Salt la conţinut

Salt la cuprins

Eşti un creştin „adult“?

Eşti un creştin „adult“?

 Eşti un creştin „adult“?

APOSTOLUL Pavel a scris: „Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil“. Într-adevăr, cu toţii am fost cândva nişte copilaşi neajutoraţi. Totuşi, nu am rămas aşa. Pavel a mai spus: „Când am devenit matur, am terminat cu ce era copilăresc“. — 1 Corinteni 13:11.

În mod asemănător, toţi creştinii sunt la început copilaşi din punct de vedere spiritual. Cu timpul însă, toţi pot ajunge „la unitatea în credinţă şi în cunoaşterea exactă a Fiului lui Dumnezeu, la starea de adult, la măsura acelei staturi a plinătăţii Cristosului“ (Efeseni 4:13, NW). Iată ce suntem sfătuiţi în 1 Corinteni 14:20: „Fraţilor, nu deveniţi copilaşi în ce priveşte facultăţile de înţelegere . . . Deveniţi . . . adulţi în ce priveşte facultăţile de înţelegere“ (NW).

Creştinii maturi, adulţi, sunt o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu de azi, îndeosebi deoarece sunt foarte multe persoane noi. Creştinii adulţi conferă un plus de stabilitate congregaţiei. Ei exercită o influenţă pozitivă asupra tendinţei, sau atitudinii predominante, a congregaţiei din care fac parte.

Dacă creşterea fizică este un proces mai mult sau mai puţin automat, creşterea spirituală are loc numai dacă se investeşte timp şi se depun eforturi. Nu este de mirare că, în timpul lui Pavel, unii creştini nu au ‘înaintat spre maturitate’, deşi îi slujiseră lui Dumnezeu mulţi ani (Evrei 5:12; 6:1, NW). Ce se poate spune despre tine? Indiferent că îi slujeşti lui Dumnezeu de mulţi ani sau numai de o perioadă relativ scurtă, este bine să-ţi faci o autoanaliză sinceră (2 Corinteni 13:5). Te numeri  printre cei ce se pot numi pe bună dreptate creştini maturi, sau adulţi? Dacă nu, cum poţi să devii un creştin adult?

„Adulţi în ce priveşte facultăţile de înţelegere“

O persoană care din punct de vedere spiritual este un prunc poate fi uşor ‘dusă încoace şi încolo de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în uneltirea rătăcirii’. Astfel, Pavel a îndemnat: „În dragoste, să creştem în toate până la Cel care este Capul, Hristos“ (Efeseni 4:14, 15). Cum poate face cineva acest lucru? Evrei 5:14 spune: „Hrana solidă este pentru oamenii maturi, pentru cei care, prin folosire, şi-au exersat facultăţile de percepţie ca să deosebească atât binele, cât şi răul“ (NW).

Este demn de remarcat că oamenii maturi îşi exersează facultăţile de percepţie prin folosirea principiilor biblice, sau dobândirea experienţei în ce priveşte aplicarea lor. Evident, o persoană nu devine matură peste noapte; ea are nevoie de timp pentru a creşte din punct de vedere spiritual. Chiar şi aşa, putem contribui mult la creşterea noastră spirituală efectuând un studiu personal — studiind îndeosebi lucrurile mai profunde din Cuvântul lui Dumnezeu. În numerele recente ale Turnului de veghere s-au dezbătut multe subiecte profunde. Persoanele mature nu evită astfel de articole deoarece conţin „unele lucruri greu de înţeles“ (2 Petru 3:16). Dimpotrivă, ele devorează această hrană solidă!

Predicatori şi învăţători zeloşi

Isus le-a poruncit discipolilor săi: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit!“ (Matei 28:19, 20). Participarea cu zel la lucrarea de predicare poate stimula şi ea creşterea noastră spirituală. De ce să nu ne străduim să luăm parte la această lucrare în limita posibilităţilor? — Matei 13:23.

Uneori, din cauza presiunilor vieţii, faptul de a ne face timp să predicăm este un lucru dificil. Totuşi, ‘străduindu-ne din răsputeri’ ca predicatori, demonstrăm câtă importanţă acordăm „veştii bune“ (Luca 13:24, NW; Romani 1:16, NW). Astfel putem fi consideraţi „un model pentru credincioşi“. — 1 Timotei 4:12.

