Salt la conţinut

Salt la cuprins

Întrebări de la cititori

Întrebări de la cititori

 Întrebări de la cititori

Poate Satan Diavolul să ne citească gândurile?

Deşi nu putem face afirmaţii categorice, se pare că nici Satan şi nici demonii lui nu ne pot citi gândurile.

În acest sens, ne putem gândi la numele care-l descriu pe Satan. El este numit Satan (Împotrivitor), Diavol (Calomniator), Şarpe (sinonim cu Înşelător), Ispititor şi Mincinos (Iov 1:6; Matei 4:3; Ioan 8:44; 2 Corinteni 11:3; Revelaţia 12:9). Nici unul dintre aceste nume nu lasă să se înţeleagă că Satan are capacitatea de a citi gândurile.

Însă, spre deosebire de acesta, Iehova Dumnezeu este descris ca fiind „cel care încearcă inimile“ (Proverbele 17:3; 1 Samuel 16:7; 1 Cronici 29:17). „Nu există creaţie care să nu fie dezvăluită privirii sale [a lui Iehova]“, se spune în Evrei 4:13, „ci toate lucrurile sunt goale şi expuse deschis ochilor aceluia căruia trebuie să-i dăm socoteală“. Nu este de mirare că Iehova i-a dat Fiului său, Isus, capacitatea de a examina inimile. Înviatul Isus a declarat: „Eu sunt cel care cercetează rinichii şi inimile, şi vă voi da fiecăruia în parte potrivit faptelor voastre“. — Revelaţia 2:23.

Biblia nu spune că Satan poate să examineze inima şi mintea oamenilor. Acest lucru este important, întrucât apostolul Pavel ne asigură de faptul că creştinii ‘nu sunt în ignoranţă despre planurile lui [Satan]’ (2 Corinteni 2:11). Prin urmare, nu trebuie să ne fie teamă că Satan ar avea unele capacităţi extraordinare despre care noi să nu ştim nimic.

Aceasta nu înseamnă însă că Adversarul nostru nu ne observă punctele slabe sau vulnerabile. Satan a avut la dispoziţie secole la rând ca să studieze comportamentul uman. El nu are nevoie să ne citească gândurile ca să-şi dea seama cum ne comportăm, cum ne distrăm, despre ce anume discutăm şi aşa mai departe. În plus, mimica şi limbajul trupului pot să ofere indicii despre ceea ce gândim sau simţim.

În general, Satan foloseşte aceleaşi stratageme pe care le-a folosit în grădina Edenului — minciuna, înşelăciunea şi dezinformarea (Geneza 3:1–5). Deşi creştinilor nu trebuie să le fie teamă că Satan le-ar putea citi gândurile, ei au motive întemeiate să se îngrijoreze cu privire la gândurile pe care Satan ar putea încerca să le pună în mintea lor. El doreşte ca creştinii să devină „corupţi la minte şi lipsiţi de adevăr“ (1 Timotei 6:5). Nu este de mirare că lumea lui Satan ne supune unei avalanşe de informaţii şi divertismente dăunătoare. Pentru a se împotrivi acestui atac, creştinii trebuie să-şi protejeze mintea purtând „coiful salvării“ (Efeseni 6:17). Ei fac acest lucru umplându-şi mintea cu adevărurile Bibliei şi evitând legăturile inutile cu elementele corupătoare ale lumii lui Satan.

Satan este un adversar redutabil. Însă nu trebuie să simţim o teamă morbidă faţă de el sau de demonii lui. Iacov 4:7 ne dă următoarea asigurare: „Opuneţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi“. Dacă vom urma acest sfat, vom putea spune, la fel ca Isus, că Satan nu are nici o putere asupra noastră. — Ioan 14:30.