Salt la conţinut

Salt la cuprins

Puteţi evita infarctul spiritual

Puteţi evita infarctul spiritual

 Puteţi evita infarctul spiritual

Un sportiv de talie mondială, care părea în plină formă, s-a prăbuşit deodată în timpul unui antrenament şi a murit. Tocmai când ajunsese la apogeul carierei sale, Sergei Grinkov, dublu campion olimpic la patinaj, a încetat din viaţă la numai 28 de ani. Ce tragedie! Care a fost cauza? Un infarct miocardic. Se spune că decesul său a survenit absolut pe neaşteptate, deoarece nu exista nici un indiciu că ar fi suferit de vreo afecţiune cardiacă. Totuşi medicii au constatat ulterior că inima lui era mărită, iar arterele coronare erau aproape complet blocate.

DEŞI s-ar părea că multe infarcte au loc fără semnale avertizatoare, medicii afirmă că rareori se întâmplă aşa ceva. Adevărul e că semnalele avertizatoare şi factorii care concură la producerea infarctului — şi am putea aminti aici problemele respiratorii, greutatea excesivă şi durerile în piept — sunt adesea ignoraţi. Prin urmare, chiar dacă scapă cu viaţă după un infarct, mulţi rămân cu urmări grave pentru tot restul vieţii.

În prezent, majoritatea medicilor sunt de părere că, pentru a preveni un infarct, o persoană trebuie să fie în permanenţă atentă la alimentaţie şi la modul de viaţă şi să facă examene medicale regulate. * Aceste măsuri împreună cu dorinţa sinceră de a face schimbările ce se impun au un rol foarte important în prevenirea consecinţelor tragice ale unui infarct.

Referitor la inima noastră există însă un aspect care merită o şi mai mare atenţie. Biblia ne avertizează: „Păzeşte-ţi inima mai mult decât  orice este de păzit, căci din ea ies izvoarele vieţii“ (Proverbele 4:23). Desigur, acest verset se referă în principal la inima figurativă. Ca să ne păzim inima fizică trebuie să fim vigilenţi, însă şi mai important este să fim vigilenţi dacă dorim să ne ocrotim inima figurativă de bolile care pot duce la moarte spirituală.

Anatomia unui infarct spiritual

La fel ca în cazul unei boli de inimă fizice, una dintre cele mai sigure modalităţi de a preveni un infarct de natură spirituală este aceea de a afla cauzele lui şi a întreprinde ceva în acest sens. Să analizăm, aşadar, câţiva dintre principalii factori care creează probleme inimii — literale şi figurative.

Alimentaţia. Se ştie că, deşi sunt gustoase, alimentele bogate în calorii, dar fără valoare nutritivă nu sunt prea sănătoase. În mod asemănător, azi se află la îndemâna oricui o hrană mintală fără valoare nutritivă, ispititoare pentru simţuri, însă dăunătoare sănătăţii spirituale. Mass-media oferă publicului din belşug materiale care etalează într-un mod atrăgător imoralitatea sexuală, consumul de droguri, violenţa şi ocultismul. Cine îşi hrăneşte mintea cu astfel de „alimente“ îşi otrăveşte inima figurativă. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează: „Tot ce este în lume — dorinţa cărnii, dorinţa ochilor şi etalarea ostentativă a mijloacelor de existenţă — nu provine de la Tatăl, ci provine din lume. În plus, lumea trece, şi dorinţa ei la fel, dar cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna“. — 1 Ioan 2:16, 17.

Unei persoane care mănâncă numai alimente fără valoare nutritivă nu prea îi plac alimentele sănătoase, de exemplu, legumele crude şi fructele. În mod similar, o persoană care s-a obişnuit să-şi hrănească mintea şi inima cu materiale lumeşti poate că nu se simte atrasă de hrana spirituală sănătoasă şi solidă. Un timp, ea ar putea supravieţui cu ‘laptele’ Cuvântului lui Dumnezeu (Evrei 5:13). Însă timpul trece, iar ea nu dobândeşte maturitatea spirituală necesară pentru a-şi îndeplini responsabilităţile spirituale de bază din congregaţia creştină şi din minister (Matei 24:14; 28:19; Evrei 10:24, 25). Unii care s-au aflat în această situaţie au permis ca forţa lor spirituală să slăbească atât de mult, încât au ajuns inactivi!

