instaurarea Regatului mesianic al lui Dumnezeu şi la modul de guvernare al acestuia. Făcând referire la cei care au pierdut, poate, din vedere dovezile clare ce atestă că ne aflăm în timpul sfârşitului, el a spus: „Sperăm în mod sincer că [aceştia] vor fi ajutaţi să-şi recapete vigoarea spirituală şi vor începe din nou să acorde atenţie faptului că prezenţa lui Cristos în gloria Regatului este o realitate“.

Sesiunea de după-amiază a început cu discursul intitulat „Iehova le revelează celor umili gloria sa“. Vorbitorul a explicat în ce fel este Iehova un exemplu de umilinţă demn de imitat, deşi este cea mai înaltă Personalitate din univers (Psalmul 18:35). Iehova le arată favoare celor cu adevărat umili, dar li se opune acelora care par umili numai în relaţiile cu egalii sau cu superiorii lor, în timp ce sunt duri cu cei aflaţi în subordinea lor. — Psalmul 138:6.

În continuare, într-un simpozion intitulat „Profeţia lui Amos — un mesaj pentru zilele noastre“ s-au analizat câteva profeţii biblice. Citând exemplul lui Amos, primul vorbitor a atras atenţia asupra responsabilităţii noastre de a-i avertiza pe oameni cu privire la iminenta judecată pe care o va aduce Iehova. Tema sa a fost „Să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală“. Cel de-al doilea vorbitor şi-a început cuvântarea cu întrebarea: „Va pune Iehova vreodată capăt răutăţii şi suferinţei de pe acest pământ?“ În cuvântarea „Judecata divină împotriva celor răi“, el a arătat că judecata lui Dumnezeu este întotdeauna executată pe merit, este inevitabilă şi selectivă. Ultimul vorbitor din cadrul acestui simpozion a prezentat tema cu titlul „Iehova examinează inima“. Cei ce doresc din toată inima să-i fie plăcuţi lui Iehova vor da ascultare cuvintelor din Amos 5:15: „Urâţi răul şi iubiţi binele“.

Băuturile alcoolice, precum vinul care înveseleşte inima, pot fi folosite într-un mod greşit. În cuvântarea intitulată „Să evităm capcana abuzului de alcool“ au fost enumerate pericolele de ordin fizic şi spiritual la care se expun cei care, deşi nu se îmbată, sunt lipsiţi de moderaţie în ce priveşte consumul de alcool. A fost menţionat apoi un principiu general: Din moment ce toleranţa la alcool variază de la o persoană la alta, orice cantitate de alcool ce diminuează „înţelepciunea practică şi capacitatea de gândire“ (NW) este considerată prea mare. — Proverbele 3:21, 22.

Având în vedere timpurile critice pe care le trăim, următoarea cuvântare, „Iehova, «fortăreaţa noastră în timp de strâmtorare»“, a adus mângâiere celor din auditoriu. Cu toţii putem face faţă acestor timpuri cu ajutorul rugăciunii, al spiritului sfânt şi al colaboratorilor noştri creştini.

Ultima cuvântare a acestei zile de congres, „«Ţara aceea bună» — o anticipare a Paradisului“, s-a încheiat cu o surpriză plăcută pentru toţi cei prezenţi: lansarea unui atlas biblic, intitulat Să vedem ţara aceea bună.

Tema celei de-a doua zile de congres: „Să declarăm printre naţiuni gloria sa“

După analizarea textului zilei, a fost prezentat al doilea simpozion al congresului, „Să reflectăm ca nişte oglinzi gloria lui Iehova“. În prima parte, „Răspândind vestea bună pretutindeni“, vorbitorul s-a concentrat asupra ministerului creştin,  după care au fost puse în scenă întâmplări reale din serviciul de teren. Al doilea vorbitor a analizat tema „Îndepărtând vălul de pe ochii celor orbiţi“ în care a inclus şi o demonstraţie pentru a arăta cum se poate face o vizită ulterioară. Ultima cuvântare din acest simpozion, intitulată „În ministerul nostru, într-un mod deplin“, i-a încurajat pe cei prezenţi şi prin interviurile unor Martori care au povestit cum au obţinut rezultate frumoase în lucrarea de predicare.

