Salt la conţinut

Salt la cuprins

Sfaturile înţelepte ale unei mame

Sfaturile înţelepte ale unei mame

 Sfaturile înţelepte ale unei mame

„Ascultă, fiul meu, învăţătura [disciplina, NW] tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!“ — Proverbele 1:8.

PĂRINŢII noştri — tatăl nostru şi mama noastră — pot fi o sursă preţioasă de încurajare, sprijin şi sfaturi. Cartea biblică Proverbele ne vorbeşte despre un anumit rege tânăr, pe nume Lemuel, care a primit din partea mamei sale un „mesaj cu greutate“ pentru „corectare“. Acest mesaj este consemnat în Proverbele, capitolul 31, iar din sfaturile înţelepte ale acestei mame putem trage foloase şi noi. — Proverbele 31:1, NW.

Sfaturi potrivite pentru un rege

Mama lui Lemuel a început cu câteva întrebări care ne stârnesc interesul, şi anume: „Ce să-ţi spun, fiul meu? Ce să-ţi spun, fiul pântecelui meu? Ce să-ţi spun, fiul jurămintelor mele?“ Faptul că ea a rostit de trei ori această rugăminte demonstrează preocuparea sa ca fiul ei să acorde atenţie cuvintelor sale (Proverbele 31:2). Preocuparea ei pentru bunăstarea spirituală a fiului său constituie un excelent exemplu pentru părinţii creştini de astăzi.

Ce o poate îngrijora mai mult pe o mamă preocupată de binele fiului ei decât chefurile şi orgiile de la care nu lipsesc vinul, femeile şi muzica? Mama lui Lemuel pune degetul pe rană spunând: „Nu-ţi da femeilor vlaga“. Ea numeşte conduita promiscuă ceva „ce pierde pe împăraţi“. — Proverbele 31:3.

Nici consumul excesiv de băutură nu trebuie trecut cu vederea. „Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin“, l-a avertizat ea. Cum poate un rege să manifeste o judecată sănătoasă şi clară şi să nu „uite legea şi să [nu] calce drepturile celor nenorociţi“ dacă este în permanenţă sub influenţa alcoolului? — Proverbele 31:4–7.

Dacă se ferea de aceste vicii, regele avea să fie capabil să „judece drept şi să apere pe cel nenorocit şi pe cel lipsit“. — Proverbele 31:8, 9.

Deşi tinerii creştini nu sunt „regi“, sfaturile înţelepte ale mamei lui Lemuel sunt la fel de oportune, dacă nu chiar mai oportune. Consumul excesiv de alcool, folosirea tutunului şi imoralitatea sexuală sunt larg răspândite azi în rândul tinerilor şi este imperios necesar ca tinerii creştini să fie atenţi când părinţii lor le adresează „mesaje cu greutate“.

O soţie capabilă

Mamele sunt pe bună dreptate îngrijorate cu privire la alegerea pe care o vor face fiii lor, care se apropie de vârsta adultă, în ce priveşte partenera de căsătorie.  Mama lui Lemuel şi-a îndreptat apoi atenţia spre calităţile soţiei ideale. Fără îndoială că un tânăr va trage mari foloase dacă va ţine cont de punctul de vedere al unei femei referitor la acest subiect important.

În versetul 10, „o soţie capabilă“ (NW) este asemănată cu coralii preţioşi care se găsesc rar, iar în timpurile biblice erau obţinuţi numai cu mari eforturi. În mod asemănător, găsirea unei soţii capabile pretinde eforturi. În loc să se căsătorească în mod pripit, ar fi bine ca un tânăr să aştepte suficient timp pentru a face o alegere. Apoi, mai mult ca sigur, el va aprecia extrem de mult persoana preţioasă pe care a găsit-o.

