Salt la conţinut

Salt la cuprins

Întăriţi-vă încrederea în Iehova

Întăriţi-vă încrederea în Iehova

 Întăriţi-vă încrederea în Iehova

Se urzeşte un complot criminal. După ce se consultă, oficialităţile ţării propun să fie emisă o nouă lege prin care actele de închinare interzise de Stat să fie considerate infracţiuni pasibile de pedeapsa cu moartea.

VĂ ESTE cunoscut acest scenariu? Istoria este plină de exemple de oameni care au făcut din apăsare o lege. Un asemenea episod a avut loc în Imperiul Persan în zilele profetului Daniel. Legea, promulgată de regele Darius, prevedea următoarele: „Oricine va înălţa, timp de treizeci de zile, cereri către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de . . . [împărat], va fi aruncat în groapa cu lei“. — Daniel 6:7–9.

Ce avea să facă Daniel, dat fiind că era ameninţat cu moartea? Avea să continue să se încreadă în Dumnezeul său, Iehova, sau avea să facă un compromis respectând porunca împăratului? Relatarea ne spune: „Iar Daniel, când a aflat că s-a semnat redactarea, a intrat în casa lui, unde ferestrele camerei de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte“ (Daniel 6:10). Ştim bine ce s-a întâmplat în continuare. Întrucât nu a renunţat la credinţă, Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Însă Iehova ‘le-a închis gura leilor’ şi l-a salvat pe slujitorul său loial. — Evrei 11:33; Daniel 6:16–22.

Un timp pentru autoexaminare

În prezent, slujitorii lui Iehova trăiesc într-o lume ostilă, înfruntând multe ameninţări la adresa bunăstării lor fizice şi spirituale. De exemplu, mulţi Martori şi-au pierdut viaţa în  brutalele conflicte rasiale. În alte locuri, slujitorii lui Iehova se confruntă cu lipsuri de alimente, greutăţi economice, dezastre naturale, boli grave şi alte situaţii ce le periclitează viaţa. În plus, ei trebuie să suporte persecuţii şi presiuni la locul de muncă şi să ţină piept tentaţiei de a face răul, toate acestea putând să le afecteze spiritualitatea. Într-adevăr, marele Adversar, Satan, este hotărât să-i distrugă pe slujitorii lui Iehova prin orice mijloace care pot avea sorţi de izbândă. — 1 Petru 5:8.

Ce putem face dacă ne confruntăm cu astfel de situaţii? Deşi e firesc să ne fie teamă când viaţa ne este în pericol, să păstrăm în minte cuvintele încurajatoare consemnate de apostolul Pavel: „[Iehova] a zis: «Nicidecum nu te voi lăsa şi nicidecum nu te voi părăsi». Astfel că putem să fim plini de curaj şi să zicem: «Iehova este ajutorul meu; nu mă voi teme. Ce poate să-mi facă omul?»“ (Evrei 13:5, 6). Putem fi siguri că Iehova are aceleaşi sentimente şi faţă de slujitorii săi din prezent. Însă una e să cunoaştem promisiunea lui Iehova, şi cu totul alta să fim convinşi că el va acţiona în folosul nostru. Prin urmare, este extrem de important să analizăm pe ce se bazează încrederea noastră în Iehova şi să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne întări şi a ne păstra această încredere. Procedând astfel, „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire, [ne] va păzi inimile şi facultăţile mintale prin intermediul lui Cristos Isus“ (Filipeni 4:7). Iar atunci când vom trece prin încercări vom fi capabili să gândim limpede şi să le înfruntăm cu înţelepciune.