Un alt pericol este că aparenţele înşală. Îndeplinirea în mod superficial a responsabilităţilor creştine ar putea ascunde starea din ce în ce mai precară a inimii figurative. Aceasta ar putea fi slăbită din cauza alimentării în secret cu concepţii materialiste ori din cauza distracţiilor cu caracter imoral, violent sau ocult. S-ar putea părea că o astfel de alimentaţie spirituală nesănătoasă nu afectează prea mult spiritualitatea, dar ea ar putea paraliza inima figurativă aşa cum o alimentaţie necorespunzătoare poate afecta inima fizică întărind pereţii arterelor. Isus a avertizat asupra pericolului de a permite dorinţelor greşite să-şi facă loc în inimă. El a spus: „Oricine continuă să privească o femeie în aşa fel încât să facă pasiune pentru ea a comis deja  adulter cu ea în inima lui“ (Matei 5:28). Da, o alimentaţie spirituală necorespunzătoare poate provoca un infarct spiritual. Însă mai sunt şi alţi factori.

Exerciţiile. Este bine ştiut că o viaţă sedentară poate fi o altă cauză a infarctului fizic. În mod asemănător, o viaţă sedentară pe plan spiritual poate avea consecinţe grave. De exemplu, poate că cineva participă într-o oarecare măsură la ministerul creştin, însă doar atât cât să nu-i afecteze stilul de viaţă comod. El nu depune prea multe eforturi, sau poate chiar nici unul, pentru a deveni „un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care expune corect cuvântul adevărului“ (2 Timotei 2:15). Sau poate că cineva asistă la unele întruniri creştine, dar nu prea se pregăteşte pentru ele şi nu se implică prea mult în program. Nu are nici un obiectiv spiritual şi îi lipsesc entuziasmul şi apetitul pentru lucrurile spirituale. Lipsa exerciţiilor spirituale duce, în cele din urmă, la slăbirea, ba chiar la moartea credinţei cuiva (Iacov 2:26). Apostolul Pavel a atras atenţia asupra acestui pericol când le-a scris creştinilor evrei, dintre care unii căzuseră, după cât se pare, în capcana sedentarismului spiritual. Remarcaţi avertismentul lui împotriva efectului de împietrire pe care l-ar fi putut avea sedentarismul asupra inimii lor spirituale: „Aveţi grijă, fraţilor, ca nu cumva să se dezvolte în vreunul dintre voi o inimă rea, lipsită de credinţă, prin îndepărtarea de Dumnezeul cel viu; ci continuaţi să vă îndemnaţi unii pe alţii în fiecare zi, atât timp cât se mai poate numi «Astăzi», ca nu cumva cineva dintre voi să se împietrească prin puterea amăgitoare a păcatului“. — Evrei 3:12, 13.

Stresul. O altă cauză majoră a infarctului fizic este stresul excesiv. În mod similar, stresul, sau „îngrijorările vieţii“, se poate dovedi fatal pentru inima figurativă, bolnavul ajungând chiar să nu-i mai slujească deloc lui Dumnezeu. Iată ce avertisment oportun a dat Isus în această privinţă: „Fiţi atenţi la voi înşivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu mâncare şi băutură în exces şi cu îngrijorările vieţii şi, pe neaşteptate, ziua aceea să vină instantaneu peste voi ca o cursă“ (Luca 21:34, 35). Stresul ne poate afecta inima figurativă şi atunci când ne frământăm mult timp din cauza unui păcat ascuns. Regele David a simţit personal câtă durere poate produce acest stres dăunător, deoarece el a spus: „[Nu există] nici un pic de pace în oasele mele, în urma păcatului meu. Căci fărădelegile mele  se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine“. — Psalmul 38:3, 4.

