Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Iehova să-ţi fie desfătarea“

„Iehova să-ţi fie desfătarea“

 „Iehova să-ţi fie desfătarea“

„DOMNUL [Iehova, NW] să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.“ — PSALMUL 37:4.

1, 2. Cine este Sursa adevăratei fericiri, şi cum a îndreptat atenţia regele David asupra acestui adevăr?

„FERICIŢI sunt cei conştienţi de necesităţile lor spirituale, . . . fericiţi sunt cei îndurători, . . . fericiţi sunt cei împăciuitori.“ Aceste cuvinte fac parte din remarcabila introducere a Predicii de pe munte ţinute de Isus. Conform consemnării evanghelistului Matei, în introducerea celebrei predici, Isus a menţionat încă şase trăsături ale celor ce sunt fericiţi (Matei 5:3–11). Cuvintele lui Isus ne dau asigurarea că putem găsi fericirea.

2 Într-o cântare sacră, regele David al Israelului antic îndreaptă atenţia asupra lui Iehova, Sursa adevăratei fericiri. David spune: „DOMNUL să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima“ (Psalmul 37:4). Dar cum poate cunoaşterea lui Iehova şi a nenumăratelor faţete ale personalităţii sale să fie o „desfătare“ pentru noi? În ce fel o examinare a ceea ce a făcut şi a ceea ce urmează el să facă pentru a-şi realiza scopul ne oferă speranţa că vom primi ‘tot ce ne doreşte inima’? Vom găsi răspunsul la aceste întrebări analizând cu atenţie versetele de la 1 la 11 ale Psalmului 37.

„Nu te uita cu invidie“

3, 4. Conform cu Psalmul 37:1, ce sfat a dat David, şi de ce este bine să respectăm în prezent acest sfat?

3 Trăim ‘timpuri critice cărora cu greu li se face faţă’. Pe pământ există multă răutate. Vedem împlinindu-se cuvintele apostolului Pavel: „Oamenii ticăloşi şi impostorii vor înainta din rău în mai rău, inducând în eroare şi fiind induşi în eroare“ (2 Timotei 3:1, 13). Cât de uşor am putea fi tulburaţi de succesul şi prosperitatea aparente ale celor răi! Toate acestea ne-ar putea distrage atenţia de la lucrurile spirituale. Să remarcăm cum suntem atenţionaţi cu privire la acest eventual pericol în cuvintele introductive ale Psalmului 37: „Nu te mânia pe cei răi şi nu te uita cu invidie la cei care fac răul“.

4 Zilnic, mass-media ne bombardează cu o mulţime de ştiri despre acte de nedreptate. Oameni de afaceri lipsiţi de scrupule scapă nepedepsiţi. Infractori profită de cei fără apărare. Asasini rămân în libertate sau nepedepsiţi. Asemenea cazuri de pervertire a dreptăţii ne-ar putea revolta şi tulbura. Întrucât, în aparenţă, celor răi le merge bine, s-ar putea naşte în noi chiar sentimente de invidie. Dar putem oare îndrepta cu ceva lucrurile dacă ne supărăm? Vor avea cei răi un alt sfârşit dacă invidiem aşa-zisul lor succes? Categoric nu! Şi, de fapt, nici nu trebuie ‘să ne mâniem’. De ce afirmăm acest lucru?

5. De ce sunt asemănaţi cei răi cu iarba?

 5 Psalmistul răspunde astfel: „Căci sunt cosiţi iute ca iarba şi se veştejesc ca verdeaţa [iarba fragedă, NW]“ (Psalmul 37:2). Firele de iarbă fragedă par frumoase, dar nu după mult timp se usucă şi mor. La fel se întâmplă şi cu cei răi. Aparenta lor prosperitate nu ţine o veşnicie. Când mor, câştigurile necinstite nu le mai sunt de nici un folos. Până la urmă fiecare primeşte ceea ce merită. Pavel a scris: „Salariul pe care îl plăteşte păcatul este moartea“ (Romani 6:23). Răufăcătorii şi toţi cei nedrepţi îşi vor primi în final „salariul“ şi nimic altceva. Ce mod de viaţă lipsit de o valoare reală! — Psalmii 37:35, 36; 49:16, 17.

