Salt la conţinut

Salt la cuprins

‘Să expunem corect cuvântul lui Dumnezeu’

‘Să expunem corect cuvântul lui Dumnezeu’

 ‘Să expunem corect cuvântul lui Dumnezeu’

„Fă tot posibilul să te prezinţi aprobat lui Dumnezeu, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care expune corect cuvântul adevărului.“ — 2 TIMOTEI 2:15.

1, 2. a) De ce au nevoie muncitorii de unelte? b) La ce lucrare iau parte creştinii, şi cum arată ei că aplică îndemnul de ‘a căuta mai întâi Regatul’?

CA SĂ lucreze, un muncitor are nevoie de unelte. Lui nu îi trebuie însă o unealtă oarecare, ci unealta potrivită. În plus, el trebuie să o folosească în mod corect. Dacă în timp ce construiţi o magazie de pildă, vreţi să prindeţi două scânduri una de alta, vă trebuie nu numai un ciocan şi cuie. Trebuie să ştiţi şi cum să bateţi un cui fără să îl îndoiţi. Ar fi greu, ba chiar descurajant, să baţi un cui într-o bucată de lemn dacă nu ştii cum să foloseşti corect ciocanul. Însă, dacă sunt folosite corect, uneltele ne ajută să ne efectuăm bine munca.

2 Noi, creştinii, avem o lucrare de efectuat. Este o lucrare de maximă importanţă. Isus Cristos şi-a îndemnat continuatorii să ‘caute mai întâi regatul’ (Matei 6:33). Cum putem face acest lucru? O modalitate este să fim zeloşi în lucrarea de predicare a Regatului şi de facere de discipoli. O altă modalitate este să ne bazăm întru totul pe Cuvântul lui Dumnezeu în ministerul nostru. O a treia modalitate este să avem o conduită exemplară (Matei 24:14; 28:19, 20; Faptele 8:25; 1 Petru 2:12). Pentru a fi eficienţi şi fericiţi în această lucrare creştină care ne-a fost încredinţată, trebuie să avem unelte potrivite şi să ştim să le folosim în mod corect. În acest sens, apostolul Pavel a fost un lucrător creştin exemplar, iar el şi-a încurajat colaboratorii să-l imite (1 Corinteni 11:1; 15:10). Aşadar, ce putem învăţa de la colaboratorul nostru Pavel?

Pavel: un proclamator zelos al Regatului

3. De ce se poate spune că apostolul Pavel a fost un proclamator zelos al Regatului?

3 Ce fel de lucrător a fost Pavel? El a fost, desigur, un lucrător zelos. Pavel a depus eforturi asidue, răspândind vestea bună pe o arie extinsă a regiunii mediteraneene. Arătând un motiv pentru care proclama cu entuziasm Regatul, acest apostol neobosit a spus: „Dacă anunţ deci vestea bună, nu este pentru mine un motiv de laudă, căci îmi este impusă o necesitate. Într-adevăr, vai de mine dacă nu aş anunţa vestea  bună!“ (1 Corinteni 9:16). Era Pavel interesat doar de salvarea propriei vieţi? Nicidecum. El nu era egoist, ci dorea ca şi alţii să beneficieze de vestea bună. El a scris: „Fac toate lucrurile de dragul veştii bune, ca să fiu părtaş la ea împreună cu alţii“. — 1 Corinteni 9:23.

4. Ce unealtă preţuiesc cel mai mult lucrătorii creştini?

4 Apostolul Pavel a fost un lucrător modest care şi-a dat seama că nu putea să se bazeze în exclusivitate pe propriile-i capacităţi. Aşa cum tâmplarul are nevoie de ciocan, Pavel avea nevoie de unealta potrivită pentru a întipări adevărul lui Dumnezeu în inima ascultătorilor. Care a fost principala unealtă folosită de Pavel? Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi. În mod asemănător, Biblia este principala unealtă pe care şi noi o folosim pentru a face discipoli.

5. Pentru a fi miniştri eficienţi, ce trebuie să facem pe lângă faptul de a cita unele versete?

5 Pavel ştia că a expune corect Cuvântul lui Dumnezeu însemna mai mult decât a cita din el. El a folosit „argumente convingătoare“ (Faptele 28:23). În ce fel? Pavel s-a folosit cu succes de Cuvântul scris al lui Dumnezeu pentru a-i convinge pe mulţi să accepte adevărul despre Regat. El le-a adus argumente. Timp de trei luni, într-o sinagogă din Efes, Pavel „a vorbit cu îndrăzneală, ţinând discursuri şi folosind argumente convingătoare cu privire la regatul lui Dumnezeu“. „Unii se împietreau şi nu credeau“, însă alţii ascultau. Ca urmare a ministerului efectuat de Pavel în Efes, „cuvântul lui Iehova continua cu tărie să crească şi să câştige supremaţie“. — Faptele 19:8, 9, 20.

