Salt la conţinut

Salt la cuprins

Promisiuni în care putem avea încredere

Promisiuni în care putem avea încredere

 Promisiuni în care putem avea încredere

MICA, un profet din vechime, ştia că nu toate promisiunile sunt demne de încredere. În zilele sale, nu se putea avea încredere uneori nici măcar în cuvântul persoanelor apropiate. De aceea, Mica a avertizat: „Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape; păzeşte-ţi uşa gurii de cea care îţi stă la sân!“ — Mica 7:5.

A devenit Mica sceptic cu privire la toate promisiunile din cauza acestei situaţii triste? Nicidecum! El şi-a exprimat deplina încredere în promisiunile făcute de Dumnezeul său, Iehova, prin cuvintele: „Eu însă voi privi spre DOMNUL, Îl voi aştepta pe Dumnezeul mântuirii mele: Dumnezeul meu mă va asculta“. — Mica 7:7.

De ce avea Mica o încredere atât de mare în Dumnezeu? Deoarece ştia că Iehova îşi respectă întotdeauna promisiunile. Tot ce le jurase Dumnezeu strămoşilor săi se împlinise până în cel mai mic detaliu (Mica 7:20). Întrucât Iehova se dovedise fidel promisiunilor sale în trecut, Mica avea toate  motivele să creadă că El va face la fel şi în viitor.

‘Nici un cuvânt n-a rămas neîmplinit’

De exemplu, Mica ştia că Iehova îi eliberase pe israeliţi din sclavia Egiptului (Mica 7:15). Iosua, care fusese martor ocular la această eliberare, i-a încurajat pe compatrioţii săi israeliţi să aibă încredere în toate promisiunile lui Dumnezeu. Pe ce se baza încrederea sa? „Recunoaşteţi dar din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru — le-a amintit Iosua — că nici unul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de DOMNUL Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, nici unul n-a rămas neîmplinit.“ — Iosua 23:14.

Israeliţii ştiau foarte bine ce lucruri minunate înfăptuise Iehova pentru ei. El îşi respectase promisiunea pe care i-o făcuse credinciosului lor strămoş Avraam, potrivit căreia urmaşii săi aveau să devină la fel de numeroşi ca stelele şi să ia în stăpânire ţara Canaan. Iehova i-a mai spus lui Avraam că descendenţii săi vor fi asupriţi 400 de ani, dar că se vor întoarce în Canaan „în a patra generaţie“. Şi toate aceste lucruri s-au petrecut întocmai. — Geneza 15:5–16; Exodul 3:6–8.

Israeliţii au fost bine primiţi în Egipt în zilele lui Iosif, fiul lui Iacov. Mai târziu însă, plini de cruzime, egiptenii i-au făcut sclavi punându-i la munci istovitoare. Dar, aşa cum promisese Dumnezeu, după patru generaţii de la data intrării lor în Egipt, descendenţii lui Avraam au fost eliberaţi din sclavia egipteană. *

În următorii 40 de ani, israeliţii au avut şi alte dovezi că Iehova îşi respectă promisiunile. Când amaleciţii i-au atacat fără motiv pe israeliţi, Dumnezeu a luptat pentru ei şi i-a ocrotit. El le-a satisfăcut toate necesităţile materiale pe parcursul celor 40 de ani de pribegie prin deşert şi, în cele din urmă, le-a dat în stăpânire Ţara Promisă. Rememorând acţiunile lui Iehova în favoarea urmaşilor lui Avraam, Iosua a fost îndreptăţit să spună: „Din toate cuvintele bune pe care DOMNUL le spusese casei lui Israel, nici unul n-a rămas neîmplinit: toate s-au împlinit“. — Iosua 21:45.

Să cultivăm încredere în promisiunile lui Dumnezeu

Cum putem cultiva credinţă în promisiunile lui Iehova, la fel ca Mica şi Iosua? Să ne gândim: Cum ne clădim încrederea în cineva? Încercând să-l cunoaştem cât mai bine. De exemplu, ne putem da seama cât de corectă este o persoană din seriozitatea cu care se străduieşte să-şi respecte promisiunile. Pe măsură ce o cunoaştem mai bine, dobândim mai multă încredere în ea. Putem face acelaşi lucru şi pentru a cultiva încredere în promisiunile lui Dumnezeu.

O modalitate este să medităm la creaţie şi la legile ce o guvernează. Oamenii de ştiinţă au încredere în aceste legi, cum ar fi cele care dirijează diviziunea unei singure celule umane şi multiplicarea ei în vederea producerii trilioanelor de celule care alcătuiesc corpul omenesc. De fapt, legile ce guvernează materia şi energia din univers au fost, cu siguranţă, elaborate de un Legiuitor demn de toată încrederea. Aşa cum avem încredere în legile care  guvernează creaţia sa, putem avea încredere şi în promisiunile sale. — Psalmul 139:14–16; Isaia 40:26; Evrei 3:4.

