Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Continuaţi să daţi mult rod“

„Continuaţi să daţi mult rod“

 „Continuaţi să daţi mult rod“

„Continuaţi să daţi mult rod şi [să] vă dovediţi discipolii mei.“ — IOAN 15:8.

1. a) Ce altă cerinţă pentru discipoli a menţionat Isus în discuţia purtată cu apostolii? b) Ce întrebare ar trebui să ne punem?

ERA în seara dinaintea morţii sale. Isus şi-a făcut timp să-i încurajeze pe apostoli discutând cu ei de la inimă la inimă. Trebuie să fi fost trecut de miezul nopţii, însă Isus, din iubire faţă de prietenii săi apropiaţi, continua să le vorbească. Apoi, pe parcursul discuţiei, el le-a amintit încă o cerinţă pe care trebuiau să o satisfacă pentru a-i rămâne discipoli. El a spus: „Tatăl meu este glorificat în aceasta: că voi continuaţi să daţi mult rod şi că vă dovediţi discipolii mei“ (Ioan 15:8). Satisfacem noi în prezent această cerinţă trasată discipolilor? Ce înseamnă să ‘dăm mult rod’? Ca să aflăm răspunsul, să ne întoarcem la conversaţia din acea seară.

2. Ce ilustrare despre rod a spus Isus în seara dinaintea morţii sale?

2 Îndemnul de a da rod este dat în contextul unei ilustrări pe care Isus le-a spus-o apostolilor. El a zis: „Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl meu este cultivatorul. Pe orice mlădiţă din mine care nu dă rod el o înlătură şi pe oricare dă rod el o curăţă, ca să dea mai mult rod. Voi sunteţi deja  curaţi datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneţi în comuniune cu mine şi eu în comuniune cu voi. Aşa cum mlădiţa nu poate da rod de la sine dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nu puteţi nici voi dacă nu rămâneţi în comuniune cu mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. . . . Tatăl meu este glorificat în aceasta: că voi continuaţi să daţi mult rod şi că vă dovediţi discipolii mei. Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine şi eu v-am iubit pe voi, rămâneţi în iubirea mea. Dacă respectaţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea“. — Ioan 15:1–10.

3. Ce trebuie să facă continuatorii lui Isus ca să dea rod?

3 În această ilustrare, Iehova este Cultivatorul, Isus este viţa, iar apostolii cărora le-a vorbit Isus sunt mlădiţele. Atâta vreme cât se străduiau să ‘rămână în comuniune’ cu Isus, apostolii aveau să dea rod. Apoi Isus a explicat cum puteau discipolii să păstreze această unitate esenţială: „Dacă respectaţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea“. Mai târziu, apostolul Ioan le-a scris cuvinte asemănătoare colaboratorilor săi în credinţă: „Cine respectă poruncile [lui Cristos] rămâne în comuniune cu el“ (1 Ioan 2:24; 3:24). * Aşadar, respectând poruncile lui Cristos, continuatorii săi rămân în comuniune cu el, iar această unitate le permite să dea rod. În ce constă rodul pe care trebuie să îl dăm?

Putem progresa

4. Ce putem învăţa din faptul că Iehova „înlătură“ orice mlădiţă care nu dă rod?

4 În ilustrarea despre vie, Iehova „înlătură“, sau taie, orice mlădiţă care nu dă rod. Ce învăţăm de aici? Nu numai că tuturor discipolilor li se cere să dea rod, ci şi că toţi pot să facă acest lucru, indiferent de situaţia sau de limitele lor. De fapt, ar fi contrar iubirii lui Iehova ca el să ‘înlăture’, sau să descalifice, un discipol al lui Cristos pentru că nu a făcut ceva ce-i este peste puteri. — Psalmul 103:14; Coloseni 3:23; 1 Ioan 5:23.

5. a) Cum arată ilustrarea lui Isus că putem face progrese dând mai mult rod? b) Care sunt cele două feluri de roade pe care le vom analiza?

5 Ilustrarea lui Isus despre vie mai arată că, în limita posibilităţilor noastre, trebuie să căutăm modalităţi de a progresa în activităţile noastre de discipoli. Să observăm cum exprimă Isus această idee: „Pe orice mlădiţă din mine care nu dă rod el o înlătură şi pe oricare dă rod el o curăţă, ca să dea mai mult rod“ (Ioan 15:2). Spre sfârşitul ilustrării, Isus i-a îndemnat pe continuatorii săi să dea „mult rod“ (versetul Ioan 15:8). Care este mesajul transmis aici? Ca discipoli, nu ar trebui să devenim niciodată mulţumiţi de sine şi indiferenţi (Revelaţia 3:14, 15, 19). Dimpotrivă, ar trebui să căutăm modalităţi de a face progrese dând mai mult rod. Ce fel de rod trebuie să ne străduim să aducem într-o măsură şi mai mare? Există două feluri de roade: 1) roadele spiritului şi 2) rodul pentru Regat. — Galateni 5:22, 23; Matei 24:14.

