Salt la conţinut

Salt la cuprins

Puteţi rămâne curaţi din punct de vedere moral

Puteţi rămâne curaţi din punct de vedere moral

 Puteţi rămâne curaţi din punct de vedere moral

„Iată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu: să respectăm poruncile sale.“ — 1 IOAN 5:3.

1. Ce contrast în ce priveşte conduita este vizibil la oamenii din prezent?

CU MULT timp în urmă, profetul Maleahi a fost inspirat să prezică o vreme când conduita slujitorilor lui Dumnezeu avea să se afle în contrast izbitor cu cea a oamenilor care nu îi slujesc lui Dumnezeu. Profetul a scris: „Veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel drept şi cel rău, dintre cel care slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte“ (Maleahi 3:18). Această profeţie se împlineşte în prezent. Este înţelept şi corect să respectăm poruncile lui Dumnezeu, inclusiv cele referitoare la curăţenia morală, însă nu este întotdeauna uşor. Nu-i de mirare că Isus a spus că creştinii trebuie să se străduiască din răsputeri să obţină salvarea. — Luca 13:23, 24.

2. Ce presiuni din exterior fac ca unora să le fie greu să rămână caşti?

2 De ce este greu să rămâi cast? Un motiv este acela că se exercită presiuni din exterior. Industria divertismentelor prezintă relaţiile sexuale ilicite ca pe ceva atrăgător, plăcut şi ca pe o dovadă de maturitate, ignorând însă consecinţele lor negative (Efeseni 4:17–19). De cele mai multe ori sunt prezentate relaţii sexuale între persoane care nu sunt soţ şi soţie. Deseori la cinematograf şi la televizor sunt prezentate relaţii sexuale explicite în contextul unor legături întâmplătoare. De obicei, din aceste relaţii lipsesc căldura şi respectul reciproc. Mulţi oameni s-au expus încă din copilărie la astfel de mesaje. În plus, colegii exercită presiuni puternice pentru a te conforma climatului moral libertin din  prezent, iar cei care nu se conformează sunt uneori batjocoriţi, ba chiar insultaţi. — 1 Petru 4:4.

3. Care sunt câteva motive pentru care mulţi oameni din lume comit imoralitate?

3 Presiunile din interior îngreunează şi ele păstrarea castităţii. Iehova i-a creat pe oameni cu dorinţe sexuale, iar aceste dorinţe pot fi puternice. Dorinţele sunt strâns legate de ceea ce gândim, iar imoralitatea are legătură cu gândirea care nu este în armonie cu gândurile lui Iehova (Iacov 1:14, 15). De exemplu, conform unui sondaj recent publicat în British Medical Journal, mulţi dintre cei care au avut pentru prima dată un raport sexual au făcut aceasta doar pentru că erau curioşi să afle cum e să ai relaţii sexuale. Alţii considerau că majoritatea celor de vârsta lor îşi începuseră deja viaţa sexuală şi au vrut ca şi ei să scape de virginitate. Însă alţii au spus că nu şi-au mai putut stăpâni sentimentele sau că în acel moment erau „ameţiţi de băutură“. Dacă dorim să-i fim plăcuţi lui Dumnezeu, trebuie să gândim altfel decât aceşti oameni. Ce mod de gândire ne va ajuta să ne păstrăm curăţenia morală?

Să cultivăm convingeri ferme

4. Ce trebuie să facem pentru a rămâne caşti?

4 Pentru a rămâne caşti, trebuie să recunoaştem că merită să urmăm acest mod de viaţă. Aceasta este în armonie cu următoarele cuvinte pe care le-a scris apostolul Pavel creştinilor din Roma: ‘Constataţi voi înşivă care este voinţa cea bună, plăcută şi perfectă a lui Dumnezeu’ (Romani 12:2). Recunoaşterea valorii castităţii presupune mai mult decât a şti că Cuvântul lui Dumnezeu condamnă imoralitatea. Aceasta presupune înţelegerea motivelor pentru care este condamnată imoralitatea şi a foloaselor pe care le tragem dacă o evităm. Unele dintre aceste motive au fost analizate în articolul precedent.

