Salt la conţinut

Salt la cuprins

Întrebări de la cititori

Întrebări de la cititori

 Întrebări de la cititori

De ce în 2 Petru 3:13 Traducerea lumii noi vorbeşte despre „ceruri noi [plural] şi un pământ nou“, în timp ce în Revelaţia 21:1 se profeţeşte „un cer nou [singular] şi un pământ nou“?

În principiu, este vorba de o particularitate gramaticală ce ţine de limbile în care a fost scrisă Biblia. Dar această diferenţă de număr nu pare să implice şi o modificare de sens.

Să analizăm în primul rând termenii ce apar în Scripturile ebraice. În textul din limba originară, cuvântul ebraic shamáyim, tradus prin „cer“ sau „ceruri“, este întotdeauna la plural. Aceasta pare să indice nu un plural al maiestăţii, ci ideea de plural al „extensiunii în spaţiu“, sau ideea unui „întreg compus din nenumărate părţi ori puncte distincte“. Acest lucru poate fi înţeles prin faptul că cerurile fizice se întind până departe de pământ, în toate direcţiile, şi includ miliarde de stele. Când cuvântul shamáyim este precedat de articol hotărât (literalmente, „cerurile“), Traducerea lumii noi îl redă aproape întotdeauna prin „ceruri“, ca în Isaia 66:22. Când termenul shamáyim apare fără articol hotărât, el poate fi tradus fie prin forma de singular („cer“, ca în Geneza 1:8; 14:19, 22; Psalmul 69:34, NW), fie prin forma de plural („ceruri“, ca în Geneza 49:25; Judecătorii 5:4; Iov 9:8; Isaia 65:17).

În cartea biblică Isaia, atât în 65:17, cât şi în 66:22, termenul din ebraică pentru „ceruri“ este la plural şi a fost redat în mod consecvent prin expresia „ceruri noi şi un pământ nou [sau pământul nou]“.

Cuvântul grecesc ouranós înseamnă „cer“, iar pluralul său, ouranoí, înseamnă „ceruri“. Este interesant că traducătorii Septuagintei au folosit forma de singular şi în textul din Isaia 65:17, şi în cel din Isaia 66:22.

Dar ce putem spune despre cele două ocurenţe ale expresiei „cer [sau ceruri] nou [noi] şi un pământ nou“ în Scripturile greceşti creştine?

În 2 Petru 3:13, apostolul a folosit forma de plural a cuvântului grecesc. Chiar înainte de acest pasaj (versetele 7, 10, 12), el vorbise de „cerurile“ nelegiuite din prezent folosind pluralul. Prin urmare, el a fost consecvent introducând pluralul şi în versetul 13. Mai mult decât atât, se pare că el a citat din originalul textului din Isaia 65:17, unde cuvântul ebraic este la plural, la fel cum în 2 Petru 2:22 el a citat din textul ebraic din Proverbele 26:11. Astfel, Petru spune: „Potrivit promisiunii sale, noi aşteptăm ceruri noi [plural] şi un pământ nou“.

Spre deosebire de Petru, în Revelaţia 21:1 se pare că apostolul Ioan a folosit redarea din Septuaginta a textului din Isaia 65:17, care, după cum am remarcat, conţine cuvântul grecesc pentru „cer“ la singular. Astfel, iată ce a scris Ioan: „Am văzut un cer nou [singular] şi un pământ nou; căci cerul anterior şi pământul anterior trecuseră“.

Acestea sunt aspecte gramaticale minore ce ţin de traducere. Însă trebuie să repetăm că, după cât se pare, nu există nici o diferenţă de sens când cineva citeşte sau vorbeşte despre „ceruri noi“ ori despre „cer nou“. Sensul cu care sunt folosite ambele expresii este acelaşi.

[Provenienţa fotografiei de la pagina 31]

Stele: Frank Zullo