Primul fel de rod: calităţile creştine

6. Cum a accentuat Isus Cristos importanţa celui dintâi rod al spiritului?

6 În enumerarea ‘roadelor spiritului’, cel dintâi rod menţionat este iubirea. Spiritul sfânt al lui Dumnezeu produce iubire în creştini, deoarece ei ascultă de porunca dată de Isus cu puţin timp înainte de a prezenta ilustrarea despre via roditoare. El le-a spus apostolilor: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; aşa cum v-am iubit eu, să vă iubiţi şi voi unii pe alţii“ (Ioan 13:34). De fapt, pe parcursul discuţiei purtate în acea ultimă noapte a vieţii sale pământeşti, Isus le-a reamintit de repetate ori apostolilor necesitatea de a manifesta această calitate, iubirea. — Ioan 14:15, 21, 23, 24; 15:12, 13, 17.

7. Cum a arătat apostolul Petru că există o legătură între a da rod şi manifestarea unor calităţi asemănătoare celor ale lui Cristos?

7 Petru, care era de faţă în acea noapte, a înţeles că adevăraţii discipoli ai lui Cristos trebuie să manifeste iubire, precum şi alte calităţi  asemănătoare celor arătate de Isus. Ani mai târziu, el i-a îndemnat pe creştini să cultive calităţi precum stăpânirea de sine, afecţiunea frăţească şi iubirea. El a adăugat că, dacă procedăm astfel, nu vom fi „inactivi sau neroditori“ (2 Petru 1:5–8). Indiferent de situaţia noastră, putem manifesta roadele spiritului. Să ne străduim, aşadar, să manifestăm într-o măsură şi mai mare iubire, bunătate, blândeţe şi alte calităţi asemănătoare celor manifestate de Cristos, întrucât „împotriva unor astfel de lucruri nu există lege“, sau limită (Galateni 5:23). Da, să dăm „mai mult rod“!

A da rod pentru Regat

8. a) Ce legătură există între roadele spiritului şi rodul pentru Regat? b) La ce întrebare merită să medităm?

8 Roadele colorate şi zemoase înfrumuseţează o plantă. Însă ele sunt valoroase nu numai pentru că înfrumuseţează planta. Roadele sunt esenţiale şi pentru înmulţirea plantei prin seminţe. În mod asemănător, roadele spiritului nu numai că împodobesc personalitatea noastră creştină. Calităţi precum iubirea şi credinţa ne şi motivează să răspândim „sămânţa“, adică mesajul despre Regat care se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu. Să observăm cum accentuează Pavel această legătură esenţială. El spune: „Şi noi exercităm credinţă [care face parte dintre roadele spiritului] şi de aceea vorbim“ (2 Corinteni 4:13). Astfel, aşa cum explică Pavel în continuare, noi îi „oferim . . . lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor“ — al doilea fel de rod pe care trebuie să îl dăm (Evrei 13:15). Am putea să fim mai roditori, sau să aducem „mult rod“, ca proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu?

9. Este corect să considerăm că a da rod înseamnă a face discipoli? Explicaţi.

9 Pentru a da un răspuns exact la această întrebare, trebuie să înţelegem mai întâi în ce constă rodul pentru Regat. Ar fi corect să conchidem că a da rod înseamnă a face discipoli (Matei 28:19)? Se referă rodul pe care îl dăm noi în principal la oamenii pe care îi ajutăm să devină închinători botezaţi ai lui Iehova? Nu. Dacă lucrurile ar sta aşa, toţi acei Martori care de ani de zile proclamă cu fidelitate mesajul Regatului în teritorii în care puţini oameni reacţionează favorabil ar avea mari motive de descurajare. Într-adevăr, dacă rodul nostru pentru Regat ar consta doar în noii discipoli, acei Martori conştiincioşi ar fi asemenea mlădiţelor neroditoare din ilustrarea lui Isus! Dar, desigur, lucrurile nu stau aşa! Atunci, care este principalul rod pentru Regat pe care îl producem prin intermediul ministerului?

