Salt la conţinut

Salt la cuprins

Împlinitorii Cuvântului lui Dumnezeu găsesc fericire

Împlinitorii Cuvântului lui Dumnezeu găsesc fericire

 Împlinitorii Cuvântului lui Dumnezeu găsesc fericire

„Noi recunoaştem că acest congres este încă una dintre măsurile luate de Iehova pentru a ne pregăti în vederea altor activităţi ale Regatului“, a spus unul dintre primii vorbitori de la Congresul de District al Martorilor lui Iehova „Împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu“. El a continuat astfel: „Ne-am pregătit pentru a fi instruiţi cu privire la o viaţă de familie fericită, pentru a fi încurajaţi să stăm aproape de organizaţia lui Iehova, pentru a fi impulsionaţi să ne păstrăm zelul în serviciul Regatului şi pentru a ni se aminti necesitatea de a continua să veghem“.

ÎNCEPÂND cu ultima parte a lunii mai a anului 2000, milioane de împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu şi prietenii lor s-au strâns în mii de locuri de pe pământ pentru a primi o instruire biblică vitală. Ce au învăţat ei pe parcursul celor trei zile de congres?

Prima zi: Nu uitaţi faptele lui Iehova

În cuvântarea de deschidere, preşedintele congresului a invitat auditoriul să beneficieze de binecuvântările ce provin din închinarea adusă în unitate lui Iehova cu ocazia congresului. Toţi cei prezenţi au primit asigurarea că credinţa lor va creşte şi că relaţiile lor personale cu Iehova se vor întări.

‘Fericitul Dumnezeu’ ştie de ce anume avem nevoie fiecare dintre noi pentru a fi fericiţi (1 Timotei 1:11). Astfel, cuvântarea „Înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu aduce fericire“ a accentuat că Biblia, Cuvântul lui Iehova, arată care este cel mai bun mod de viaţă (Ioan 13:17). Au fost intervievaţi mai mulţi Martori ai lui Iehova care sunt de mult timp la adevăr. Interviurile au arătat în ce fel înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu în diverse situaţii dă sens vieţii noastre. Următoarea cuvântare, „Să devenim radioşi datorită bunătăţii lui Iehova“, a evidenţiat că, fiind „imitatori ai lui Dumnezeu“, creştinii doresc să producă în viaţă „orice fel de bunătate“ (Efeseni 5:1, 9). O modalitate principală de a face acest lucru este predicarea veştii bune şi facerea de discipoli. — Psalmul 145:7.

Tema „Să rămânem fermi ca şi cum l-am vedea pe Acela care este invizibil“ a arătat că o credinţă puternică ne ajută să-l „vedem“ pe Dumnezeul invizibil. Vorbitorul a explicat că oamenii spirituali cunosc calităţile lui Dumnezeu, inclusiv capacitatea sa de a şti chiar şi ceea ce gândim (Proverbele 5:21). Cei intervievaţi au vorbit despre paşii pe care i-au întreprins pentru a cultiva o credinţă mai puternică şi pentru a pune interesele spirituale pe primul plan în viaţă.

Penultima temă din sesiunea de dimineaţă a fost cuvântarea-cheie, „Să-l lăudăm pe Iehova, Autorul lucrurilor minunate“. Ea a ajutat auditoriul să înţeleagă că, cu cât învăţăm mai mult despre  Iehova, cu atât găsim mai multe motive de a-l lăuda pentru că este Autorul lucrurilor minunate. Vorbitorul a spus: „Când contemplăm minunata creaţie a lui Dumnezeu, precum şi toate lucrurile extraordinare pe care le face la ora actuală în folosul nostru, simţim o apreciere sinceră care ne îndeamnă să-l lăudăm. Dacă medităm la lucrurile miraculoase pe care le-a făcut în favoarea poporului său în trecut, vom dori să-l lăudăm. Iar, dacă medităm la promisiunile sale cu privire la lucrurile minunate pe care urmează să le înfăptuiască, vom căuta modalităţi de a da glas aprecierii noastre“.

Sesiunea de după-amiază a început cu cuvântarea „Să nu renunţăm să facem ce este excelent“, care le-a amintit tuturor celor prezenţi că presiunile din partea acestei lumi confirmă că sfârşitul este aproape (2 Timotei 3:1). Dacă nu renunţăm, dovedim că suntem „de felul celor care au credinţă spre păstrarea în viaţă a sufletului“. — Evrei 10:39.