5. Care este principalul motiv pentru care creştinii trebuie să dorească să rămână caşti?

5 În realitate însă, cel mai puternic motiv pentru care creştinii trebuie să evite imoralitatea sexuală are legătură cu relaţiile lor cu Dumnezeu. Noi am învăţat că el ştie ce este cel mai bine pentru noi. Iubirea noastră pentru el ne va ajuta să urâm ceea ce este rău (Psalmul 97:10). Dumnezeu este Dătătorul ‘oricărui dar bun şi al oricărui cadou perfect’ (Iacov 1:17). El ne iubeşte. Dacă ascultăm de el, noi demonstrăm că îl iubim şi că apreciem ceea ce a făcut pentru noi (1 Ioan 5:3). Nu am dori niciodată să-l dezamăgim sau să-l îndurerăm pe Iehova încălcând poruncile sale drepte (Psalmul 78:41). Şi nici nu am dori să acţionăm în aşa fel încât să se vorbească injurios despre închinarea sfântă şi dreaptă adusă lui (Tit 2:5; 2 Petru 2:2). Rămânând caşti, noi îl bucurăm pe Cel Suprem. — Proverbele 27:11.

6. Cum ne poate fi de folos faptul de a le face cunoscut altora normele noastre morale?

6 Odată ce am luat decizia de a rămâne caşti, o altă protecţie este să le facem cunoscut altora  poziţia noastră. Să le spunem oamenilor că suntem slujitori ai lui Iehova Dumnezeu şi că suntem hotărâţi să susţinem normele sale înalte. Este viaţa noastră, corpul nostru, alegerea noastră. Ce anume se află în joc? Relaţiile noastre preţioase cu Tatăl nostru ceresc. Aşadar, să le spunem clar oamenilor că integritatea noastră morală nu este negociabilă. Să fim mândri să-l reprezentăm pe Dumnezeu susţinând principiile sale (Psalmul 64:10). Niciodată să nu ne fie ruşine să discutăm cu alţii despre convingerile noastre morale. Faptul de a vorbi în mod deschis ne poate întări şi proteja şi îi poate încuraja pe alţii să ne urmeze exemplul. — 1 Timotei 4:12.

7. Cum ne putem menţine hotărârea de a rămâne caşti?

7 Apoi, după ce am luat hotărârea de a respecta norme morale înalte şi după ce ne-am făcut cunoscută poziţia, trebuie să luăm măsuri pentru a ne menţine hotărârea. O modalitate prin care putem face aceasta este aceea de a fi atenţi când ne alegem prietenii. „Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept“, spune Biblia. Asociaţi-vă cu cei care au aceleaşi valori morale ca voi; ei vă vor întări. Acelaşi verset mai spune: „Dar cine se însoţeşte cu nebunii va avea necaz“ (Proverbele 13:20). În măsura posibilităţilor, evitaţi-i pe oamenii care v-ar putea slăbi hotărârea. — 1 Corinteni 15:33.

8. a) De ce trebuie să ne hrănim mintea cu lucruri sănătoase? b) Ce ar trebui să evităm?

8 În plus, trebuie să ne hrănim mintea cu lucruri adevărate, serioase, drepte, caste, care merită să fie îndrăgite, care au o bună reputaţie, virtuoase şi demne de laudă (Filipeni 4:8). Noi procedăm astfel când suntem selectivi cu privire la ceea ce citim şi vizionăm şi cu privire la muzica pe care o ascultăm. A spune că literatura imorală nu exercită o influenţă corupătoare este acelaşi lucru cu a spune că literatura morală nu exercită nici o influenţă benefică. Să nu uităm: oamenii imperfecţi pot cădea foarte uşor în imoralitate. Aşadar, cărţile, revistele, muzica şi filmele care stârnesc impulsuri sexuale vor genera dorinţe greşite, iar acestea ne-ar putea duce în cele din urmă la păcat. Pentru a ne păstra curăţenia morală, trebuie să ne umplem mintea cu înţelepciunea divină. — Iacov 3:17.

Paşi care duc la imoralitate

9–11. Conform relatării lui Solomon, ce paşi progresivi îl duc pe un tânăr la imoralitate?

