Salt la conţinut

Salt la cuprins

Lăsaţi-vă îndrumaţi de principiile divine

Lăsaţi-vă îndrumaţi de principiile divine

 Lăsaţi-vă îndrumaţi de principiile divine

„Eu, DOMNUL . . ., te învăţ ce este de folos.“ — ISAIA 48:17.

1. Cum îi îndrumă Creatorul pe oameni?

ÎN STRĂDANIA de a dezlega misterele universului, oamenii de ştiinţă rămân uluiţi de uriaşa cantitate de energie înmagazinată în cosmos. Soarele nostru — o stea de mărime mijlocie — produce o energie echivalentă cu cea a „100 de miliarde de bombe cu hidrogen care ar exploda în fiecare secundă“. Prin puterea sa nemărginită, Creatorul poate ţine sub control şi poate dirija mişcarea acestor imense corpuri cereşti (Iov 38:32; Isaia 40:26). Dar cum tratează el cu noi, oamenii, care suntem înzestraţi cu liber arbitru, cu simţ moral, cu raţiune şi cu capacitatea de a înţelege lucrurile spirituale? Cum a găsit de cuviinţă Făuritorul nostru să ne îndrume? Dând dovadă de iubire, el ne îndrumă prin intermediul legilor sale perfecte şi al principiilor sale nobile, precum şi prin intermediul conştiinţei noastre bine instruite. — 2 Samuel 22:31; Romani 2:14, 15.

2, 3. Ce fel de ascultare îi este plăcută lui Dumnezeu?

2 Lui Dumnezeu îi sunt plăcute creaturile inteligente care aleg să asculte de el (Proverbele 27:11). Iehova nu ne-a programat să ne supunem orbeşte, asemenea unor roboţi, ci ne-a dat liber arbitru ca să putem lua, în cunoştinţă de cauză, decizia de a face ceea ce este drept. — Evrei 5:14.

3 Isus, care a oglindit în mod perfect personalitatea Tatălui său, le-a spus discipolilor lui: „Voi sunteţi prietenii mei dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc sclavi“ (Ioan  15:14, 15). În antichitate, un sclav trebuia să se supună ordinelor stăpânului. În schimb, prietenia se naşte din manifestarea unor calităţi plăcute inimii, iar noi putem deveni prietenii lui Iehova (Iacov 2:23). Această prietenie se întăreşte prin iubire reciprocă. Isus a pus ascultarea de Dumnezeu în legătură cu iubirea, spunând: „Dacă cineva mă iubeşte, va respecta cuvântul meu, şi Tatăl meu îl va iubi“ (Ioan 14:23). Întrucât ne iubeşte şi doreşte să ne îndrume pentru a fi în siguranţă, Iehova ne îndeamnă să trăim conform principiilor sale.

Principiile divine

4. Cum aţi defini un principiu?

4 Ce este un principiu? Un principiu e definit drept „un adevăr general sau fundamental: o lege, o doctrină ori o noţiune amplă şi fundamentală pe care se bazează altele sau din care derivă altele“ (Webster’s Third New International Dictionary). Un studiu atent asupra Bibliei dezvăluie că Tatăl nostru ceresc ne furnizează linii directoare fundamentale, care se aplică la o sumedenie de situaţii şi aspecte ale vieţii. El procedează astfel spre binele nostru etern. Aceasta este în armonie cu ceea ce a scris înţeleptul rege Solomon: „Ascultă, fiul meu, primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale vor fi înmulţiţi. Eu te voi învăţa calea înţelepciunii, te voi conduce pe cărările dreptăţii“ (Proverbele 4:10, 11). Principiile fundamentale furnizate de Iehova ne influenţează relaţiile cu el şi cu semenii noştri, precum şi închinarea noastră şi viaţa de zi cu zi (Psalmul 1:1). Să analizăm câteva dintre aceste principii de bază.