Cu privire la o soţie capabilă, lui Lemuel i s-a spus: „Inima bărbatului se încrede în ea“ (versetul 11). Cu alte cuvinte, el nu trebuie să ţină morţiş ca soţia lui să aibă aprobarea sa în orice privinţă. Bineînţeles că partenerii de căsătorie trebuie să se consulte înainte de a lua decizii majore, cum ar fi cele referitoare la achiziţionarea unor obiecte scumpe sau la educarea copiilor lor. Comunicarea în aceste domenii contribuie la realizarea unei strânse legături între ei.

O soţie capabilă are, bineînţeles, multe lucruri de făcut. În versetele de la 13 la 27 sunt enumerate sfaturi şi principii pe care soţiile de orice vârstă le pot aplica în folosul familiilor lor. De exemplu, având în vedere costul tot mai ridicat al articolelor de îmbrăcăminte şi al furniturilor, o soţie capabilă învaţă să fie îndemânatică şi econoamă pentru ca familia ei să fie îmbrăcată bine şi prezentabilă (versetele 13, 19, 21, 22). Pentru a reduce cheltuielile familiei pentru hrană, ea plantează ceea ce poate şi face cumpărături cu atenţie. — Versetele 14, 16.

Evident, această femeie nu mănâncă „pâinea lenevirii“. Ea munceşte din greu şi îşi organizează în mod eficient activităţile gospodăreşti (versetul 27). Ea îşi încinge „mijlocul cu putere“, ceea ce înseamnă că se pregăteşte să efectueze munci care o solicită din punct de vedere fizic (versetul 17). Ea se scoală înainte de răsăritul soarelui pentru a-şi începe ziua de lucru şi munceşte cu hărnicie până noaptea. Este ca şi cum lampa care îi luminează munca ar arde mereu. — Versetele 15, 18.

Mai presus de toate, femeia capabilă este o persoană spirituală. Ea se teme de Dumnezeu şi îi aduce închinare cu respect profund şi cu teamă reverenţioasă (versetul 30). De asemenea, ea îşi ajută soţul în a-şi învăţa copiii să facă acelaşi lucru. În versetul 26 se spune: Ea îşi instruieşte copiii în „înţelepciune şi pe limba ei este legea bunătăţii“ iubitoare.

Un soţ capabil

Pentru a atrage o soţie capabilă, Lemuel trebuia să îndeplinească cerinţele unui soţ capabil. Mama lui Lemuel i-a amintit câteva dintre acestea.

Un soţ capabil trebuia să primească o bună recomandare din partea „bătrânilor ţării“ (Proverbele 31:23). Acest lucru înseamnă că el trebuia să fie un om capabil, cinstit, demn de încredere şi temător de Dumnezeu (Exodul 18:21; Deuteronomul 16:18–20). Ca atare, el trebuia să fie „cunoscut la porţi“, unde oamenii proeminenţi se strângeau pentru a conduce treburile oraşului. Pentru a fi „cunoscut“ ca om temător de Dumnezeu, el trebuia să fie rezonabil şi să lucreze în acord cu bătrânii „ţării“, aceasta fiind probabil un ţinut sau o regiune.

Vorbind, fără îndoială, din proprie experienţă, mama lui Lemuel i-a amintit fiului ei despre importanţa faptului de a arăta apreciere faţă de viitoarea lui soţie. Nimeni de pe pământ nu trebuia să-i fie mai drag. Aşadar, imaginaţi-vă emoţia puternică din glasul său când el a recunoscut înaintea tuturor: „Multe fiice au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate“. — Proverbele 31:29.

După cât se pare, Lemuel a apreciat sfaturile înţelepte ale mamei sale. Remarcăm, de exemplu, că, în versetul 1, el foloseşte cuvintele mamei sale ca şi când ar fi ale sale. Aşadar, el şi-a însuşit „corectarea“ şi a tras foloase de pe urma sfaturilor mamei sale. Fie ca şi noi să profităm de pe urma acestui „mesaj cu greutate“ aplicând în viaţă principiile care se desprind din el.

[Legenda fotografiilor de la pagina 31]

O soţie capabilă nu mănâncă „pâinea lenevirii“