Salt la conţinut

Salt la cuprins

Poporul restabilit al lui Iehova îi aduce laude pe întregul glob

Poporul restabilit al lui Iehova îi aduce laude pe întregul glob

 Poporul restabilit al lui Iehova îi aduce laude pe întregul glob

„Voi da popoarelor buze curate [o limbă pură, NW], ca toţi să cheme Numele DOMNULUI.“ — ŢEFANIA 3:9.

1. De ce s-au împlinit mesajele de condamnare cu privire la Iuda şi la alte naţiuni?

CE PUTERNICE mesaje de judecată l-a inspirat Iehova pe Ţefania să transmită! Acele cuvinte de condamnare s-au împlinit cu privire la Iuda şi capitala ei, Ierusalimul, deoarece conducătorii şi poporul în ansamblu nu înfăptuiau voinţa lui Iehova. Mânia lui Dumnezeu avea să se abată şi asupra naţiunilor vecine, ca Filistia, Moabul şi Amonul. De ce? Deoarece secole la rând ele au persecutat cu cruzime poporul lui Iehova. Din acelaşi motiv, puterea mondială asiriană avea să fie distrusă, fără a mai fi restabilită vreodată.

2. Cui i-au fost adresate, după cât se pare, cuvintele consemnate în Ţefania 3:8?

2 Totuşi în Iuda antică au existat şi oameni care iubeau dreptatea. Ei au aşteptat cu nerăbdare executarea judecăţii divine împotriva celor răi şi, după cât se pare, lor le-au fost adresate următoarele cuvinte: „«De aceea aşteptaţi numai,» zice DOMNUL, «până în ziua când Mă voi scula la pradă: căci am hotărât să strâng popoarele, să adun împărăţiile, ca să-Mi vărs indignarea peste ele, toată aprinderea mâniei Mele; căci tot pământul va fi mistuit de focul geloziei Mele»“. — Ţefania 3:8.

„O limbă pură“: Pentru cine?

3. Ce mesaj de speranţă a fost inspirat Ţefania să transmită?

3 Ţefania a transmis mesajele de condamnare rostite de Iehova. Însă profetul a fost inspirat să transmită şi un minunat mesaj de speranţă — unul care avea să le aducă multă mângâiere celor ce i-au rămas fideli lui Iehova. Aşa cum este consemnat în Ţefania 3:9, Iehova Dumnezeu a declarat: „Atunci voi da popoarelor buze curate [o limbă pură, NW], ca toţi să cheme Numele DOMNULUI, ca să-I slujească într-un gând“.

4, 5. a) Ce avea să se întâmple cu cei nedrepţi? b) Cine urma să beneficieze de pe urma acestui lucru, şi de ce?

4 Dar au existat şi persoane cărora nu avea să li se dea o limbă pură. Referitor la acestea, profeţia spune: „Voi înlătura din mijlocul tău pe oamenii tăi  care sunt animaţi de o bucurie orgolioasă“ (Ţefania 3:11, NW). Aşadar, oamenii orgolioşi care dispreţuiau legile lui Dumnezeu şi practicau nedreptatea aveau să fie înlăturaţi. Cine avea să tragă foloase de pe urma acestui lucru? În Ţefania 3:12, 13, Iehova spune: „Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele DOMNULUI. Rămăşiţa lui Israel nu va mai lucra nedrept, nu va mai spune minciuni şi nici nu se va mai găsi în gura lor o limbă înşelătoare. Ci vor paşte şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura“.

5 O rămăşiţă fidelă din Iuda antică urma să tragă foloase. De ce? Deoarece membrii acestei rămăşiţe dăduseră ascultare îndemnului: „Căutaţi pe DOMNUL, toţi cei smeriţi din ţară, care faceţi ce este drept înaintea Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi ascunşi în ziua mâniei DOMNULUI“. — Ţefania 2:3.