Ce sfaturi biblice s-au oferit cu privire la viaţa de familie? Primul simpozion al congresului, „Ascultaţi de Cuvântul lui Dumnezeu“, a început cu tema „Când vă alegeţi partenerul de căsătorie“. Alegerea partenerului de căsătorie este una dintre cele mai serioase decizii din viaţă. Prin urmare, creştinii doresc să aştepte până când sunt maturi pentru a se căsători. De asemenea, ei trebuie să se căsătorească „numai în Domnul“ (1 Corinteni 7:39). În următoarea temă a simpozionului s-a arătat că Iehova doreşte ca toate familiile creştine să aibă succes, fiind puternice din punct de vedere spiritual, şi s-au oferit sfaturi practice cu privire la modul în care se poate realiza acest obiectiv. În ultima temă a simpozionului li s-a amintit părinţilor că, pentru a-i învăţa pe copii să-l iubească pe Dumnezeu, trebuie ca mai întâi ei înşişi să-l iubească pe Dumnezeu.

Ideile prezentate în cuvântarea „Fiţi atenţi în privinţa zvonurilor şi a bârfelor“ i-au ajutat pe toţi să înţeleagă că, deşi se întâmplă lucruri uimitoare, trebuie să reacţionăm în mod înţelept şi să nu acceptăm imediat cu credulitate ştirile senzaţionale pe care le auzim. Este mult mai bine ca creştinii să vorbească despre ceea ce ştiu că este adevărat: vestea bună despre Regat. Mulţi au spus că următoarea cuvântare, „Cum putem să suportăm «un spin în carne»“, a fost foarte mângâietoare şi ziditoare. Ea i-a ajutat să înţeleagă că, în pofida încercărilor neîntrerupte cu care poate că ne confruntăm, Iehova ne poate întări prin intermediul spiritului său sfânt, al Cuvântului său şi al fraternităţii noastre creştine. Analizarea experienţei personale a apostolului Pavel în această privinţă a fost foarte încurajatoare. — 2 Corinteni 12:7–10; Filipeni 4:11, 13.

 Prima zi s-a încheiat cu tema „Să ţinem pasul cu organizaţia lui Iehova“. Au fost analizate trei domenii în care organizaţia lui Dumnezeu a înregistrat progrese remarcabile: 1) înţelegerea progresivă a luminii spirituale date de Iehova; 2) ministerul pe care ni l-a încredinţat Dumnezeu şi 3) schimbările oportune de natură organizatorică. Apoi vorbitorul a spus cu convingere: „Ne gândim cu emoţie la ceea ce urmează“. El a pus următoarea întrebare: „Ar putea exista vreo îndoială care să ne împiedice să ne păstrăm până la sfârşit încrederea fermă pe care am avut-o la început?“ (Evrei 3:14). Răspunsul era evident. După această cuvântare a fost lansată o nouă broşură intitulată Poţi să fii prieten cu Dumnezeu! Ea se va dovedi un auxiliar de predare eficient pentru a-i ajuta pe oamenii cu o instruire limitată sau care au dificultăţi de citire să înveţe despre Iehova.

A doua zi: Continuaţi să vorbiţi despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu

După analizarea textului zilei, cea de-a doua zi de congres a continuat cu simpozionul „Miniştrii Cuvântului lui Dumnezeu“. Prima temă a simpozionului a îndreptat atenţia spre succesul pe care îl are în prezent lucrarea noastră de predicare mondială. Totuşi, perseverenţa noastră în această lucrare este pusă la încercare de majoritatea oamenilor, care resping mesajul despre Regat. Mai mulţi vestitori cu experienţă au explicat cum şi-au păstrat bucuria în minister revigorându-şi mintea şi inima pentru a înfrunta apatia şi opoziţia. A doua temă le-a amintit congresiştilor că Martorii lui Iehova se străduiesc să ajungă la oameni pretutindeni, participând la mărturia organizată sau informală. Iar în ultima temă a simpozionului s-au prezentat multele modalităţi prin care creştinii pot să-şi extindă ministerul personal. Vorbitorul a accentuat că, pentru a face acest lucru, trebuie să acordăm Regatului lui Dumnezeu prioritate absolută, chiar dacă acest mod de a acţiona implică inconveniente şi sacrificii. — Matei 6:19–21.