6. Ce lecţie se desprinde din Psalmul 37:1, 2?

6 Prin urmare, ar trebui oare să ne lăsăm tulburaţi de prosperitatea efemeră a celor răi? Din primele două versete ale Psalmului 37 învăţăm următoarea lecţie: Să nu permitem ca succesul lor să ne abată de la serviciul adus lui Iehova. Dimpotrivă, să ne concentrăm asupra obiectivelor şi binecuvântărilor spirituale. — Proverbele 23:17.

„Încrede-te în DOMNUL şi fă binele“

7. De ce trebuie să ne încredem în Iehova?

7 „Încrede-te în DOMNUL şi fă binele“, ne îndeamnă psalmistul (Psalmul 37:3a). Când suntem copleşiţi de îngrijorări sau chiar de îndoieli, trebuie să ne încredem fără rezerve în Iehova. El este singurul care ne oferă deplină siguranţă spirituală. Moise a scris: „Cel ce stă în locuinţa tainică a Celui-Prea-Înalt se va odihni la umbra Celui-Atotputernic“ (Psalmul 91:1). Dacă suntem tulburaţi din cauza înmulţirii actelor de nelegiuire din acest sistem, trebuie să ne bizuim şi mai mult pe Iehova. Dacă ne luxăm o gleznă, suntem bucuroşi când un prieten ne oferă braţul său ca să ne sprijinim. În mod asemănător, în timp ce ne străduim să umblăm în fidelitate, avem nevoie de sprijinul lui Iehova. — Isaia 50:10.

8. Cum ne poate ajuta participarea la ministerul creştin să nu fim tulburaţi peste măsură de prosperitatea celor răi?

8 Dacă ne tulbură prosperitatea celor răi, un remediu este să-i căutăm şi să-i ajutăm pe cei asemănători oilor să dobândească o cunoştinţă exactă a scopului lui Iehova. În timp ce răutatea ia amploare, trebuie să fim pe deplin ocupaţi să-i ajutăm pe alţii. Iată ce a spus apostolul Pavel: „Nu uitaţi să faceţi binele şi să împărţiţi lucrurile cu alţii, căci în astfel de jertfe găseşte plăcere Dumnezeu“. Cel mai mare „bine“ pe care îl putem face este să le împărtăşim altora glorioasa veste bună despre Regatul lui Dumnezeu. Predicarea noastră este într-adevăr „o jertfă de laudă“. — Evrei 13:15, 16; Galateni 6:10.

9. Ce semnificaţie au cuvintele „locuieşte pe pământ“ rostite de David?

9 David spune în continuare: „Locuieşte pe pământ şi acţionează cu fidelitate“ (Psalmul 37:3b, NW). În zilele lui David, „pământul“ menţionat în versetul de mai sus se referea la teritoriul pe care Iehova i-l dăduse lui Israel, adică Ţara Promisă. În timpul domniei lui Solomon, aceasta se întindea de la Dan, la nord, până la Beer-Şeba, la sud. Aceasta era locuinţa Israelului (1 Împăraţi 4:25). În prezent, indiferent de locul în care trăim pe pământ, aşteptăm cu nerăbdare timpul când întreaga planetă va deveni un paradis în lumea nouă a dreptăţii.  Până atunci, noi locuim în siguranţă spirituală. — Isaia 65:13, 14.

10. Ce rezultate obţinem când ‘acţionăm cu fidelitate’?

10 Care vor fi rezultatele dacă ‘acţionăm cu fidelitate’? Un proverb scris sub inspiraţie divină ne aminteşte: „Un om al faptelor fidele va primi numeroase binecuvântări“ (Proverbele 28:20, NW). Dacă vom persevera predicând cu fidelitate vestea bună oriunde şi oricui, vom fi în mod sigur binecuvântaţi de Iehova. Iată ce exemplu ne dă Frank şi soţia sa, Rose, care, în urmă cu 40 de ani, au fost repartizaţi ca pionieri într-un orăşel din nordul Scoţiei. Înainte ca ei să fie trimişi aici, interesul celor câţiva oameni care reacţionaseră favorabil la adevăr se răcise. Fără să se descurajeze, acest cuplu a început lucrarea de predicare şi de facere de discipoli. În prezent, în acel orăşel există o congregaţie înfloritoare. Fidelitatea acestui cuplu a fost cu adevărat binecuvântată de Iehova. Frank spune cu umilinţă: „Cea mai mare binecuvântare este pur şi simplu că suntem încă la adevăr şi că suntem utili în serviciul lui Iehova“. Da, când ‘acţionăm cu fidelitate’, primim multe binecuvântări.

