Salt la conţinut

Salt la cuprins

Rămâneţi liniştiţi şi vedeţi salvarea de la Iehova!

Rămâneţi liniştiţi şi vedeţi salvarea de la Iehova!

 Rămâneţi liniştiţi şi vedeţi salvarea de la Iehova!

„Ocupaţi-vă poziţiile, rămâneţi liniştiţi şi vedeţi salvarea de la Iehova în folosul vostru.“ — 2 CRONICI 20:17NW.

1, 2. De ce atacul iminent al lui „Gog [din] ţara lui Magog“ are implicaţii mai mari decât ameninţarea pe care o reprezintă terorismul internaţional?

TERORISMUL a fost descris de unii drept un atac asupra comunităţii internaţionale, chiar asupra civilizaţiei înseşi. Fireşte că o asemenea ameninţare trebuie luată în serios. Însă există un atac, cu implicaţii şi mai mari, căruia omenirea nu îi acordă decât puţină atenţie sau chiar deloc. Despre ce este vorba?

2 E vorba despre atacul lui „Gog [din] ţara lui Magog“, prezentat în Biblie în Ezechiel, capitolul 38. Dar nu este o exagerare afirmaţia că acest atac are implicaţii mai mari decât ameninţarea pe care o reprezintă terorismul internaţional? Nicidecum, deoarece atacul lui Gog reprezintă mult mai mult decât un atac împotriva guvernelor umane; este un atac împotriva guvernului ceresc al lui Dumnezeu! Însă, spre deosebire de oameni care pot avea  doar un succes limitat în înfruntarea atacurilor îndreptate împotriva sistemului lor, Creatorul este pe deplin capabil să înfrunte atacul şi mai violent al lui Gog.

Un atac asupra guvernului lui Dumnezeu

3. Ce au fost invitaţi conducătorii lumii să facă începând din 1914, şi cum au reacţionat ei?

3 Între Regele în exerciţiu numit de Dumnezeu şi sistemul nelegiuit al lui Satan există un permanent conflict încă de la întemeierea Regatului lui Dumnezeu în cer în anul 1914. Atunci, conducătorii umani au fost îndemnaţi să se supună Conducătorului ales de Dumnezeu. Dar, aşa cum fusese profeţit, ei au refuzat să facă acest lucru: „Împăraţii pământului se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva DOMNULUI şi împotriva Unsului Său: «Să rupem legăturile lor şi să aruncăm departe de noi funiile lor!»“ (Psalmul 2:1–3). Această opoziţie faţă de guvernarea Regatului va atinge în mod evident punctul culminant pe parcursul atacului lui Gog din Magog.

4, 5. Cum pot oamenii să lupte împotriva guvernului ceresc invizibil al lui Dumnezeu?

4 Poate că ne întrebăm cum pot oamenii să lupte împotriva unui guvern ceresc invizibil. Biblia arată că acest guvern este alcătuit din „cei o sută patruzeci şi patru de mii, care au fost cumpăraţi de pe pământ“ şi „Mielul“, Cristos Isus (Revelaţia 14:1, 3; Ioan 1:29). Întrucât este în cer, noul guvern mai este numit ‘cerurile noi’, în timp ce supuşilor pământeşti li se spune în mod logic „un pământ nou“ (Isaia 65:17; 2 Petru 3:13). Majoritatea celor 144 000 de coregenţi ai lui Cristos şi-au încheiat deja în fidelitate cursa pământească. Astfel, ei s-au dovedit demni să-şi primească noile privilegii de serviciu, în cer.

 5 Însă o mică rămăşiţă a celor 144 000 se află încă pe pământ. Dintre cele peste 15 000 000 de persoane care au asistat în anul 2002 la Comemorarea morţii lui Cristos, doar 8 760 şi-au exprimat speranţa de a fi fost alese pentru acest privilegiu ceresc. Oricine îndrăzneşte să-i atace pe aceşti viitori membri ai Regatului care sunt încă pe pământ luptă de fapt împotriva Regatului lui Dumnezeu. — Revelaţia 12:17.