9 Adesea, există paşi uşor de recunoscut care duc la imoralitate. Cu fiecare pas făcut este şi mai greu să te întorci. Remarcaţi cum este ilustrată această idee în Proverbele 7:6–23. Solomon observă „un băiat lipsit de inimă“ (NW), adică lipsit de intenţii bune. Tânărul ‘trece pe stradă, la colţul unde stătea una dintre aceste străine [o prostituată], apucând calea spre locuinţa ei. Este în amurg, seara’. Iată prima lui greşeală. În amurg, „inima“ îl conduce nu pe orice stradă, ci pe o stradă unde ştie că de obicei poate fi găsită o prostituată.

10 Apoi citim următoarele: „Iată, i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o prostituată şi cu inima şireată“. Acum el o vede! El ar putea să se întoarcă şi să se ducă acasă, însă acum îi este şi mai greu ca înainte să facă aceasta, mai ales pentru că e slab din punct de vedere moral. Ea îl îmbrăţişează şi îl sărută. După ce se lasă sărutat, el ascultă argumentele ei seducătoare: „Am cu mine jertfe de mulţumire“, spune ea. „Azi mi-am împlinit promisiunile.“ Jertfele de mulţumire constau în carne, făină, ulei şi vin (Leviticul 19:5, 6; 22:21; Numeri 15:8–10). Menţionând aceste lucruri, poate că ea lasă să se înţeleagă că nu este lipsită de spiritualitate şi, în acelaşi timp, poate că îi aduce la cunoştinţă că există o mulţime de bunătăţi, mâncare şi băutură, la ea acasă. „Vino“, îl imploră ea, „să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări“.

11 Rezultatul nu e greu de ghicit. „L-a constrâns [îl seduce, NW] cu buzele ei ademenitoare.“ El merge spre casa ei „ca boul care se duce la măcelărie“ şi „ca pasărea care dă buzna în laţ“. Solomon încheie cu următoarele cuvinte care îndeamnă la meditare: „Nu ştie că este implicat chiar sufletul lui“ (NW). Este implicat sufletul, sau viaţa, lui deoarece Dumnezeu „îi va judeca pe fornicatori şi pe adulteri“ (Evrei 13:4). Ce avertisment  plin de forţă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei! Trebuie să evităm să facem chiar şi primii paşi pe o cale care va duce la pierderea favorii lui Dumnezeu.

12. a) Ce se înţelege prin expresia „lipsit de inimă“? b) Cum putem cultiva tărie morală?

12 Să remarcăm că tânărul era „lipsit de inimă“. Această expresie ne spune că gândurile, dorinţele, înclinaţiile, sentimentele şi obiectivele sale în viaţă nu erau în armonie cu ceea ce aprobă Dumnezeu. Slăbiciunea lui morală a avut urmări tragice. În aceste „ultime zile“ critice sunt necesare eforturi pentru a cultiva tărie morală (2 Timotei 3:1). Dumnezeu ne pune la dispoziţie ajutoare în acest sens. El ne oferă întrunirile congregaţiei creştine pentru a ne îndruma pe calea cea dreaptă şi pentru a ne oferi compania altora care au acelaşi obiectiv ca noi (Evrei 10:24, 25). Există bătrâni de congregaţie care ne păstoresc şi ne învaţă căile dreptăţii (Efeseni 4:11, 12). Avem Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a ne îndruma şi conduce (2 Timotei 3:16). Şi avem în orice moment posibilitatea de a ne ruga pentru ca spiritul lui Dumnezeu să ne ajute. — Matei 26:41.

Să învăţăm din păcatele lui David

13, 14. Cum a ajuns David să se facă vinovat de un păcat grav?

13 Însă, din nefericire, chiar şi slujitori remarcabili ai lui Dumnezeu au ajuns să comită imoralitate sexuală. Unul dintre aceştia a fost regele David, care zeci de ani îi slujise cu fidelitate lui Iehova. Deşi, fără îndoială, îl iubea foarte mult pe Dumnezeu, David s-a cufundat într-o conduită păcătoasă. La fel ca în cazul tânărului descris de Solomon, au existat unii paşi care au dus la păcatul lui David şi apoi la agravarea lui.

