Salt la conţinut

Salt la cuprins

Ar putea fi aceasta cea mai bună carieră pentru tine?

Ar putea fi aceasta cea mai bună carieră pentru tine?

 Ar putea fi aceasta cea mai bună carieră pentru tine?

DACĂ eşti un creştin botezat, fără îndoială că iubirea pentru Dumnezeu te îndeamnă să înfăptuieşti voinţa sa. În plus, ministerul este în mod sigur activitatea ta primordială. La urma urmei, Isus Cristos le-a dat tuturor continuatorilor săi misiunea de a face discipoli (Matei 28:19, 20). Fireşte, poate că în prezent ai un serviciu laic pentru a te întreţine. Dar, în calitate de continuator al lui Isus şi de Martor al lui Iehova, tu eşti în primul rând un ministru creştin — o persoană care dă prioritate lucrării de predicare a Regatului. — Matei 24:14.

Dacă eşti în ultimii ani ai adolescenţei sau ai puţin peste 20 de ani, poate că te-ai gândit mult la ceea ce vei face în viaţă. Când cântăreşti posibilităţile care ţi se oferă, probabil că satisfacţia personală este un factor important pe care îl ai în vedere.

Să vedem ce spune Jørgen din Danemarca despre alegerea făcută de el. Jørgen descrie cariera aleasă de el drept „un mod de viaţă ideal, în care te poţi concentra asupra celei mai importante lucrări ce poate exista“. Eva, care are 31 de ani şi locuieşte în Grecia, spune: „De fiecare dată când îmi compar viaţa cu cea a persoanelor de-o vârstă cu mine, ajung la concluzia că este mai plină de sens, mai interesantă şi cu mai multe împliniri“. Ce carieră procură asemenea satisfacţii? Cum poţi să urmezi această carieră?

Ne arată Dumnezeu calea?

A alege o carieră poate fi o sarcină foarte dificilă. De fapt, unii ar dori ca Dumnezeu să le arate exact ce să facă.

Când Moise era în Madian, Iehova i-a poruncit să se întoarcă în Egipt şi să-i scoată pe israeliţi din sclavie (Exodul 3:1–10). Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat lui Ghedeon, care a fost desemnat să scape Israelul de oprimare (Judecătorii 6:11–14). David păştea oile când Dumnezeu i-a spus lui Samuel să-l ungă ca viitor rege al Israelului (1 Samuel 16:1–3). În prezent, noi nu suntem îndrumaţi în acest fel, ci trebuie să cântărim bine lucrurile şi să decidem cum să ne folosim capacităţile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu.

Pentru tinerii creştini din prezent, Iehova a deschis „o uşă largă care duce la activitate“ (1 Corinteni 16:9). În ce sens? În ultimul deceniu, numărul de proclamatori ai Regatului a crescut la nivel mondial de la aproximativ 2 125 000 la peste 6 000 000. Cine ajută la furnizarea milioanelor de Biblii, cărţi, broşuri, reviste şi tracte necesare menţinerii unei bune spiritualităţi şi predicării veştii bune pe tot globul? De acest extraordinar privilegiu se bucură membrii familiei Betel de pe întregul pământ.

O viaţă plină de satisfacţii

Betel înseamnă „Casa lui Dumnezeu“, iar Betelurile sunt locurile unde stau voluntarii creştini care slujesc la sediul mondial al Societăţii Watch Tower şi la filialele ei (Geneza 28:19, nota de subsol). Familiile Betel din zilele noastre ar putea fi asemănate cu nişte ‘cămine zidite prin înţelepciune’, bine organizate şi întemeiate pe iubirea pentru Iehova. — Proverbele 24:3, NW.

Ce se poate spune despre atmosfera familială care domneşte în Betel? O membră a familiei Betel din Estonia, în vârstă de 25 de ani, a spus: „Mă bucur nespus să fiu tot timpul în mijlocul prietenilor lui Iehova. Pentru mine este cel mai preţios aspect al serviciului la Betel“. — Psalmul 15:1, 2.

În prezent, la nivel mondial, aproximativ 19 500 de persoane se bucură de privilegiul de  a sluji la Betel (Psalmul 110:3). În Statele Unite, 46 la sută dintre cei ce slujesc la Betel au între 19 şi 29 de ani. Ei au spus la fel ca Isaia: „Iată-mă, trimite-mă!“ (Isaia 6:8). Isaia, care era deja dedicat lui Iehova, a fost dispus să primească un privilegiu de serviciu suplimentar. După cât se pare, aceasta a însemnat să renunţe la unele beneficii personale. Cei ce slujesc la Betel îşi lasă în urmă casa şi meleagurile dragi, despărţindu-se de mamă, tată, fraţi, surori şi prieteni. Ei fac din inimă toate aceste sacrificii „pentru vestea bună“. — Marcu 10:29, 30.

