Salt la conţinut

Salt la cuprins

Să cultivăm compasiune față de „orice fel de oameni”

Să cultivăm compasiune față de „orice fel de oameni”

CÂND și-a învățat discipolii cum să predice vestea bună, Isus i-a avertizat că nu toți vor accepta mesajul despre Regat. (Luca 10:3, 5, 6) În lucrarea de predicare am putea întâlni oameni care ne vorbesc tăios sau care sunt chiar violenți. Este adevărat că, din cauza unor astfel de reacții, ne este mai greu să manifestăm compasiune față de cei cărora le predicăm.

O persoană care are compasiune înțelege necesitățile și problemele altora, manifestă empatie și vrea să ajute. Însă dacă ne-am pierde compasiunea pentru oamenii din teritoriu, ne-am putea pierde și zelul, și eficiența în lucrarea de predicare. În schimb, când manifestăm compasiune, este ca și cum am alimenta un foc. Compasiunea ne ajută să continuăm să predicăm cu înflăcărare! (1 Tes. 5:19)

Ce ne poate ajuta să manifestăm compasiune chiar și când este greu să facem acest lucru? Să analizăm trei exemple demne de urmat: Iehova, Isus și apostolul Pavel.

SĂ URMĂM EXEMPLUL DE COMPASIUNE AL LUI IEHOVA

De mii de ani, Iehova îndură oprobriul adus asupra numelui său. Totuși, el continuă să fie „bun cu cei nerecunoscători și răi”. (Luca 6:35) El arată bunătate prin faptul că e răbdător. Iehova „vrea ca orice fel de oameni să fie salvați”. (1 Tim. 2:3, 4) Chiar dacă urăște răutatea, Dumnezeu îi consideră prețioși pe oameni și nu dorește ca vreunul să-și piardă viața. (2 Pet. 3:9)

Iehova știe că Satan îi orbește cu multă viclenie pe oamenii necredincioși. (2 Cor. 4:3, 4) Mulți și-au însușit încă din copilărie concepții și atitudini din cauza cărora le este greu să accepte adevărul. Iehova însă este dornic să ajute astfel de persoane. De unde știm acest lucru?

Să ne gândim cum i-a privit Iehova în vechime pe locuitorii orașului Ninive. În pofida comportamentului lor violent, Iehova i-a spus lui Iona: „Să nu-mi pară rău de Ninive, orașul cel mare, în care sunt peste o sută douăzeci de mii de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga?”. (Iona 4:11) Lui Iehova i-a fost milă de acești oameni care nu-l cunoșteau. De aceea, l-a trimis pe Iona ca să-i avertizeze.

La fel ca Iehova, și noi îi considerăm pe oameni valoroși. Îl imităm pe Dumnezeu încercând să-i ajutăm pe toți, deși știm că unii nu vor fi receptivi.

SĂ URMĂM EXEMPLUL DE COMPASIUNE AL LUI ISUS

La fel ca Tatăl său, Isus a avut milă față de oamenii însetați după adevăr. „Văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau jupuite și aruncate încoace și-ncolo ca niște oi fără păstor.” (Mat. 9:36) Isus a privit dincolo de aparențe. El știa că cei care veneau să-l asculte erau înșelați și tratați cu dispreț de conducătorii religioși. Chiar dacă era conștient că, din diferite motive, mulți nu aveau să devină discipoli ai săi, Isus a continuat să-i ‘învețe multe lucruri’. (Mar. 4:1-9)

Nu vă descurajați dacă o persoană nu manifestă la început interes!

Situația oamenilor din teritoriu se poate schimba, făcându-i mai receptivi la adevăr

Când oamenii reacționează nefavorabil la mesajul nostru, trebuie să privim dincolo de aparențe și să ne întrebăm de ce au această  reacție. Unii au o atitudine negativă față de Biblie și față de creștinism din cauza exemplelor negative ale celor care pretind că sunt creștini. Altora probabil că li s-au spus minciuni cu privire la credința noastră. Iar alții se tem că ar putea fi ridiculizați de familie sau de membrii comunității dacă ar discuta cu noi.

Unii dintre cei pe care îi întâlnim în lucrarea de predicare reacționează negativ din cauza unor experiențe personale traumatizante, ce le-au lăsat răni afective adânci. Kim, o misionară, spune: „Mulți oameni din teritoriul nostru sunt victime ale unui război în care au pierdut totul. Ei sunt lipsiți de orice speranță. Sunt dezamăgiți și foarte suspicioși. În această zonă găsim multe persoane care se împotrivesc mesajului nostru. O dată chiar am fost atacată în timp ce predicam”.