„Iehova să-ţi fie desfătarea“

11, 12. a) Cum poate Iehova să ‘ne fie desfătarea’? b) Ce obiectiv ne-am putea fixa în privinţa studiului personal, şi care va fi probabil rezultatul?

11 Pentru a ne întări relaţiile de prietenie cu Iehova şi pentru a ne păstra încrederea în el, trebuie ca Iehova ‘să ne fie desfătarea’ (Psalmul 37:4a). Ce înseamnă aceasta? În loc să fim preocupaţi peste măsură de propriile probleme, oricât de mari ar fi ele, să-l punem pe Iehova pe primul plan în viaţă. O modalitate prin care putem face acest lucru este să ne rezervăm timp să citim din Cuvântul său (Psalmul 1:1, 2). Vă place să citiţi din Biblie? Răspunsul va fi afirmativ, dacă citiţi cu obiectivul de a învăţa mai multe despre Iehova. După ce citiţi un fragment, opriţi-vă şi întrebaţi-vă: Ce învăţ din acest pasaj despre Iehova? Când citiţi din Biblie, ar fi util să aveţi la îndemână un carneţel sau nişte coli de hârtie. De fiecare dată când vă opriţi pentru a medita la cele citite, scrieţi câteva cuvinte care să vă amintească de una dintre calităţile atrăgătoare ale lui Dumnezeu. Într-un alt psalm, David a cântat: „Fie ca vorbele gurii mele şi meditarea inimii mele să devină plăcute înaintea ta, o, Iehova, Stânca mea şi Eliberatorul meu“ (Psalmul 19:14, NW). Faptul de a ne concentra asupra Cuvântului lui Dumnezeu îi este „plăcut“ lui Iehova şi ne face plăcere şi nouă.

12 Cum putem găsi bucurie în studiu şi meditare? Ne putem propune să învăţăm cât mai multe lucruri despre Iehova şi despre căile sale. Publicaţii precum Cel mai mare om care a trăit vreodată şi Să ne apropiem de Iehova * conţin multe informaţii la care putem reflecta cu apreciere. Apoi, David era sigur că Iehova le va da celor drepţi ‘tot ce le doreşte inima’ (Psalmul 37:4b). Aceeaşi încredere trebuie să-l fi îndemnat şi pe apostolul Ioan să scrie următoarele: „Aceasta este încrederea pe care o avem cu privire la el: că, indiferent ce am cere potrivit voinţei sale, el ne ascultă. Mai mult, dacă ştim că ne ascultă cu privire la orice lucru pe care îl cerem, ştim că vom avea lucrurile cerute, fiindcă i le-am cerut lui“. — 1 Ioan 5:14, 15.

13. Ce extindere a lucrării de predicare a Regatului s-a remarcat în ultimii ani în multe ţări?

 13 Ca oameni integri, ceea ce ne dorim cel mai mult este să vedem justificarea suveranităţii lui Iehova (Proverbele 27:11). Nu ni se umple inima de bucurie când aflăm despre extraordinara lucrare de predicare efectuată de fraţii noştri în ţări care, nu demult, s-au aflat sub dictaturi sau regimuri totalitare? Aşteptăm cu nerăbdare să vedem în ce teritorii noi va putea fi predicată vestea bună înainte de sfârşitul acestui sistem. Mulţi slujitori ai lui Iehova care trăiesc în ţările occidentale profită din plin de ocazia de a le predica studenţilor, refugiaţilor şi altora care locuiesc temporar în Occident şi care beneficiază astfel de libertate de închinare. Dorim ca, la întoarcerea în ţara lor natală, aceste persoane să lase în continuare să strălucească lumina adevărului chiar şi acolo unde întunericul pare de nepătruns. — Matei 5:14–16.