De ce putem avea încredere în Iehova

Cu siguranţă, avem multe motive să ne încredem în Creatorul nostru, Iehova. Un prim motiv ar fi că Iehova este un Dumnezeu iubitor, care se îngrijeşte cu adevărat de slujitorii săi. Nenumărate relatări biblice depun mărturie despre grija plină de iubire pe care Iehova le-o poartă slujitorilor săi. Descriind modul în care a tratat Iehova cu Israelul, poporul său ales, Moise a scris: „El l-a găsit într-un ţinut deşert, într-o singurătate plină de urlete înfricoşătoare; l-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca pe lumina ochiului Lui“ (Deuteronomul 32:10). În timpurile moderne, Iehova a continuat să se îngrijească bine de slujitorii săi atât ca grup, cât şi ca persoane individuale. De exemplu, când unii Martori s-au confruntat cu penurie de alimente în timpul războiului civil din Bosnia, Iehova a avut grijă ca ei să primească lucrurile de care aveau atâta nevoie. Aceasta s-a realizat graţie eforturilor curajoase ale fraţilor lor din Croaţia şi Austria care şi-au riscat viaţa călătorind prin zone extrem de periculoase pentru a le aduce ajutoare materiale. *

Întrucât Iehova Dumnezeu este Cel Atotputernic, el poate, cu siguranţă, să-i ocrotească pe slujitorii săi în orice situaţie (Isaia 33:22; Revelaţia 4:8). Dar, chiar dacă Iehova permite ca unii dintre slujitorii săi să-şi dovedească fidelitatea până la moarte, el îi susţine şi îi ajută să-şi menţină integritatea, precum şi să rămână neclintiţi şi să-şi păstreze bucuria şi pacea până la sfârşit. Astfel, putem avea aceeaşi încredere pe care a avut-o psalmistul: „Dumnezeu este adăpostul şi tăria noastră, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar răsturna pământul şi s-ar zgudui munţii în inima mărilor“. — Psalmul 46:1, 2.

De asemenea, Biblia ne dezvăluie că Iehova este Dumnezeul adevărului. Aceasta înseamnă că el îşi va îndeplini întotdeauna promisiunile. De fapt, Biblia spune despre Dumnezeu că „nu poate să mintă“ (Tit 1:2). Întrucât Iehova s-a arătat dispus de nenumărate ori să-şi ocrotească şi să-şi salveze slujitorii, putem fi absolut siguri că el nu numai că este capabil să-şi împlinească promisiunile, dar este şi gata să facă aceasta. — Iov 42:2.

Cum ne putem întări încrederea

Deşi avem toate motivele să ne punem încrederea în Iehova, nu trebuie să presupunem că întotdeauna ne vom încrede în el. Lucrurile  stau aşa deoarece lumea în general are puţină credinţă în Dumnezeu, iar o asemenea atitudine ne poate cu uşurinţă slăbi încrederea în Iehova. De aceea, trebuie să depunem eforturi asidue pentru a ne întări şi a ne păstra această încredere. Iehova ştie foarte bine acest lucru şi ne-a furnizat mijloacele de care avem nevoie în acest sens.

Mai întâi de toate, el ne-a furnizat Cuvântul său scris, Biblia, în care sunt consemnate o serie întreagă de acţiuni glorioase întreprinse în folosul slujitorilor săi. Gândiţi-vă puţin: câtă încredere aţi avea într-o persoană căreia îi ştiţi doar numele? Probabil foarte puţină, dacă nu chiar deloc. Pentru a-i acorda încredere trebuie să-i cunoaşteţi modul de a acţiona şi faptele, nu-i aşa? Citind şi meditând la astfel de relatări biblice, cunoştinţa noastră despre Iehova şi despre căile sale extraordinare devine mai profundă şi, astfel, ajungem să înţelegem din ce în ce mai bine cât de demn de încredere este el. În felul acesta, încrederea noastră în el se întăreşte. Psalmistul ne-a lăsat un exemplu excelent prin cuvintele pe care le-a rostit într-o rugăciune fierbinte adresată lui Dumnezeu: „Îmi voi aminti de lucrările Domnului, căci îmi amintesc de minunile Tale de odinioară; da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la faptele Tale“. — Psalmul 77:11, 12.