Dăm rod răspândind sămânţa Regatului

10. Cum arată ilustrarea lui Isus despre semănător şi despre diferitele tipuri de sol ce este şi ce nu este rodul pentru Regat?

10 Ilustrarea lui Isus despre semănător şi diferitele tipuri de sol dezvăluie răspunsul la întrebarea de mai sus — un răspuns încurajator pentru cei ce depun mărturie în teritorii mai puţin productive. Isus a spus că sămânţa este mesajul  Regatului consemnat în Cuvântul lui Dumnezeu şi că solul reprezintă inima figurativă a omului. Unele seminţe ‘au căzut pe sol bun şi, după ce au încolţit, au produs rod’ (Luca 8:8). Despre ce rod este vorba? De exemplu, după ce tulpina de grâu creşte şi se maturizează, ea produce ca rod nu tulpiniţe de grâu, ci noi seminţe. În mod asemănător, rodul dat de un creştin constă nu neapărat în noi discipoli, ci în noi seminţe ale Regatului.

11. Cum ar putea fi definit rodul pentru Regat?

11 Aşadar, în acest caz rodul nu constă nici în noi discipoli, nici în calităţi creştine excelente. Întrucât sămânţa semănată reprezintă cuvântul despre Regat, rodul trebuie să fie înmulţirea acestei seminţe. În acest context, a da rod înseamnă a vorbi despre Regat (Matei 24:14). Este posibil ca, indiferent de situaţia în care ne aflăm, să producem acest rod pentru Regat — proclamarea veştii bune? Da, este. În aceeaşi ilustrare, Isus explică motivul.

Să dăm tot ce avem mai bun spre gloria lui Dumnezeu

12. Pot toţi creştinii să aducă rod pentru Regat? Explicaţi.

12 „Cea semănată pe sol excelent“, a spus Isus, „produce, acesta însutit, acela şaizeci, celălalt treizeci“ (Matei 13:23). Producţia de grâu poate varia de la un teren la altul în funcţie de situaţie. În mod asemănător, ceea ce putem face în lucrarea de proclamare a veştii bune poate varia în funcţie de situaţia noastră, iar Isus a arătat că înţelege acest lucru. Unii poate că au mai multe posibilităţi de a predica; alţii probabil că se bucură de o sănătate mai bună şi de vigoare.  Astfel, indiferent că facem mai mult sau mai puţin decât alţii în minister, atâta timp cât dăm tot ce avem mai bun, Iehova este mulţumit (Galateni 6:4). Chiar dacă din cauza bătrâneţii sau a unei boli debilitante nu mai putem participa la fel de mult la lucrarea de predicare, fără îndoială că Iehova, Tatăl nostru plin de compasiune, ne consideră persoane care ‘continuă să dea mult rod’. De ce? Deoarece noi îi dăm ‘tot ce avem’ — un serviciu adus cu tot sufletul. *Marcu 12:43, 44; Luca 10:27.

13. a) Care este cel mai important motiv pentru care ‘ne ducem şi continuăm’ să dăm rod pentru Regat? b) Ce anume ne va ajuta să continuăm să dăm rod chiar şi în teritoriile în care oamenii sunt mai puţin receptivi? (Vezi chenarul de la pagina 21).

13 Indiferent cât rod putem produce pentru Regat, ne vom simţi îndemnaţi să ‘ne ducem şi să continuăm să dăm rod’ dacă păstrăm viu în minte motivul pentru care facem acest lucru (Ioan 15:16). Isus a menţionat cel mai important motiv: „Tatăl meu este glorificat în aceasta: că voi continuaţi să daţi mult rod“ (Ioan 15:8). Da, activitatea noastră de predicare sfinţeşte numele lui Iehova înaintea întregii omeniri (Psalmul 109:30). Honor, o creştină fidelă în vârstă de aproape 75 de ani, spune: „Chiar şi în teritoriile unde puţini oameni sunt receptivi, este o onoare să-l reprezentăm pe Cel Preaînalt“. Când a fost întrebat de ce continuă să predice chiar dacă puţini oameni din teritoriul lui reacţionează favorabil, Claudio, care slujeşte cu zel ca Martor din 1974, a citat Ioan 4:34, unde găsim cuvintele lui Isus: „Hrana mea este să fac voinţa celui care m-a trimis şi să sfârşesc lucrarea sa“. Claudio a adăugat: „La fel ca Isus, vreau nu numai să încep, ci şi să-mi sfârşesc lucrarea de proclamator al Regatului“ (Ioan 17:4). Martorii lui Iehova de pretutindeni au aceeaşi dorinţă. — Vezi chenarul „Cum să «aducem rod cu perseverenţ㻓, de la pagina 21.

