Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să ne dezvoltăm inima ca să se teamă de Iehova

Să ne dezvoltăm inima ca să se teamă de Iehova

 Să ne dezvoltăm inima ca să se teamă de Iehova

„Numai de şi-ar dezvolta inima aceasta ca să se teamă de mine şi să respecte întotdeauna toate poruncile mele.“ — DEUTERONOMUL 5:29, NW.

1. De ce putem fi siguri că în viitor oamenii vor fi eliberaţi de teamă?

DE-A LUNGUL secolelor, teama a urmărit familia umană. Teama că nu vor avea hrană, precum şi teama de boli, de criminalitate sau de războaie îi ţin pe oameni într-o permanentă stare de îngrijorare. Iată de ce în preambulul Declaraţiei universale a drepturilor omului se exprimă dorinţa de a se făuri o lume în care toate fiinţele umane să fie eliberate de teamă. * Din fericire, Dumnezeu ne asigură că o astfel de lume va fi adusă în existenţă, însă nu prin eforturile oamenilor. Prin intermediul profetului său Mica, Iehova ne promite că, în lumea sa nouă în care va domni dreptatea, ‘nimeni nu-l va mai face pe poporul său să tremure’. — Mica 4:4, NW.

2. a) În ce fel ne îndeamnă Biblia să ne temem de Dumnezeu? b) Ce întrebări apar când ne gândim la datoria noastră de a ne teme de Dumnezeu?

2 În schimb, teama poate fi şi o forţă benefică. În paginile Bibliei, slujitorii lui Dumnezeu sunt îndemnaţi de repetate ori să se teamă de Iehova. Moise le-a spus israeliţilor: „Să te temi de DOMNUL Dumnezeul tău, [şi] să-L adori“ (Deuteronomul 6:13). Secole mai târziu, Solomon a scris: „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om“ (Eclesiastul 12:13). La rândul nostru, prin intermediul lucrării de predicare, ce se desfăşoară sub supravegherea îngerilor, noi îi îndemnăm pe toţi oamenii să ‘se teamă de Dumnezeu şi să-i dea glorie’ (Revelaţia 14:6, 7). Creştinii trebuie nu numai să se teamă de Iehova, ci şi să-l iubească din toată inima (Matei 22:37, 38). Cum putem să-l iubim pe Dumnezeu şi, în acelaşi timp, să ne temem de el? De ce este necesar să ne temem de un Dumnezeu iubitor? Ce foloase vom avea cultivând teama de Dumnezeu? Ca să răspundem la aceste întrebări, trebuie să înţelegem mai întâi ce este teama de Dumnezeu şi rolul ei indispensabil în relaţiile noastre cu Iehova.

Admiraţie, veneraţie şi teamă

3. Ce este teama de Dumnezeu?

3 Toţi creştinii trebuie să fie animaţi de o teamă sfântă faţă de Făuritorul lor. O astfel de teamă este definită drept „admiraţie şi veneraţie faţă de Creator şi o frică sănătoasă de a-i displăcea“. Aşadar, teama de Dumnezeu influenţează două aspecte importante ale vieţii: atitudinea noastră faţă de Dumnezeu şi atitudinea noastră faţă de conduita pe care o urăşte el. Evident, ambele aspecte sunt de maximă importanţă, meritând toată atenţia noastră. Potrivit unei lucrări de referinţă, pentru creştini teama reverenţioasă este ‘motivaţia care le guvernează viaţa, atât pe plan spiritual, cât şi pe plan moral’. — Expository Dictionary of New Testament Words, de W. Vine.

4. Cum putem cultiva sentimente de admiraţie şi veneraţie faţă de Creator?

4 Cum putem cultiva sentimente de admiraţie şi veneraţie faţă de Creatorul nostru? Sentimentele de admiraţie se nasc în mod firesc în noi când privim un peisaj frumos, o cascadă impresionantă sau un splendid apus de soare. Ele devin mai intense când discernem cu ochii credinţei mâna lui Dumnezeu în astfel de opere ale creaţiei. În plus, la fel ca regele David, înţelegem cât de neînsemnaţi suntem în comparaţie cu creaţia impresionantă a lui Iehova. Iată cum s-a  exprimat psalmistul: „Când privesc cerurile, lucrarea degetelor Tale, luna şi stelele pe care le-ai aşezat Tu, îmi zic: «Ce este omul, ca să Te gândeşti la el?»“ (Psalmul 8:3, 4). Această admiraţie profundă creează în noi sentimente de veneraţie, care ne îndeamnă să-i mulţumim lui Iehova şi să-l lăudăm pentru tot ce face spre folosul nostru. David a mai scris: „Te voi lăuda că m-ai făcut într-un mod înfricoşător şi admirabil. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!“ — Psalmul 139:14.