Regele îşi duce la bun sfârşit victoria

6. Cum consideră Iehova şi Cristos opoziţia faţă de poporul lui Dumnezeu?

6 Modul în care reacţionează Iehova la opoziţia faţă de Regatul său instaurat a fost profeţit: „Cel care locuieşte în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui le vorbeşte şi în aprinderea Sa îi îngrozeşte, zicând: «Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu peste Sion, muntele sfinţeniei Mele».“ (Psalmul 2:4–6). Acum a sosit timpul ca, sub îndrumarea lui Iehova, Cristos „să-şi ducă la bun sfârşit victoria“ (Revelaţia 6:2). Cum consideră Iehova opoziţia faţă de poporul său în timpul victoriei finale? El o consideră a fi îndreptată chiar împotriva sa şi a Regelui în exerciţiu numit de el. „Cel care se atinge de voi se atinge de lumina ochilor“ mei, spune Iehova (Zaharia 2:8). Iar Isus a accentuat că toate lucrurile pe care oamenii le fac sau nu le fac pentru fraţii săi unşi le fac sau nu le fac pentru el însuşi. — Matei 25:40, 45.

7. De ce vor simţi furia lui Gog membrii ‘marii mulţimi’ descrise în Revelaţia 7:9?

7 Desigur, cei care susţin în mod activ rămăşiţa unsă vor simţi şi ei furia lui Gog. Aceşti viitori membri ai ‘noului pământ’ al lui Dumnezeu alcătuiesc „o mare mulţime“ „din toate naţiunile şi triburile şi popoarele şi limbile“ (Revelaţia 7:9). Despre ei se spune că ‘stau în picioare înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi cu robe albe’. Astfel, ei sunt aprobaţi de Dumnezeu şi de Cristos Isus. Cu ‘ramuri de palmieri în mâini’, ei îl aclamă pe Iehova drept Suveranul legitim al universului, a cărui guvernare este reprezentată de domnia Regelui său întronat, Isus Cristos, „Mielul lui Dumnezeu“. — Ioan 1:29, 36.

8. Ce va face Cristos ca răspuns la atacul lui Gog, şi cu ce rezultat?

8 Atacul lui Gog îl va determina pe Regele întronat de Dumnezeu să treacă la acţiune şi să poarte războiul Armaghedonului (Revelaţia 16:14, 16). Cei care nu au vrut să recunoască suveranitatea lui Iehova vor fi distruşi. În schimb, cei care au îndurat necazuri deoarece au fost loiali Regatului lui Dumnezeu vor avea parte de o eliberare eternă. Referitor la aceasta, apostolul Pavel a scris: „Aceasta este o dovadă a judecăţii drepte a lui Dumnezeu, care vă conduce la faptul de a fi socotiţi demni de regatul lui Dumnezeu, pentru care suferiţi într-adevăr. Prin aceasta se înţelege că este drept din partea lui Dumnezeu să-i răsplătească cu  necaz pe cei care vă cauzează necaz, dar pe voi care suferiţi necaz, cu uşurare, împreună cu noi la revelarea Domnului Isus din cer cu îngerii săi plini de putere într-un foc arzător, când va aduce răzbunare asupra celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu şi a celor care nu ascultă de vestea bună despre Domnul nostru Isus“. — 2 Tesaloniceni 1:5–8.

9, 10. a) Cum i-a dat Iehova lui Iuda victorie în faţa unui duşman de temut? b) Ce trebuie să continue să facă creştinii de azi?

9 Pe parcursul apropiatului mare necaz, care va culmina cu Armaghedonul, Cristos va purta război împotriva a tot ce este rău. Însă nu va fi necesar ca discipolii săi să lupte, aşa cum nici cu mai bine de 2 900 de ani în urmă nu a fost necesar ca locuitorii celor două triburi ale regatului lui Iuda să lupte. Bătălia i-a aparţinut lui Iehova, iar el le-a dat victoria. Iată ce spune relatarea: „DOMNUL a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din Muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi. Fiii lui Amon şi ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din Muntele Seir ca să-i nimicească şi să-i distrugă. Şi, după ce au terminat cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alţii să se distrugă. Când a ajuns Iuda pe înălţimea de unde se zăreşte deşertul, s-au uitat înspre mulţime; şi iată, ei erau nişte trupuri moarte căzute pe pământ şi nimeni nu scăpase“. — 2 Cronici 20:22–24.