Următoarea cuvântare, „Urâţi fără motiv“, a inclus şi interviuri ale unor fraţi fideli care, cu puterea lui Dumnezeu, şi-au păstrat integritatea în faţa opoziţiei.

Un moment aşteptat cu nerăbdare la congrese este cuvântarea de botez, după care are loc botezul persoanelor calificate pentru acest pas. Actul cufundării complete în apă simbolizează  dedicarea fără rezerve la Iehova. Prin urmare, titlul cuvântării a fost cât se poate de potrivit: „Să-l glorificăm pe Dumnezeu trăind la înălţimea dedicării noastre“.

Programul sesiunii de după-amiază a început cu o cuvântare care îndeamnă la autoanaliză: „Să cultivăm atitudinea lui Cristos cu privire la faimă“. Vorbitorul a scos în evidenţă următoarea idee importantă: Faima vine din imitarea exemplului de umilinţă lăsat de Cristos. De aceea, un creştin nu trebuie să alerge după poziţii de răspundere pentru a-şi satisface propriile ambiţii. El trebuie să se întrebe: „Sunt dispus să fac lucrări folositoare care nu vor fi observate imediat?“

Sunteţi obosiţi? Răspunsul este evident. Cuvântarea „Deşi suntem obosiţi, noi nu renunţăm“ a fost foarte apreciată de congresişti. Interviurile luate unor Martori care îl slujesc de mult timp pe Iehova au oferit dovezi clare că El ne poate face „tari . . . prin spiritul său“. — Efeseni 3:16.

Generozitatea este o calitate ce trebuie învăţată; nu ne naştem cu ea. Această idee a fost subliniată în cuvântarea „Să fim darnici, gata să împărţim ce avem“. Vorbitorul a pus o întrebare importantă: „Suntem gata şi noi să petrecem câteva minute cu fraţii şi cu surorile noastre care sunt în vârstă, bolnavi, deprimaţi sau singuri?“

Atenţia auditoriului a fost apoi reţinută de tema „Nu ascultaţi «glasul străinilor»!“ Creştinii au fost asemănaţi cu oile care ascultă de glasul lui Isus, „păstorul excelent“, nu de „glasul străinilor“ ce se face auzit prin diferite mijloace aflate sub influenţa Diavolului. — Ioan 10:5, 14, 27.

Pentru a se distinge versurile cântecului, un cor trebuie să cânte la unison. În mod asemănător, pentru a-l glorifica pe Dumnezeu, adevăraţii închinători de pe întregul pământ trebuie să fie uniţi. Prin urmare, cuvântarea „Să-l glorificăm pe Dumnezeu «cu o singură gur㻓 a oferit sugestii utile referitoare la modul în care putem vorbi singura „limbă pură“ şi-i putem sluji lui Iehova „umăr la umăr“. — Ţefania 3:9NW.

Ultima cuvântare a acestei zile de congres, „Copiii — o moştenire preţioasă“, i-a bucurat pe părinţi, îndeosebi pe cei cu copii mici. Cu această ocazie a fost lansată cartea de 256 de pagini Ascultă de Marele Învăţător. Ea îi va ajuta pe părinţi să petreacă cu copiii lor, care sunt un dar de la Dumnezeu, momente recompensatoare din punct de vedere spiritual.

Tema celei de-a treia zile de congres: „Faceţi toate lucrurile spre gloria lui Dumnezeu“

Ultima zi de congres a început cu analizarea unor idei din textul zilei. Apoi, programul s-a concentrat asupra familiei, prima cuvântare  având titlul „Părinţi, zidiţi-vă familia“. După ce a vorbit pe scurt despre responsabilitatea părinţilor de a satisface necesităţile materiale ale familiei, vorbitorul a arătat că responsabilitatea lor cea mai importantă este de a satisface necesităţile spirituale ale copiilor.