6, 7. Cum şi-a glorificat Pavel ministerul, şi cum putem face şi noi la fel?

6 Ca proclamator zelos al Regatului, Pavel ‘şi-a glorificat ministerul’ (Romani 11:13). În ce mod? Pe el nu l-a interesat să aibă faimă; nici nu i-a fost ruşine să fie cunoscut de oameni ca un colaborator al lui Dumnezeu. Dimpotrivă, el a considerat ministerul cea mai de seamă onoare. Pavel a expus cu iscusinţă şi eficienţă Cuvântul lui Dumnezeu. Activitatea sa rodnică a constituit un stimulent pentru alţii, îndemnându-i să-şi efectueze ministerul într-o măsură mai mare. Şi în acest mod ministerul său a fost glorificat.

7 Asemenea lui Pavel, ne putem glorifica lucrarea ca miniştri folosind în mod frecvent şi eficient Cuvântul lui Dumnezeu. În toate aspectele ministerului de teren, obiectivul nostru trebuie să fie acela de a le împărtăşi câte ceva din Scripturi cât mai multor oameni. Cum putem face acest lucru într-un mod convingător? Iată trei modalităţi importante: 1) Îndreptaţi atenţia spre Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod care inspiră respect faţă de acesta. 2) Dând dovadă de tact, explicaţi şi aplicaţi ceea ce spune Biblia. 3) Aduceţi argumente din Scripturi într-o manieră convingătoare.

8. Ce unelte pentru predicarea Regatului avem la dispoziţie în prezent, şi cum le folosiţi?

8 Proclamatorii Regatului din zilele noastre au la dispoziţie unelte pe care Pavel nu le-a avut când şi-a efectuat ministerul. Am putea aminti aici cărţi, reviste, broşuri, invitaţii, tracte, precum şi înregistrări audio şi video. La începutul secolului trecut s-au folosit şi fişe de mărturie, fonografe, posturi de radio şi maşini dotate cu difuzoare. Desigur, instrumentul nostru cel mai bun este Biblia şi trebuie să folosim corect şi din plin această unealtă indispensabilă.

Ministerul nostru trebuie să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu

9, 10. Ce putem învăţa despre folosirea Cuvântului lui Dumnezeu din sfatul dat de Pavel lui Timotei?

9 Cum putem folosi cu eficienţă această unealtă — Cuvântul lui Dumnezeu? Urmând sfatul pe care Pavel l-a dat colaboratorului său Timotei: „Fă tot posibilul să te prezinţi aprobat lui Dumnezeu, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care expune corect cuvântul adevărului“ (2 Timotei 2:15). Ce înseamnă a „expune corect cuvântul adevărului“?

10 Cuvântul grecesc tradus prin a „expune corect“ înseamnă literalmente „a tăia drept“ sau  „a croi un drum drept“. În Scripturile greceşti creştine, acest termen apare numai în îndemnul dat de Pavel lui Timotei. Acelaşi cuvânt poate fi folosit şi pentru a descrie faptul de a trage o brazdă dreaptă într-un ogor. Pentru un agricultor bun, ar fi fost jenant să tragă o brazdă strâmbă. Lui Timotei i s-a amintit că, pentru a fi „un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine“, el nu trebuia să devieze absolut deloc de la învăţăturile autentice din Cuvântul lui Dumnezeu. Timotei nu trebuia să permită ca opiniile personale să-i influenţeze învăţătura. El trebuia să-şi bazeze predicarea şi predarea numai pe Scripturi (2 Timotei 4:2–4). Astfel, oamenii sinceri aveau să fie îndrumaţi să-şi însuşească modul de gândire al lui Iehova, în loc să adopte filozofii lumeşti (Coloseni 2:4, 8). La fel stau lucrurile şi în prezent.

Conduita noastră trebuie să fie exemplară

11, 12. Ce legătură există între conduita noastră şi a expune corect Cuvântul lui Dumnezeu?

11 Noi trebuie să expunem corect Cuvântul lui Dumnezeu nu numai proclamându-i adevărurile. Şi conduita noastră trebuie să fie în armonie cu adevărul. Întrucât „suntem colaboratori ai lui Dumnezeu“, nu trebuie să fim lucrători ipocriţi (1 Corinteni 3:9). Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Tu însă, cel care îl înveţi pe altul, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, cel care predici: «Să nu furi», furi? Tu, cel care zici: «Să nu comiţi adulter», comiţi adulter? Tu, cel care arăţi aversiune faţă de idoli, jefuieşti temple?“ (Romani 2:21, 22). Aşadar, ca lucrători din timpurile moderne ai lui Dumnezeu, o modalitate prin care expunem corect Cuvântul lui Dumnezeu este să respectăm următorul îndemn: „Încrede-te în DOMNUL din toată inima ta şi nu te sprijini pe înţelepciunea ta. Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările“. — Proverbele 3:5, 6.