6. Ce s-a întâmplat ca primă împlinire a profeţiei lui Ţefania?

6 Ca primă împlinire a profeţiei lui Ţefania, Dumnezeu a pedepsit-o pe infidela Iuda permiţându-i puterii mondiale babiloniene să o cucerească şi să-l ducă pe poporul ei în captivitate în 607 î.e.n. Unii, printre care şi profetul Ieremia, au fost cruţaţi. Alţii i-au rămas fideli lui Iehova în timp ce se aflau în captivitate. În 539 î.e.n., Babilonul a fost cucerit de forţele medo-persane aflate sub comanda regelui Cirus. Aproximativ 2 ani mai târziu, Cirus a dat un decret prin care unei rămăşiţe a Israelului i se permitea să se întoarcă în ţara natală. Cu timpul, templul din Ierusalim a fost reconstruit, iar preoţia a fost din nou în măsură să instruiască poporul în Lege (Maleahi 2:7). Astfel, Iehova i-a dat prosperitate rămăşiţei restabilite atâta timp cât a rămas fidelă.

7, 8. La cine s-au aplicat cuvintele profetice din Ţefania 3:14–17, şi cum vă argumentaţi răspunsul?

7 Referitor la cei care aveau să se bucure de această restabilire, Ţefania a profeţit următoarele: „Fii veselă, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! DOMNUL a abătut de la tine pedepsele tale, l-a alungat pe vrăjmaşul tău; Împăratul lui Israel, DOMNUL este în mijlocul tău; nu vei mai vedea nici o nenorocire. În ziua aceea, se va zice Ierusalimului: «Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi slăbească mâinile! DOMNUL Dumnezeul tău este în mijlocul tău, un viteaz care va mântui: se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine, va cânta»“. — Ţefania 3:14–17.

8 Aceste cuvinte profetice vizau rămăşiţa eliberată din captivitatea babiloniană şi readusă în ţara ei strămoşească. Lucrul acesta este clar indicat în Ţefania 3:18–20, unde citim: „«[Eu, Iehova] voi strânge pe cei întristaţi că nu au parte de adunările sfinte; ei erau din tine şi asupra lor apăsa ruşinea. Iată, în timpul acela voi lucra împotriva tuturor celor ce te întristează; voi scăpa pe cei şchiopi şi voi strânge pe cei ce au fost alungaţi şi îi voi face un prilej de laudă şi de renume în toate ţările unde sunt acum de batjocură. În timpul acela vă voi aduce înapoi; în timpul acela vă voi strânge; căci vă voi face o pricină de renume şi de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe captivii voştri sub ochii voştri,» zice DOMNUL“.

9. Cum şi-a făcut Iehova un renume prin modul în care a acţionat faţă de Iuda?

9 Imaginaţi-vă ce şoc au avut cei din naţiunile din jur care îi erau duşmane poporului lui Dumnezeu! Locuitorii lui Iuda fuseseră luaţi captivi de către puternicul Babilon, practic fără nici o speranţă de a mai fi eliberaţi. În plus, ţara lor zăcea pustiită. Dar, prin puterea lui Dumnezeu, ei au fost restabiliţi în patrie după 70 de ani, în timp ce naţiunile duşmane se îndreptau spre dezastru. Ce renume şi-a făcut Iehova aducând înapoi acea rămăşiţă fidelă! El a făcut-o „o pricină de renume şi de laudă între toate popoarele“. Ce cinste le-a adus această restabilire lui Iehova şi celor care îi purtau numele!

 Închinarea la Iehova este înălţată

10, 11. Când trebuia să aibă loc împlinirea principală a profeţiei lui Ţefania privitoare la restabilire, şi de unde ştim acest lucru?

10 Altă restabilire a avut loc în secolul I al erei noastre, când Isus Cristos a adus o rămăşiţă a Israelului la închinarea adevărată. Aceasta era o anticipare a ceea ce urma să vină, deoarece împlinirea principală a acestei profeţii privitoare la restabilire era încă de domeniul viitorului. Iată ce a prezis Mica: „În zilele de pe urmă, muntele casei DOMNULUI va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor şi popoarele vor veni grămadă la el“. — Mica 4:1.