Păstrători ai integrităţii

Pentru a creşte spre maturitate trebuie şi să depunem eforturi ca să ne păstrăm integritatea. Aşa cum este consemnat în Psalmul 26:1, David a declarat: „Judecă-mă, DOAMNE, căci am umblat în nevinovăţia [integritatea, NW] mea“. Integritatea este corectitudine morală, însuşirea de a fi complet. Totuşi ea nu înseamnă perfecţiune. David însuşi a comis câteva păcate grave. Dar, acceptând mustrarea şi schimbându-şi conduita, el a demonstrat că în inima sa avea în continuare o iubire autentică pentru Iehova Dumnezeu (Psalmul 26:2, 3, 6, 8, 11). Integritatea presupune plenitudine, sau deplinătate, în ce priveşte devoţiunea sinceră. David i-a spus fiului său Solomon: „Cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima [cu o inimă completă, NW]“. — 1 Cronici 28:9.

A ne păstra integritatea înseamnă a ‘nu face parte din lume’, neamestecându-ne în politica naţiunilor şi în războaiele lor (Ioan 17:16, NW). Trebuie, de asemenea, să ne abţinem de la practicile corupte, cum ar fi fornicaţia, adulterul şi toxicomania (Galateni 5:19–21). Totuşi, a ne păstra integritatea nu înseamnă doar a evita aceste lucruri. Solomon a îndemnat: „Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de parfumuri;  tot aşa, puţină nebunie biruie înţelepciunea şi cinstea [acelaşi efect îl are puţină nechibzuinţă asupra celui valoros pentru înţelepciune şi glorie, NW]“ (Eclesiastul 10:1). Da, chiar „puţină nechibzuinţă“, cum ar fi glumele nepotrivite sau flirtul, ar putea distruge reputaţia unei persoane ‘valoroase pentru înţelepciune’ (Iov 31:1). Prin urmare, demonstrează-ţi maturitatea căutând să fii exemplar în toate aspectele comportamentului tău, evitând chiar şi „o aparenţă a răului“. — 1 Tesaloniceni 5:22, King James Version.

Persoane loiale

Un creştin adult este şi loial. Aşa cum citim în Efeseni 4:24, apostolul Pavel i-a sfătuit pe creştini: „Să vă îmbrăcaţi cu noua personalitate care a fost creată potrivit voinţei lui Dumnezeu, în adevărată dreptate şi loialitate“ (NW). În Scripturile greceşti, cuvântul din limba originală pentru „loialitate“ transmite ideea de sfinţenie, dreptate şi veneraţie. O persoană loială este evlavioasă, pioasă; ea se achită cu grijă de toate responsabilităţile pe care le are faţă de Dumnezeu.

Care sunt câteva modalităţi prin care am putea cultiva loialitate? O modalitate ar fi aceea de a coopera cu bătrânii din congregaţia din care facem parte (Evrei 13:17). Recunoscând că Cristos este Capul numit al congregaţiei creştine, creştinii maturi sunt loiali celor numiţi ‘să păstorească congregaţia lui Dumnezeu’ (Faptele 20:28, NW). Cât de nepotrivit ar fi să punem la îndoială sau să subminăm autoritatea bătrânilor numiţi! Totodată, noi trebuie să manifestăm loialitate şi faţă de „sclavul fidel şi prevăzător“ şi instrumentele folosite pentru a răspândi ‘hrană [spirituală] la timpul potrivit’ (Matei 24:45, NW). Să fim prompţi în ce priveşte citirea şi aplicarea informaţiilor oferite de revista Turnul de veghere şi de publicaţiile asociate ei!

Să arătăm iubire prin acţiunile noastre

Pavel le-a scris creştinilor din Tesalonic următoarele: „Dragostea fiecăruia dintre voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult“ (2 Tesaloniceni 1:3). Creşterea în iubire este un aspect foarte important al creşterii spirituale. Isus a spus, după cum este consemnat în Ioan 13:35: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste între voi“. O astfel de iubire frăţească nu este o simplă emoţie sau un simplu sentiment. Lucrarea Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words face următoarea remarcă: „Iubirea poate fi cunoscută numai din acţiunile pe care le induce“. Da, în această privinţă, noi înaintăm spre maturitate punând iubirea în acţiune!

