Salt la conţinut

Salt la cuprins

Iehova este plin de iubire loială

Iehova este plin de iubire loială

 Iehova este plin de iubire loială

„DOMNUL este . . . plin de bunătate [iubitoare, NW].“ — PSALMUL 145:8.

1. Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu?

„DUMNEZEU este iubire“ (1 Ioan 4:8). Această afirmaţie emoţionantă atestă că guvernarea lui Iehova se bazează pe iubire. De fapt, chiar şi oamenii care nu i se supun beneficiază de soarele şi de ploaia pe care el li le asigură cu iubire (Matei 5:44, 45)! Întrucât Dumnezeu iubeşte omenirea, până şi duşmanii săi se pot căi, se pot întoarce la el şi pot primi viaţă (Ioan 3:16). În curând însă Iehova îi va distruge pe nelegiuiţii irecuperabili pentru ca oamenii care îl iubesc să se poată bucura de viaţă veşnică într-o lume nouă şi dreaptă. — Psalmul 37:9–11, 29; 2 Petru 3:13.

2. Ce faţetă specială a iubirii arată Iehova în relaţiile cu slujitorii săi dedicaţi?

2 Iehova manifestă iubire faţă de închinătorii săi adevăraţi spre binele lor durabil. Această iubire este exprimată printr-un cuvânt ebraic redat în limba română prin „bunătate iubitoare“, sau „iubire loială“. Regele David al Israelului antic a apreciat profund bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu. Meditând la modul în care îi tratează Dumnezeu pe oameni şi pe baza celor trăite de el însuşi, David a putut afirma cu  încredere: „DOMNUL este . . . plin de bunătate [iubitoare, NW] [sau iubire loială]“. — Psalmul 145:8.

Să-i identificăm pe cei loiali lui Dumnezeu

3, 4. a) Cum ne ajută Psalmul 145 să-i identificăm pe cei loiali lui Iehova? b) Cum îl „binecuvântează“ pe Dumnezeu ‘cei loiali lui’?

3 Despre Iehova Dumnezeu, Ana, mama profetului Samuel, a spus: „El va păzi paşii preaiubiţilor [celor loiali, NW] Lui“ (1 Samuel 2:9). Cine sunt aceştia? Regele David dă răspunsul. După ce elogiază calităţile minunate ale lui Iehova, el spune: „Sfinţii Tăi [Cei loiali ţie, NW] Te vor binecuvânta“ (Psalmul 145:10). Dar cum pot oamenii să-l binecuvânteze pe Dumnezeu? În primul rând, lăudându-l sau vorbindu-l de bine.

4 Cei loiali lui Iehova sunt, evident, cei ce îl vorbesc de bine. La reuniunile recreative sau la întrunirile creştine, care este subiectul lor obişnuit de conversaţie? Desigur, Regatul lui Iehova! Slujitorii loiali ai lui Dumnezeu subscriu la sentimentele lui David, care a cântat: „Vor spune slava împărăţiei Tale [a lui Iehova] şi vor vesti [vorbi despre, NW] puterea Ta“. — Psalmul 145:11.

5. De unde ştim că Iehova este atent când cei loiali lui îl vorbesc de bine?

5 Ia aminte Iehova când slujitorii săi loiali îi aduc laude? Da, el este atent la cuvintele lor. Iată ce a scris Maleahi într-o profeţie referitoare la închinarea adevărată din zilele noastre: „Atunci cei care se tem de DOMNUL au vorbit adesea unul cu altul; DOMNUL a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei care se tem de DOMNUL şi cinstesc Numele Lui“ (Maleahi 3:16). Iehova este foarte bucuros când slujitorii săi loiali îl vorbesc de bine; el îşi aduce aminte de ei.