5. Daţi exemple de principii biblice fundamentale.

5 Referitor la relaţiile noastre cu Iehova, Isus a spus: „Să-l iubeşti pe Iehova Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta“ (Matei 22:37). În plus, Dumnezeu ne oferă principii privitoare la relaţiile noastre cu semenii. Un exemplu este Regula de aur: „Prin urmare, tot ceea ce vreţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel“ (Matei 7:12; Galateni 6:10; Tit 3:2). Relativ la închinare, suntem sfătuiţi: „Să ne preocupăm unii de alţii ca să ne stimulăm la iubire şi la lucrări excelente, neabandonând întrunirea noastră“ (Evrei 10:24, 25). Referindu-se la activităţile cotidiene, apostolul Pavel a spus: „Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi orice altceva, faceţi toate lucrurile spre gloria lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 10:31). În Cuvântul lui Dumnezeu sunt consemnate nenumărate alte principii.

6. Care este diferenţa dintre un principiu şi o lege?

6 Principiile sunt adevăruri practice, fundamentale, iar creştinii înţelepţi învaţă să le iubească. Iehova l-a inspirat pe Solomon să scrie următoarele: „Ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la spusele mele! Să nu se depărteze de ochii tăi, păstrează-le în adâncul inimii tale. Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor“ (Proverbele 4:20–22). Care este deosebirea dintre un principiu şi o lege? Principiile sunt temelia legilor. Regulile sunt, în general, precise şi sunt aplicabile într-o anumită perioadă sau situaţie, dar principiile sunt imuabile (Psalmul 119:111). Principiile divine nu se demodează şi nu ies din uz. Cuvintele scrise sub inspiraţie divină de profetul Isaia se dovedesc adevărate: „Iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pentru totdeauna“. — Isaia 40:8.

Să gândim şi să acţionăm pe baza principiilor

7. Cum ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu să gândim şi să acţionăm pe baza principiilor?

7 „Cuvântul Dumnezeului nostru“ ne îndeamnă de repetate ori să gândim şi să acţionăm pe baza principiilor. Când a fost rugat să spună esenţa Legii, Isus a făcut două afirmaţii succinte: una prin care a scos în evidenţă iubirea pentru Iehova şi cealaltă prin care a accentuat iubirea faţă de semeni (Matei 22:37–40). Cu acea ocazie, Isus a citat parţial un rezumat mai vechi al principiilor de bază ale Legii mozaice, consemnat în Deuteronomul 6:4, 5: „DOMNUL Dumnezeul nostru este singurul DOMN. Să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău, cu toată  inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta“. După cât se pare, Isus s-a gândit şi la porunca din Leviticul 19:18. În încheierea clară, concisă şi plină de forţă a cărţii Eclesiastul, regele Solomon a condensat o mulţime de legi divine în cuvintele: „Să ascultăm încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, împreună cu orice lucru ascuns, fie bun, fie rău“. — Eclesiastul 12:13, 14; Mica 6:8.

8. De ce faptul de a înţelege bine principiile biblice fundamentale constituie o protecţie?

8 Dacă înţelegem bine astfel de principii fundamentale ne va fi mai uşor să înţelegem şi să aplicăm unele îndrumări mai concrete. Dar, dacă nu le înţelegem şi nu le acceptăm pe deplin, s-ar putea să nu reuşim să luăm decizii înţelepte, iar credinţa noastră ar putea ajunge uşor să se clatine (Efeseni 4:14). Întipărindu-ne aceste principii în minte şi în inimă, le vom folosi cu promptitudine când vom avea de luat decizii. Când le aplicăm cu pricepere, obţinem rezultate bune. — Iosua 1:8; Proverbele 4:1–9.

