Salt la conţinut

Salt la cuprins

Victorie la Curtea Constituţională Federală

Victorie la Curtea Constituţională Federală

 Victorie la Curtea Constituţională Federală

MARTORII LUI IEHOVA din Germania au repurtat o victorie istorică la Curtea Constituţională Federală din Karlsruhe. Prin aceasta, ei au făcut un pas important în vederea dobândirii statutului de persoană juridică de drept public.

Martorii lui Iehova îşi desfăşoară activitatea în Germania de mai bine de 100 de ani. Ei au supravieţuit persecuţiilor crunte la care au fost supuşi în timpul celor două regimuri dictatoriale din secolul al XX-lea — cel naţional-socialist şi cel comunist. Din 1990, Martorii s-au străduit să obţină statutul legal de persoană juridică de drept public. După ce au primit două decizii favorabile şi una nefavorabilă, Martorii au apelat la Curtea Constituţională Federală, care s-a pronunţat la 19 decembrie 2000.

Se decide în unanimitate în favoarea Martorilor lui Iehova

Toţi cei şapte judecători ai curţii s-au pronunţat în favoarea Martorilor. Judecătorii au casat decizia luată de Curtea Administrativă Federală în 1997 şi i-au cerut acesteia să reanalizeze cererea Martorilor.

Curtea Constituţională Federală s-a folosit de această ocazie pentru a face câteva comentarii pe marginea relaţiilor fundamentale dintre Stat şi grupările religioase. În esenţă, statutul unei religii „nu este determinat de convingerile pe care le susţine, ci de comportamentul pe care îl promovează“.

Curtea a reţinut, de asemenea, că, prin poziţia lor de „neutralitate creştină“, Martorii „nu încalcă principiul democraţiei“ şi „nu intenţionează să înlocuiască democraţia cu o altă formă de guvernare“. Aşadar, faptul că Martorii nu participă la alegerile politice nu ar trebui să fie acceptat ca probă împotriva demersului lor de a fi recunoscuţi ca persoană juridică de drept public. — Ioan 18:36; Romani 13:1.

Curtea a reţinut şi faptul că un credincios — fie Martor, fie de altă credinţă — s-ar putea afla uneori în situaţia în care Statul pretinde anumite lucruri ce sunt în contradicţie cu credinţa sa. În cazul în care acea persoană îşi ascultă conştiinţa „respectând convingerile sale religioase în defavoarea legii“, Statul ar putea considera că acest lucru este îndreptăţit şi că se încadrează în limitele libertăţii religioase. — Faptele 5:29.

Decizia curţii a fost amplu mediatizată. Aproape toate ziarele din Germania au scris despre acest caz. Toate posturile importante de radio şi de televiziune au difuzat ştiri sau interviuri pe această temă. Niciodată numele lui Iehova nu s-a bucurat de mai multă publicitate în Germania ca acum.

[Provenienţa fotografiei de la pagina 8]

AP Foto/Daniel Maurer