Prin intermediul lui Isaia, profet contemporan cu Mica, Iehova s-a referit la regularitatea cu care se succed anotimpurile şi la uluitorul circuit al apei în natură pentru a ilustra statornicia cuvântului său. An de an, ploaia udă pământul şi îl satură de apă, ceea ce le permite oamenilor să semene sămânţă şi să strângă roade bogate. Iată ce a spus Iehova în această privinţă: „Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să înmugurească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face ce Îmi este plăcut şi va împlini lucrul pentru care l-am trimis“. — Isaia 55:10, 11.

Promisiuni sigure despre Paradis

Meditarea la lucrările de creaţie ne poate ajuta să cultivăm încredere în Creator. Însă, dacă dorim să învăţăm despre promisiunile din ‘Cuvântul care iese din gura Sa’, e nevoie de ceva mai mult. Pentru a învăţa despre aceste promisiuni într-un mod care să ne clădească încrederea în ele, trebuie să examinăm relatarea biblică inspirată, care vorbeşte despre scopul lui Dumnezeu cu pământul şi despre acţiunile sale în favoarea omenirii. — 2 Timotei 3:14–17.

Profetul Mica a avut încredere în promisiunile lui Iehova. Scrierile inspirate de care dispunem noi sunt mai numeroase decât cele existente pe timpul lui Mica. Citind Biblia şi meditând la lucrurile citite, putem cultiva şi noi credinţă în promisiunile lui Dumnezeu. Aceste promisiuni nu se referă doar la descendenţii lui Avraam, ci la întreaga omenire. Iehova i-a promis credinciosului patriarh următoarele: „Toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de glasul Meu“ (Geneza 22:18). Partea principală a ‘seminţei’, sau descendentul, lui Avraam este Mesia, adică Isus Cristos. — Galateni 3:16.

Prin intermediul lui Isus Cristos, Iehova va revărsa binecuvântări asupra omenirii ascultătoare. Ce a promis Dumnezeu că va face în zilele noastre? În Mica 4:1, 2 găsim răspunsul în următoarele cuvinte profetice: „Dar în zilele de pe urmă, muntele casei DOMNULUI va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor şi popoarele vor veni grămadă la el. Multe popoare se vor duce la el şi vor zice: «Veniţi, hai să ne suim la muntele DOMNULUI, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui»“.

Cei ce învaţă căile lui Iehova fac „din săbiile lor . . . fiare de plug şi din suliţele lor cosoare“. Astfel dispare orice înclinaţie războinică. În curând, pământul va fi locuit numai de oameni drepţi şi nimeni nu-i va mai face să tremure de frică (Mica 4:3, 4). Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu promite că, sub domnia Regatului, la conducerea căruia se află Isus Cristos, Iehova va curăţa pământul de toţi asupritorii. — Isaia 11:6–9; Daniel 2:44; Revelaţia 11:18.

Chiar şi oamenii care au suferit şi au murit ca urmare a răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu vor fi înviaţi cu perspectiva de a trăi veşnic pe pământ (Ioan 5:28, 29). Satan şi  demonii săi, instigatorii la rău, nu vor mai fi prezenţi, iar efectele păcatului adamic vor fi înlăturate graţie jertfei de răscumpărare a lui Isus (Matei 20:28; Romani 3:23, 24; 5:12; 6:23; Revelaţia 20:1–3). Şi cum vor fi binecuvântaţi oamenii ascultători? Ei se vor bucura de o sănătate perfectă şi de viaţă veşnică pe un pământ paradiziac. — Psalmul 37:10, 11; Luca 23:43; Revelaţia 21:3–5.

Ce promisiuni extraordinare! Putem avea încredere în ele? Cu siguranţă! Aceste promisiuni nu sunt făcute de oameni, care poate au intenţii bune, dar n-au puterea necesară să le îndeplinească. Ele sunt promisiunile Dumnezeului cel Atotputernic, care nu minte şi „nu este încet cu privire la promisiunea sa“ (2 Petru 3:9; Evrei 6:13–18). Putem avea deplină încredere în toate promisiunile cuprinse în Biblie pentru că Autorul lor este Iehova, „Dumnezeul adevărului“. — Psalmul 31:5.

[Notă de subsol]

^ par. 8 Vezi Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor (engl.), vol. 1, pag. 911, 912, publicată de Martorii lui Iehova.

[Text generic pe pagina 6]

„Nici unul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de DOMNUL Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit.“ — IOSUA 23:14.

[Legenda ilustraţiilor de la paginile 4, 5]

Iehova şi-a respectat promisiunile faţă de Israel la Marea Roşie şi în pustiu

[Legenda ilustraţiilor de la pagina 7]

Iehova şi-a ţinut promisiunea făcută lui Avraam. Sămânţa sa, Isus Cristos, va aduce binecuvântări omenirii