Iată ce citim, de exemplu, în Romani 15:7: „Primiţi-vă [cu căldură, NW] unii pe alţii“. O modalitate de a arăta iubire este aceea de a-i saluta cu căldură şi entuziasm pe colaboratorii în credinţă şi pe persoanele nou-venite la întrunirile congregaţiei. Străduieşte-te să-i cunoşti personal! Manifestă un „interes personal“ faţă de alţii (Filipeni 2:4, NW). Probabil că poţi chiar şi să arăţi ospitalitate şi să inviţi diferite persoane la tine acasă (Faptele 16:14, 15). Imperfecţiunile altora pot uneori să pună la încercare profunzimea iubirii noastre, dar, în timp ce învăţăm să ‘ne suportăm unii pe alţii’, demonstrăm că devenim adulţi. — Efeseni 4:2.

Să ne folosim bunurile de preţ pentru a promova închinarea pură

În timpurile antice, nu toţi membrii poporului lui Dumnezeu s-au achitat de responsabilitatea de a sprijini construirea templului lui Iehova. Din acest motiv, Dumnezeu a trimis profeţi, printre  care Hagai şi Maleahi, pentru a stimula poporul Său în această privinţă (Hagai 1:2–6; Maleahi 3:10). Creştinii maturi de azi îşi folosesc cu bucurie bunurile de preţ pentru a susţine închinarea la Iehova. Imită-i pe aceştia urmând principiul din 1 Corinteni 16:1, 2, ‘punând [cu regularitate] deoparte ce poţi’ pentru a sprijini congregaţia şi lucrarea mondială a Martorilor lui Iehova. Cuvântul lui Dumnezeu promite: „Cine seamănă din belşug va şi secera din belşug“. — 2 Corinteni 9:6, NW.

Dar nu pierde din vedere nici celelalte bunuri de preţ pe care le deţii, cum ar fi timpul şi energia ta. Încearcă să ‘răscumperi timp’ de la activităţile mai puţin importante (Efeseni 5:15, 16; Filipeni 1:10). Învaţă să-ţi foloseşti timpul cu mai multă eficienţă. Procedând astfel, vei putea participa la operaţiile de întreţinere a Sălii Regatului şi la alte activităţi asemănătoare care promovează închinarea la Iehova. Folosindu-ne bunurile de preţ în acest mod, vom oferi o dovadă în plus că devenim creştini adulţi.

Să înaintăm spre maturitate!

Femeile şi bărbaţii care sunt studioşi, cu multe cunoştinţe, predicatori zeloşi, ireproşabili în integritatea lor, loiali şi iubitori, dispuşi să sprijine fizic şi material lucrarea Regatului sunt într-adevăr o mare binecuvântare. Nu este de mirare deci că apostolul Pavel a îndemnat: „Să lăsăm cuvintele începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele ce aparţin oamenilor maturi [să înaintăm spre maturitate, NW]“. — Evrei 6:1.

Eşti un creştin matur, adult? Sau eşti încă, în anumite privinţe, ca un prunc din punct de vedere spiritual (Evrei 5:13)? Indiferent cum stau lucrurile în cazul tău, fii hotărât să te dedici studiului personal, predicării şi manifestării iubirii faţă de fraţii tăi. Acceptă orice sfat şi disciplinare oferite de persoanele mature (Proverbele 8:33). Achită-te de toate responsabilităţile creştine. Alocând timp şi depunând eforturi, şi tu poţi „ajunge . . . la unitatea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătăţii lui Hristos“. — Efeseni 4:13.

[Text generic pe pagina 27]

Creştinii adulţi conferă un plus de stabilitate congregaţiei. Ei exercită o influenţă pozitivă asupra tendinţei, sau atitudinii predominante, a acesteia

[Legenda fotografiilor de la pagina 29]

Persoanele mature contribuie la spiritul bun al congregaţiei manifestând interes faţă de alţii