Salt la conţinut

Salt la cuprins

Puteţi avea succes, indiferent de mediul în care aţi crescut

Puteţi avea succes, indiferent de mediul în care aţi crescut

 Puteţi avea succes, indiferent de mediul în care aţi crescut

NICHOLAS * avea de mic înclinaţii spre răzvrătire. Cu timpul, conflictele lui interioare l-au transformat într-un toxicoman şi un beţiv notoriu. Iată ce a explicat Nicholas: „Tata era alcoolic şi ne-a cauzat multă suferinţă mie şi surorii mele“.

După toate aparenţele, părinţii Malindei erau membri respectabili ai bisericii. În acelaşi timp însă, se implicau mult în activităţile unei secte. „Unele dintre practicile lor religioase au fost o tortură pentru mine şi mi-au distrus entuziasmul de copil“, s-a plâns Malinda, care are peste 30 de ani. Ea a mai spus: „Sentimentele de deznădejde şi de inutilitate m-au copleşit dintotdeauna“.

Cine poate nega că mulţi au avut o copilărie marcată de acte de violenţă, abuzuri, neglijenţă din partea părinţilor şi alte aspecte negative? Rănile unei copilării nefericite pot fi adânci. Dar înseamnă oare că cei ce au suferit astfel de răni în copilărie nu vor îmbrăţişa niciodată adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi nu vor găsi fericirea deplină? Pot Nicholas şi Malinda să fie oameni ai integrităţii, în pofida mediului în care au crescut? Să luăm mai întâi exemplul regelui iudeu Iosia.

Un exemplu biblic

Iosia a domnit în Iuda  31 de ani în secolul al VII-lea î.e.n. (659–629 î.e.n.). În perioada întronării lui Iosia, care a avut loc după asasinarea tatălui său, situaţia din Iuda era tragică. Iuda şi Ierusalimul erau pline de închinători la Baal şi de cei ce făceau jurăminte înaintea principalei divinităţi amonite, Malcam. Prinţii iudei erau ca nişte ‘lei care răcneau’, iar judecătorii ca nişte „lupi de seară“, a spus Ţefania, un profet al lui Dumnezeu, din acele timpuri. În consecinţă, ţara era plină de violenţă şi de înşelăciune. Mulţi spuneau în inima lor: „DOMNUL nu va face nici bine, nici rău!“ — Ţefania 1:3—​2:3; 3:1–5.

Ce fel de conducător s-a dovedit a fi Iosia? Cronicarul biblic Ezra a scris: „[Iosia] a făcut ce era drept înaintea DOMNULUI şi a umblat în căile tatălui său David: nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga“ (2 Cronici 34:1, 2). După cât se pare, Iosia a reuşit să facă ceea ce era drept în ochii lui Dumnezeu. Dar în ce mediu familial a crescut el?

O copilărie ocrotită sau asuprită?

În 667 î.e.n., când s-a născut Iosia, tatăl său, Amon, avea numai 16 ani, iar bunicul său, Manase, domnea peste Iuda. Manase a fost unul dintre cei mai răi regi care au domnit vreodată în Iuda. Ridicând altare pentru Baal, „a făcut peste măsură de rău înaintea DOMNULUI“. I-a trecut pe unii dintre fiii lui prin foc, a practicat magia şi divinaţia, a promovat practici spiritiste şi a vărsat mult sânge nevinovat. Totodată, Manase a adus în casa lui Iehova chipul cioplit al stâlpului sacru făcut de el. A sedus Iuda şi Ierusalimul „să facă rău, mai mult decât popoarele pe care DOMNUL le distrusese dinaintea fiilor lui Israel“. — 2 Cronici 33:1–9.

Manase a fost atât de rău, încât Iehova l-a dus în lanţuri în Babilon, una dintre cetăţile împărăteşti ale monarhului asirian. Aflat în captivitate, Manase s-a căit, s-a umilit şi l-a implorat pe Iehova să-l ierte. Dumnezeu a auzit implorările lui Manase pentru a-i recâştiga favoarea şi l-a restabilit în poziţia de rege în Ierusalim. Apoi Manase a înfăptuit reforme care au dat,  într-o anumită măsură, rezultate bune. — 2 Cronici 33:10–17.

Ce efect au avut asupra fiului său Amon răutatea şi căinţa ulterioară ale lui Manase? Amon a devenit foarte rău. Când Manase s-a căit şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a curăţa naţiunea de profanarea al cărei autor fusese el însuşi, Amon nu a reacţionat favorabil. La vârsta de 22 de ani, când a moştenit tronul, Amon „a făcut ce este rău înaintea DOMNULUI, cum făcuse tatăl său Manase“. În loc să se umilească înaintea lui Iehova, „Amon şi-a înmulţit păcatul“ (2 Cronici 33:21–23). Iosia avea doar şase ani când Amon a devenit rege al lui Iuda. Ce copilărie zbuciumată trebuie să fi avut Iosia!