Următorul vorbitor li s-a adresat copiilor în cuvântarea „Cum îl laudă tinerii pe Iehova“. El a afirmat că tinerii sunt ca „picăturile de rouă“ deoarece sunt mulţi iar zelul lor tineresc este înviorător. Adulţii sunt bucuroşi să lucreze alături de ei în serviciul pentru Iehova (Psalmul 110:3). Vorbitorul a luat apoi interviuri câtorva tineri exemplari.

Dramele în costume de epocă sunt întotdeauna aşteptate cu nerăbdare. În drama „Să depunem curajos mărturie în pofida opoziţiei“ a fost vorba despre discipolii din secolul I ai lui Isus. Ea nu a fost numai plăcută, ci şi instructivă. Cuvântarea „Să declarăm «fără încetare» vestea bună“, care a urmat apoi, a subliniat ideile importante din dramă.

Toţi cei din auditoriu au aşteptat cu însufleţire discursul public, care constituie o parte importantă a programului de duminică. La acest congres, discursul s-a intitulat „Cine îi dă azi glorie lui Dumnezeu?“ Vorbitorul a adus dovezi concludente care au demonstrat că oamenii de ştiinţă şi religia, în general, nu-i dau glorie lui Dumnezeu. Numai poporul ce-i poartă numele, slujitorii săi care predică şi predau adevărul despre Iehova, glorifică azi numele său.

După acest discurs public s-a făcut un rezumat al articolului de studiu din revista Turnul de veghe programat pentru săptămâna congresului. Apoi, în cadrul ultimei cuvântări, „«Continuaţi să daţi mult rod» spre gloria lui Iehova“, a fost adoptată o rezoluţie. Cele zece puncte ale rezoluţiei au scos în evidenţă diverse modalităţi prin care i se poate da glorie lui Iehova, Creatorul. Toţi cei prezenţi la aceste congrese ţinute în întreaga lume au răspuns la rezoluţie cu un răsunător „da“.

Astfel, tema congresului „Daţi-i glorie lui Dumnezeu“ a răsunat în urechile tuturor celor din auditoriu. Fie ca şi noi, cu ajutorul spiritului lui Iehova şi al organizaţiei sale vizibile, să-i dăm întotdeauna glorie lui Dumnezeu, nu oamenilor.

[Chenarul/Fotografiile de la pagina 23]

Congresele internaţionale

În Africa, Asia, Australia, Europa şi în cele două Americi s-au ţinut congrese internaţionale de patru zile la care au participat ca delegaţi Martori din întreaga lume. Astfel, a avut loc un „schimb de încurajări“ între vizitatori şi gazdele lor (Romani 1:12). S-au legat noi prietenii, iar cele vechi au fost consolidate. O parte deosebită a programului de la congresele internaţionale o constituie „Rapoartele din alte ţări“.

[Chenarul/Fotografiile de la pagina 25]

Noi publicaţii care îi aduc glorie lui Dumnezeu

La congresul de district „Daţi-i glorie lui Dumnezeu“ s-au lansat două publicaţii. Copertat cu o hârtie rezistentă, atlasul biblic Să vedem ţara aceea bună are 36 de pagini color cu hărţi, precum şi fotografii cu ţinuturi biblice. El conţine hărţi ale Imperiilor Asirian, Babilonian, Medo-Persan, Grec şi Roman, precum şi hărţi care indică locurile unde şi-a înfăptuit Isus ministerul, precum şi până unde s-a răspândit creştinismul.

Cartea Ascultă de Marele Învăţător are 256 de pagini şi 230 de ilustraţii. Părinţii pot petrece multe momente plăcute cu copiii lor uitându-se, pur şi simplu, pe poze şi răspunzând la întrebările profunde din carte. Această carte are menirea de a contracara atacurile lui Satan asupra copiilor noştri, care vrea să le pervertească valorile morale.

[Legenda fotografiei de la pagina 23]

Misionarii au relatat experienţe ziditoare

[Legenda fotografiilor de la pagina 24]

Botezul a fost un moment important al congresului „Daţi-i glorie lui Dumnezeu“

[Legenda fotografiilor de la pagina 24]

Dramele biblice sunt apreciate atât de tineri, cât şi de vârstnici