10 S-a întâmplat exact aşa cum profeţise Iehova: „Nu veţi avea de luptat“ (2 Cronici 20:17). Acesta este un model pe care creştinii vor trebui să-l urmeze când Isus Cristos va înainta ca „să-şi ducă la bun sfârşit victoria“. Între timp, ei continuă să lupte împotriva răului, dar nu cu arme literale, ci cu arme spirituale. Astfel, ei ‘continuă să învingă răul prin bine’. — Romani 6:13; 12:17–21; 13:12; 2 Corinteni 10:3–5.

Cine va conduce atacul lui Gog?

11. a) De ce elemente se va folosi Gog pentru a-şi realiza atacul? b) Ce presupune a fi treji spiritualiceşte?

11 Gog din Magog este identificat drept Satan Diavolul în poziţia înjosită în care se află începând din anul 1914. Întrucât este o fiinţă spirituală, el nu va putea să atace în mod direct, ci se va folosi de elemente umane pentru a-şi duce la îndeplinire planurile. Cine vor fi aceste elemente umane? Biblia nu dă detalii, însă oferă anumite indicii care ne pot ajuta să le identificăm. Pe măsură ce evenimentele  mondiale se vor derula ca împlinire a profeţiilor biblice, vom avea o înţelegere din ce în ce mai clară. Slujitorii lui Iehova evită să facă speculaţii, însă rămân treji spiritualiceşte, fiind foarte atenţi la evenimentele de pe scena politică şi religioasă care indică împlinirea profeţiilor biblice.

12, 13. Cum a prezis profetul Daniel un atac final asupra poporului lui Dumnezeu?

12 Profetul Daniel aduce mai multe informaţii despre atacul final împotriva poporului lui Dumnezeu, scriind: „Atunci [regele nordului] va porni cu o mare mânie, ca să extermine şi să distrugă pe mulţi. Îşi va întinde corturile palatului său între mare [marea cea mare, NW] şi muntele frumuseţii sfinte [muntele sfânt, NW]“. — Daniel 11:44, 45.

13 În timpurile biblice, „marea cea mare“ era Marea Mediterană, iar „muntele sfânt“ era Sionul, despre care Iehova a spus: „Eu am uns pe Împăratul Meu peste Sion, muntele sfinţeniei Mele“ (Psalmul 2:6; Iosua 1:4). Astfel, în sens spiritual, ţara dintre „marea cea mare şi muntele sfânt“ reprezintă domeniul spiritual prosper al creştinilor unşi. Ei nu se mai identifică cu marea omenirii înstrăinate de Dumnezeu şi aşteaptă cu nerăbdare să domnească cu Cristos Isus în Regatul ceresc. Evident, slujitorii unşi ai lui Dumnezeu, împreună cu însoţitorii lor loiali care alcătuiesc marea mulţime, vor fi ţinta violentului atac declanşat de regele nordului ca împlinire a profeţiei lui Daniel. — Isaia 57:20; Evrei 12:22; Revelaţia 14:1.

Cum vor reacţiona slujitorii lui Dumnezeu?

14. Care sunt cele trei lucruri pe care le vor face slujitorii lui Dumnezeu când vor fi atacaţi?

14 Ce vor trebui să facă slujitorii lui Dumnezeu când vor fi atacaţi? Şi de această dată, felul în care a reacţionat naţiunea lui Dumnezeu din zilele lui Iosafat constituie un model. Să remarcăm că membrilor naţiunii lui Dumnezeu li s-a poruncit să facă trei lucruri: 1) să-şi ocupe poziţiile, 2) să rămână liniştiţi şi 3) să vadă salvarea de la Iehova. Cum vor acţiona slujitorii din prezent ai lui Dumnezeu în armonie cu aceste cuvinte? — 2 Cronici 20:17.

15. Ce înseamnă pentru slujitorii lui Iehova să-şi ocupe poziţiile?

15 Îşi ocupă poziţiile: Fără să şovăie, membrii poporului lui Dumnezeu vor continua să-şi păstreze poziţia de susţinători activi ai Regatului lui Dumnezeu. Ei îşi vor păstra poziţia de neutralitate creştină. Vor fi „statornici, neclintiţi“ în serviciul lor loial pentru Iehova şi vor continua să-i aducă laude în public pentru bunătatea sa iubitoare (1 Corinteni 15:58; Psalmul 118:28, 29). Nici un fel de persecuţie din prezent sau din viitor nu-i va putea clătina din această poziţie aprobată de Dumnezeu.

16. În ce sens vor rămâne liniştiţi slujitorii lui Iehova?