Cum reușește Kim să manifeste compasiune față de acești oameni? Ea spune: „Când cineva se comportă urât cu mine, meditez la Proverbele 19:11, unde se spune că «perspicacitatea îl face pe om încet la mânie». Când mă gândesc la situațiile prin care au trecut oamenii din teritoriul nostru, reușesc să manifest compasiune față de ei. În plus, nu toți cei pe care îi întâlnim sunt ostili. În acest teritoriu avem și vizite ulterioare frumoase”.

Am putea să ne întrebăm: Cum aș reacționa la mesajul despre Regat dacă aș fi în locul celor cărora le predic? De exemplu, cum aș reacționa dacă aș auzi de repetate ori minciuni despre Martorii lui Iehova? Probabil că și noi am reacționa negativ și am avea nevoie de înțelegere. Dacă ne amintim porunca lui Isus de a-i trata pe alții așa cum am dori noi să fim tratați, vom manifesta empatie, chiar dacă acest lucru nu este ușor. (Mat. 7:12)

SĂ URMĂM EXEMPLUL DE COMPASIUNE AL LUI PAVEL

Pavel le-a arătat compasiune chiar și celor care au reacționat violent la mesajul său. Ce l-a ajutat să facă acest lucru? Apostolul nu a uitat cum se purtase el însuși în trecut cu creștinii. Pavel a spus: „Înainte eram un blasfemator, un persecutor și un batjocoritor. Totuși, mi s-a arătat îndurare, fiindcă eram în neștiință și acționam din necredință”. (1 Tim. 1:13) El a recunoscut că Iehova și Isus i-au arătat multă îndurare. În reacția unora dintre oamenii cărora le predica, el a văzut propria lui reacție din trecut.

Uneori, Pavel a întâlnit persoane ale căror convingeri erau adânc înrădăcinate în închinarea falsă. Cum a reacționat el? Din Faptele 17:16 aflăm că, atunci când era la Atena, lui  Pavel „i s-a iritat spiritul . . . văzând că orașul era plin de idoli”. Totuși, el le-a depus o frumoasă mărturie pornind chiar de la motivul indignării sale, idolatria. (Fap. 17:22, 23) Pavel a folosit metode diferite de predicare în funcție de mediul din care proveneau cei care îl ascultau, ‘ca să-i salveze cu orice preț pe unii’. (1 Cor. 9:20-23)

Când le predicăm oamenilor care reacționează negativ sau care au convingeri greșite, putem urma exemplul lui Pavel împărtășindu-le cu tact „vești bune despre ceva mai bun”. (Is. 52:7) O soră pe nume Dorothy spune: „Mulți oameni din teritoriul nostru au fost învățați că Dumnezeu este aspru și neîndurător. Când discut cu ei, îi laud pentru credința lor în Dumnezeu, după care le îndrept atenția spre ceea ce spune Biblia despre personalitatea iubitoare a lui Iehova și despre promisiunile sale referitoare la un viitor mai bun”.

„ÎNVINGE RĂUL PRIN BINE”

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui sistem, ne așteptăm ca oamenii cărora le predicăm ‘să meargă din rău în mai rău’. (2 Tim. 3:1, 13) Însă nu ar trebui să permitem acestui declin al valorilor să ne determine să ne pierdem compasiunea și bucuria. Iehova ne poate da puterea de a „învinge răul prin bine”. (Rom. 12:21) O pionieră pe nume Jessica povestește: „Adesea întâlnesc oameni mândri, care disprețuiesc mesajul nostru. Asemenea situații pot fi descurajatoare. La începutul discuției, mă rog în gând lui Iehova să mă ajute să văd persoana așa cum o vede el. Astfel, nu mă mai concentrez asupra sentimentelor mele, ci asupra modului în care pot să ajut acea persoană”.

Noi continuăm să-i căutăm pe cei cu o dispoziție corectă pentru viața veșnică

Cu timpul, unii vor accepta ajutorul nostru și vor învăța adevărul

De asemenea, ar trebui să-i încurajăm pe cei cu care mergem în predicare. Jessica spune: „Dacă unul dintre noi are o experiență neplăcută, încerc să nu stărui asupra ei. Mă străduiesc să îndrept conversațiile spre subiecte pozitive, cum ar fi rezultatele frumoase care se obțin în lucrarea de predicare în pofida reacțiilor negative ale unora”.

Iehova cunoaște dificultățile cu care ne confruntăm în lucrarea de predicare. El se bucură foarte mult când vede că îi urmăm exemplul de îndurare! (Luca 6:36) Bineînțeles, Iehova nu va manifesta compasiune și răbdare la nesfârșit față de oamenii din lume. Putem avea încredere că el știe exact momentul în care să pună capăt acestui sistem. Până atunci însă, trebuie să predicăm cu sentimentul urgenței! (2 Tim. 4:2) Să continuăm deci să ne îndeplinim cu zel misiunea, având tandră compasiune față de „orice fel de oameni”!