Salt la conţinut

Salt la cuprins

Pământul — doar un loc de testare?

Pământul — doar un loc de testare?

 Pământul — doar un loc de testare?

CE UŞURARE! A trecut examenele. După două săptămâni extenuante de examene, studenta a primit în cele din urmă o veste îmbucurătoare. Acum avea în faţă meseria pe care şi-o dorise dintotdeauna.

Mulţi oameni văd viaţa pe pământ într-o manieră asemănătoare. Ei o consideră un test preliminar, la care sunt supuşi toţi. Cei care „trec“ acest test au în faţă ceva mai bun într-o anumită formă a vieţii de apoi. Ar fi într-adevăr trist dacă viaţa actuală — care pentru mulţi este o simplă existenţă — ar fi cea mai bună viaţă pe care oamenii ar putea-o aştepta. Deşi în cea mai mare parte a vieţii sale personajul biblic Iov a fost un om sănătos şi prosper, el a făcut următoarea remarcă: „Omul născut din femeie are viaţa scurtă, dar plină de necazuri“. — Iov 14:1.

Reflectând gândirea multor oameni, lucrarea New Catholic Encyclopedia afirmă: „Destinul stabilit de Dumnezeu pentru om este gloria cerească. . . . Fericirea omului constă în deţinerea beatitudinii cereşti“. Un studiu efectuat recent în Statele Unite de Biserica lui Cristos a dezvăluit că 87% dintre persoanele intervievate cred că, după ce vor muri, vor merge probabil la cer.

De asemenea, mulţi necreştini speră ca, după moarte, să părăsească pământul pentru un loc mai bun. Musulmanii, de exemplu, speră să meargă într-un paradis ceresc. Adepţii sectelor budiste ale Tărâmului Pur, din China şi Japonia, cred că, dacă rostesc fără întrerupere „Amitaba“, numele lui Buddha, Lumina Nesfârşită, se vor renaşte pe Tărâmul Pur, sau Paradisul din Apus, unde vor trăi într-o fericire supremă.

Este demn de reţinut că Biblia, cea mai tradusă şi mai răspândită carte sfântă din lume, nu spune despre pământ că este un loc din care trebuie să scăpăm, ceva asemănător unei trepte. De exemplu, ea afirmă: „Cei drepţi vor stăpâni pământul şi îl vor locui pe vecie“ (Psalmul 37:29). Totodată, în Biblie se găseşte celebra afirmaţie a lui Isus: „Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!“ — Matei 5:5.

Concepţia general acceptată potrivit căreia existenţa noastră pe pământ este temporară sugerează că moartea este uşa spre o viaţă de apoi fericită. Dacă aşa stau lucrurile, atunci moartea este cu siguranţă o binecuvântare. Dar consideră oamenii în general că moartea este o binecuvântare sau, de fapt, ei încearcă să prelungească această viaţă? Realitatea arată că, atunci când oamenii se bucură cât de cât de sănătate şi siguranţă, ei nu vor să moară.

Cu toate acestea, deoarece viaţa pe pământ este plină de răutate şi suferinţă, cerul continuă să fie pentru mulţi singurul loc în care pot găsi adevărata pace şi fericire. Este cerul pur şi simplu un loc al păcii şi al fericirii, un loc în care nu există deloc răutate şi dezacorduri? Va fi o viaţă de apoi numai într-un anumit domeniu ceresc? Veţi fi poate surprinşi când veţi afla răspunsurile Bibliei. Vă rugăm să citiţi articolul următor.