Domnia crudă a lui Amon a luat sfârşit după doi ani, când slujitorii săi au conspirat împotriva lui şi l-au omorât. Totuşi, poporul i-a ucis pe conspiratori şi l-a făcut rege pe Iosia, fiul lui Amon. — 2 Cronici 33:24, 25.

Deşi a crescut într-un mediu nefavorabil, Iosia a început să facă ceea ce era bine în ochii lui Iehova. Domnia lui a fost încununată de atâta succes, încât Biblia afirmă: „Înainte de Iosia n-a fost nici un împărat ca el care să se întoarcă la DOMNUL din toată inima, din tot sufletul şi din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise; nici după el, nu s-a ridicat nici unul ca el“. — 2 Împăraţi 23:19–25.

Ce exemplu încurajator se dovedeşte a fi Iosia pentru cei ce au trebuit, poate, să îndure o copilărie zbuciumată! Ce putem învăţa din exemplul său? Ce l-a ajutat pe Iosia să aleagă calea cea dreaptă şi să rămână pe ea?

Străduiţi-vă să-l cunoaşteţi pe Iehova

Bunicul penitent al lui Iosia, Manase, a exercitat o influenţă pozitivă asupra nepotului său în primii ani ai vieţii acestuia. Biblia nu ne spune cât de mult au stat cei doi unul în compania celuilalt şi ce vârstă avea  Iosia când Manase şi-a îndreptat căile. Întrucât familiile evreieşti erau foarte unite, e posibil ca Manase să fi încercat să-şi apere nepotul de influenţele corupătoare exercitate din toate părţile insuflându-i respect pentru adevăratul Dumnezeu, Iehova, şi pentru cuvântul său. Orice sămânţă a adevărului pe care Manase a reuşit să o sădească în inima lui Iosia, precum şi alte influenţe pozitive exercitate, probabil, asupra acestuia au dat, în cele din urmă, roade. În anul al optulea al domniei lui peste Iuda, Iosia, în vârstă de 15 ani, s-a străduit să cunoască şi să înfăptuiască voinţa lui Iehova. — 2 Cronici 34:1–3.

Singura legătură de natură spirituală pe care au avut-o unii în copilărie a fost o rudă îndepărtată, o cunoştinţă sau un vecin. Cu toate acestea, dacă sunt udate, seminţele adevărului sădite astfel pot da mai târziu roade bune. Malinda, amintită mai înainte, avea un vecin în vârstă amabil, care îi aducea cu regularitate acasă revistele Turnul de veghere şi Treziţi-vă! Amintindu-şi de el cu drag, ea a spus: „Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la vecinul meu a fost faptul că nu ţinea sărbătorile. Acest aspect a fost important pentru mine deoarece Halloween-ul şi alte câteva sărbători erau ocazii în care membrii sectei din care făceau parte părinţii mei practicau anumite ritualuri“. După zece ani, când un prieten a invitat-o pe Malinda să asiste la o întrunire creştină ţinută la Sala Regatului a Martorilor lui Iehova, ea şi-a amintit de vecinul ei şi a acceptat fără ezitare invitaţia. Aceasta a ajutat-o să găsească adevărul.

Fiţi umili înaintea lui Dumnezeu

Domnia lui Iosia peste ţara lui Iuda a fost marcată de mari reforme religioase. După ce a dus şase ani o campanie de curăţare a ţării lui Iuda luptând împotriva idolatriei, Iosia a trecut la repararea casei lui Iehova. În timpul acestei campanii, marele preot Hilchia a făcut o descoperire importantă. El a găsit exemplarul original al ‘cărţii legii DOMNULUI’. Fiindu-i încredinţată de Hilchia această descoperire senzaţională, Şafan, secretarul, i-a adus la cunoştinţă împăratului vestea. S-a mândrit tânărul Iosia, în vârstă de 25 de ani, cu aceste realizări? — 2 Cronici 34:3–18.

„Când a auzit împăratul cuvintele legii“, a scris Ezra, „şi-a sfâşiat hainele“. Acest gest a fost o expresie sinceră a durerii produse în momentul în care şi-a dat seama că strămoşii săi nu respectaseră toate poruncile lui Dumnezeu. Într-adevăr, a fost o dovadă de umilinţă! Fără întârziere, regele a desemnat o delegaţie alcătuită din cinci oameni să-l întrebe pe Iehova prin intermediul profetesei Hulda despre situaţia ivită. Delegaţia s-a întors cu următorul raport: ‘Voi aduce răul peste locul acesta şi peste locuitorii lui pentru că M-au părăsit. Dar, pentru că tu, rege Iosia, te-ai smerit, te voi strânge lângă părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi nu vei vedea cu ochii tăi nenorocirile’ (2 Cronici 34:19–28). Atitudinea lui Iosia a fost plăcută în ochii lui Iehova.

