Salt la conţinut

Salt la cuprins

Alege să susții Regatul lui Dumnezeu acum!

Alege să susții Regatul lui Dumnezeu acum!

Imaginează-ți că autoritățile emit alertă de inundații pentru zona în care locuiești. Ce ar fi înțelept să faci? Te-ai îndrepta, probabil, spre un loc sigur, nu-i așa?

Într-un anumit sens, toți ne aflăm în fața unui dezastru de proporții. Isus l-a descris drept „un necaz mare”. (Matei 24:21) Nu putem împiedica acest eveniment, dar putem face ceva pentru a fi ocrotiți. Ce anume?

În Predica de pe munte, Isus Cristos a dat următorul sfat: „Continuați să căutați mai întâi regatul [lui Dumnezeu] și dreptatea Sa”. (Matei 6:33) Cum am putea face aceasta?

Să căutăm mai întâi Regatul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că trebuie să considerăm Regatul lui Dumnezeu mai important decât orice altceva. (Matei 6:25, 32, 33) De ce? Deoarece oamenii pur și simplu nu pot rezolva problemele complexe ale omenirii, ci doar Regatul lui Dumnezeu.

Să căutăm dreptatea lui. Trebuie să facem tot ce putem pentru a trăi în armonie cu legile și principiile drepte ale lui Dumnezeu. De ce? Deoarece, dacă decidem singuri ce e bine și ce e rău, rezultatele vor fi tragice. (Proverbele 16:25) Însă dacă trăim în armonie cu normele divine, îi vom fi plăcuți lui Dumnezeu și ne vom bucura de foloase la nivel personal. (Isaia 48:17, 18)

Să continuăm să căutăm mai întâi Regatul lui Dumnezeu și dreptatea lui. Isus a avertizat că există pericolul de a ne lăsa distrași și  de a crede că siguranța depinde de bani. Alt pericol ar fi acela de a permite îngrijorărilor vieții să ne copleșească, astfel încât să nu ne mai rămână timp să căutăm Regatul. (Matei 6:19-21, 25-32)

Totuși, Isus a promis că cei care caută Regatul lui Dumnezeu vor avea cele necesare în prezent și se vor bucura de nenumărate binecuvântări în viitor. (Matei 6:33)

Deși discipolii lui Isus din secolul I au căutat Regatul lui Dumnezeu și dreptatea sa, suferința nu a fost înlăturată în timpul vieții lor. Însă ei au fost ocrotiți. În ce sens?

Întrucât și-au trăit viața în armonie cu normele drepte ale lui Dumnezeu, au fost scutiți de problemele cu care se confruntau cei ce le ignorau. Convingerea fermă că Regatul avea să vină i-a ajutat să facă față celor mai dificile încercări. În plus, au primit de la Dumnezeu „puterea care depășește normalul”. (2 Corinteni 4:7-9)

VEI CĂUTA MAI ÎNTÂI REGATUL?

Creștinii din secolul I au ascultat de porunca lui Isus de a căuta mai întâi Regatul. Ei au predicat vestea bună despre Regat în partea lumii în care trăiau. (Coloseni 1:23) Este predicată vestea bună și azi?

Da. Martorii lui Iehova au înțeles că a rămas puțin timp până când Regatul lui Dumnezeu va pune capăt acestui sistem. Așadar, ei fac tot ce pot pentru a împlini cuvintele lui Isus: „Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate națiunile. Și atunci va veni sfârșitul”. (Matei 24:14)

Cum vei reacționa la vestea bună? Te îndemnăm să urmezi exemplul locuitorilor orașului macedonean Bereea din secolul I. Când au auzit vestea bună despre Regat de la apostolul Pavel, ei au acceptat mesajul „cu cea mai mare însuflețire”. Apoi, ‘au cercetat cu atenție Scripturile’ ca să verifice dacă mesajul era în armonie cu acestea și au pus în aplicare cele învățate. (Faptele 17:11, 12)

Și tu poți proceda astfel. Căutând mai întâi Regatul lui Dumnezeu și dreptatea lui, vei găsi ocrotire în prezent și te vei bucura de pace și siguranță în viitor.