6. Prin ce pot fi identificaţi slujitorii loiali ai lui Dumnezeu?

6 Slujitorii loiali ai lui Iehova pot fi identificaţi şi prin curajul şi spiritul de iniţiativă de care dau dovadă vorbindu-le celor care nu sunt închinători ai adevăratului Dumnezeu. Da, cei loiali lui Dumnezeu ‘fac să fie cunoscută fiilor oamenilor puterea Sa şi strălucirea plină de măreţie a împărăţiei [regalităţii, NW] Sale’ (Psalmul 145:12). Căutaţi şi fructificaţi ocaziile de a le vorbi oamenilor despre regalitatea lui Iehova? Spre deosebire de guvernele umane, care în curând vor trece, regalitatea Sa este eternă (1 Timotei 1:17). Este imperios necesar ca oamenii să înveţe despre regalitatea veşnică a lui Iehova şi să ia poziţie de partea acesteia. „Împărăţia [Regalitatea, NW] Ta este o împărăţie [regalitate, NW] veşnică şi stăpânirea Ta este în toate generaţiile“. — Psalmul 145:13.

7, 8. Ce s-a întâmplat în 1914, şi ce dovadă avem că Dumnezeu domneşte acum prin intermediul Regatului Fiului său?

7 Din 1914 avem şi mai multe motive să le vorbim altora despre regalitatea lui Iehova. În acel an, Dumnezeu a instaurat în cer Regatul mesianic condus de Isus Cristos, Fiul lui David. Astfel, Iehova şi-a îndeplinit promisiunea potrivit căreia regalitatea lui David va fi ferm stabilită pe timp indefinit. — 2 Samuel 7:12, 13; Luca 1:32, 33.

8 O dovadă că Iehova domneşte în prezent prin intermediul Regatului condus de Fiul său este împlinirea actuală a semnului prezenţei lui Isus. Cel mai remarcabil aspect al acestui semn este lucrarea despre care Isus a prezis că va fi  efectuată de toţi slujitorii loiali ai lui Dumnezeu. Isus a spus: „Această veste bună a regatului va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile; şi atunci va veni sfârşitul“ (Matei 24:3–14). Întrucât cei loiali lui Dumnezeu participă cu zel la împlinirea acestei profeţii, peste şase milioane de bărbaţi, femei şi copii participă în prezent la această măreaţă şi unică lucrare. În curând, asupra tuturor celor ce se împotrivesc Regatului lui Iehova va veni sfârşitul. — Revelaţia 11:15, 18.

Foloasele pe care ni le aduce suveranitatea lui Iehova

9, 10. Cum se deosebeşte Iehova de conducătorii umani?

9 Dacă suntem creştini dedicaţi, prietenia noastră cu Suveranul Domn Iehova ne aduce multe foloase (Psalmul 71:5; 116:12). De pildă, întrucât ne temem de Dumnezeu şi practicăm dreptatea, ne putem bucura de aprobarea sa şi, din punct de vedere spiritual, suntem aproape de el (Faptele 10:34, 35; Iacov 4:8). Conducătorii umani însă sunt văzuţi adesea în prezenţa unor oameni proeminenţi, de pildă oameni de afaceri bogaţi, conducători militari sau celebrităţi din lumea divertismentelor ori din lumea sportului. Potrivit ziarului african Sowetan, un important oficial a declarat despre regiunile sărace din ţara lui: „Înţeleg de ce majoritatea dintre noi nu vrem să mergem în aceste zone. Deoarece pur şi simplu vrem să uităm că există asemenea condiţii. Ne tulbură conştiinţa şi ne este jenă cu automobilele scumpe pe care le conducem“.

10 Desigur, unii conducători umani sunt sincer preocupaţi de bunăstarea supuşilor lor. Dar nici chiar conducătorii cu cele mai nobile intenţii nu-şi cunosc îndeaproape supuşii. De fapt, ne-am putea întreba: Există oare vreun conducător pe care să-l intereseze toţi supuşii în aşa măsură încât să vină repede în ajutorul oricui se confruntă cu necazuri? Da, există. David a scris: „DOMNUL sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi“. — Psalmul 145:14.

