Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cine este Regele Regatului lui Dumnezeu?

Cine este Regele Regatului lui Dumnezeu?

Dumnezeu a inspirat câțiva scriitori biblici să consemneze unele detalii care să contribuie la identificarea celui ce avea să fie Regele Regatului lui Dumnezeu. Acesta urma să fie:

  • Ales de Dumnezeu: „Eu l-am instalat pe regele meu. . . . [Îi] voi da națiunile ca moștenire și marginile pământului ca proprietate”. (Psalmul 2:6, 8)

  • Urmaș al regelui David: „Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. . . . Domnia princiară se va întinde până departe și pacea nu va avea sfârșit pe tronul lui David și în regatul său, ca să-l întărească”. (Isaia 9:6, 7)

  • Născut în Betleem: „Și tu, Betleeme, . . . din tine îmi va ieși cel ce va fi conducător. . . . Domnia lui va ajunge până la marginile pământului”. (Mica 5:2, 4)

  • Respins de oameni și omorât: „Era disprețuit și îl socoteam un nimic. . . . El era străpuns pentru fărădelegea noastră, era zdrobit pentru nelegiuirile noastre”. (Isaia 53:3, 5)

  • Înviat și înălțat: „Nu-mi vei lăsa sufletul în Șeol. Nu vei permite ca acela care-ți este loial să vadă groapa. . . . La dreapta ta sunt desfătări eterne”. (Psalmul 16:10, 11)

Isus Cristos întrunește perfect toate cerințele

O singură persoană se potrivește perfect descrierii: Isus Cristos. De fapt, un înger i-a zis Mariei, mama lui Isus: „Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său. . . . Și regatul său nu va avea sfârșit”. (Luca 1:31-33)

Isus nu a devenit niciodată conducător când a fost pe pământ. În schimb, el va guverna peste omenire din cer în calitate de Rege al Regatului lui Dumnezeu. Ce calități îl fac conducătorul ideal? Să observăm ce a făcut Isus când a fost pe pământ.

  •   Isus a fost sincer interesat de binele oamenilor. El i-a ajutat pe bărbați și pe femei, pe tineri și pe bătrâni, indiferent de mediul sau de poziția lor socială. (Matei 9:36; Marcu 10:16) Când un lepros l-a implorat să-l vindece, lui Isus i s-a făcut milă de el și l-a vindecat. (Marcu 1:40-42)

  • Isus ne-a învățat cum să îi fim plăcuți lui Dumnezeu. El a spus: „Nu puteți fi sclavi ai lui Dumnezeu și ai Bogăției”. De asemenea, el a spus că trebuie să îi tratăm pe alții așa cum am vrea noi să fim tratați, principiu cunoscut drept Regula de aur. De asemenea, Isus a arătat că Dumnezeu este interesat nu doar de ceea ce facem, ci și de ceea ce gândim și simțim. Așadar, pentru a-i fi plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți la ce avem în inimă. (Matei 5:28; 6:24; 7:12) Iar pentru a fi cu adevărat fericiți, trebuie să aflăm ce dorește Dumnezeu de la noi și să trecem la acțiune. (Luca 11:28)

  • Isus ne-a învățat ce înseamnă să îi iubim pe alții. Cuvintele și acțiunile lui au avut un impact puternic asupra ascultătorilor săi și le-au atins inima. „Mulțimile au rămas uluite de modul său de a-i învăța, fiindcă el îi învăța ca unul cu autoritate.” (Matei 7:28, 29) Isus le-a spus oamenilor: „Să-i iubiți pe dușmanii voștri”. El chiar s-a rugat pentru unii dintre cei răspunzători de moartea sa: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”. (Matei 5:44; Luca 23:34)

Într-adevăr, Isus întrunește perfect toate cerințele pentru a fi Conducătorul lumii, un conducător interesat de binele supușilor săi. Dar când va începe el să domnească?