16 Rămân liniştiţi: Slujitorii lui Iehova nu vor încerca să se salveze singuri, ci îşi vor pune toată încrederea în Dumnezeu. El este singurul în măsură să-şi salveze slujitorii din haosul lumii, iar el a promis acest lucru (Isaia 43:10, 11; 54:15; Plângerile 3:26). Încrederea în Iehova va însemna încredere în canalul vizibil din zilele noastre pe care el îl foloseşte în mod evident de zeci de ani ca să slujească scopurilor sale. Atunci, mai mult ca oricând, creştinii adevăraţi vor trebui să-şi pună încrederea în colaboratorii în închinare autorizaţi de Iehova şi de Regele său în exerciţiu să fie în fruntea lor. Aceşti oameni fideli vor îndruma poporul lui  Dumnezeu. Faptul de a ignora îndrumarea lor ar putea avea consecinţe dezastruoase. — Matei 24:45–47; Evrei 13:7, 17.

17. De ce slujitorii fideli ai lui Dumnezeu vor vedea salvarea de la Iehova?

17 Văd salvarea de la Iehova: Salvarea va fi răsplata tuturor celor care îşi păstrează poziţia de integritate creştină şi care au încredere că Iehova îi va elibera. Până în ultima clipă — şi în măsura posibilităţilor — ei vor anunţa sosirea zilei de judecată a lui Iehova. Toată creaţia va trebui să ştie că Iehova este Dumnezeul adevărat şi că el are slujitori fideli pe pământ. Niciodată nu va mai exista o controversă îndelungată cu privire la legitimitatea suveranităţii lui Iehova. — Ezechiel 33:33; 36:23.

18, 19. a) Cum reflectă cântarea de biruinţă din Exodul, capitolul 15, sentimentele care îi vor anima pe cei ce vor supravieţui atacului lui Gog? b) Ce este potrivit să facă slujitorii lui Dumnezeu acum?

18 Cu puteri reînnoite, poporul lui Dumnezeu va intra în lumea nouă, nerăbdător să cânte o cântare de biruinţă, aşa cum au făcut israeliţii din vechime după eliberarea lor prin Marea Roşie. Fiindu-i veşnic recunoscători lui Iehova pentru că i-a ocrotit, în mod individual şi ca grup, slujitorii lui Dumnezeu se vor face ecoul cuvintelor intonate cu mult timp în urmă: „Voi cânta DOMNULUI, căci Şi-a arătat măreţia. . . . DOMNUL este un războinic viteaz: Numele Lui este DOMNUL. . . . Mâna Ta cea dreaptă, DOAMNE, a zdrobit pe vrăjmaş. Prin mărimea măreţiei Tale, Tu ai doborât pe cei ce se ridicau împotriva Ta. Îţi dezlănţuiseşi mânia. Şi ea i-a consumat ca pe o trestie. . . . Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit poporul pe care l-ai răscumpărat, iar prin puterea Ta îl îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale. . . . Tu îi vei aduce şi-i vei aşeza pe muntele moştenirii Tale, în locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaş, DOAMNE, la templul pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne! Şi DOMNUL va împărăţi în veac şi în veci de veci“. — Exodul 15:1–19.

19 Perspectiva vieţii veşnice este acum mai clară ca oricând. Cât de oportun este acest timp pentru slujitorii lui Dumnezeu ca să-şi demonstreze devoţiunea faţă de Iehova şi să-şi reînnoiască hotărârea de a-i sluji Lui, Regele lor cel veşnic! — 1 Cronici 29:11–13.

Puteţi să explicaţi?

• De ce atacul lui Gog va fi îndreptat împotriva celor unşi şi a altor oi?

• În ce sens îşi vor ocupa poziţiile slujitorii lui Dumnezeu?

• Ce înseamnă a rămâne liniştiţi?

• Cum vor vedea slujitorii lui Dumnezeu salvarea de la Iehova?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 18]

Iehova le-a dat lui Iosafat şi poporului său victoria fără a fi necesar ca ei să lupte

[Legenda fotografiei de la pagina 20]

Cei unşi şi alte oi susţin suveranitatea lui Iehova

[Legenda ilustraţiei de la pagina 22]

Asemenea israeliţilor din vechime, poporul lui Dumnezeu va intona în curând o cântare de biruinţă