5. De ce trebuie să ne temem de Iehova, şi cine constituie un exemplu excelent pentru noi în această privinţă?

5 Sentimentele de admiraţie şi veneraţie generează o teamă sănătoasă şi plină de respect faţă de puterea pe care o are Dumnezeu în calitate de Creator şi faţă de autoritatea pe care o deţine el în calitate de Conducător legitim al universului. Într-o viziune, apostolul Ioan i-a văzut pe „cei care ies victorioşi din faţa fiarei şi a imaginii ei“ — continuatorii unşi ai lui Cristos în poziţia lor cerească — proclamând: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Iehova Dumnezeu, Atotputernicule. Drepte şi adevărate sunt căile tale, Rege al eternităţii. Cine nu se va teme într-adevăr de tine, Iehova, şi nu va glorifica numele tău?“ (Revelaţia 15:2–4). Teama de Dumnezeu, care are la bază un respect profund faţă de măreţia sa, îi determină pe coregenţii lui Cristos în Regatul ceresc să-l onoreze pe Dumnezeu ca fiind Cel ce are autoritatea supremă. Când ne gândim la tot ce a înfăptuit Iehova şi la dreptatea cu care guvernează el universul, nu-i aşa că găsim nenumărate motive să ne temem de el? — Psalmul 2:11; Ieremia 10:7.

6. De ce ar trebui să avem o frică sănătoasă de a-i displăcea lui Iehova?

6 Însă, pe lângă admiraţie şi veneraţie, teama de Dumnezeu trebuie să includă şi o frică sănătoasă de a-i displăcea sau de a fi neascultători. De ce? Noi ştim că Iehova este „încet la mânie şi abundent în bunătate iubitoare“, dar nu trebuie să uităm că el „în nici un caz nu va acorda scutire de pedeapsă“ (Exodul 34:6, 7, NW). Chiar dacă este iubitor şi îndurător, Iehova nu tolerează nedreptatea şi păcatele comise cu bună ştiinţă (Psalmul 5:4, 5; Habacuc 1:13). Cei care practică în mod deliberat ceea ce este rău în ochii lui Iehova fără să se căiască, situându-se astfel în  opoziţie cu el, nu pot scăpa nepedepsiţi. Apostolul Pavel a spus că „este ceva înfricoşător să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu“. Dacă avem o teamă sănătoasă de a nu ajunge într-o asemenea situaţie, acest lucru se va dovedi, în cele din urmă, o protecţie pentru noi. — Evrei 10:31.

„De El să vă alipiţi“

7. Ce motive avem să ne încredem în puterea lui Iehova de a salva?

7 Teama reverenţioasă de Dumnezeu şi faptul de a fi pe deplin conştienţi de puterea sa impresionantă constituie temelia încrederii în el. Aşa cum un copil mic se simte în siguranţă când tatăl lui este lângă el, şi noi ne simţim în siguranţă şi suntem încrezători sub mâna lui Iehova care ne îndrumă. Observaţi cum au reacţionat israeliţii după ce Iehova i-a scos din Egipt: „Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase DOMNUL împotriva egiptenilor. Şi poporul s-a temut de DOMNUL şi a crezut în DOMNUL“ (Exodul 14:31). Experienţa trăită de Elisei este şi ea o dovadă că „îngerul DOMNULUI tăbărăşte în jurul celor care se tem de El şi-i scapă“ (Psalmul 34:7; 2 Împăraţi 6:15–17). Istoria modernă a poporului lui Iehova şi, probabil, propria noastră experienţă confirmă faptul că Dumnezeu îşi exercită puterea în favoarea celor care-i slujesc (2 Cronici 16:9). Astfel ajungem să înţelegem că „în temerea de DOMNUL este o încredere tare“. — Proverbele 14:26.

8. a) Cum ne îndeamnă teama de Dumnezeu să umblăm pe căile sale? b) În ce fel ar trebui să ne ‘alipim’ de Iehova?

8 Teama sănătoasă de Dumnezeu nu numai că ne determină să ne încredem în el, dar ne şi motivează să umblăm pe căile sale. Iată ce a spus Solomon într-o rugăciune adresată lui Iehova cu ocazia dedicării templului: „[Fie ca israeliţii] să se teamă de Tine şi să umble în căile Tale tot timpul cât vor trăi în ţara pe care ai dat-o părinţilor noştri“ (2 Cronici 6:31). Mai înainte, Moise îi îndemnase pe israeliţi astfel: „Voi să mergeţi după DOMNUL Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi“ (Deuteronomul 13:4). Din aceste versete reiese cu claritate că dorinţa de a umbla pe căile lui Iehova şi de a ne ‘alipi’ de el se naşte din încrederea în el. Da, teama sfântă ne determină să ascultăm de Iehova, să-i slujim şi să ne alipim de el, aşa cum un copilaş se lipeşte literalmente de tatăl său în care are încredere deplină. — Psalmul 63:8; Isaia 41:13.