Întrucât trăim într-o lume lipsită de pietate şi marcată de o dorinţă nesăţioasă pentru lucruri materiale, cuvântarea „Cultivaţi devoţiunea sfântă şi învăţaţi să fiţi mulţumiţi“ a fost foarte oportună.  Bazându-şi unele idei pe textele din 1 Timotei 6:6–10, 18, 19, vorbitorul a explicat că devoţiunea sfântă îi ajută pe creştini să evite iubirea de bani, care îi poate duce pe căi greşite şi le poate cauza multe dureri. El a accentuat că, oricare ar fi situaţia noastră economică, fericirea depinde de relaţiile noastre cu Iehova şi de bunăstarea noastră spirituală. Mulţi au fost profund impresionaţi de ideile prezentate în cuvântarea „Să nu-i dăm lui Dumnezeu nici un motiv de a-i fi ruşine cu noi“. A fost accentuată ideea că Iehova nu îi uită niciodată pe Martorii săi fideli. Exemplul inegalabil al lui Isus Cristos — care „este acelaşi ieri şi astăzi şi pentru totdeauna“ — îi va ajuta pe mulţi să continue să alerge cu perseverenţă în cursa pentru viaţă. — Evrei 13:8.

Sesiunea de dimineaţă s-a încheiat cu cuvântarea de botez, care este întotdeauna un moment important la adunările de proporţii ale Martorilor lui Iehova. Ce bucurie să vezi persoane nou-dedicate urmând exemplul lui Isus şi efectuând botezul în apă (Matei 3:13–17)! Toţi cei care fac acest pas efectuează dinainte multe lucruri ca împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. În plus, la botez, ei devin miniştri ordinaţi ai veştii bune, găsind multă bucurie în faptul de a şti că participă la sfinţirea numelui lui Iehova. — Proverbele 27:11.

Sfaturi eficiente au fost date şi în cuvântarea „Maturitatea necesară pentru a deosebi atât binele, cât şi răul“. Normele lumeşti cu privire la ceea ce este bine şi ceea ce este rău sunt lamentabil de imperfecte. Prin urmare, trebuie să ne bazăm  pe normele lui Iehova (Romani 12:2). Toţi au fost îndemnaţi să depună eforturi asidue pentru a dobândi o înţelegere exactă a căilor lui Dumnezeu şi pentru a creşte spre maturitate. Apoi, prin exersare, facultăţile noastre de percepţie vor fi instruite „să deosebească atât binele, cât şi răul“. — Evrei 5:11–14.

A urmat simpozionul „Să lucrăm din greu ca să ne cultivăm spiritualitatea“. Creştinii adevăraţi înţeleg importanţa cultivării şi păstrării spiritualităţii. Acest lucru necesită o muncă asiduă: lectură, studiu şi meditare (Matei 7:13, 14; Luca 13:24). De asemenea, oamenii spirituali continuă să facă „orice fel de rugăciune şi implorare“ (Efeseni 6:18). Noi suntem conştienţi că rugăciunile pe care le rostim dezvăluie profunzimea credinţei şi a devoţiunii noastre, nivelul spiritualităţii noastre, precum şi ce anume considerăm noi a fi „lucrurile mai importante“ (Filipeni 1:10). S-a accentuat totodată importanţa cultivării unor relaţii călduroase şi pline de iubire cu Iehova, asemenea celor care există între un copil ascultător şi un tată binevoitor. Noi nu ne mulţumim cu faptul că avem o religie, — chiar dacă este cea adevărată —, ci dorim să dezvoltăm o credinţă puternică, ‘ca şi cum l-am fi văzut pe Dumnezeu’. — Evrei 11:6, 27.

În cuvântarea „Faceţi ca progresul vostru să fie evident“, s-a vorbit tot despre progresul spiritual. Au fost analizate trei domenii în care trebuie să progresăm: 1) cunoştinţă, înţelegere şi înţelepciune; 2) manifestarea roadelor spiritului şi 3) îndeplinirea responsabilităţilor din familie.

Spre sfârşitul ultimei cuvântări a zilei, „Să umblăm în lumina progresivă a Cuvântului lui Dumnezeu“, participanţii la congres au fost încântaţi să primească o nouă carte, cu titlul Profeţia lui Isaia — lumină pentru întreaga omenire, vol. IAcesta este primul dintre cele două volume care analizează capitol cu capitol cartea biblică Isaia. „Cartea lui Isaia are un mesaj care ni se adresează nouă, celor de azi“, a spus vorbitorul. El a adăugat: „Multe dintre profeţiile ei s-au împlinit în zilele lui Isaia. . . . Însă multe dintre profeţiile lui Isaia sunt în curs de împlinire astăzi, iar unele se vor împlini în lumea nouă promisă de Dumnezeu“.