Pe lângă Biblie, găsim o bogată sursă de hrană spirituală în publicaţiile biblice furnizate de organizaţia lui Iehova. Printre altele, aceste publicaţii includ adesea relatări emoţionante ale unor slujitori ai lui Dumnezeu din timpurile moderne, relatări care arată că Iehova le-a oferit ajutor când s-au confruntat cu situaţii disperate. De exemplu, Martin Poetzinger, care mai târziu a devenit membru al Corpului de Guvernare al Martorilor lui Iehova, s-a îmbolnăvit grav în timp ce slujea ca pionier într-o zonă din Europa, departe de casă. Nu avea bani şi nici un doctor nu era dispus să-l consulte. Dar Iehova nu l-a abandonat. În cele din urmă, a fost chemat medicul primar de la spitalul local. Întrucât credea cu fermitate în Biblie, acest om altruist l-a îngrijit pe fratele Poetzinger ca pe propriul său fiu, fără să-i ceară nici un ban. Cu siguranţă, citirea unor astfel de relatări autobiografice ne întăreşte încrederea în Tatăl nostru ceresc.

Un alt ajutor de o valoare inestimabilă pe care Iehova ni-l pune la dispoziţie pentru a ne întări încrederea în el este preţiosul privilegiu al rugăciunii. Apostolul Pavel ne sfătuieşte cu iubire: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciune şi implorare împreună cu exprimări de mulţumire, faceţi-i cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre“ (Filipeni 4:6). „Orice lucru“ include sentimentele, necesităţile, temerile şi îngrijorările noastre. Cu cât ne rugăm mai des şi mai profund, cu atât încrederea noastră în Iehova devine mai puternică.

Când era pe pământ, Isus Cristos mergea uneori singur într-un loc mai retras, unde se putea ruga fără să fie deranjat (Matei 14:23; Marcu 1:35). Înainte de a lua decizii importante, el s-a rugat chiar o noapte întreagă Tatălui său (Luca 6:12, 13). Nu este de mirare că încrederea lui Isus în Iehova a fost atât de puternică, încât el a putut trece cu succes peste cea mai îngrozitoare încercare la care a fost supus cineva. Ultimele cuvinte pe care le-a rostit pe stâlpul de tortură au fost: „Tată, în mâinile tale îmi încredinţez spiritul“. Ele arată că Isus şi-a păstrat până la capăt încrederea în Tatăl său, chiar dacă Iehova nu a intervenit pentru a-l salva. — Luca 23:46.

Un alt mijloc prin care ne putem întări încrederea în Iehova este asocierea cu regularitate cu cei ce se încred în el din toată inima. Iehova le-a poruncit membrilor poporului său  să se adune cu regularitate pentru a învăţa mai multe despre el şi pentru a se încuraja reciproc (Deuteronomul 31:12; Evrei 10:24, 25). Această asociere le-a întărit încrederea în Iehova şi i-a ajutat să suporte încercări decisive ale credinţei. Când într-o ţară africană lucrarea de predicare a fost interzisă, Martorilor lui Iehova le-a fost refuzat dreptul la protecţie din partea poliţiei, dreptul de a obţine documente de călătorie şi certificate de căsătorie, dreptul la asistenţă sanitară şi dreptul la un loc de muncă. Fiindcă într-o zonă izbucnise un război civil, cei 39 de membri, inclusiv copii, ai unei congregaţii din apropiere au trăit aproximativ patru luni în deşert, sub un pod de mică înălţime, pentru a scăpa de bombardamentele din oraşul lor. În aceste condiţii extreme, analizarea unui verset biblic în fiecare zi şi alte întruniri i-au întărit foarte mult. Astfel, ei au putut să îndure această încercare cumplită păstrându-şi o spiritualitate puternică. Această experienţă scoate în evidenţă cu claritate cât de valoros este să ne întrunim în mod regulat cu poporul lui Iehova.