Iubirea faţă de Dumnezeu ne îndeamnă să ne temem de el

9. Ce legătură există între iubirea de Dumnezeu şi teama de el?

9 În sens biblic, iubirea şi teama de Dumnezeu nu sunt în nici un caz incompatibile. Din contră, israeliţilor li s-a poruncit să ‘se teamă de DOMNUL ca să umble în toate căile lui şi să-l iubească’ (Deuteronomul 10:12). Prin urmare, teama de Dumnezeu şi iubirea faţă de el sunt indisolubil legate între ele. Teama de Dumnezeu ne îndeamnă să umblăm pe căile sale, ea fiind o dovadă că îl iubim (1 Ioan 5:3). Este logic acest lucru, deoarece, când iubeşti pe cineva, te temi să nu-l răneşti. Israeliţii l-au rănit pe Iehova prin conduita lor rebelă în deşert. Desigur, nu am dori să facem ceva care să-l supere pe Tatăl nostru ceresc (Psalmul 78:40, 41). În schimb, întrucât lui Iehova „îi place de cei ce se tem de El“, când ascultăm de el şi îi suntem fideli, noi îi bucurăm inima (Psalmul 147:11; Proverbele 27:11). Iubirea de Dumnezeu ne îndeamnă să-i fim plăcuţi, iar teama de el ne reţine să-l întristăm. Acestea sunt două calităţi complementare, nu contradictorii.

10. Cum a arătat Isus că a găsit plăcere în frica de Iehova?

10 Analizând viaţa lui Isus Cristos înţelegem în mod clar cum putem să-l iubim pe Dumnezeu şi, în acelaşi timp, să ne temem de el. Cu privire la Isus, profetul Isaia a scris: „Duhul DOMNULUI Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de DOMNUL. Plăcerea Lui va fi frica de DOMNUL“ (Isaia 11:2, 3). În armonie cu această profeţie, spiritul lui Dumnezeu l-a îndemnat pe Isus să se teamă de Tatăl său ceresc.  Mai mult decât atât, observăm că această teamă nu a fost nici pe departe împovărătoare, ci a constituit o sursă de satisfacţie. Isus a găsit bucurie în înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu şi în faptul de a-i fi plăcut chiar şi în cele mai grele situaţii. Deşi îl mai despărţeau doar câteva ore de momentul în care avea să fie executat pe un stâlp de tortură, el i-a spus lui Iehova: „Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu“ (Matei 26:39). Întrucât Fiul său a manifestat teamă sfântă, Iehova i-a ascultat în mod favorabil implorările, l-a întărit şi l-a salvat din moarte. — Evrei 5:7.

Să învăţăm să ne temem de Iehova

11, 12. a) De ce trebuie să învăţăm să ne temem de Dumnezeu? b) Cum ne învaţă Isus să ne temem de Iehova?

11 Spre deosebire de sentimentul de admiraţie care ne cuprinde în mod firesc în faţa puterii şi a măreţiei naturii, teama de Dumnezeu nu vine de la sine. Iată de ce Isus Cristos, mai marele David, ne adresează în mod profetic următoarea invitaţie: „Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica DOMNULUI!“ (Psalmul 34:11). Cum putem învăţa de la Isus să ne temem de Iehova?

12 Isus ne învaţă să ne temem de Iehova ajutându-ne să înţelegem minunata personalitate a Tatălui nostru ceresc (Ioan 1:18). Prin propriul exemplu, Isus a arătat cum gândeşte şi cum îi tratează Dumnezeu pe ceilalţi, el oglindind în mod perfect personalitatea Tatălui său (Ioan 14:9, 10). În plus, datorită jertfei lui Isus, putem să ne rugăm lui Iehova pentru iertarea păcatelor noastre. Această remarcabilă dovadă a îndurării lui Dumnezeu constituie în sine o motivaţie puternică de a ne teme de el. Psalmistul a scris: „La Tine este iertare, ca să fii de temut“. — Psalmul 130:4.