Încrederea exagerată. Multe infarcte s-au produs deoarece persoanele în cauză erau foarte sigure că au o sănătate bună. În multe cazuri, ele au refuzat să facă un examen medical, ba chiar au luat în râs acest lucru, considerându-l efectiv inutil. În mod asemănător, unii ar putea gândi că, din moment ce sunt creştini de ceva timp, nu au nici o problemă spirituală. Ei ar putea neglija să-şi facă o autoanaliză a inimii figurative. Astfel, asupra lor s-ar putea abate pe neaşteptate un dezastru spiritual. Este esenţial să nu pierdem din vedere sfatul excelent dat de apostolul Pavel de a nu ne încrede prea mult în propriile forţe: „Cel care crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă“. Este înţelept, aşadar, să recunoaştem că suntem imperfecţi şi să ne examinăm cu regularitate sănătatea spirituală. — 1 Corinteni 10:12; Proverbele 28:14.

Nu ignoraţi semnalele de avertizare

Pe bună dreptate, Scripturile acordă mare atenţie stării inimii figurative. Iată ce citim în Ieremia 17:9, 10: „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? Eu, DOMNUL, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să dau fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui“. Însă, pe lângă faptul că ne examinează inima, Iehova ne furnizează cu iubire ajutor ca să ne facem autoexaminarea necesară.

Prin intermediul ‘sclavului fidel şi prevăzător’ primim îndemnuri oportune (Matei 24:45). De exemplu, una dintre principalele modalităţi prin care inima figurativă ne-ar putea înşela este aceea de a ne determina să ne lăsăm în voia unor fantezii lumeşti. Ne referim aici la visarea cu ochii deschişi sau la a ne lăsa mintea să vagabondeze. Aceste obiceiuri se pot dovedi foarte dăunătoare, îndeosebi dacă stârnesc gânduri necurate. Prin urmare, trebuie să le respingem cu desăvârşire. Dacă urâm nelegiuirea la fel ca Isus, ne vom păzi inima de fanteziile lumeşti. — Evrei 1:8, 9.

În plus, beneficiem de ajutorul bătrânilor iubitori din congregaţia creştină. Deşi apreciem, fără îndoială, interesul celorlalţi faţă de noi, la urma urmei responsabilitatea de a ne îngriji de propria inimă figurativă ne revine fiecăruia în parte. Este de datoria fiecăruia dintre noi să ne ‘asigurăm de toate lucrurile’ şi să ‘verificăm mereu dacă suntem în credinţă’. — 1 Tesaloniceni 5:21; 2 Corinteni 13:5.

Păziţi-vă inima

Principiul biblic potrivit căruia „ce seamănă omul, aceea va şi secera“ se aplică şi cu privire la sănătatea inimii noastre figurative (Galateni 6:7). De obicei, ceea ce pare a fi un dezastru spiritual neaşteptat se dovedeşte a fi, de fapt, rezultatul unei lungi perioade de implicare pe ascuns în activităţi dăunătoare pe plan spiritual, cum ar fi hrănirea minţii cu materiale pornografice, preocuparea excesivă pentru lucrurile materiale ori eforturile de a obţine prestigiu sau autoritate.

Prin urmare, ca să ne protejăm inima, este vital să fim atenţi la alimentaţia noastră spirituală. Să ne hrănim mintea şi inima cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să evităm hrana mintală lipsită de valoare pe care o găsim la tot pasul şi care este atât de atrăgătoare pentru carne, dar care nu face altceva decât să ne insensibilizeze inima figurativă. Psalmistul ne-a avertizat cu ajutorul unei analogii potrivite, şi corecte din punct de vedere medical, spunând: „Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea“. — Psalmul 119:70.