9. De ce nu este întotdeauna uşor să discernem şi să aplicăm principiile biblice?

9 Este mai greu să discernem şi să aplicăm principiile biblice decât să respectăm un cod de legi. Ca oameni imperfecţi, poate că nu întotdeauna depunem eforturi pentru a raţiona pe baza principiilor. Când trebuie să luăm o decizie sau suntem într-o dilemă, poate că am prefera să avem o regulă explicită pentru cazul nostru. Uneori poate că apelăm la un creştin matur, probabil un bătrân de congregaţie, în speranţa că ne va spune o regulă concretă, valabilă pentru situaţia noastră. Dar s-ar putea ca Biblia sau publicaţiile creştine să nu ofere o astfel de regulă şi, chiar dacă ar oferi una, poate că nu s-ar aplica în toate situaţiile. Vă amintiţi, probabil, că un om i-a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine“. Isus însă nu a dat imediat o lege care să reglementeze disputele dintre fraţi, ci a formulat un principiu mai general: „Ţineţi-vă ochii deschişi şi păziţi-vă de orice fel de aviditate“. Astfel, Isus a oferit o linie directoare care a fost utilă atunci şi care continuă să fie utilă şi în prezent. — Luca 12:13–15.

10. În ce fel dezvăluie acţiunile guvernate de principii care este motivaţia inimii noastre?

10 Probabil că aţi văzut oameni care respectă legile fără tragere de inimă, de teama de a nu fi pedepsiţi. Respectarea principiilor exclude această atitudine. Însăşi natura principiilor îi îndeamnă pe cei care sunt guvernaţi de ele să le respecte din inimă. De fapt, majoritatea principiilor nu antrenează o pedeapsă imediată pentru cei care nu se conformează lor. Astfel, ni se oferă ocazia de a arăta de ce ascultăm de Iehova — care este, în realitate, motivaţia inimii noastre. Să ne gândim, de pildă, la Iosif, care a refuzat avansurile imorale ale soţiei lui Potifar. Deşi Iehova nu dăduse încă o lege scrisă care să condamne adulterul şi nici nu stabilise o pedeapsă pentru cineva care avea relaţii sexuale cu soţia unui alt bărbat, Iosif a înţeles principiul fidelităţii conjugale stabilit de Dumnezeu (Geneza 2:24; 12:18–20). Din răspunsul său reiese că acest principiu îi guverna gândurile şi acţiunile:  „Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?“ — Geneza 39:9.

11. În ce domenii doresc creştinii să fie îndrumaţi de principiile lui Iehova?

11 În prezent, creştinii doresc să se lase îndrumaţi de principiile lui Iehova şi în chestiuni personale, cum ar fi alegerea prietenilor, a formelor de destindere, a muzicii şi a lecturii (1 Corinteni 15:33; Filipeni 4:8). Pe măsură ce cunoaştem şi înţelegem mai bine personalitatea lui Iehova şi normele sale, iar aprecierea noastră faţă de ele devine mai profundă, conştiinţa noastră, simţul nostru moral, ne va ajuta să aplicăm principiile divine în orice situaţie ne-am afla şi chiar şi în chestiuni strict personale. Lăsându-ne îndrumaţi de principii biblice, nu vom căuta în legile lui Dumnezeu portiţe de scăpare. Şi nici nu vom urma exemplul celor care vor să vadă cât de departe pot merge fără să încalce o anumită lege. Ştim că această gândire este distructivă şi dăunătoare. — Iacov 1:22–25.

12. Ce anume este esenţial pentru a fi îndrumaţi de principiile divine?

12 Creştinii maturi înţeleg că, pentru a urma principiile divine, este esenţial să dorim să ştim cum priveşte Iehova lucrurile. Psalmistul ne îndeamnă: „Urâţi răul, voi, cei ce iubiţi pe DOMNUL!“ (Psalmul 97:10). În Proverbele 6:16–19 sunt enumerate câteva lucruri pe care Dumnezeu le consideră rele: „Şase lucruri urăşte DOMNUL, şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul fals care spune minciuni şi cel ce stârneşte certuri între fraţi“. Când dorinţa de a reflecta modul în care priveşte Iehova aceste chestiuni fundamentale ne guvernează viaţa, a acţiona în armonie cu principiile sale devine un mod de viaţă. — Ieremia 22:16.