 12 La ce rezultate ne putem aştepta dacă expunem corect Cuvântul lui Dumnezeu? Să analizăm ce putere are Cuvântul scris al lui Dumnezeu asupra vieţii oamenilor sinceri.

Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a schimba

13. Ce efect poate avea asupra vieţii unei persoane aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu?

13 Când este acceptat ca autoritate, mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu exercită o puternică influenţă care îi ajută pe oameni să facă schimbări remarcabile în viaţă. Pavel văzuse cuvântul lui Dumnezeu în acţiune şi observase efectele benefice pe care le-a avut acesta asupra celor ce au devenit creştini în oraşul antic Tesalonic. Prin urmare, el le-a spus: „Îi şi mulţumim neîncetat lui Dumnezeu, deoarece, când aţi primit cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-aţi auzit de la noi, l-aţi acceptat nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care şi acţionează în voi, credincioşii“ (1 Tesaloniceni 2:13). Pentru acei creştini — şi, de fapt, pentru toţi adevăraţii continuatori ai lui Cristos — logica inferioară a oamenilor nu se putea compara cu înţelepciunea supremă a lui Dumnezeu (Isaia 55:9). Tesalonicenii au „acceptat cuvântul în mijlocul multor necazuri cu bucuria spiritului sfânt“ şi au devenit exemple pentru alţi credincioşi. — 1 Tesaloniceni 1:5–7.

14, 15. Cât de puternic este mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu, şi de ce?

14 Cuvântul lui Dumnezeu are o mare forţă, ca şi Sursa lui, Iehova. El provine de la „Dumnezeul cel viu“, cel prin al cărui cuvânt ‘au fost făcute cerurile’ şi cel al cărui cuvânt ‘împlineşte lucrul pentru care este trimis’ (Evrei 3:12; Psalmul 33:6; Isaia 55:11). Un biblist spune: „Nu-l putem separa pe Dumnezeu de Cuvântul său. Dumnezeu nu-l reneagă ca şi cum i-ar fi străin. . . . Prin urmare, acesta nu este lipsit de viaţă, insensibil la ceea ce se întâmplă cu el; deoarece el creează o legătură strânsă cu Dumnezeul cel viu“.

15 Cât de puternic este mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu? Extraordinar de puternic! Pavel a scris pe bună dreptate: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi exercită putere şi este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până acolo încât separă sufletul de spirit şi încheieturile de măduva lor, şi este capabil să discearnă gândurile şi intenţiile inimii“. — Evrei 4:12.

16. Cât de mult poate Cuvântul lui Dumnezeu să schimbe o persoană?

16 Mesajul din Cuvântul scris al lui Dumnezeu este „mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri“. Astfel, el are o extraordinară putere de pătrundere, care este superioară oricărui instrument sau unealtă folosită de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în cele mai lăuntrice părţi ale fiinţei schimbând-o şi influenţându-i gândirea şi dorinţele. Astfel persoana respectivă devine un lucrător cu calităţi plăcute lui Dumnezeu. Ce unealtă puternică!

17. Arătaţi ce putere de a schimba are Cuvântul lui Dumnezeu.

17 Cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie ceea ce este o persoană cu adevărat în interior, şi nu ceea ce crede ea despre sine sau ceea ce se străduieşte să arate altora (1 Samuel 16:7). Chiar şi o persoană rea poate uneori să-şi ascundă eul lăuntric sub o mască a bunătăţii sau a pietăţii. Cei răi îşi pun o mască pentru a-şi ascunde intenţiile rele. Oameni mândri fac paradă de umilinţă în timp ce tânjesc să fie admiraţi. Însă, dezvăluind ceea ce este cu adevărat în inimă, Cuvântul lui Dumnezeu îl poate îndemna cu putere pe un om umil să ‘îmbrace noua personalitate care a fost creată potrivit voinţei lui Dumnezeu, în adevărată dreptate şi loialitate’ (Efeseni 4:22–24). Învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu pot, de asemenea, să transforme oameni timizi în Martori ai lui Iehova curajoşi şi proclamatori zeloşi ai Regatului. — Ieremia 1:6–9.

