Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să ne întărim mâinile

Să ne întărim mâinile

 Să ne întărim mâinile

MÂINILE sunt menţionate în Biblie de sute de ori. Aici apar tot felul de expresii idiomatice care fac referire la ele. De exemplu, expresia „mâini curate“ indică nevinovăţie (2 Samuel 22:21; Psalmul 24:3, 4). Faptul de „a-şi deschide mâna“ înseamnă a manifesta generozitate faţă de alţii (Deuteronomul 15:11; Psalmul 145:16). În ebraică, se spune despre cineva care îşi pune viaţa în joc că „îşi ia sufletul în mâini“ (1 Samuel 19:5). „A lăsa să-i slăbească mâinile“ semnifică a fi descurajat (2 Cronici 15:7). Iar „a-şi întări mâna“ are semnificaţia de a fi întărit şi a căpăta putere pentru a trece la acţiune. — 1 Samuel 23:16, nota de subsol.

În prezent, este imperios necesar să ne întărim mâinile. Trăim în „timpuri critice, cărora cu greu li se . . . face faţă“ (2 Timotei 3:1). Când suntem descurajaţi, avem tendinţa de a renunţa, de a lăsa să ne slăbească mâinile. Nu este ceva neobişnuit să vedem adolescenţi renunţând la şcoală, soţi părăsindu-şi familia şi mame abandonându-şi copiii. Noi, creştinii, trebuie să ne întărim mâinile pentru a suporta încercările cu care ne confruntăm în serviciul adus lui Dumnezeu (Matei 24:13). Astfel îi vom bucura inima lui Iehova. — Proverbele 27:11.

Cum ne pot fi întărite mâinile

Evreii din zilele lui Ezra trebuiau să-şi întărească mâinile pentru a duce la bun sfârşit lucrarea de reconstruire a templului din Ierusalim. Însă cum le-au fost întărite mâinile? Iată ce spune relatarea biblică: „Au ţinut cu bucurie şapte zile sărbătoarea Azimilor, căci DOMNUL îi înveselise, îndreptând inima împăratului Asiriei spre ei, ca să le întărească mâinile în lucrarea casei lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Israel“ (Ezra 6:22). Cu siguranţă, Iehova a acţionat cu forţa sa activă impulsionându-l pe ‘împăratul Asiriei’ să lase poporul lui Dumnezeu să plece şi ridicând moralul poporului, astfel că acesta a putut termina lucrarea începută.

Mai târziu, când zidul Ierusalimului a trebuit reparat, Neemia le-a întărit mâinile fraţilor săi pentru a îndeplini această sarcină. Relatarea spune: „Le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: «Să ne sculăm şi să zidim!» Şi mâinile lor s-au întărit pentru a face bine“. Având mâinile întărite, Neemia şi compatrioţii săi au reuşit să reconstruiască zidul Ierusalimului într-un timp extraordinar de scurt: 52 de zile! — Neemia 2:18; 6:9, 15.

În mod asemănător, Iehova ne întăreşte mâinile pentru a predica vestea bună despre Regat (Matei 24:14). El face aceasta ‘echipându-ne cu orice lucru bun ca să facem voinţa sa’ (Evrei 13:21). El ne-a furnizat instrumente de cea mai bună calitate. Dispunem de Biblie şi de materiale biblice, precum cărţi, reviste, broşuri, tracte, casete audio şi video, pe care le putem folosi pentru a-i aborda pe oamenii de pretutindeni.  De fapt, publicaţiile noastre sunt disponibile în peste 380 de limbi. În plus, la întrunirile congregaţiei şi la congrese, Iehova ne oferă instruire teocratică şi ne învaţă cum să folosim aceste instrumente excelente pentru a ne efectua ministerul.

Deşi Iehova ne întăreşte mâinile în atâtea moduri, el aşteaptă ca şi noi să ne dăm toată silinţa. Să ne amintim ce i-a spus profetul Elisei împăratului Ioas, care a apelat la ajutorul lui în lupta împotriva invadatorilor sirieni. Elisei i-a spus împăratului să ia câteva săgeţi şi să lovească în pământ cu ele. Relatarea biblică spune următoarele: „A lovit de trei ori; apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el şi i-a zis: «Trebuia să loveşti de cinci sau şase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi distrus; acum vei înfrânge Siria numai de trei ori»“ (2 Împăraţi 13:18, 19). Deoarece nu a manifestat zel şi nu şi-a dat toată silinţa, Ioas nu a obţinut o victorie completă asupra sirienilor.

Şi în prezent, trebuie să aplicăm acest principiu, dacă dorim să ducem la bun sfârşit ceea ce ne-a dat Iehova de făcut. În loc să ne facem griji cu privire la eventualele obstacole sau cu privire la dificultăţile pe care le implică însărcinarea primită, trebuie să lucrăm cu zel şi din toată inima. Să ne întărim mâinile şi să avem încredere că Iehova ne va ajuta! — Isaia 35:3, 4.

Iehova ne va întări mâinile

Iehova ne va ajuta şi ne va întări mâinile ca să facem voinţa sa. Bineînţeles el nu va înfăptui miracole şi nu va face totul în locul nostru. El aşteaptă ca şi noi să ne facem partea: să citim zilnic Biblia, să ne pregătim pentru întruniri şi să asistăm cu regularitate la ele, să participăm la minister cât mai mult cu putinţă şi să-i adresăm mereu rugăciuni. Dacă ne facem partea în mod fidel şi sârguincios atâta timp cât avem posibilitatea, Iehova ne va da forţa de a face ceea ce ne cere el. — Filipeni 4:13.

Să ne gândim la un creştin care, într-un singur an, şi-a pierdut în moarte atât soţia, cât şi mama. Durerea era încă vie în inima lui când nora sa l-a părăsit pe fiul său şi a abandonat modul de viaţă creştin. „Am învăţat că nu ne putem alege nici încercările, nici momentul când au loc şi nici frecvenţa lor“, a spus fratele. Cum a dobândit el putere pentru a merge mai departe? „Rugăciunea şi studiul personal au fost pentru mine ca o vestă de salvare care m-a ţinut la suprafaţă. Am primit multă mângâiere din partea fraţilor şi surorilor mele spirituale. Însă mai presus de toate, mi-am dat seama cât de important este să cultivăm relaţii bune cu Iehova înainte să apară situaţiile dificile.“

Indiferent cu ce ne confruntăm în viaţă, să fim hotărâţi să ne încredem din toată inima în Iehova şi să ne folosim cât mai bine de toate mijloacele pe care ni le pune el la dispoziţie pentru a ne întări mâinile. Astfel, vom putea să-i aducem lui Iehova un serviciu de cea mai bună calitate spre lauda şi onoarea preţiosului său nume. — Evrei 13:15.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 31]

Deoarece nu a manifestat zel şi nu şi-a dat toată silinţa, Ioas nu a obţinut o victorie completă asupra sirienilor