Însă câte binecuvântări spirituale primesc ei la Betel! O tânără, membră a familiei Betel din Rusia, spune: „Dacă manifestăm spirit de sacrificiu, putem învăţa o mulţime de lucruri care ne vor fi utile în lumea nouă. Pot spune că, în cazul meu, binecuvântările lui Iehova sunt mult mai mari decât sacrificiile pe care le-am făcut“. — Maleahi 3:10.

Viaţa la Betel

Cum este viaţa la Betel? Membrii familiei Betel sunt de părere că este o viaţă curată, plină de satisfacţii şi chiar captivantă. Jens, în vârstă de 43 de ani, apreciază mult serviciul la Betel. De ce? El spune: „Datorită sentimentului că particip şi eu la depunerea unui efort colosal în vederea îndeplinirii unei misiuni importante. Pot să înţeleg amploarea şi importanţa lucrării lui Iehova“.

De luni până sâmbătă, ziua la Betel începe cu închinarea de dimineaţă. Aceasta este o discuţie asupra unui pasaj biblic, condusă de un bătrân cu experienţă. Luni seara, timp de o oră se studiază Biblia în familie cu ajutorul Turnului de veghere. Uneori studiul este urmat de o cuvântare ce are la bază o temă biblică, special concepută pentru familia Betel.

Cum stau lucrurile când la Betel vin persoane noi? Pentru a-i ajuta pe cei noi să se acomodeze cu viaţa de la Betel, unii fraţi maturi din familie ţin cuvântări despre diferitele faţete ale serviciului la Betel. Timp de mai multe săptămâni în primul an la Betel, un nou membru al familiei Betel participă la o excelentă şcoală săptămânală menită să-i aprofundeze înţelegerea Scripturilor. Cei nou-veniţi se bucură, de asemenea, de un program special de citire a Bibliei. Noii membri ai familiei vor citi întreaga Biblie în primul lor an de serviciu la Betel.

Ce efect are o astfel de instruire? Joshua, care are 33 de ani şi este membru al familiei Betel din Hong Kong, răspunde astfel: „Betelul mi-a adâncit aprecierea pentru Iehova. Aici sunt în compania multor fraţi cu experienţă, care şi-au petrecut cea mai mare parte din viaţă în serviciul lui Iehova. Îmi plac îndeosebi programele spirituale, cum sunt închinarea de dimineaţă şi studiul Turnului de veghere în familie. În plus, îmi place modul de viaţă simplu şi ordonat. Scap astfel de îngrijorări inutile. Învăţ să rezolv problemele într-o manieră creştină, ceea ce mi-a fost cu adevărat de folos“.

Membrii familiei Betel îşi folosesc cea mai mare parte a timpului şi a energiei efectuând munca pentru care s-au oferit voluntar. Cu alte cuvinte, ei îşi folosesc resursele fizice şi mintale în primul rând pentru a se achita de responsabilităţile pe care le-au primit la Betel. Sunt de făcut o mulţime de lucruri. Unii lucrează la tipografie sau la legătorie, făcând cărţi care sunt trimise multor congregaţii, în timp ce alţii lucrează la bucătărie, în sala de mese sau la spălătorie. Alţi membri ai familiei sunt repartizaţi la menţinerea curăţeniei, la cultivarea pământului, în construcţii şi aşa mai departe. Alţii se ocupă cu întreţinerea echipamentelor utilizate în aceste servicii. Alţi voluntari asigură îngrijirea medicală sau fac muncă de birou. Toate domeniile de activitate din Betel comportă unele provocări stimulatoare şi aduc mari satisfacţii. Munca depusă la Betel aduce satisfacţie mai ales deoarece promovează interesele Regatului şi este motivată de iubirea pentru Dumnezeu.

Membrii familiei Betel sunt repartizaţi în congregaţii, unde văd în mod direct foloasele muncii lor. Ei se bucură să participe la  întrunirile congregaţiei şi la lucrarea de predicare. Drept urmare, membrii familiei Betel cultivă relaţii strânse cu fraţii şi surorile lor din congregaţiile locale. — Marcu 10:29, 30.