18, 19. Pe baza experienţei relatată în paragrafe sau a unei experienţe pe care aţi avut-o în serviciul de teren, arătaţi cum poate adevărul biblic să schimbe atitudinea unei persoane.

18 Puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a schimba are un efect bun asupra oamenilor de  pretutindeni. De exemplu, proclamatorii din Phnom Penh (Cambodgia) predicau de două ori pe lună în provincia Kompong Cham. După ce i-a auzit pe unii pastori vorbind în mod negativ despre Martorii lui Iehova, o femeie care era pastor local a aranjat să se întâlnească cu Martorii când aveau să viziteze din nou provincia respectivă. Ea i-a asaltat cu întrebări despre sărbători şi a ascultat cu atenţie argumentele pe care ei i le-au adus din Scripturi. Apoi a exclamat: „Acum ştiu că ceea ce colegii mei pastori au spus despre voi nu este adevărat! Ei au spus că voi nu folosiţi Biblia, însă în dimineaţa asta numai din ea aţi citit!“

19 Această femeie a continuat să poarte discuţii cu Martorii şi nu s-a lăsat intimidată în faţa ameninţării cu destituirea din funcţia de pastor. Ea i-a vorbit despre discuţiile ei biblice unei prietene, care a început mai apoi să studieze Biblia cu Martorii. Prietena respectivă era atât de entuziasmată de ceea ce afla, încât la o slujbă religioasă din biserica la care mergea, s-a simţit îndemnată să le spună celor prezenţi: „Veniţi şi studiaţi Biblia cu Martorii lui Iehova!“ La scurt timp după aceea, femeia care fusese pastor şi alţii au început şi ei să studieze Biblia cu Martorii lui Iehova.

20 Cum reiese din cele trăite de o femeie din Ghana puterea Cuvântului lui Dumnezeu?

20 Puterea pe care o are Cuvântul lui Dumnezeu reiese şi din cele trăite de Paulina, o femeie din Ghana. O proclamatoare cu timp integral a ţinut cu ea un studiu biblic cu ajutorul cărţii Cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică *. Întrucât era căsătorită cu un bărbat care avea mai multe soţii, Paulina a înţeles că trebuia să facă unele schimbări în viaţă, însă soţul ei şi toate rudele i s-au împotrivit în mod violent. Bunicul ei, care era judecător la curtea supremă şi prezbiter în biserica sa, a încercat s-o convingă să se răzgândească răstălmăcind textul din Matei 19:4–6. Judecătorul vorbea cu convingere, dar Pauline şi-a amintit repede de modul eronat în care Satan a aplicat Scripturile când l-a ispitit pe Isus Cristos (Matei 4:5–7). Ea şi-a amintit şi afirmaţia clară a lui Isus cu privire la căsătorie, care arată în esenţă că Dumnezeu a creat la început un bărbat şi o femeie, nu un bărbat şi mai multe femei, şi că cei doi, nu trei, aveau să devină o singură carne. Ea a rămas fermă pe poziţie şi, în final, a obţinut divorţul de soţul ei poligam. În scurt timp, ea a devenit o fericită proclamatoare botezată a Regatului.

Să continuăm să expunem corect Cuvântul lui Dumnezeu

21, 22. a) Ce hotărâre ar trebui să luăm ca proclamatori ai Regatului? b) Ce vom analiza în articolul următor?

21 Cuvântul scris al lui Dumnezeu este într-adevăr o unealtă puternică pe care o putem folosi pentru a-i ajuta pe alţii să facă schimbări în viaţă în aşa fel încât să se apropie de Iehova (Iacov 4:8). Aşa cum lucrătorii iscusiţi folosesc unelte pentru a obţine rezultate bune, să fim hotărâţi şi noi să depunem eforturi asidue ca să folosim cu măiestrie Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în lucrarea de proclamare a Regatului pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu.

22 Cum putem expune cu şi mai multă eficienţă Scripturile în lucrarea de facere de discipoli? O modalitate este să ne dezvoltăm aptitudinile de învăţători cu putere de convingere. Vă rugăm să vă concentraţi asupra următorului articol, deoarece acesta ne arată cum să-i învăţăm şi să-i ajutăm pe alţii să accepte mesajul despre Regat.

[Notă de subsol]

^ par. 20 Publicată de Martorii lui Iehova.

Vă amintiţi?

• Ce unelte au la dispoziţie proclamatorii Regatului?

• În ce moduri a fost Pavel un lucrător exemplar pentru Regat?

• Ce presupune a expune corect Cuvântul lui Dumnezeu?

• Cât de puternic este Cuvântul scris al lui Iehova?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiilor de la pagina 10]

Câteva unelte pe care le folosesc creştinii în lucrarea de proclamare a Regatului