Salt la conţinut

Salt la cuprins

Şcoala Galaad: Şase decenii de instruire misionară

Şcoala Galaad: Şase decenii de instruire misionară

 Şcoala Galaad: Şase decenii de instruire misionară

„PROGRAMUL intensiv de studiere a Bibliei ne-a ajutat să ne apropiem mai mult de Iehova şi să învăţăm mai multe despre organizaţia sa. Aceasta ne-a pregătit pentru viaţa într-o repartiţie în străinătate.“ Aşa a descris o absolventă a primei clase cursurile urmate la Şcoala Biblică Galaad a Societăţii Watchtower. De la înfiinţarea ei, în urmă cu şase decenii, Şcoala Galaad instruieşte şi trimite misionari. La 8 martie 2003, la Centrul de Învăţământ al Societăţii Watchtower din Patterson, New York, a avut loc absolvirea celei de-a 114-a clase. Cele 6 404 persoane din auditoriu şi din alte locuri unde s-a transmis evenimentul au urmărit cu atenţie programul, care a cuprins cuvântări, interviuri şi o discuţie cu câţiva absolvenţi.

Preşedintele programului a fost Theodore Jaracz, membru al Corpului de Guvernare. Cuvintele sale introductive au îndreptat atenţia spre componenţa internaţională a auditoriului format din oaspeţi din Asia, arhipelagul Antilelor, America Centrală şi America de Sud, precum şi Europa. Pornind de la cuvintele din 2 Timotei 4:5, fratele Jaracz a scos în evidenţă activitatea principală a unui misionar care a urmat Şcoala Galaad, şi anume aceea de ‘a face lucrarea unui evanghelizator’. Misionarii depun mărturie despre adevăr învăţându-i pe oameni din Biblie.

Cursanţii primesc ultimele îndrumări

În cadrul primei teme dintr-o serie de cuvântări scurte, John Larson, membru al comitetului filialei din Statele Unite, a dezbătut un subiect menit să întărească credinţa: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?“ (Romani 8:31). Vorbitorul a explicat unele versete biblice care le pot oferi cursanţilor baza pentru a avea o încredere absolută în puterea lui Iehova de a-i ajuta să depăşească orice obstacol pe care l-ar putea întâmpina în repartiţiile lor. Comentând versetele din Romani 8:38, 39, fratele Larson i-a îndemnat pe cursanţi: „Staţi un moment şi reflectaţi la puterea pe care Dumnezeu o foloseşte în favoarea voastră şi amintiţi-vă că nimic nu-l poate împiedica să se intereseze personal de voi“.

Următoarea cuvântare a fost prezentată de Guy Pierce, membru al Corpului de Guvernare. Tema sa a fost: „Păstraţi-vă ochii fericiţi!“ (Luca 10:23). El a explicat că adevărata fericire depinde de faptul de a-l cunoaşte pe Iehova şi a cunoaşte scopul său etern, precum şi de a discerne împlinirea profeţiilor biblice. Oriunde merg, cursanţii vor rămâne cu adevărat fericiţi dacă îşi ‘păstrează ochii fericiţi’. Fratele Pierce i-a încurajat pe absolvenţi să mediteze profund la bunătatea lui Iehova şi să-şi păstreze mintea şi inima concentrate asupra înfăptuirii voinţei Sale (Psalmul 77:12). Păstrându-şi o atitudine optimistă, absolvenţii pot depăşi orice problemă cu care s-ar putea confrunta.