Rita, membră a familiei Betel din Marea Britanie, spune: „Sunt foarte recunoscătoare pentru congregaţia în care am fost repartizată. Faptul de a vedea fraţi, surori, copii şi persoane în vârstă dragi când sunt la întruniri şi în minister îmi întăreşte credinţa! Ei sunt acolo, indiferent ce s-ar întâmpla. Atitudinea lor mă ajută să fiu mai zeloasă în serviciul pe care îl efectuez la Betel“.

Viaţa la Betel nu înseamnă numai muncă, întruniri, serviciu de teren şi studiu. Familia se bucură şi de unele momente de destindere. Din când în când este organizată o „seară în familie“ — un program distractiv şi recompensator pe plan spiritual, în cadrul căruia familia poate descoperi cu plăcere talentele multora şi poate asculta relatări încurajatoare din viaţa altor membri ai familiei Betel. Este plăcut, de asemenea, când membrii familiei se vizitează unii pe alţii, petrecând momente înviorătoare şi ziditoare. Betelul poate pune la dispoziţie şi unele locuri de destindere. De asemenea, există o bibliotecă unde membrii familiei pot să citească şi să facă cercetări. În plus, mesele sunt ocazii de a purta conversaţii plăcute.

Tom, membru al familiei Betel din Estonia, spune: „În apropierea Betelului se află marea şi o pădure superbă prin care mie şi soţiei mele ne place să facem scurte plimbări. Joc uneori golf, hochei şi tenis cu prietenii din congregaţie şi de la Betel. Şi, dacă vremea e bună, facem o tură cu bicicletele“.

Cum te poţi califica pentru acest serviciu?

Desigur, Betelul este în primul rând un loc unde membrii familiei — creştini maturi — îi aduc un serviciu sacru lui Iehova şi lucrează în folosul colaboratorilor lor din toată lumea. Cei care devin membri ai familiei Betel trebuie să  întrunească anumite cerinţe. Cum te poţi califica pentru serviciul la Betel?

Asemenea lui Timotei, care a slujit alături de apostolul Pavel, cei ce sunt acceptaţi să slujească la Betel trebuie să aibă o bună reputaţie în congregaţie (1 Timotei 1:1). Timotei „avea o bună mărturie din partea fraţilor din Listra şi Iconium“ (Faptele 16:2). Deşi era tânăr, Timotei cunoştea Scripturile şi era bine înrădăcinat în adevăr (2 Timotei 3:14, 15). În mod similar, din partea celor ce sunt acceptaţi să slujească la Betel se aşteaptă să cunoască Biblia.

Membrii familiei Betel trebuie să aibă spirit de sacrificiu. Timotei a manifestat un spirit de sacrificiu atât de evident şi o dorinţă atât de mare de a pune interesele Regatului mai presus de ale sale, încât Pavel a putut spune despre el: „Nu am pe nimeni altcineva cu o dispoziţie ca a lui, care să se îngrijească cu adevărat de lucrurile privitoare la voi. Pentru că toţi ceilalţi îşi  caută propriile interese, nu pe cele ale lui Cristos Isus. Dar voi cunoaşteţi dovada pe care a dat-o el cu privire la sine, că, asemenea unui copil cu tatăl lui, a slujit ca sclav cu mine la promovarea veştii bune“. — Filipeni 2:20–22.

Cei care slujesc la Betel trebuie să fie spirituali. Măsurile luate în folosul membrilor familiei Betel le permit acestora să crească spiritualiceşte prin intermediul studierii Bibliei, al participării cu regularitate la întrunirile creştine şi la ministerul de teren precum şi al asocierii cu creştini maturi. Astfel, membrii familiei Betel sunt ajutaţi să urmeze sfatul lui Pavel: „Continuaţi să umblaţi în comuniune cu el [Cristos Isus], înrădăcinaţi şi zidiţi în el şi consolidaţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi, debordând de credinţă în exprimări de mulţumire“. — Coloseni 2:6, 7.

Având în vedere natura muncii de la Betel, cei care primesc acest privilegiu de serviciu trebuie să fie rezistenţi din punct de vedere fizic şi să aibă o sănătate bună. Dacă întruneşti cerinţele menţionate până acum, ai minimum 19 ani şi eşti botezat de cel puţin un an, te încurajăm să te gândeşti la serviciul la Betel.