11 Când avea să se întâmple acest lucru? Conform profeţiei, „în zilele de pe urmă“ — da, în timpul acestor ‘ultime zile’ (2 Timotei 3:1). Acest lucru urma să aibă loc înainte de sfârşitul sistemului de lucruri rău din prezent, în timp ce naţiunile aveau încă să se închine la dumnezei falşi. În Mica 4:5 se spune: „Toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său“. Dar cum stau lucrurile cu închinătorii adevăraţi? Profeţia lui Mica răspunde: „Noi vom umbla în Numele DOMNULUI, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci“.

12. Cum a fost înălţată închinarea adevărată în aceste ultime zile?

12 Aşadar, în aceste ultime zile, „muntele casei DOMNULUI [este] întemeiat tare ca cel mai înalt munte“. Închinarea măreaţă la Iehova, închinarea adevărată, a fost restabilită, statornicită şi înălţată mai presus de orice altă formă de religie. Şi, aşa cum a mai prezis Mica, „popoarele vor veni grămadă la el“. Iar cei care practică religia adevărată vor „umbla în numele DOMNULUI Dumnezeului [lor] totdeauna şi în veci de veci“.

13, 14. Când a intrat această lume în „zilele de pe urmă“, şi ce s-a întâmplat de atunci în ce priveşte închinarea adevărată?

13 Evenimentele care împlinesc profeţia biblică atestă că această lume a intrat în „zilele de pe urmă“ — ultimele ei zile — în 1914 (Marcu 13:4–10). Istoria arată că Iehova a început să adune la închinarea adevărată o rămăşiţă fidelă de persoane unse care au speranţă cerească. După aceasta a urmat strângerea unei ‘mari mulţimi . . . din toate naţiunile şi  triburile şi popoarele şi limbile’, adică a celor care au speranţa de a trăi pentru totdeauna pe pământ. — Revelaţia 7:9.

14 De la primul război mondial până în prezent, închinarea pe care i-o aduc lui Iehova cei ce îi poartă numele a progresat foarte mult sub îndrumarea sa. De la câteva mii, câţi erau după primul război mondial, închinătorii lui Iehova au ajuns să numere în prezent circa şase milioane, fiind adunaţi în aproximativ 91 000 de congregaţii, în 235 de ţări. În fiecare an, aceşti proclamatori ai Regatului dedică peste un miliard de ore pentru a-l lăuda public pe Dumnezeu. Este evident că Martorii lui Iehova sunt cei care împlinesc următoarele cuvinte profetice rostite de Isus: „Această veste bună a regatului va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile; şi atunci va veni sfârşitul“. — Matei 24:14.

15. Cum se împlineşte în prezent textul din Ţefania 2:3?

15 În Ţefania 3:17 se spune: „DOMNUL Dumnezeul tău este în mijlocul tău, un viteaz care va mântui“. Prosperitatea spirituală de care se bucură slujitorii lui Iehova în aceste ultime zile se datorează faptului că îl au pe Iehova ‘în mijlocul lor’ ca Dumnezeul lor atotputernic. Este exact aşa cum s-a întâmplat cu ocazia restabilirii anticei Iuda în 537 î.e.n. Aşadar, putem înţelege cum îşi găsesc împlinirea principală în zilele noastre următoarele cuvinte din Ţefania 2:3: „Căutaţi pe DOMNUL, toţi cei smeriţi din ţară [de pe pământ, NW]“ (sublinierea noastră). În 537 î.e.n., aceşti „toţi“ includeau rămăşiţa iudeilor întorşi din captivitatea babiloniană, iar, în prezent, aceşti „toţi“ îi reprezintă pe cei blânzi din toate naţiunile pământului care reacţionează favorabil la lucrarea de predicare mondială a Regatului şi se îndreaptă spre „muntele casei DOMNULUI“.