În continuare, membrii clasei au primit ultimele cuvinte de încurajare din partea a doi dintre cei care le-au oferit instruire zi de zi. „Căutaţi  glorie?“, a întrebat Lawrence Bowen, întrebare care a constituit titlul cuvântării sale. Majoritatea oamenilor asociază gloria cu faptul de a primi ei înşişi laude, onoare şi de a câştiga prestigiu. Cu toate acestea, psalmistul Asaf a ajuns să înţeleagă ce înseamnă adevărata glorie: comoara nepreţuită de a se bucura de relaţii privilegiate cu Iehova (Psalmul 73:24, 25). Absolvenţii au fost încurajaţi să păstreze relaţii apropiate cu Iehova continuând să studieze în mod profund Biblia. Îngerii „doresc . . . să-şi adâncească privirile“ în detaliile privitoare la împlinirea scopurilor lui Iehova prin Cristos (1 Petru 1:12). Ei doresc să înveţe cât mai mult posibil despre Tatăl lor pentru a reflecta gloria sa. Apoi vorbitorul i-a îndemnat pe cursanţi să-i aducă glorie lui Iehova în repartiţiile lor misionare ajutându-i pe alţii să găsească acea comoară nepreţuită.

Wallace Liverance, secretarul şcolii, a prezentat ultima temă din cadrul acestei serii de cuvântări, temă intitulată: „Exprimaţi-vă înţelepciunea lui Dumnezeu într-un secret sacru“ (1 Corinteni 2:7). Ce reprezintă înţelepciunea divină despre care a vorbit apostolul Pavel în serviciul său misionar? Reprezintă mijloacele pline de înţelepciune şi de putere ale lui Iehova cu care va instaura pacea şi unitatea universală. Elementul central al acestei înţelepciuni este Isus. În loc să predice o evanghelie socială, Pavel i-a ajutat pe oameni să înţeleagă cum va înlătura Dumnezeu consecinţele păcatului adamic (Efeseni 3:8, 9). Vorbitorul le-a adresat ascultătorilor  următorul îndemn: „Folosiţi-vă de privilegiul vostru de serviciu la fel ca Pavel, care a considerat repartiţia sa misionară o ocazie de a-i ajuta pe oameni să înţeleagă cum îşi va duce Iehova la îndeplinire scopurile“.

A urmat Mark Noumair, şi el instructor la Galaad, care a condus o discuţie însufleţită cu câţiva membri ai clasei. Tema „Studierea Cuvântului lui Dumnezeu duce la formarea de miniştri zeloşi“ a scos în evidenţă cuvintele lui Pavel din Romani 10:10. Cursanţii au relatat multe experienţe din serviciul de teren pe care le-au avut în perioada cât au durat cursurile. Experienţele lor au demonstrat că atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu şi medităm la el, lucrurile minunate despre Iehova Dumnezeu şi Regatul său ne umplu inima şi sunt şi pe buzele noastre. În cele cinci luni petrecute la Centrul de Învăţământ al Societăţii Watchtower, cursanţii au iniţiat peste 30 de studii biblice cu persoane interesate din teritoriile frecvent lucrate, aparţinând congregaţiilor din vecinătate.

Sfaturi din partea persoanelor mature

În perioada cursurilor, absolvenţii s-au bucurat de compania membrilor familiei Betel din Statele Unite. Robert Ciranko şi Robert Johnson, doi membri ai personalului filialei, au intervievat câţiva fraţi ce îi slujesc de mult timp cu fidelitate lui Iehova, printre care şi câţiva supraveghetori itineranţi aflaţi la Centrul de Învăţământ al Societăţii Watchtower pentru o instruire specială. Toţi cei intervievaţi au absolvit Şcoala Galaad şi au slujit o perioadă ca misionari. A fost foarte încurajator pentru cursanţi, familiile şi prietenii lor să audă cuvinte pline de înţelepciune din partea acestor oameni spirituali şi cu experienţă.