14 David era pe atunci de vârstă mijlocie, având probabil puţin peste 50 de ani. De pe acoperişul palatului său, el a văzut-o pe frumoasa Bat-Şeba îmbăindu-se. El s-a interesat şi a aflat cine era Bat-Şeba. De asemenea, a aflat că soţul ei, Urie, lua parte la asediul Rabei, o cetate amonită. David a poruncit să fie adusă la palat şi a avut relaţii cu ea. Mai târziu, lucrurile s-au complicat. Ea a constatat că rămăsese însărcinată în urma legăturii ei cu David. Sperând că Urie îşi va petrece noaptea cu soţia lui, David l-a chemat pe acesta din război. În acest fel, Urie ar fi trecut drept tatăl copilului Bat-Şebei. Însă Urie nu s-a dus acasă. Dorind cu disperare să-şi ascundă păcatul, David l-a trimis pe Urie înapoi la Raba cu o scrisoare pentru comandantul armatei în care se spunea că Urie trebuia să fie pus într-o poziţie în care să fie omorât. Astfel, Urie şi-a pierdut viaţa, iar David s-a căsătorit cu văduva Bat-Şeba înainte să se afle că era însărcinată. — 2 Samuel 11:1–27.

15. a) Cum a fost demascat păcatul lui David? b) Cum a reacţionat David la mustrarea administrată cu măiestrie de Natan?

15 În aparenţă, planul lui David de a-şi ascunde păcatul avusese succes. Lunile treceau şi s-a născut copilul, un fiu. Dacă atunci când a compus Psalmul 32 David avea în minte acest incident, reiese în mod clar că conştiinţa l-a torturat (Psalmul 32:3–5). Totuşi, păcatul nu a trecut neobservat de Dumnezeu. Biblia spune: „Lucrul pe care-l făcuse David a fost rău în ochii DOMNULUI“ (2 Samuel 11:27). Iehova l-a trimis pe profetul Natan, care, plin de măiestrie, l-a pus pe David în faţa faptelor sale. David şi-a recunoscut imediat păcatul şi l-a implorat pe Iehova să-l ierte. Căinţa lui sinceră a avut drept rezultat împăcarea cu Dumnezeu (2 Samuel 12:1–13). David nu s-a ofensat când a fost mustrat. Dimpotrivă, el a avut atitudinea descrisă în Psalmul 141:5, unde citim: „Lovească-mă cel drept, căci aceasta îmi este o favoare; să mă mustre: este ca untdelemnul turnat pe capul meu; să nu-mi întorc capul de la el“.

16. Ce avertisment şi sfat a dat Solomon cu privire la transgresiuni?

16 Probabil că Solomon, care a fost al doilea fiu al lui David şi al Bat-Şebei, a reflectat la acest trist episod din viaţa tatălui său. Mai târziu, el a scris următoarele: „Cine îşi ascunde fărădelegile [transgresiunile, NW] nu prosperă, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare“ (Proverbele 28:13). Dacă se întâmplă să cădem într-un păcat grav, trebuie să urmăm acest sfat inspirat, care reprezintă nu numai un îndemn, ci şi un avertisment.  Trebuie să ne mărturisim păcatul înaintea lui Iehova şi să le cerem ajutor bătrânilor de congregaţie. O responsabilitate importantă a bătrânilor este aceea de a-i ajuta pe cei ce au comis o faptă rea să se redreseze. — Iacov 5:14, 15.

Suportarea consecinţelor

17. Deşi Iehova iartă păcatele, de ce anume nu ne scuteşte el?

17 Iehova l-a iertat pe David. De ce? Deoarece David a fost un om integru, a fost îndurător faţă de alţii, iar căinţa lui a fost sinceră. Totuşi, David nu a fost cruţat de consecinţele dezastruoase ale păcatului său (2 Samuel 12:9–14). Acest lucru este valabil şi astăzi. Deşi nu le cauzează necazuri celor penitenţi, Iehova nu îi scuteşte de consecinţele fireşti ale acţiunilor lor greşite (Galateni 6:7). Printre consecinţele imoralităţii sexuale ar putea fi divorţul, o sarcină nedorită, o boală transmisibilă sexual şi pierderea încrederii şi a respectului.