Ne trebuie o motivaţie corectă

13. Ce mod de gândire a evidenţiat Isus în Predica de pe munte?

13 Cunoaşterea şi aplicarea principiilor ne protejează şi de capcana unei închinări superficiale, formale. Una e să acţionăm pe baza principiilor şi cu totul alta să respectăm în mod rigid anumite reguli. Isus a arătat cu claritate acest lucru în Predica de pe munte (Matei 5:17–48). Să ne amintim că ascultătorii lui Isus erau evrei, a căror conduită ar fi trebuit să fie guvernată de Legea mozaică. Însă, în realitate, ei aveau o concepţie deformată despre Lege. Ei ajunseseră să pună accentul pe litera legii, nu pe spiritul ei. De asemenea, ei acordau o mare importanţă tradiţiilor lor, punându-le mai presus de învăţătura lui Dumnezeu (Matei 12:9–12; 15:1–9). Prin urmare, oamenii, în general, nu fuseseră învăţaţi să gândească pe baza principiilor.

14. Cum şi-a ajutat Isus ascultătorii să gândească pe baza principiilor?

14 În schimb, Isus a inclus în Predica de pe munte principii referitoare la cinci aspecte  ale moralităţii: mânia, căsătoria şi divorţul, promisiunile, răzbunarea şi iubirea şi ura. De fiecare dată, Isus a arătat ce foloase aduce respectarea unui principiu. Astfel, el a ridicat ştacheta morală pentru continuatorii săi. De exemplu, în privinţa adulterului, el ne-a dat un principiu prin care ne-a atenţionat nu numai cu privire la acţiunile noastre, ci şi cu privire la gândurile şi dorinţele noastre: „Oricine continuă să privească o femeie în aşa fel încât să facă pasiune pentru ea a comis deja adulter cu ea în inima lui“. — Matei 5:28.

15. Cum putem evita orice tendinţă de a fi rigizi?

15 Acest exemplu arată că nu ar trebui să pierdem niciodată din vedere scopul şi spiritul principiilor lui Iehova. Desigur, nu trebuie să încercăm să câştigăm favoarea lui Dumnezeu printr-o moralitate de suprafaţă. Isus a arătat cât de absurdă ar fi această atitudine îndreptând atenţia asupra îndurării şi a iubirii lui Dumnezeu (Matei 12:7; Luca 6:1–11). Dacă respectăm principiile biblice, nu vom încerca să trăim (sau să le pretindem altora să trăiască) după un cod rigid alcătuit dintr-o mulţime de reguli care nu ţin strict de învăţăturile Bibliei. Vom fi mai interesaţi de principiul iubirii şi al ascultării de Dumnezeu decât de aspectele exterioare ale închinării. — Luca 11:42.

Rezultate îmbucurătoare

16. Daţi exemple de principii care stau la baza unor legi din Biblie.

16 În strădania noastră de a asculta de Iehova, este important să înţelegem că legile sale se bazează pe anumite principii. De exemplu, creştinii trebuie să evite idolatria, imoralitatea sexuală şi întrebuinţarea greşită a sângelui (Faptele 15:28, 29). Ce anume stă la baza poziţiei adoptate de creştini în aceste privinţe? Dumnezeu merită devoţiune exclusivă; trebuie să-i fim fideli partenerului conjugal; Iehova este Dătătorul vieţii (Geneza 2:24; Exodul 20:5; Psalmul 36:9). Dacă înţelegem aceste principii ne este mai uşor să acceptăm şi să respectăm legile formulate pe baza lor.