11. Cu ce încercări se confruntă cei loiali lui Dumnezeu, şi de ce ajutor beneficiază ei?

11 Cei loiali lui Iehova Dumnezeu se confruntă cu multe încercări şi necazuri din cauza propriilor imperfecţiuni şi din cauză că trăiesc într-o lume care zace în puterea „celui rău“, Satan (1 Ioan 5:19; Psalmul 34:19). Creştinii sunt persecutaţi. Unii suferă de boli cronice sau din cauza pierderii unei fiinţe dragi. Uneori, când greşesc, cei loiali lui Dumnezeu ajung „încovoiaţi“, sau descurajaţi. Dar Iehova este întotdeauna gata să-i aducă mângâiere şi să-i dea tărie spirituală fiecăruia dintre slujitorii săi, indiferent de încercările prin care trece. Regele Isus Cristos manifestă şi el interes plin de iubire faţă de supuşii săi loiali. — Psalmul 72:12–14.

 Hrană care ne satisface, la timpul potrivit

12, 13. Cât de bine se îngrijeşte Iehova de „tot ce are viaţă“?

12 În marea sa bunătate iubitoare, Iehova se îngrijeşte de toate necesităţile slujitorilor săi. Astfel, el le satisface şi necesităţile materiale oferindu-le o hrană sănătoasă. Regele David a scris: „Ochii tuturor se aşteaptă de la Tine şi Tu [Iehova] le dai hrana la timpul ei. Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă“ (Psalmul 145:15, 16). Chiar şi în timpuri grele, Iehova poate dirija lucrurile în aşa fel încât cei loiali lui să poată obţine ‘pâinea pentru ziua respectivă’. — Luca 11:3; 12:29, 30.

13 David a spus că „tot ce are viaţă“ este săturat. Expresia se referă şi la animale. Creaturile acvatice, păsările şi animalele de pe pământ nu ar avea hrană şi oxigen dacă nu ar exista vegetaţia abundentă a pământului şi plantele care trăiesc în mare (Psalmul 104:14). Însă Iehova are grijă ca toate necesităţile lor să fie satisfăcute.

14, 15. Cum este furnizată în prezent hrana spirituală?

14 Spre deosebire de animale, oamenii au şi necesităţi spirituale (Matei 5:3). Iehova satisface într-un mod extraordinar necesităţile spirituale ale slujitorilor săi loiali! Înainte de moartea sa, Isus a promis că „sclavul fidel şi prevăzător“ avea să le dea continuatorilor Săi ‘hrană [spirituală] la timpul potrivit’ (Matei 24:45). Rămăşiţa celor 144 000 de creştini unşi formează în prezent această clasă a sclavului. Prin intermediul ei, Iehova furnizează într-adevăr o hrană spirituală bogată.

15 De exemplu, majoritatea slujitorilor lui Iehova beneficiază în prezent de o traducere nouă şi exactă a Bibliei în limba lor. Ce binecuvântare minunată sunt Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi! În plus, milioane de auxiliare pentru studierea Bibliei continuă să fie publicate în peste 300 de limbi. Toată această hrană spirituală s-a dovedit o binecuvântare pentru închinătorii adevăraţi din lumea întreagă! Cui îi revine meritul pentru toate acestea? Lui Iehova Dumnezeu! Numai datorită marii Sale bunătăţi iubitoare poate clasa sclavului să furnizeze ‘hrană la timp’! Prin intermediul  acestor măsuri, ‘dorinţa a tot ce are viaţă’ este satisfăcută în paradisul spiritual din prezent. Şi cât de mult îi bucură pe slujitorii lui Iehova speranţa de a vedea în curând pământul transformat într-un paradis propriu-zis! — Luca 23:42, 43.

16, 17. a) Daţi exemple care să arate cum a fost oferită hrana spirituală la timpul potrivit. b) Cum sunt exprimate în Psalmul 145 sentimentele slujitorilor loiali ai lui Dumnezeu faţă de principala controversă ridicată de Satan?