A treia zi: Fiţi împlinitori ai Cuvântului lui Iehova

Ultima zi a congresului a început cu analizarea textului zilei. A urmat simpozionul „Profeţia semnificativă a lui Ţefania adresată celor ce înfăptuiesc voinţa lui Iehova“. Cele trei cuvântări au arătat că, la fel ca în zilele răzvrătitei naţiuni Iuda, Iehova va aduce nenorocirea asupra celor ce refuză să acorde atenţie avertismentului său. Deoarece păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, ei vor merge de colo-colo ca nişte orbi neputincioşi, incapabili să găsească eliberarea. Însă creştinii adevăraţi îl caută cu fidelitate pe Iehova şi vor fi ascunşi  în ziua mâniei sale. În plus, ei se bucură încă de pe acum de multe binecuvântări. Ei au privilegiul de a vorbi „limba pură“ a adevărului biblic (Ţefania 3:9, NW). Vorbitorul a spus: „A vorbi limba pură nu înseamnă doar a crede adevărul şi a-l preda altora, ci şi a ne armoniza conduita cu legile şi principiile lui Dumnezeu“.

Delegaţii la congres au aşteptat cu nerăbdare drama „Exemple-avertisment pentru zilele noastre“. Drama, interpretată în costume de epocă, a arătat că mii de israeliţi şi-au pierdut viaţa la hotarul Ţării Promise pentru că l-au uitat pe Iehova şi au fost seduşi de femei păgâne, ajungând să comită fornicaţie şi să practice o închinare falsă. Iamin, unul dintre personajele principale, a oscilat la început între atracţia pentru moabite şi devoţiunea faţă de Iehova. Argumentele înşelătoare şi mentalitatea greşită a infidelului Zimri au ieşit în mod pregnant în evidenţă, la fel ca şi credinţa şi devoţiunea manifestate de Fineas. A fost prezentat într-un mod foarte expresiv pericolul ce constă în asocierea cu cei ce nu îl iubesc pe Iehova.

Drama a pregătit terenul pentru următoarea cuvântare, intitulată „Să nu devenim ascultători uituci“. Printr-o analiză a textului din 1 Corinteni 10:1–10 s-a arătat că Iehova ne încearcă ascultarea pentru a vedea dacă suntem demni să primim o moştenire în lumea nouă. În cazul unora, dorinţele carnale le înăbuşă obiectivele spirituale chiar şi acum, când suntem pe punctul de a intra în lumea nouă. Toţi cei prezenţi au fost încurajaţi să nu rateze posibilitatea de a ‘intra în odihna lui Iehova’. — Evrei 4:1.

Discursul public s-a intitulat „De ce să acordăm atenţie lucrărilor minunate ale lui Dumnezeu“. „Lucrările minunate“ ale lui Iehova demonstrează înţelepciunea sa şi autoritatea sa peste creaţia fizică din jurul nostru (Iov 37:14). Iov a fost foarte impresionat de puterea Creatorului atotputernic în urma unor întrebări profunde puse de El. Iehova va face şi în viitor ‘lucrări minunate’ în favoarea slujitorilor săi fideli. Vorbitorul a concluzionat astfel: „Avem nenumărate motive să acordăm atenţie lucrărilor minunate ale lui Iehova: lucrurilor pe care le-a făcut el în trecut, lucrurilor pe care le face el în creaţie în zilele noastre şi lucrurilor pe care promite că le va face în viitorul apropiat“.

După un rezumat al articolului de studiu din Turnul de veghere care se studia în săptămâna respectivă, a urmat ultima cuvântare a congresului. Acest discurs stimulator intitulat „Să preţuim privilegiul nostru de a fi împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu“ a accentuat că este o onoare să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu (Iacov 1:22). Auditoriului i s-a reamintit că privilegiul nostru de a fi împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu este unic şi că, cu cât îl vom folosi mai mult, cu atât îl vom aprecia mai mult. Toţi cei prezenţi au fost îndemnaţi să facă în aşa fel încât încurajarea utilă primită la acest congres de district să se reflecte în dorinţa lor de a fi împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu în cel mai deplin mod. Aceasta este singura modalitate de a avea parte de cea mai mare fericire posibilă.

[Chenarul/Fotografia de la pagina 25]

Poţi să fii prieten cu Dumnezeu!

Vineri după-amiază a fost lansată o nouă broşură intitulată Poţi să fii prieten cu Dumnezeu! În multe părţi ale lumii este foarte necesară o instruire biblică acordată într-o manieră mai simplă, iar broşura nou lansată va fi folosită pentru a satisface această necesitate. Ea va fi de un real folos pentru oamenii care citesc mai greu şi pentru cei care au puţină instruire.

[Chenarul/Fotografiile de la pagina 26]

Profeţia lui Isaia — lumină pentru întreaga omenire

Delegaţii au primit cu entuziasm primul volum al cărţii Profeţia lui Isaia — lumină pentru întreaga omenire. În această publicaţie în două volume este scoasă în evidenţă valoarea practică a profeţiei lui Isaia pentru zilele noastre.