17. Ce foloase decurg din înţelegerea şi aplicarea principiilor biblice?

17 Pe măsură ce discernem principiile biblice care stau la baza legilor şi le aplicăm, ne dăm seama că ele sunt spre binele nostru. Binecuvântările spirituale de care se bucură slujitorii lui Dumnezeu sunt adesea însoţite de foloase de ordin fizic. De pildă, cei care nu fumează, care duc o viaţă morală şi care respectă caracterul sacru al sângelui nu ajung victime ale unor boli. De asemenea, faptul de a trăi în armonie cu adevărul divin ne poate aduce foloase pe plan economic şi social, precum şi în viaţa de familie. Toate aceste foloase de ordin fizic constituie o dovadă că normele lui Iehova sunt valoroase, că sunt cu adevărat practice. Însă nu obţinerea acestor avantaje practice este principalul motiv pentru care trebuie să aplicăm principiile divine. Creştinii adevăraţi ascultă de Iehova deoarece îl iubesc, deoarece el este demn să i se aducă închinare şi deoarece acesta este modul corect de a acţiona. — Revelaţia 4:11.

18. Dacă vrem să prosperăm în calitate de creştini, de ce anume ar trebui să ne lăsăm îndrumaţi în viaţă?

18 Faptul de a ne lăsa îndrumaţi de principiile biblice are drept rezultat un mod de viaţă superior, care îi poate atrage pe oameni la închinarea adevărată adusă lui Dumnezeu. Lucrul cel mai important este că modul nostru de viaţă îl va onora pe Iehova. Înţelegem că Iehova este într-adevăr un Dumnezeu plin de iubire, care ne doreşte numai binele. Când luăm decizii în armonie cu principiile biblice şi vedem cum ne binecuvântează Iehova, ne simţim şi mai aproape de el. Da, astfel cultivăm o prietenie strânsă cu Tatăl nostru ceresc.

Vă amintiţi?

• Ce este un principiu?

• Care este diferenţa dintre un principiu şi o lege?

• De ce este util să gândim şi să acţionăm pe baza principiilor?

[Întrebări de studiu]

[Chenarul de la pagina 20]

Wilson, un creştin din Ghana, a fost înştiinţat că, peste câteva zile, avea să fie concediat. În ultima sa zi de lucru, i s-a cerut să spele automobilul personal al directorului general al companiei. În timp ce făcea acest lucru, Wilson a găsit în maşină o sumă de bani. Şeful lui i-a spus că acei bani erau de la Dumnezeu, având în vedere că urma să fie dat afară în acea zi. Însă, aplicând principiul biblic referitor la cinste, Wilson i-a dat banii directorului. Surprins şi totodată impresionat, directorul nu numai că i-a oferit imediat lui Wilson un post permanent, dar l-a şi promovat. — Efeseni 4:28.

[Chenarul de la pagina 21]

Rukia este o albaneză în vârstă de peste 60 de ani. Din cauza unor neînţelegeri în familie, ea nu a vorbit cu fratele ei mai bine de 17 ani. Rukia a început să studieze Biblia cu Martorii lui Iehova şi a aflat că adevăraţii creştini trebuie să fie în pace cu ceilalţi, să nu nutrească resentimente. După ce s-a rugat toată noaptea, ea s-a dus acasă la fratele ei. Inima îi bătea tare. La uşă a ieşit nepoata ei. Surprinsă, aceasta a întrebat-o pe Rukia: „A murit cineva? Ce-i cu dumneata aici?“ Rukia i-a răspuns că dorea să-şi vadă fratele şi a rugat-o să-l cheme. Ea i-a explicat cu calm că studierea principiilor biblice şi faptul că începuse să-l cunoască pe Iehova au îndemnat-o să se împace cu fratele ei. După lacrimi şi îmbrăţişări, ei au sărbătorit această reîntâlnire cu totul specială! — Romani 12:17, 18.

 [Legenda fotografiei de la pagina 23]

Matei 5:27, 28

[Legenda fotografiei de la pagina 23]

Matei 5:3

[Legenda fotografiei de la pagina 23]

Matei 5:24

[Legenda ilustraţiei de la pagina 23]

„Când a văzut mulţimile, a urcat pe munte; şi, după ce s-a aşezat, discipolii săi au venit la el; şi el şi-a deschis gura şi a început să-i înveţe.“ — MATEI 5:1, 2.