Să predicăm şi să predăm

14. (a) Ce scop dublu a avut lucrarea înfăptuită de Ioan Botezătorul şi de Isus? b) Ce putem spune despre lucrarea creştină din prezent?

14 Primul proclamator al Regatului menţionat în evanghelii este Ioan Botezătorul (Matei 3:1, 2; Luca 3:18). Principalul său scop a fost „să depună mărturie“ şi a făcut acest lucru cu o credinţă profundă şi cu speranţa „ca oameni de orice fel să creadă“ (Ioan 1:6, 7). Şi, într-adevăr, unii dintre cei cărora le-a predicat Ioan au devenit discipoli ai lui Cristos (Ioan 1:35–37). Prin urmare, Ioan a predicat şi a făcut discipoli. Şi Isus a fost predicator şi învăţător (Matei 4:23; 11:1). Nu-i de mirare, aşadar, că Isus le-a poruncit continuatorilor săi nu numai să predice mesajul despre Regat, ci şi să-i ajute pe oamenii care acceptau mesajul să devină discipoli (Matei 28:19, 20). Astfel, lucrarea pe care o efectuăm noi în prezent constă în predicare şi predare.

15. Ce asemănare există între reacţia la lucrarea de predicare din secolul I şi reacţia la lucrarea de predicare din prezent?

15 Dintre acei oameni din secolul I care l-au auzit pe Pavel predicând şi predând „unii au început să creadă lucrurile spuse; alţii nu voiau să creadă“ (Faptele 28:24). În prezent se întâmplă la fel. Din nefericire, cea mai mare parte a seminţelor Regatului cad pe un „sol“ nereceptiv. Şi totuşi, unele seminţe cad pe sol excelent, prind rădăcini şi cresc, aşa cum a profeţit Isus. De fapt, la nivel mondial, în medie peste 5000 de persoane devin adevăraţi discipoli ai lui Cristos în fiecare săptămână! Aceşti noi discipoli  ‘cred lucrurile spuse’, chiar dacă majoritatea oamenilor nu vor să le creadă. Ce anume face, printre altele, ca inima lor să fie receptivă la mesajul despre Regat? Deseori, interesul personal manifestat de Martori — udarea seminţei recent semănate, ca să spunem aşa — are un efect deosebit (1 Corinteni 3:6). Iată doar două exemple.

Interesul personal are un efect deosebit

16, 17. De ce este important să manifestăm interes faţă de cei pe care îi întâlnim în minister?

16 Karolien, o tânără Martoră din Belgia, a sunat la uşa unei femei în vârstă care nu a manifestat nici un interes faţă de mesajul despre Regat. Observând că femeia avea o mână bandajată, Karolien şi însoţitoarea ei au întrebat-o dacă puteau să o ajute cu ceva, însă femeia a refuzat. Două zile mai târziu, cele două Martore au revizitat-o pe această doamnă şi au întrebat-o cum se simţea. „Acest lucru a avut un efect deosebit“, a spus Karolien. „A rămas uimită că ne interesam cu adevărat de ea. Ne-a invitat în casă şi am iniţiat un studiu biblic“.

17 Sandi, o Martoră din Statele Unite, manifestă şi ea interes faţă de cei cărora le predică. Ea caută anunţurile despre naşteri publicate într-un ziar local şi apoi îi vizitează pe noii părinţi pentru a le oferi Cartea mea cu relatări biblice. * Întrucât de obicei mamele stau acasă şi sunt mândre să-şi arate bebeluşul vizitatorilor, se înfiripă adesea conversaţii. „Vorbesc despre importanţa creării unei legături între părinte şi nou-născut prin intermediul citirii“, spune Sandi. „Mai târziu discut despre problemele pe care le comportă creşterea unui copil în societatea de azi“. Recent, ca urmare a unei astfel de vizite, o mamă şi şase copii au început să-i slujească lui Iehova. Dacă luăm iniţiativa şi manifestăm interes faţă de alţii şi noi putem avea parte de asemenea rezultate îmbucurătoare în minister.

18. a) Cum poate fiecare dintre noi să satisfacă cerinţa de a ‘da mult rod’? b) Menţionaţi cele trei cerinţe trasate discipolilor în Evanghelia lui Ioan pe care suntem hotărâţi să le întrunim.