13. Ce paşi prezentaţi în cartea Proverbele ne ajută să cultivăm teamă de Iehova?

13 Cartea Proverbele scoate în evidenţă paşii pe care trebuie să-i facem ca să cultivăm teama sfântă. „Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele şi vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, . . . atunci vei înţelege frica de DOMNUL şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu“ (Proverbele 2:1–5). Aşadar, ca să ne temem de Dumnezeu trebuie să studiem Cuvântul său, să ne străduim cu sinceritate să înţelegem învăţăturile sale şi să acordăm o deosebită atenţie sfaturilor sale.

14. Cum putem urma sfatul dat regilor din Israelul antic?

14 Fiecare rege din Israelul antic avea obligaţia de a-şi face o copie a Legii şi ‘de a o citi în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de DOMNUL Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din lege’ (Deuteronomul 17:18, 19). Citirea şi studierea Bibliei sunt la fel de importante şi pentru noi dacă dorim să învăţăm să ne temem de Iehova. Pe măsură ce aplicăm principiile biblice în viaţă, dobândim cunoştinţă şi înţelepciune de la Dumnezeu. Totodată ajungem să ‘înţelegem frica de DOMNUL’ deoarece vedem efectele benefice pe care aceasta le are în viaţa noastră şi preţuim prietenia noastră cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, întrunindu-ne cu regularitate cu colaboratorii  noştri în credinţă, cu toţii — tineri şi bătrâni — putem asculta învăţătura divină, putem învăţa să ne temem de Dumnezeu şi putem umbla pe căile sale. — Deuteronomul 31:12.

Fericit este oricine se teme de Iehova

15. Ce legătură există între teama de Dumnezeu şi închinarea pe care i-o aducem lui?

15 Din cele analizate până acum am înţeles că teama de Dumnezeu este o atitudine sănătoasă pe care cu toţii trebuie s-o cultivăm, întrucât ea este un element fundamental al închinării noastre la Iehova. Ea ne determină să ne încredem în Dumnezeu fără rezerve, să umblăm pe căile sale şi să ne alipim de el. Aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lui Isus Cristos, teama de Dumnezeu ne poate îndemna totodată să fim fideli jurământului nostru — dedicarea noastră lui Iehova — acum şi pentru eternitate.

16. De ce ne îndeamnă Iehova să ne temem de el?

16 Teama sfântă nu este în nici un caz o frică morbidă, care să ne impună restricţii în mod nejustificat. „Ferice de oricine se teme de DOMNUL şi umblă în căile Lui!“, ne asigură Biblia (Psalmul 128:1). Iehova ne îndeamnă să ne temem de el deoarece ştie că această calitate ne va ocroti. Interesul său iubitor reiese din cuvintele pe care i le-a spus lui Moise: „Numai de şi-ar dezvolta inima aceasta ca să se teamă de mine şi să respecte întotdeauna toate poruncile mele, ca să le meargă bine lor [israeliţilor] şi fiilor lor pe timp indefinit!“ — Deuteronomul 5:29, NW.

17. a) Ce foloase ne aduce faptul de a ne teme de Dumnezeu? b) Ce idei referitoare la teama sfântă vor fi analizate în articolul următor?

17 În mod asemănător, dacă ne dezvoltăm inima ca să se teamă de Dumnezeu, şi nouă ne va merge bine. În ce fel? În primul rând, această atitudine îi este plăcută lui Dumnezeu şi ne va apropia de el. David ştia din proprie experienţă că „El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă“ (Psalmul 145:19). În al doilea rând, teama sfântă ne va influenţa atitudinea faţă de ceea ce este rău (Proverbele 3:7). În următorul articol se va arăta cum ne ocroteşte această teamă de pericolele spirituale. De asemenea, vor fi analizate câteva exemple biblice de oameni care s-au temut de Dumnezeu şi s-au abătut de la rău.

[Notă de subsol]

^ par. 1 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia universală a drepturilor omului la 10 decembrie 1948.

Puteţi răspunde la următoarele întrebări?

• Ce este teama de Dumnezeu, şi cum ne influenţează ea?

• Ce legătură există între teama de Dumnezeu şi faptul de a umbla cu el?

• Cum ne arată exemplul lui Isus că teama de Dumnezeu este indisolubil legată de iubirea faţă de el?

• Cum putem să ne dezvoltăm inima ca să se teamă de Iehova?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 17]

Regilor israeliţi li se poruncise să-şi facă o copie a Legii şi să citească din ea în fiecare zi

[Legenda fotografiei de la pagina 18]

Teama de Iehova ne determină să ne încredem în el, aşa cum un fiu se încrede în tatăl lui

[Provenienţa unei fotografii de la pagina 15]

Stele: fotografie de Malin, © IAC/RGO 1991