Salt la conţinut

Salt la cuprins

Adevărul despre Dumnezeu și Cristos

Adevărul despre Dumnezeu și Cristos

Deși oamenii se închină multor dumnezei, există un singur Dumnezeu adevărat. (Ioan 17:3) El este ‘Cel Suprem’, Creatorul tuturor lucrurilor și Sursa vieții. El e singurul demn de închinarea noastră. (Daniel 7:18; Revelația 4:11)

Cine este Dumnezeu?

Numele lui Dumnezeu apare în textul biblic original DE CIRCA 7 000 DE ORI

IEHOVA este numele lui Dumnezeu

DOMNUL, DUMNEZEU, TATĂ sunt câteva titluri ale lui Iehova

Care este numele lui Dumnezeu? Însuși Dumnezeu a zis: „Eu sunt Iehova. Acesta este numele meu”. (Isaia 42:8) Numele lui Dumnezeu apare în Biblie de aproximativ 7 000 de ori. Însă în multe traduceri, acesta a fost înlocuit cu titluri precum „Domnul”. Dumnezeu vrea să-i fii prieten și, de aceea, te îndeamnă ‘să chemi numele său’. (Psalmul 105:1)

Titlurile lui Iehova. Biblia face referire la Iehova folosind titluri precum „Dumnezeu”, „Cel Atotputernic”, „Creator”, „Tată”, „Domn” și „Suveran”. În multe rugăciuni consemnate în Biblie, închinătorii lui Iehova i s-au adresat folosind și un titlu plin de respect, și numele său. (Daniel 9:4)

Natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este spirit, este invizibil. (Ioan 4:24) Biblia confirmă că „niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu”. (Ioan 1:18) Totuși, Biblia ne dezvăluie sentimentele sale. Oamenii îl pot îndurera sau ‘îi pot bucura inima’. (Proverbele 27:11; Psalmul 78:40, 41)

Minunatele calități ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este imparțial, tratându-i la fel pe oamenii din toate națiunile și mediile sociale. (Faptele 10:34, 35) El este și „îndurător și binevoitor, încet la mânie și bogat în bunătate iubitoare și adevăr”. (Exodul 34:6, 7) Însă patru dintre calitățile lui Dumnezeu se remarcă în mod deosebit.

Puterea. Întrucât este „Dumnezeul Atotputernic”, el are putere nemărginită, îndeplinind astfel tot ceea ce promite. (Geneza 17:1)

Înțelepciunea. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu are egal. De aceea, Biblia afirmă că el e „singurul înțelept”. (Romani 16:27)

Dreptatea. Dumnezeu face întotdeauna ce este drept. Acțiunile lui sunt „perfecte” și în el „nu este nedreptate”. (Deuteronomul 32:4)

Iubirea. Biblia spune că „Dumnezeu este iubire”. (1 Ioan 4:8) Dumnezeu nu doar arată iubire; el este însăși personificarea iubirii. Iubirea sa incomparabilă influențează tot ceea ce face și ne aduce multe foloase.

Prietenia lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc iubitor. (Matei 6:9) Dacă manifestăm credință în el, putem fi prietenii lui. (Psalmul 25:14) De fapt, Dumnezeu te invită și pe tine să te apropii de el în rugăciune și ‘să îți arunci toate îngrijorările asupra lui, pentru că el se interesează de tine’. (1 Petru 5:7; Iacov 4:8)

Sunt Dumnezeu și Cristos una și aceeași persoană?

Isus nu este Dumnezeu. Isus este unic: el e singurul creat direct de Dumnezeu. Din acest motiv, Biblia îl numește Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 20:31) După ce l-a creat pe Isus, Iehova l-a folosit pe Fiul său întâi născut ca „meșter iscusit” pentru a crea toate celelalte ființe și lucruri. (Proverbele 8:30, 31; Coloseni 1:15, 16)

Isus Cristos nu a pretins niciodată că ar fi Dumnezeu. Dimpotrivă, el a spus: „Sunt un reprezentant al [lui Dumnezeu] și El m-a trimis”. (Ioan 7:29) Când a vorbit cu unul dintre discipolii săi, Isus l-a numit pe Iehova „Tatăl meu și Tatăl vostru” și „Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru”. (Ioan 20:17) După ce Isus a murit, Iehova l-a înviat la viață cerească și i-a dat multă autoritate, așezându-l la dreapta Sa. (Matei 28:18; Faptele 2:32, 33)

Isus Cristos te poate ajuta să te apropii de Dumnezeu

Isus a venit pe pământ ca să ne învețe despre Tatăl său. Chiar Iehova a spus despre Isus: „Acesta este Fiul meu, cel iubit! De el să ascultați!”. (Marcu 9:7) Isus îl cunoaște pe Dumnezeu mai bine ca oricine. El a zis: „Nimeni nu știe cine este Tatăl decât Fiul și cel căruia Fiul vrea să i-l dezvăluie”. (Luca 10:22)

Isus Cristos reflectă calitățile lui Dumnezeu în mod perfect. Când a fost pe pământ, Isus a imitat atât de bine calitățile Tatălui său, încât a putut spune: „Cine m-a văzut pe mine l-a văzut și pe Tatăl”. (Ioan 14:9) Isus i-a ajutat pe oameni să se apropie de Dumnezeu întrucât a reflectat iubirea Tatălui său atât prin cuvinte, cât și prin fapte. El a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”. (Ioan 14:6) De asemenea, a spus: „Închinătorii adevărați i se vor închina Tatălui cu spirit și cu adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl”. (Ioan 4:23) Gândește-te: Iehova caută oameni ca tine, care doresc să afle adevărul despre el!