Salt la conţinut

Salt la cuprins

 SUBIECTUL DE COPERTĂ

Este Biblia doar o carte bună?

Este Biblia doar o carte bună?

Scrierea Bibliei s-a încheiat cu aproximativ două mii de ani în urmă. De atunci încoace, au apărut și au dispărut numeroase cărți. Dar nu la fel au stat lucrurile în cazul Bibliei. Te invităm să analizezi următoarele informații.

  • Biblia a supraviețuit multor atacuri aprige din partea unor persoane cu autoritate. De exemplu, în Evul Mediu, în anumite țări așa-zis creștine, „deținerea și citirea Bibliei în limba locală [limba oamenilor de rând] erau asociate cu erezia și dizidența”, se spune în cartea An Introduction to the Medieval Bible. Erudiții care traduceau Biblia în limba locală sau care încurajau studierea Bibliei își riscau viața. Unii dintre ei chiar au fost uciși.

  • Deși a avut mulți dușmani, Biblia a devenit cea mai răspândită carte a tuturor timpurilor. A fost tipărită, integral sau parțial, în aproximativ cinci miliarde de exemplare în peste 2 800 de limbi. Ce contrast izbitor între ea și cărțile de filozofie, de știință sau din alte domenii, care au o răspândire limitată și se perimează rapid!

  • Biblia a ajutat la păstrarea și la evoluția unora dintre limbile în care a fost tradusă. Traducerea în germană realizată de Martin Luther a avut o mare influență asupra limbii germane. Prima ediție a Versiunii regelui Iacob a fost descrisă ca fiind, „probabil, cartea cu cea mai mare influență ce s-a publicat vreodată” în engleză.

  • Biblia „a influențat puternic cultura occidentală, punându-și amprenta nu doar asupra convingerilor și practicilor religioase, ci și asupra artei, a literaturii, a dreptului, a politicii și a altor domenii, mult prea multe pentru a fi menționate” (The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible).

Acestea sunt doar câteva realități care fac din Biblie o carte unică. De ce este însă atât de populară? De ce unii oameni și-au riscat viața pentru ea? Iată câteva motive: Biblia conține învățături de ordin moral și spiritual care reflectă o înțelepciune ieșită din comun. Biblia ne ajută să înțelegem cauza suferinței umane și a conflictelor. Mai mult, ea ne dezvăluie că se va pune capăt tuturor problemelor și arată cum se va întâmpla acest lucru.

 Biblia oferă perspicacitate pe plan moral și spiritual

Instruirea laică este importantă. Însă „instruirea . . . care adaugă titluri la nume . . . nu garantează inteligența morală”, se precizează într-un editorial al ziarului canadian Ottawa Citizen. Într-adevăr, mulți oameni foarte instruiți, inclusiv lideri în domeniul afacerilor sau lideri guvernamentali, înșală, delapidează și fură, ceea ce a dus la o „criză gravă în ce privește încrederea”, conform unui studiu mondial publicat de agenția de relații publice Edelman.

Biblia, în schimb, pune accent pe instruirea morală și spirituală. Ea ne oferă perspicacitate, ajutându-ne să înțelegem „dreptatea, judecata dreaptă și nepărtinirea, toată calea binelui” (Proverbele 2:9). Să luăm exemplul unui bărbat de 23 de ani pe care îl vom numi Stephen. În timp ce se afla în închisoare în Polonia, el a început să studieze Biblia și să aprecieze sfaturile ei practice. El a scris: „Acum înțeleg ce înseamnă «să-ți onorezi tatăl și mama». De asemenea, am învățat să-mi controlez emoțiile, în special furia excesivă” (Efeseni 4:31; 6:2).

Un principiu care l-a impresionat în mod deosebit pe Stephen este cel din Proverbele 19:11: „Perspicacitatea îl face pe om încet la mânie și este frumos din partea lui să treacă peste fărădelege”. În prezent, când se confruntă cu o situație dificilă, el încearcă să o analizeze cu calm și să aplice principiile biblice corespunzătoare. „Am constatat că Biblia este cel mai bun ghid”, a spus el.

Maria, o Martoră a lui Iehova, a fost insultată în public de o femeie cu prejudecăți, care a iscat un scandal destul de mare. În loc să-i răspundă cu aceeași monedă, Maria și-a păstrat calmul și și-a văzut liniștită de drum. Femeia s-a simțit jenată pentru modul în care s-a comportat și i-a căutat pe Martori. După aproximativ o lună, când a revăzut-o în sfârșit pe Maria, ea a îmbrățișat-o și i-a cerut scuze. Mai mult, și-a dat seama că blândețea și stăpânirea de sine pe care le manifestase  Maria se datorau convingerilor ei religioase. Care a fost rezultatul? Femeia și cinci membri ai familiei ei au început să studieze Biblia cu Martorii lui Iehova.