18 Cât de încurajator este să ştim că putem să satisfacem cerinţa de a ‘continua să dăm mult rod’! Indiferent că suntem tineri sau vârstnici, că ne bucurăm de o sănătate bună sau că suferim de vreo boală, că predicăm în teritorii unde oamenii sunt receptivi sau că lucrăm în teritorii unde oamenii sunt mai apatici, cu toţii putem aduce mult rod. În ce fel? Manifestând roadele spiritului într-o măsură şi mai mare şi făcând tot ce ne stă în putinţă ca să răspândim mesajul despre Regatul lui Dumnezeu. Totodată ne străduim să ‘rămânem în cuvântul lui Isus’ şi să ‘avem iubire între noi’. Evident, dacă satisfacem aceste trei cerinţe importante trasate discipolilor în Evanghelia lui Ioan, demonstrăm că suntem „într-adevăr discipolii“ lui Cristos. — Ioan 8:31; 13:35.

[Note de subsol]

^ par. 3 Deşi mlădiţele viei din ilustrare îi reprezintă pe apostolii lui Isus şi pe alţi creştini care vor moşteni un loc în Regatul ceresc al lui Dumnezeu, ilustrarea conţine adevăruri care le pot fi de folos tuturor continuatorilor lui Cristos din prezent. — Ioan 3:16; 10:16.

^ par. 12 Cei care, din cauza vârstei înaintate sau a bolii, trebuie să stea în casă pot să depună mărturie prin scrisori sau, unde este posibil, prin telefon, sau pot să le împărtăşească vestea bună celor care îi vizitează.

^ par. 17 Publicată de Martorii lui Iehova.

Întrebări recapitulative

• Ce rod trebuie să dăm într-o mai mare măsură?

• De ce se poate spune că fiecare dintre noi poate ‘da mult rod’?

• Care sunt cele trei cerinţe importante pentru discipoli consemnate în Evanghelia lui Ioan pe care tocmai le-am analizat?

[Întrebări de studiu]

[Chenarul/Fotografia de la pagina 21]

CUM SĂ ‘DĂM ROD CU PERSEVERENŢĂ’

CE ANUME vă ajută să continuaţi să predicaţi cu fidelitate mesajul despre Regat în teritorii în care puţini oameni reacţionează favorabil? Vom vedea câteva răspunsuri încurajatoare la această întrebare.

„Deoarece ştiu că beneficiem de sprijinul deplin al lui Isus îmi păstrez atitudinea pozitivă şi perseverez, indiferent de reacţia oamenilor din teritoriu.“ — Harry, 72 de ani; botezat în 1946.

„M-a încurajat întotdeauna textul din 2 Corinteni 2:17. Aici se spune că noi participăm la minister «sub privirile lui Dumnezeu, în compania lui Cristos». Când particip la minister, mă bucur, deci, de compania celor mai buni prieteni ai mei.“ — Claudio, 43 de ani; botezat în 1974.

„Sincer să fiu, pentru mine lucrarea de predicare e o adevărată luptă. Totuşi văd cum se împlinesc în cazul meu cuvintele consemnate în Psalmul 18:29: «Cu Dumnezeul meu am sărit peste un zid».“ — Gerard, 79 de ani; botezat în 1955.

„Dacă pot să citesc chiar şi un singur text în minister, sunt mulţumită deoarece inima cuiva a fost examinată de Biblie.“ — Eleanor, 26 de ani; botezată în 1989.

„Încerc mereu să folosesc metode noi de abordare a oamenilor. Sunt atât de multe încât nu voi ajunge să le folosesc pe toate în timpul pe care îl mai am de trăit.“ — Paul, 79 de ani; botezat în 1940.

„Nu mă simt jignit când oamenii reacţionează nefavorabil. Încerc să fiu prietenos, discutând cu ei şi ascultându-le punctul de vedere.“ — Daniel, 75 de ani; botezat în 1946.

„Am întâlnit fraţi şi surori recent botezaţi care mi-au spus că şi datorită predicării mele au devenit Martori. Am aflat că, mai târziu, altcineva a început cu ei un studiu biblic şi i-a ajutat să progreseze. Îmi face plăcere să mă gândesc că ministerul nostru este o muncă în echipă.“ — Joan, 66 de ani; botezată în 1954.

Ce anume vă ajută pe voi să ‘aduceţi rod cu perseverenţă’? — Luca 8:15.

[Legenda fotografiilor de la pagina 20]

Manifestând roadele spiritului şi proclamând mesajul despre Regat, dăm mult rod

[Legenda fotografiei de la pagina 23]

La ce s-a referit Isus când le-a spus apostolilor: „Continuaţi să daţi mult rod“?