18. a) Ce măsuri i-a spus Pavel congregaţiei din Corint să ia în privinţa unui caz de imoralitate sexuală gravă? b) În ce fel manifestă Iehova iubire şi îndurare faţă de cei care păcătuiesc?

18 Dacă comitem o greşeală gravă, am putea ajunge foarte uşor să ne simţim demoralizaţi când suportăm consecinţele greşelii noastre. Cu toate acestea, nu ar trebui să permitem nici unui lucru să ne reţină să ne căim şi să ne împăcăm cu Dumnezeu. În secolul I, Pavel le-a recomandat în scris creştinilor din Corint să-l înlăture din congregaţie pe un om care practica incestul (1 Corinteni 5:1, 13). După ce omul respectiv s-a căit cu sinceritate, Pavel a sfătuit congregaţia astfel: „Să-l iertaţi cu bunătate şi să-l mângâiaţi [şi] . . . să confirmaţi iubirea voastră pentru el“ (2 Corinteni 2:5–8). Acest sfat inspirat reflectă iubirea şi îndurarea lui Iehova faţă de păcătoşii care se căiesc. Îngerii din cer se bucură când un păcătos se căieşte. — Luca 15:10.

19. Ce foloase poate aduce întristarea potrivită cauzată de o conduită greşită?

19 Chiar dacă suntem întristaţi din cauza unei conduite greşite, regretul pe care îl simţim ne poate ajuta să ‘fim atenţi să nu ne mai întoarcem la ceea ce este dăunător’ (Iov 36:21, NW). Da, consecinţele amare ale păcatului ar trebui să ne împiedice să repetăm greşeala. În plus, David s-a folosit de trista experienţă obţinută în urma conduitei lui păcătoase pentru a-i sfătui pe alţii. El a spus: „Voi învăţa pe cei fărădelege căile Tale şi păcătoşii se vor întoarce la Tine“. — Psalmul 51:13.

Fericirea provine din faptul de a-i sluji lui Iehova

20. Ce foloase rezultă din respectarea cerinţelor drepte ale lui Dumnezeu?

20 „Fericiţi sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc!“, a spus Isus (Luca 11:28). Respectarea cerinţelor drepte ale lui Dumnezeu aduce fericire acum şi pentru totdeauna. Dacă ne-am păstrat curaţi din punct de vedere moral, să continuăm pe această cale profitând de toate ajutoarele pe care Iehova ni le-a pus la dispoziţie. Dacă  am căzut în capcana imoralităţii, să prindem curaj ştiind că Iehova este gata să-i ierte pe cei care se căiesc cu adevărat şi să fim hotărâţi să nu repetăm niciodată păcatul. — Isaia 55:7.

21. Aplicarea cărui îndemn dat de apostolul Petru ne poate ajuta să rămânem curaţi pe plan moral?

21 În curând această lume nedreaptă va trece, împreună cu toate atitudinile şi practicile ei imorale. Păstrându-ne o moralitate ireproşabilă, vom trage foloase acum şi pentru totdeauna. Apostolul Petru a scris: „Iubiţilor, întrucât aşteptaţi aceste lucruri, faceţi tot posibilul ca în final să fiţi găsiţi de el imaculaţi, fără defect şi în pace. . . . Ştiind dinainte aceasta, păziţi-vă ca să nu fiţi duşi cu ei de eroarea oamenilor care sfidează legea şi să cădeţi de la statornicia voastră“. — 2 Petru 3:14, 17.

Puteţi să explicaţi?

• De ce poate fi greu să ne păstrăm curaţi pe plan moral?

• Cum ne putem menţine hotărârea de a urma norme morale înalte?

• Ce lecţii putem desprinde din păcatele tânărului menţionat de Solomon?

• Ce învăţăm despre căinţă din exemplul lui David?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 13]

Faptul de a le face cunoscut altora poziţia noastră fermă în ce priveşte moralitatea este o protecţie

[Legenda ilustraţiilor de la paginile 16, 17]

Întrucât David s-a căit în mod sincer, Iehova l-a iertat