Indiferent de mediul familial în care am crescut, şi noi putem să ne umilim înaintea adevăratului Dumnezeu, Iehova, şi să manifestăm o atitudine plină de respect faţă de el şi Cuvântul său, Biblia. Nicholas, amintit la început, a făcut aceasta. Iată ce a spus el: „Deşi viaţa mea era un haos pentru că mă drogam şi consumam alcool în exces, mă interesa Biblia şi îmi doream din tot sufletul să am un scop în viaţă. În cele din urmă i-am întâlnit pe Martorii lui Iehova, mi-am schimbat stilul de viaţă şi am îmbrăţişat adevărul“. Da, putem avea o atitudine plină de respect faţă de Dumnezeu şi Cuvântul său indiferent de mediul din care provenim.

Profitaţi de măsurile luate de Iehova

Iosia a manifestat un respect profund şi faţă de profeţii lui Iehova. El nu numai că a apelat la profetesa Hulda, dar a şi fost foarte mult influenţat de alţi profeţi din vremea sa. De exemplu, atât Ieremia, cât şi Ţefania au demascat neobosiţi idolatria practicată în Iuda. Câtă tărie a avut Iosia în campania sa împotriva închinării false ca urmare a atenţiei pe care o acordase  mesajului lor! — Ieremia 1:1, 2; 3:6–10; Ţefania 1:1–6.

„Stăpânul“, Isus Cristos, a numit grupul unit al continuatorilor săi unşi — „sclavul fidel şi prevăzător“ — să furnizeze hrană spirituală la timpul potrivit (Matei 24:45–47). Prin intermediul publicaţiilor bazate pe Biblie şi al congregaţiei, clasa sclavului îndreaptă atenţia spre foloasele ce decurg din respectarea sfaturilor biblice şi oferă sugestii practice privind aplicarea lor în viaţa de zi cu zi. Cât de potrivit este să profităm de măsurile luate de Iehova pentru a învinge orice atitudine nesănătoasă, adânc înrădăcinată! De mic, Nicholas avea o mare aversiune faţă de autoritate. Chiar şi atunci când a aflat adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu, această slăbiciune l-a împiedicat să-i slujească lui Iehova într-o măsură mai mare. Este adevărat că nu i-a fost uşor să-şi schimbe această atitudine, totuşi, cu timpul, a reuşit. Cum anume? „Ajutat de doi bătrâni înţelegători“, a explicat Nicholas, „mi-am recunoscut problema şi am început să pun în aplicare iubitoarele lor sfaturi bazate pe Biblie“. „Deşi din când în când ies la suprafaţă uşoare resentimente, acum îmi ţin sub control firea rebelă“, a adăugat el.

Şi Malinda le cere sfaturi bătrânilor când ia decizii importante în viaţă. În lupta împotriva sentimentelor de deznădejde şi de inutilitate de care a avut parte din copilărie, ea a constatat că numeroase articole din Turnul de veghere şi Treziţi-vă! sunt de mare preţ. „Uneori, într-un articol există doar un paragraf sau o frază — doar un fragment — care îmi atinge inima. Cu aproximativ nouă ani în urmă am început să strâng astfel de articole într-o mapă, ca să le am la îndemână.“ În prezent, cele trei mape ale ei conţin circa 400 de articole!

Oamenii nu trebuie să fie victime permanente ale unei vieţi de familie nefericite. Cu ajutorul lui Iehova, ei pot reuşi pe plan spiritual. Aşa cum un mediu familial bun nu garantează integritatea cuiva, tot aşa nici o copilărie într-un mediu neprielnic nu împiedică pe cineva să devină o persoană temătoare de Dumnezeu.

După descoperirea cărţii Legii în timpul lucrărilor de restaurare a templului, Iosia ‘a încheiat un legământ înaintea DOMNULUI, să urmeze pe DOMNUL şi să păzească poruncile Lui din toată inima şi din tot sufletul lui’ (2 Cronici 34:31). În plus, el a rămas fidel hotărârii lui până la sfârşitul vieţii. Asemenea lui, Malinda şi Nicholas sunt hotărâţi să-i rămână loiali lui Iehova Dumnezeu şi să reuşească să fie oameni ai integrităţii. Fie ca şi voi să fiţi hotărâţi să staţi aproape de Dumnezeu şi să-i slujiţi cu fidelitate. Puteţi fi siguri că veţi avea succes, pentru că Iehova promite: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu mâna dreaptă a dreptăţii Mele“. — Isaia 41:10, 13.

[Notă de subsol]

^ par. 2 Unele nume au fost schimbate.

[Legenda ilustraţiilor de la pagina 26]

Deşi a avut o copilărie zbuciumată, Iosia s-a străduit să-l cunoască pe Iehova şi, astfel, viaţa lui a fost o reuşită

[Legenda fotografiei de la pagina 28]

Bătrânii vă pot ajuta să învingeţi o trăsătură de personalitate adânc înrădăcinată

[Legenda fotografiei de la pagina 28]

Revistele „Turnul de veghere“ şi „Treziţi-vă!“ vă pot ajuta să vă păstraţi integritatea