Fiecare dintre noi are un rol

Fără îndoială că noi, creştinii, dorim cu toţii să punem interesele Regatului pe primul plan în viaţă şi să-i slujim din tot sufletul lui Iehova (Matei 6:33; Coloseni 3:23). De asemenea, îi putem încuraja pe cei ce slujesc la Betel să continue acest serviciu sacru. Şi ar trebui să-i îndemnăm să aspire la acest mare privilegiu îndeosebi pe fraţii tineri care întrunesc cerinţele necesare pentru a sluji la Betel.

Serviciul la Betel este un mod de viaţă care aduce multe satisfacţii de ordin spiritual — un serviciu care ar putea fi într-adevăr cea mai bună carieră pentru tine. Aşa îl consideră şi Nick, care slujeşte la Betel de la vârsta de 20 de ani. După zece ani de serviciu la Betel, el spune: „Deseori îi mulţumesc lui Iehova în rugăciune pentru bunătatea sa nemeritată. Ce mi-aş mai putea dori? Aici suntem în mijlocul unor creştini fideli care fac tot ce le stă în putinţă pentru a-i sluji lui Iehova“.

[Chenarul/Fotografia de la pagina 22]

CE POT FACE BĂTRÂNII DE CONGREGAŢIE ŞI PĂRINŢII?

Bătrânii de congregaţie şi supraveghetorii itineranţi trebuie să-i încurajeze îndeosebi pe tineri să facă cerere pentru a sluji la Betel. Un sondaj efectuat recent în rândul unor membri mai tineri ai familiei Betel a dezvăluit că 34 la sută dintre ei au fost îndemnaţi să-şi fixeze ca obiectiv serviciul la Betel în primul rând de supraveghetorii creştini. Este adevărat, poate că în congregaţia locală li se va simţi lipsa. Totuşi, este bine să ne amintim că, deşi Timotei a exercitat, fără îndoială, o influenţă sănătoasă asupra altor tineri din Listra şi Iconium, bătrânii locali nu s-au opus ca el să slujească alături de Pavel. Ei nu au tras concluzia că, dacă Timotei îl însoţea pe apostolul Pavel, aceasta ar fi fost o pierdere mult prea mare pentru congregaţia lor. — 1 Timotei 4:14.

Mai ales părinţii creştini trebuie să se străduiască să-i stimuleze pe copiii lor în acest sens. În cadrul sondajului amintit, 40 la sută dintre cei intervievaţi au spus că părinţii lor au fost principala sursă de încurajare pentru a începe serviciul la Betel. O soră care slujeşte la Betel de câţiva ani a spus: „Serviciul pe care părinţii mei l-au adus lui Iehova de-a lungul vieţii lor a fost pentru mine un puternic stimulent de a începe serviciul la Betel. Observându-le exemplul în ministerul cu timp integral, mi-am dat seama că acesta era modul de viaţă cel mai bun şi mai plin de satisfacţii pe care-l puteam alege“.

[Chenarul de la pagina 24]

EI APRECIAZĂ SERVICIUL LA BETEL

„Preţuiesc serviciul pe care îl efectuez la Betel. Pentru mine este o mare satisfacţie să ştiu că i-am slujit lui Iehova toată ziua şi că acelaşi lucru îl voi face şi mâine şi poimâine şi aşa mai departe. E ceea ce mă ajută să-mi păstrez o conştiinţă curată şi să-mi umplu mintea cu gânduri pozitive.“

„Betelul este un loc unde îţi poţi dărui tot timpul şi toată energia în serviciul lui Iehova fără a fi distras, iar aceasta îţi aduce bucurie lăuntrică. De asemenea, aici poţi să priveşti organizaţia lui Iehova şi dintr-o altă perspectivă. Te simţi mult mai aproape de centrul organizaţiei, iar Betelul devine un loc foarte atrăgător.“

„Serviciul la Betel este tot ce putea fi mai frumos în viaţa mea. Aici primesc încontinuu instruire, iar aceasta nu este pentru realizarea mea personală, ci pentru Iehova. Aici, munca mea nu va fi niciodată zadarnică.“

„Mă simt mulţumită şi cu inima împăcată pentru că la Betel îmi folosesc talentele pentru Iehova şi pentru fraţi.“

„Nu am găsit satisfacţie şi fericire autentică în fosta mea carieră. De ani de zile visam să lucrez alături de fraţi şi pentru ei. Iată de ce am venit la Betel. Simt o mare bucurie la gândul că toate eforturile mele le vor aduce altora foloase spirituale, iar lui Iehova laude.“