În final, pentru a ne întări încrederea în Iehova trebuie să ne menţinem activi în lucrarea de predicare a Regatului, fiind întotdeauna gata să le împărtăşim altora vestea bună. Acest adevăr a fost demonstrat de experienţa emoţionantă a unei vestitoare tinere din Canada care avea leucemie, o boală incurabilă. În ciuda acestei maladii grave, ea a dorit să devină pionieră regulară, adică ministru cu timp integral. Într-o perioadă în care simptomele bolii ei s-au mai atenuat, ea s-a simţit suficient de bine pentru a petrece o lună în minister ca pionieră auxiliară. Apoi starea sănătăţii ei s-a înrăutăţit şi a murit la câteva luni după aceea. Însă ea a avut o spiritualitate puternică până la sfârşit, iar încrederea ei în Iehova nu s-a clătinat nici un moment. Mama ei îşi aminteşte: „Până la sfârşit, ea a fost preocupată mai mult de alţii decât de propria persoană. Ea voia să-i încurajeze să studieze Biblia spunându-le: «Vom fi împreună în Paradis»“.

Să dovedim că avem încredere în Iehova

„Aşa cum corpul fără spirit este mort, aşa şi credinţa fără fapte este moartă“ (Iacov 2:26). Afirmaţia lui Iacov cu privire la credinţa în Dumnezeu este valabilă şi în cazul încrederii pe care o avem în El. Chiar dacă susţinem cu tărie că avem încredere în Dumnezeu, dacă nu demonstrăm aceasta prin acţiuni, spusele noastre nu au nici o valoare. Avraam a avut o încredere deplină în Iehova şi a dovedit aceasta ascultând fără şovăire de poruncile sale, chiar până acolo încât a fost gata să-l sacrifice pe fiul său, Isaac. Datorită acestei încrederi remarcabile şi a ascultării, Avraam a ajuns să fie cunoscut ca prietenul lui Iehova. — Evrei 11:8–10, 17–19; Iacov 2:23.

Nu trebuie să aşteptăm să ne confruntăm cu încercări grele pentru a arăta că avem încredere în Iehova. Isus le-a spus discipolilor: „Cel care este fidel în ceea ce este foarte puţin este fidel şi în mult, şi cel care este nedrept în ceea ce este foarte puţin este nedrept şi în mult“ (Luca 16:10). Trebuie să învăţăm să ne încredem în Iehova în toate aspectele vieţii de zi cu zi, ascultând de el chiar şi în lucrurile aparent nesemnificative. Observând foloasele de care ne bucurăm în urma ascultării, încrederea în Tatăl nostru ceresc ne este întărită, ceea ce ne dă posibilitatea să facem faţă unor încercări şi mai mari.

Pe măsură ce lumea se apropie de un sfârşit catastrofal, poporul lui Iehova va trece, cu siguranţă, prin tot mai multe încercări şi pericole (Faptele 14:22; 2 Timotei 3:12). Dobândind în prezent încredere fermă şi deplină în Iehova, putem aştepta cu nerăbdare să intrăm în lumea nouă — fie supravieţuind marelui necaz, fie prin înviere (2 Petru 3:13). Să nu permitem niciodată ca încrederea noastră să se clatine, stricându-ne preţioasele relaţii de care ne bucurăm cu Iehova. Dacă vom face aşa, ceea ce s-a spus despre Daniel după ce a fost eliberat din groapa cu lei se va putea spune şi despre noi: „Nu s-a găsit nici o rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său“. — Daniel 6:23.

[Notă de subsol]

^ par. 9 Pentru detalii, vezi Turnul de veghere din 1 noiembrie 1994, paginile 23–27.

[Legenda fotografiei de la pagina 9]

Citirea relatărilor despre slujitori fideli ai lui Iehova, cum ar fi Martin Poetzinger, ne întăreşte credinţa