Salt la conţinut

Salt la cuprins

PROBLEMA VA FI ELIMINATĂ DEFINITIV

Sub domnia Regatului lui Dumnezeu „va fi belșug de pace”

Sub domnia Regatului lui Dumnezeu „va fi belșug de pace”

În curând, Regatul lui Dumnezeu, un guvern mondial instituit de Dumnezeu pe care îl așteptăm de atâta timp, va aduce pace și unitate pe pământ. În Psalmul 72:7 ni se promite că „va fi belșug de pace”. Dar când va prelua Regatul lui Dumnezeu conducerea? Și cum? Ce foloase îți va aduce conducerea Regatului?

CÂND VA VENI REGATUL LUI DUMNEZEU?

Biblia a prezis mai multe evenimente zguduitoare care aveau să constituie un indiciu că venirea Regatului se apropie. Acele evenimente alcătuiesc un „semn” complex care include războaie la nivel mondial, foamete, boli și epidemii, cutremure și înmulțirea actelor de nelegiuire. (Matei 24:3, 7, 12; Luca 21:11; Revelația 6:2-8)

Într-o altă profeție se spune: „În zilele din urmă vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face față. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, . . . neascultători de părinți, nerecunoscători, neloiali, fără afecțiune naturală, refractari la orice acord, calomniatori, fără stăpânire de sine, cruzi, neiubitori de bine, . . . umflați de mândrie, mai degrabă iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”. (2 Timotei 3:1-4) Oamenii au manifestat mereu, într-o anumită măsură, astfel de trăsături. Însă, în prezent, acestea sunt larg răspândite în jurul nostru.

Aceste profeții au început să se împlinească din anul 1914. Mulți istorici, oameni de stat și scriitori au afirmat că lumea s-a schimbat radical după acel an. De exemplu, istoricul danez Peter Munch a scris: „Războiul din 1914 este un punct de cotitură în istoria omenirii. Am ieșit dintr-o epocă luminoasă, a progresului, . . . și am pășit într-o eră a catastrofelor, a groazei, a urii și a nesiguranței”.

Privind lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă, aceste condiții sunt asemenea unei furtuni după care iese soarele. Ele demonstrează că timpul ca Regatul să preia conducerea asupra pământului este aproape. De fapt, Isus a inclus în semnul sfârșitului și următorul aspect pozitiv: „Această veste bună despre Regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate națiunile. Și atunci va veni sfârșitul”. (Matei 24:14)

Vestea bună despre Regat este tema predominantă a mesajului transmis de Martorii lui Iehova. De fapt, revista lor principală este intitulată Turnul de veghe anunță Regatul lui Iehova și aduce în atenție cu regularitate ce va realiza Regatul lui Dumnezeu pentru oameni și pentru pământ.

CUM VA PRELUA CONDUCEREA REGATUL LUI DUMNEZEU?

Răspunsul la această întrebare cuprinde patru aspecte esențiale:

  1. Regatul nu va guverna prin conducătorii politici din prezent și nici nu va fi reprezentat de aceștia.

  2. În încercarea de a-și păstra poziția și puterea, conducătorii lumii vor acționa nebunește respingând guvernarea Regatului lui Dumnezeu. (Psalmul 2:2-9)

  3. Regatul lui Dumnezeu va trebui să distrugă guvernele politice care vor dori să continue să domine oamenii. (Daniel 2:44; Revelația 19:17-21) Conflictul mondial final în care se va întâmpla acest lucru este numit Armaghedon. (Revelația 16:14, 16)

  4. Toți cei care se supun de bunăvoie Regatului lui Dumnezeu vor fi ocrotiți în timpul Armaghedonului și vor ajunge într-o lume nouă, în care va domni pacea. Ei vor alcătui ceea ce Biblia numește „marea mulțime”, aceasta fiind, probabil, de ordinul milioanelor. (Revelația 7:9, 10, 13, 14)

CE FOLOASE ÎȚI VA ADUCE CONDUCEREA REGATULUI?

Un prim pas pentru a deveni un supus al Regatului lui Dumnezeu este instruirea. De fapt, Isus i-a spus lui Dumnezeu în rugăciune: „Aceasta înseamnă viața veșnică: să ajungă să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos”. (Ioan 17:3)

Când oamenii ajung să-l cunoască pe Iehova Dumnezeu ca pe o Persoană reală, ei au multe foloase. Să analizăm doar două. În primul rând, dobândesc o credință puternică în el. În baza acestei credințe, întemeiate pe dovezi concrete, ei au convingerea că Regatul lui Dumnezeu este o realitate și că domnia sa este aproape. (Evrei 11:1) În al doilea rând, iubirea lor față de Dumnezeu și față de semeni crește. Iubirea pentru Dumnezeu îi motivează să asculte de el de bunăvoie, iar iubirea pentru semeni îi îndeamnă să aplice cuvintele lui Isus, cunoscute ca Regula de aur: „Ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii faceți-le voi lor”. (Luca 6:31)

Asemenea unui tată iubitor, Creatorul ne vrea numai binele. El vrea să ne bucurăm de ceea ce Biblia numește „adevărata viață”. (1 Timotei 6:19) Viața noastră din prezent nu este „adevărata viață”. Pentru milioane de oameni, ea este o luptă pentru supraviețuire, plină de pericole. Pentru a-ți face o idee despre ce va însemna „adevărata viață”, analizează doar câteva dintre lucrurile minunate pe care le va face Regatul lui Dumnezeu pentru supușii săi.

Sub domnia Regatului, oamenii se vor simți în siguranță și vor avea hrană din belșug