În cazul în care în inima voastră există de mult timp unele slăbiciuni, străduiţi-vă din răsputeri să le extirpaţi înainte ca acestea să vă blocheze arterele figurative. Dacă lumea începe să  vi se pară atrăgătoare şi pare să ofere multe posibilităţi de a vă distra şi multe plăceri, meditaţi la înţeleptul sfat dat de apostolul Pavel: „Iată ce spun, fraţilor: timpul rămas este redus. De acum înainte . . . aceia care se folosesc de lume [să fie] ca aceia care nu se folosesc din plin de ea; căci scena acestei lumi este în schimbare“ (1 Corinteni 7:29–31). Şi, dacă bogăţiile materiale ar începe să vă atragă, daţi ascultare următoarelor cuvinte rostite de Iov: „Dacă mi-am pus nădejdea în aur, dacă am zis aurului curat: «încrederea mea», . . . şi aceasta ar fi tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători, căci aş fi tăgăduit pe Dumnezeul Cel de sus!“ — Iov 31:24, 28; Psalmul 62:10; 1 Timotei 6:9, 10.

Ilustrând gravitatea faptului de a ignora în mod constant sfaturile biblice, Cuvântul lui Dumnezeu avertizează: „Un om care, fiind deseori mustrat, îşi înţepeneşte gâtul, va fi zdrobit deodată şi fără îndreptare“ (Proverbele 29:1). În schimb, dacă ne îngrijim cu atenţie de inima noastră figurativă, putem simţi satisfacţia şi pacea minţii pe care le aduce cu sine o viaţă simplă şi ordonată. Acesta a fost întotdeauna modul de viaţă recomandat de adevăratul creştinism. Iată ce a scris apostolul Pavel sub inspiraţie divină: „Desigur, este un mijloc de mare câştig această devoţiune sfântă împreună cu faptul de a fi mulţumit. Căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să ducem ceva din ea. Astfel, având hrană şi acoperământ, vom fi mulţumiţi cu aceste lucruri“. — 1 Timotei 6:6–8.

Da, antrenamentul şi exerciţiile pe calea devoţiunii sfinte ne vor ajuta să avem o inimă sănătoasă şi viguroasă în sens spiritual. Dacă vom fi foarte atenţi la alimentaţia noastră spirituală, nu vom permite sub nici o formă practicilor şi concepţiilor distructive ale acestei lumi să ne afecteze sau să ne distrugă spiritualitatea. Mai presus de orice, să ne examinăm cu regularitate inima figurativă profitând de măsurile luate de Iehova prin intermediul organizaţiei sale. Acţionând cu conştiinciozitate în acest fel, vom fi scutiţi de consecinţele tragice ale infarctului spiritual.

[Notă de subsol]

^ par. 4 Pentru mai multe informaţii, vezi seria de articole „Infarctul — Ce se poate face?“, apărută în numărul din 8 decembrie 1996 al revistei Treziţi-vă!, publicată de Martorii lui Iehova.

[Text generic pe pagina 10]

O ALIMENTAŢIE SPIRITUALĂ NESĂNĂTOASĂ AR PUTEA PARALIZA INIMA FIGURATIVĂ AŞA CUM O ALIMENTAŢIE NECORESPUNZĂTOARE POATE AFECTA INIMA FIZICĂ ÎNTĂRIND PEREŢII ARTERELOR

[Text generic pe pagina 10]

O VIAŢĂ SEDENTARĂ PE PLAN SPIRITUAL POATE AVEA CONSECINŢE GRAVE

[Text generic pe pagina 11]

„ÎNGRIJORĂRILE VIEŢII“ POT DISTRUGE CU UŞURINŢĂ INIMA FIGURATIVĂ

[Legenda fotografiei de la pagina 11]

Dacă neglijăm sănătatea noastră spirituală, vom avea parte de multe suferinţe

[Legenda fotografiilor de la pagina 13]

Dacă vom cultiva obiceiuri spirituale sănătoase, ne vom păzi inima figurativă

[Provenienţa fotografiei de la pagina 9]

AP Foto/David Longstreath