„Încredinţează-ţi DOMNULUI calea“

14. Ce dovezi avem că ne putem bizui pe Iehova?

14 Ce uşurare simţim ştiind că temerile şi tot ceea ce ni s-ar putea părea o mare povară pot fi înlăturate! Dar cum este posibil acest lucru? În acelaşi psalm, David spune: „Încredinţează-ţi DOMNULUI calea, încrede-te în El şi El va lucra!“ (Psalmul 37:5). În congregaţiile noastre, avem nenumărate dovezi că Iehova este un sprijin demn de încredere (Psalmul 55:22). Toţi cei ce slujesc cu timp integral, indiferent că sunt pionieri, supraveghetori itineranţi, misionari sau voluntari la Betel, pot confirma că Iehova le poartă într-adevăr de grijă slujitorilor săi. De ce nu i-aţi întreba pe unii dintre ei cum au simţit ajutorul lui Iehova? Veţi auzi fără îndoială multe relatări care arată că mâna lui Iehova nu este niciodată prea scurtă, nici chiar în momente dificile. El ne asigură întotdeauna lucrurile necesare vieţii. — Psalmul 37:25; Matei 6:25–34.

15. Cum străluceşte dreptatea slujitorilor lui Dumnezeu?

15 Dacă ne încredem fără rezerve în Iehova, putem vedea împlinindu-se următoarele cuvinte ale psalmistului: „El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău ca soarele la amiază“ (Psalmul 37:6). Nouă, Martorilor lui Iehova, ni se face deseori o publicitate negativă. Dar Iehova le deschide ochii celor sinceri ajutându-i să înţeleagă că ministerul nostru are  la bază iubirea pentru Dumnezeu şi pentru semeni. Totodată, conduita noastră corectă, deşi interpretată greşit de mulţi, este evidentă. Iehova ne susţine indiferent de opoziţia sau de persecuţiile cu care ne confruntăm. Prin urmare, dreptatea slujitorilor lui Dumnezeu străluceşte ca soarele la amiază. — 1 Petru 2:12.

‘Taci . . . şi aşteaptă cu răbdare’

16, 17. În armonie cu Psalmul 37:7, ce trebuie să facem acum, şi de ce?

16 Psalmistul spune în continuare: „Taci înaintea DOMNULUI şi aşteaptă-L cu răbdare. Nu te mânia din cauza celui ce prosperă în calea lui, din cauza omului care îşi vede împlinirea planurilor lui“ (Psalmul 37:7). David accentuează aici cât este de important să aşteptăm cu răbdare ca Iehova să acţioneze. Deşi sfârşitul actualului sistem nu a venit încă, acesta nu este un motiv să ne plângem. Nu am observat noi oare că îndurarea şi răbdarea lui Iehova sunt mult mai mari decât am crezut la început? Nu am putea arăta şi noi că aşteptăm cu răbdare în timp ce ne menţinem ocupaţi cu predicarea veştii bune înainte de venirea sfârşitului (Marcu 13:10)? Acum este momentul să evităm acţiunile pripite care ne pot răpi bucuria şi siguranţa spirituală. Acum este timpul să ne împotrivim cu şi mai multă forţă influenţelor corupătoare ale lumii lui Satan. De asemenea, acum este timpul să ne păstrăm puritatea morală şi să nu ne punem în pericol bunele relaţii cu Iehova. Să continuăm să respingem gândurile imorale şi să evităm actele nepotrivite faţă de persoanele de sex opus sau chiar faţă de persoanele de acelaşi sex. — Coloseni 3:5.

17 „Lasă mânia, părăseşte iuţimea“, ne sfătuieşte David. „Nu te supăra, căci aceasta duce numai la rău. Fiindcă făcătorii de rele vor fi nimiciţi, dar cei care nădăjduiesc în DOMNUL vor stăpâni pământul“ (Psalmul 37:8, 9). Da, putem aştepta plini de încredere momentul — care este acum foarte aproape — când Iehova va înlătura de pe pământ toată corupţia şi pe toţi cei răspunzători pentru aceasta.