16 Să analizăm un exemplu elocvent privind oferirea de hrană spirituală la timpul potrivit. În 1939, în Europa a izbucnit cel de-al doilea război mondial. Tot atunci, în numărul din 1 noiembrie al Turnului de veghe (în engl.) a fost publicat un articol intitulat „Neutralitate“. Datorită informaţiilor clare din articolul respectiv, Martorii lui Iehova de pe întregul pământ au înţeles necesitatea de a rămâne absolut neutri faţă de acţiunile naţiunilor beligerante. Neutralitatea lor a atras mânia guvernelor din ambele tabere aflate în conflict, care a durat şase ani. Însă, în pofida interdicţiilor şi a persecuţiilor, cei loiali lui Dumnezeu au continuat să predice vestea bună a Regatului. Din 1939 până în 1946, ei au fost binecuvântaţi cu o uimitoare creştere de 157 la sută. Mai mult decât atât, acest remarcabil exemplu de integritate pe parcursul războiului îi ajută şi azi pe oameni să identifice religia adevărată. — Isaia 2:2–4.

17 Hrana spirituală de la Iehova nu numai că este oferită la timpul potrivit, dar îi şi satisface pe cei ce o primesc. În timp ce naţiunile erau în plin război, slujitorii lui Iehova au fost ajutaţi să se concentreze asupra unui lucru mult mai important decât propria lor salvare. Iehova i-a ajutat să înţeleagă că principala controversă, care implică întregul univers, se referă la legitimitatea suveranităţii lui Iehova. Ce satisfacţie avem ştiind că, prin loialitatea lui, fiecare Martor al lui Iehova poate contribui la justificarea suveranităţii lui Iehova şi la demascarea Diavolului ca mincinos (Proverbele 27:11)! Spre deosebire de Satan, care îl calomniază pe Iehova şi modul său de a guverna, cei loiali lui Iehova continuă să proclame: „DOMNUL este drept în toate căile Lui“. — Psalmul 145:17.

18. Menţionaţi un exemplu recent de hrană spirituală oportună şi care ne satisface.

18 Un alt exemplu de hrană spirituală oportună şi care ne satisface este cartea Să ne apropiem de Iehova, lansată la sutele de congrese de district „Proclamatori zeloşi ai Regatului“, ţinute în lumea întreagă în anii 2002–2003. Această carte deosebită, pregătită de „sclavul fidel şi prevăzător“ şi publicată de Martorii lui Iehova, se concentrează asupra minunatelor calităţi ale lui Iehova Dumnezeu, inclusiv asupra celor menţionate în Psalmul 145. Ea îi va ajuta în mod sigur pe cei loiali lui Dumnezeu să se apropie şi mai mult de el.

 Un timp pentru a ne apropia de Iehova

19. Ce moment crucial se apropie, şi cum îi vom putea face faţă?

19 Se apropie un moment crucial în rezolvarea controversei privitoare la suveranitatea lui Iehova. După cum s-a profeţit în Ezechiel capitolul 38, în curând Satan îşi va încheia rolul în calitate de „Gog [din] ţara lui Magog“. Atunci va avea loc un atac mondial împotriva poporului lui Iehova. Satan va încerca din răsputeri să ştirbească integritatea celor loiali lui Dumnezeu. Slujitorii lui Iehova vor trebui mai mult ca oricând să se roage lui Dumnezeu cu sinceritate, ba chiar să strige după ajutor. Oare vor fi în zadar teama lor de Dumnezeu şi iubirea pentru el? Nu, nicidecum, deoarece în Psalmul 145 se spune: „DOMNUL este lângă toţi cei care Îl cheamă, lângă cei ce Îl cheamă în adevăr. El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă. DOMNUL păzeşte pe toţi cei care Îl iubesc şi nimiceşte pe toţi cei răi“. — Psalmul 145:18–20.