Printre sfaturile lor s-au numărat şi acestea: „Menţineţi-vă cât mai ocupaţi în minister şi în congregaţie“. „Nu vă luaţi prea în serios. Continuaţi să vă concentraţi asupra scopului pe care trebuie să-l atingeţi ca misionari şi consideraţi-vă repartiţia casa voastră.“ Alte comentarii utile au prezentat exemple care au arătat cum instruirea primită la Galaad pregăteşte un ministru pentru lucrări bune, indiferent de locul unde este repartizat. Iată câteva dintre ele: „Am învăţat să colaborăm“. „Şcoala ne-a ajutat să fim deschişi la alte culturi.“ „Ni s-a arătat cum să folosim Biblia într-o manieră nouă.“

John Barr, care este de mult timp membru al Corpului de Guvernare, a prezentat discursul principal al programului, discurs ce a tratat tema biblică „Pe tot pământul a ieşit sunetul lor“ (Romani 10:18). El a ridicat întrebarea: Reuşeşte poporul lui Dumnezeu să se achite de această misiune dificilă în prezent? Bineînţeles! Încă din 1881, cititorilor revistei Turnul de veghe li s-a pus această întrebare: „Predicaţi?“ Apoi vorbitorul le-a reamintit tuturor celor din auditoriu îndemnul memorabil adresat la congresul ţinut în 1922 la Cedar Point, Ohio (SUA): „Vestiţi Regele şi Regatul său!“ De-a lungul timpului, zelul i-a îndemnat pe slujitorii fideli ai lui Dumnezeu să declare minunatele adevăruri despre Regat tuturor naţiunilor. Prin intermediul publicaţiilor şi prin mărturia verbală, vestea bună a ajuns până la marginile pământului — totul spre lauda şi onoarea lui Iehova. Fratele Barr a făcut o încheiere însufleţitoare, îndemnându-i pe absolvenţi să-şi numere binecuvântările. Iată ce a spus el: „Zi de zi, când vă rugaţi lui Iehova în repartiţia voastră, mulţumiţi-i din adâncul inimii că luaţi parte la împlinirea cuvintelor «Pe tot pământul a ieşit sunetul lor»“.

După această cuvântare, s-a dat citire numeroaselor salutări primite de pe întregul glob, iar preşedintele programului a înmânat diplomele tuturor absolvenţilor. În acele momente de bucurie, dar şi de tristeţe pentru că absolvenţii urmau să părăsească această şcoală mult îndrăgită, un reprezentant al clasei a citit o rezoluţie plină de căldură adresată Corpului de Guvernare şi familiei Betel, exprimând hotărârea absolvenţilor de a-l binecuvânta pe Iehova „de acum şi până în veac“. — Psalmul 115:18.

Ne rugăm ca aceşti absolvenţi să se adapteze în noile lor repartiţii şi să aibă o contribuţie însemnată la progresul lucrării mondiale de predicare, aşa cum au făcut şi cei din promoţiile anterioare de-a lungul a şase decenii.

[Chenarul de la pagina 23]

STATISTICA PROMOŢIEI

Numărul ţărilor reprezentate: 12

Numărul ţărilor în care sunt repartizaţi: 16

Numărul cursanţilor: 48

Vârsta medie: 34,4 ani

Media anilor la adevăr: 17,6

Media anilor în serviciul cu timp integral: 13,5

[Legenda fotografiei de la pagina 24]

Cea de-a 114-a promoţie a Şcolii Biblice Galaad a Societăţii Watchtower

Rândurile sunt numerotate din faţă în spate, iar numele sunt menţionate de la stânga la dreapta, pe fiecare rând.

1) D. Rosa; J. Garrigolas; R. Lindström; P. Pavanello; N. Tait. 2) M. Van Hout; C. Donabauer; L. Martínez; D. Millar; Y. Festré; S. Nutter. 3) P. Martínez; L. Clarke; B. Maughan; L. Fischer; G. Romo. 4) R. Romo; S. Eadie; C. Tuynman; P. Campbell; D. Millar; W. Rosa. 5) C. Lindström; J. Garrigolas; N. Markevich; K. Lindala; J. van den Heuvel; S. Tait; P. Nutter. 6) P. Maughan; V. Pavanello; N. Eadie; A. West; D. Clarke; J. Markevich. 7) D. Fischer; R. Donabauer; P. Curry; Y. Curry; W. Carfagno; M. West; A. Tuynman. 8) M. Van Hout; C. Campbell; Y. Festré; C. Carfagno; K. van den Heuvel; D. Lindala.