„Încă puţin timp“

18, 19. Ce încurajare găsim în Psalmul 37:10?

18 „Încă puţin timp şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi“ (Psalmul 37:10). Cât de mult ne încurajează aceste cuvinte pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul acestui sistem şi de apogeul dezastruoasei independenţe de Iehova! Toate formele de guvernare sau conducere concepute de oameni au eşuat lamentabil. Ne apropiem de momentul în care ne vom întoarce la guvernarea lui Dumnezeu, adevărata teocraţie. Regatul lui Iehova, condus de Isus Cristos, va prelua controlul deplin asupra omenirii şi îi va înlătura pe toţi opozanţii. — Daniel 2:44.

19 În lumea nouă, sub Regatul lui Dumnezeu, nu veţi mai găsi nici un om „rău“, oricât aţi căuta. De fapt, oricine se va răzvrăti atunci împotriva lui Iehova va fi distrus imediat. Pe pământ nu va mai exista nimeni care să conteste suveranitatea lui Iehova sau să refuze să se supună autorităţii divine. Toţi semenii noştri vor fi impulsionaţi de dorinţa de a face voinţa lui Iehova. Astfel, va exista deplină siguranţă — nu vor mai fi nici încuietori, nici zăvoare, nici vreun alt lucru care să tulbure încrederea şi fericirea! — Isaia 65:20; Mica 4:4; 2 Petru 3:13.

20, 21. a) Cine sunt „cei smeriţi“ la care se face referire în Psalmul 37:11, şi unde găsesc ei „belşug de pace“? b) De ce binecuvântări vom avea parte dacă îl imităm pe Mai Marele David?

20 Atunci, „cei smeriţi vor moşteni pământul“ (Psalmul 37:11a, NW). Dar cine sunt „cei smeriţi“? Rădăcina cuvântului tradus prin  „smeriţi“ înseamnă „asuprit, umil, umilit“. Da, „cei blânzi“ sunt cei ce aşteaptă cu umilinţă ca Iehova să corecteze toate nedreptăţile care li s-au făcut. Ei „se vor desfăta în belşug de pace“ (Psalmul 37:11b). Chiar şi în prezent găsim belşug de pace în paradisul spiritual din mijlocul adevăratei congregaţii creştine.

21 Deşi nu suntem încă eliberaţi de dureri, ne susţinem unii pe alţii şi le aducem mângâiere celor deprimaţi. Prin urmare, slujitorii lui Iehova se bucură de un sentiment autentic de mulţumire lăuntrică. Fraţii numiţi ca păstori se îngrijesc cu iubire de necesităţile noastre spirituale — şi, uneori, chiar şi de cele fizice — ajutându-ne să suportăm necazurile de dragul dreptăţii (1 Tesaloniceni 2:7, 11; 1 Petru 5:2, 3). Pacea din mijlocul slujitorilor lui Iehova este o adevărată comoară! Avem, de asemenea, speranţa de a trăi veşnic într-un Paradis care va fi instaurat în curând şi în care va domni pacea. Să-l imităm, aşadar, pe Isus Cristos, Mai Marele David, al cărui zel pentru Iehova l-a îndemnat să-i slujească cu fidelitate până la sfârşit (1 Petru 2:21). Procedând astfel, vom fi fericiţi, lăudându-l pe cel care ne este desfătarea, Dumnezeul nostru, Iehova.

[Notă de subsol]

^ par. 12 Publicate de Martorii lui Iehova.

Puteţi să răspundeţi?

• Ce lecţii am învăţat din Psalmul 37:1, 2?

• Cum poate Iehova ‘să ne fie desfătarea’?

• Ce dovezi avem că ne putem bizui pe Iehova?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 9]

Creştinii ‘nu îi invidiază pe cei ce fac răul’

[Legenda fotografiei de la pagina 10]

„Încrede-te în DOMNUL şi fă binele“

[Legenda fotografiei de la pagina 11]

Iehova ne poate fi desfătarea dacă învăţăm cât mai multe lucruri despre el

[Legenda fotografiei de la pagina 12]

„Cei smeriţi vor moşteni pământul“