20. Cum se vor împlini în viitorul apropiat cuvintele din Psalmul 145:18–20?

20 Ce emoţionant va fi să-l simţim aproape pe Iehova şi să observăm puterea lui salvatoare când îi va distruge pe toţi cei răi! Desigur, în acel moment crucial, care este foarte aproape, Iehova va auzi doar strigătul ‘celor ce îl cheamă în adevăr’. Categoric, el nu îi va lua în seamă pe ipocriţi. Cuvântul lui Dumnezeu arată cât se poate de clar că orice om rău care invocă în ultima clipă numele lui Dumnezeu o face în zadar. — Proverbele 1:28, 29; Mica 3:4; Luca 13:24, 25.

21. Cum arată cei loiali lui Iehova că sunt bucuroşi să folosească numele divin?

21 Acum este imperios necesar ca toţi cei ce se tem de Iehova ‘să-l cheme în adevăr’. Cei loiali lui sunt bucuroşi că pot să-i folosească numele în rugăciunile lor şi în răspunsurile de la întruniri. Ei folosesc numele divin şi în conversaţiile lor obişnuite. Totodată, ei proclamă plini de curaj numele lui Iehova în ministerul public. — Romani 10:10, 13–15.

22. De ce este vital să ne împotrivim atitudinilor şi dorinţelor lumeşti?

22 Pentru a beneficia şi în continuare de prietenia noastră strânsă cu Iehova Dumnezeu, este vital, de asemenea, să continuăm să ne împotrivim lucrurilor care ne afectează spiritualitatea, cum ar fi materialismul, destinderea nesănătoasă, înclinaţia de a nu ierta sau indiferenţa faţă de cei aflaţi în nevoie (1 Ioan 2:15–17; 3:15–17). Dacă nu ne corectăm, astfel de înclinaţii şi acţiuni ne pot determina să comitem un păcat grav şi, în cele din urmă, să pierdem aprobarea lui Iehova (1 Ioan 2:1, 2; 3:6). Vom da dovadă de înţelepciune dacă nu vom uita niciodată că Iehova va continua să manifeste bunătate iubitoare, sau iubire loială, faţă de noi numai dacă îi rămânem fideli. — 2 Samuel 22:26, NW.

23. Ce viitor măreţ le este rezervat tuturor slujitorilor loiali ai lui Dumnezeu?

23 Să continuăm aşadar să ne concentrăm asupra viitorului măreţ rezervat tuturor slujitorilor loiali ai lui Iehova. Astfel, vom avea minunata perspectivă de a ne număra printre cei care îl vor înălţa, binecuvânta şi lăuda pe Iehova „cât e ziua de lungă“ şi „pentru totdeauna“ (Psalmul 145:1, 2, NW). ‘Să ne păstrăm deci în iubirea lui Dumnezeu în vederea vieţii veşnice’ (Iuda 20, 21). În timp ce ne bucurăm de binecuvântări datorită minunatelor calităţi ale Tatălui nostru ceresc, inclusiv datorită bunătăţii iubitoare pe care o revarsă peste cei ce îl iubesc, să nutrim acelaşi sentimente ca David, care a spus în încheierea Psalmului 145: „Gura mea să vestească lauda DOMNULUI şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci“.

Cum aţi răspunde?

• Cum ne ajută Psalmul 145 să-i identificăm pe cei loiali lui Dumnezeu?

• Cum satisface Iehova dorinţa ‘a tot ce are viaţă’?

• De ce trebuie să ne apropiem de Iehova?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 16]

Cei loiali lui Dumnezeu vorbesc cu bucurie despre actele sale de putere

[Legenda fotografiei de la pagina 17]

Dând dovadă de curaj, slujitorii lui Iehova îi ajută pe oameni să înveţe despre gloria regalităţii sale

[Legenda fotografiilor de la pagina 18]

Iehova furnizează hrană pentru ‘tot ce are viaţă’

[Provenienţa unei fotografii]

Animale: Parque de la Naturaleza de Cabárceno

[Legenda fotografiei de la pagina 19]

Iehova le dă tărie şi îndrumare celor loiali care îi cer ajutorul în rugăciune