Închinarea adevărată prosperă

16. Care este, probabil, reacţia duşmanilor noştri când văd prosperitatea slujitorilor lui Iehova din prezent?

16 După anul 537 î.e.n., multe dintre naţiunile vecine au fost uimite de faptul că slujitorii lui Dumnezeu fuseseră restabiliţi la închinarea adevărată în patria lor. Totuşi această restabilire a avut loc la o scară relativ mică. Imaginaţi-vă ce spun acum unii, inclusiv duşmanii poporului lui Dumnezeu, când văd uimitoarea creştere şi prosperitate, precum şi impresionantul progres al slujitorilor lui Dumnezeu din epoca modernă! Foarte probabil, unii dintre aceşti duşmani simt la fel ca fariseii care, atunci când au văzut că oamenii mergeau după Isus, au exclamat: „Iată! Lumea s-a dus după el“. — Ioan 12:19.

17. Ce a spus un profesor despre Martorii lui Iehova, şi ce creştere au înregistrat ei?

17 În cartea sa These Also Believe (Şi aceştia cred), profesorul Charles S. Braden a scris: ‘Martorii lui Iehova au umplut literalmente pământul cu mărturia lor. Se poate spune pe bună dreptate că nici o altă grupare religioasă de pe glob nu manifestă atât de mult zel şi atât de multă tenacitate în efortul de a răspândi vestea bună despre Regat ca Martorii lui Iehova. Este foarte probabil că această mişcare va deveni din ce în ce mai puternică’. Câtă dreptate avea! Când a scris aceste cuvinte, adică acum 50 de ani, pe glob existau doar 300 000 de Martori activi. Ce ar spune el astăzi, când numărul proclamatorilor veştii bune este de aproape 20 de ori mai mare, adică aproximativ şase milioane?

18. Ce este limba pură, şi cui a dat-o Iehova?

18 Prin intermediul profetului său, Dumnezeu a promis următoarele: „Voi da popoarelor buze curate  [o limbă pură, NW], ca toţi să cheme Numele DOMNULUI, ca să-I slujească într-un gând [umăr la umăr, NW]“ (Ţefania 3:9). În aceste ultime zile, Martorii lui Iehova sunt cei care cheamă numele lui Iehova şi îi slujesc uniţi prin legătura indestructibilă a iubirii, da, „umăr la umăr“. Ei sunt cei cărora Iehova le-a dat limba pură. Limba pură include înţelegerea corectă a adevărului despre Dumnezeu şi scopurile sale. Numai Iehova poate să furnizeze această înţelegere prin intermediul spiritului său sfânt (1 Corinteni 2:10). Cui îi dă Iehova spiritul său? Numai „celor care ascultă de el ca stăpânitor“ (Faptele 5:32). Numai Martorii lui Iehova sunt dispuşi să asculte în toate lucrurile de Dumnezeu ca stăpânitor. De aceea, ei primesc spiritul lui Dumnezeu şi vorbesc limba pură, adică adevărul despre Iehova şi scopurile sale minunate. Ei se folosesc de această limbă pură pentru a-i aduce laude lui Iehova pretutindeni pe glob, la o scară din ce în ce mai mare.

19. Ce include faptul de a vorbi limba pură?

19 A vorbi limba pură nu înseamnă doar a crede adevărul şi a-l preda altora, ci şi a-ţi armoniza conduita cu legile şi principiile lui Dumnezeu. Creştinii unşi au luat iniţiativa în a-l căuta pe Iehova şi a vorbi limba pură. Gândiţi-vă la ceea ce s-a realizat! Deşi numărul celor unşi a scăzut sub 8700, alte aproape şase milioane de persoane le imită credinţa căutându-l pe Iehova şi vorbind limba pură. Aceşti oameni constituie marea mulţime în continuă creştere provenită din toate naţiunile, care exercită credinţă în jertfa de răscumpărare a lui Isus, care aduce un serviciu sacru în curtea pământească a templului spiritual al lui Dumnezeu şi care va supravieţui ‘marelui necaz’ ce se va abate în curând asupra acestei lumi nedrepte. — Revelaţia 7:9, 14, 15.