Înțelepciunea e confirmată de rezultatele pe care le produce, a spus Isus Cristos (Matei 11:19). Iar în cazul principiilor biblice există o mulțime de dovezi care confirmă că acestea produc rezultate bune. Aplicarea lor scoate la iveală ce e mai bun din noi. Ele „îl fac înțelept pe cel fără experiență”, „înveselesc inima” și ‘fac să strălucească ochii’ oferind o vedere clară în plan moral și spiritual (Psalmul 19:7, 8).

Biblia explică de ce există suferință și conflicte

Când studiază o boală epidemică, cercetătorii încearcă să descopere cauza acesteia, factorul declanșator al epidemiei. Același principiu se aplică și cu privire la „flagelul” suferinței umane și al dezbinării. Biblia ne este din nou de mare ajutor, întrucât în ea este consemnată istoria omului încă de la început, din momentul în care au apărut toate problemele omenirii.

Cartea Geneza ne dezvăluie că ele au început când primii oameni s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Printre altele, ei și-au arogat dreptul de a stabili norme morale, drept care îi aparține numai Creatorului nostru (Geneza 3:1-7). Din nefericire, de atunci încoace, oamenii în general au adoptat aceeași gândire independentă. Cu ce rezultat? Istoria umană este o cronică despre conflicte, oprimare și dezbinare morală și spirituală, nu despre libertate și fericire (Eclesiastul 8:9). Pe bună dreptate afirmă Biblia că ‘omul nu poate nici să-și conducă pașii’ (Ieremia 10:23). Vestea bună este că „experimentul” de independență morală, care a avut consecințe dezastroase pentru omenire, se apropie de sfârșit.

 Biblia oferă speranță

Biblia ne asigură că, din iubire pentru cei care îi recunosc autoritatea și care respectă normele sale, Dumnezeu nu va tolera la nesfârșit răutatea și suferința cauzată de aceasta. Cei răi vor suporta consecințele acțiunilor lor sau, cum spune Biblia, „vor mânca rodul căilor lor” (Proverbele 1:30, 31). În schimb, „cei smeriți vor stăpâni pământul și își vor găsi desfătarea în belșug de pace” (Psalmul 37:11).

„[Dumnezeu] vrea ca orice fel de oameni să fie salvați și să ajungă la cunoștința exactă a adevărului.” (1 Timotei 2:3, 4)

Dumnezeu își va duce la îndeplinire scopul de a institui pacea pe pământ prin intermediul Regatului său (Luca 4:43). Acest Regat este un guvern mondial prin care Dumnezeu își va exercita suveranitatea legitimă asupra omenirii. În rugăciunea-model, Isus a arătat că există o legătură între Regat și pământ: „Să vină regatul tău. Să se facă voința ta . . . pe pământ” (Matei 6:10).

Într-adevăr, supușii Regatului lui Dumnezeu vor face voința sa, recunoscându-l pe Creator drept Conducător legitim, nu pe vreun om. Corupția, lăcomia, inegalitățile economice, prejudecățile rasiale și războaiele vor dispărea. Va exista literalmente o singură lume, un singur guvern și un singur set de norme morale și spirituale (Revelația 11:15).

Modalitatea prin care ne putem bucura de acea lume nouă este instruirea. „[Dumnezeu] vrea ca orice fel de oameni să fie salvați și să ajungă la cunoștința exactă  a adevărului”, se spune în 1 Timotei 2:3, 4. Adevărul menționat în verset include învățături biblice pe care le-am putea numi Constituția Regatului, adică legile și principiile de guvernare, unele dintre ele regăsindu-se în Predica de pe munte a lui Isus Cristos, consemnată în Matei, capitolele 5-7. Când citești aceste capitole, încearcă să-ți imaginezi cum va fi viața când toți vor aplica cuvintele înțelepte ale lui Isus.

Ar trebui să ne surprindă că Biblia este cea mai răspândită carte din lume? Absolut deloc! Învățăturile ei poartă pecetea inspirației divine. Iar distribuirea ei pe scară largă reflectă dorința lui Dumnezeu ca oameni de toate limbile și din toate națiunile să învețe despre el și să beneficieze de binecuvântările pe care le va aduce Regatul său (Faptele 10:34, 35).