20. Care va fi viitorul creştinilor unşi fideli şi al celor care alcătuiesc marea mulţime?

20 Marea mulţime va intra în lumea nouă, dreaptă, a lui Dumnezeu (2 Petru 3:13). Isus Cristos şi cei 144 000 de creştini unşi înviaţi la viaţă cerească pentru a sluji ca regi şi preoţi alături de el vor alcătui noul guvern al pământului (Romani 8:16, 17; Revelaţia 7:4; 20:6). Supravieţuitorii necazului celui mare vor lucra pentru a transforma pământul într-un paradis şi vor continua să vorbească limba pură dată de Dumnezeu. Lor li se aplică în principiu următoarele cuvinte: „Toţi fiii tăi [şi bineînţeles şi fiicele] vor fi învăţaţi de DOMNUL şi mare va fi pacea fiilor tăi. Vei fi întărită prin dreptate“. — Isaia 54:13, 14.

Cea mai amplă lucrare de instruire din istorie

21, 22. a) Aşa cum indică Faptele 24:15, ce grup va trebui să fie învăţat limba pură? b) Ce lucrare de instruire de proporţii extraordinare va fi efectuată pe pământ sub domnia Regatului?

21 În lumea nouă va exista un grup foarte numeros căruia i se va da posibilitatea de a învăţa limba pură. Despre acest grup se vorbeşte în textul din Faptele 24:15, unde se spune: „Va fi o înviere atât a celor drepţi, cât şi a celor nedrepţi“. Miliarde de oameni au trăit şi au murit fără să aibă o cunoştinţă exactă despre Iehova. Într-un mod ordonat, el îi va readuce la viaţă. Iar aceşti oameni înviaţi vor trebui să fie învăţaţi limba pură.

22 Ce privilegiu extraordinar va fi să participăm la această măreaţă lucrare de instruire! Va fi cea mai amplă lucrare de instruire din toată istoria omenirii. Ea va fi îndeplinită în totalitate sub domnia binefăcătoare a lui Cristos Isus, învestit cu putere regală. Drept urmare, omenirea va vedea, în cele din urmă, împlinirea profeţiei din Isaia 11:9, unde se spune: „Pământul va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI, ca fundul mării de apele care-l acoperă“.

23. De ce putem spune că suntem foarte privilegiaţi ca membri ai poporului lui Iehova?

23 Ce privilegiu avem noi în aceste ultime zile să fim pregătiţi în vederea acelui timp extraordinar când cunoştinţa lui Iehova va umple efectiv pământul! Şi cât de privilegiaţi suntem chiar acum că facem parte din poporul lui Dumnezeu, că ne numărăm printre cei care trăiesc măreaţa împlinire a cuvintelor consemnate în Ţefania 3:20! Aici găsim asigurarea pe care ne-o dă Iehova: „Vă voi face o pricină de renume şi de laudă între toate popoarele pământului“.

Cum aţi răspunde?

• Ce împliniri a cunoscut profeţia lui Ţefania referitoare la restabilire?

• În ce fel a prosperat închinarea adevărată în aceste ultime zile?

• Ce grandioasă lucrare de instruire se va desfăşura în lumea nouă?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 25]

Poporul lui Iehova s-a întors în patria lui pentru a restabili închinarea pură. Ştiţi ce semnificaţie a avut acest lucru în timpul nostru?

[Legenda fotografiilor de la pagina 26]

Martorii lui Iehova vorbesc „limba pură“, oferindu-le oamenilor mesajul mângâietor al Bibliei