Salt la conţinut

Salt la cuprins

 POTRIVIT BIBLIEI

Sfârşitul lumii

Sfârşitul lumii

„Lumea trece şi dorinţa ei la fel”, se spune în 1 Ioan 2:17. La ce se referă termenul „lume”? Cum şi când va trece ea?

Ce reprezintă „lumea” care va lua sfârşit?

CE SPUNE BIBLIA

Întrucât lumea despre care se vorbeşte în verset are ‘dorinţe’, dezaprobate de Dumnezeu, este evident că termenul nu se referă la pământ în sens literal. Mai degrabă, lumea se referă la oamenii care nu ţin seama de Dumnezeu, făcându-se astfel duşmanii lui (Iacov 4:4). Aceşti oameni, adică lumea, „vor suferi pedeapsa judecătorească a distrugerii veşnice” (2 Tesaloniceni 1:7-9). În schimb, cei care respectă porunca lui Isus Cristos şi ‘nu fac parte din lume’ au perspectiva de a trăi veşnic (Ioan 15:19).

De fapt, versetul din 1 Ioan 2:17 confirmă: „Cine face voinţa lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna”. O astfel de persoană are posibilitatea de a trăi veşnic aici pe pământ, aşa cum se precizează în Psalmul 37:29: „Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el”.

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume! Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea de Tatăl nu este în el.” (1 Ioan 2:15)

Cum se va sfârşi lumea?

CE SPUNE BIBLIA

Sfârşitul va avea două mari etape. Mai întâi, Dumnezeu va distruge religia falsă organizată, descrisă ca o prostituată cu numele „Babilonul cel Mare” (Revelaţia 17:1-5; 18:8). Deşi pretinde că îi este loială lui Dumnezeu, ea s-a asociat cu liderii politici ai lumii. Însă tocmai aceşti conducători se vor întoarce împotriva ei: „O vor urî pe prostituată, o vor pustii, o vor lăsa goală, îi vor mânca părţile de carne [bogăţiile pe care le deţine] şi o vor arde complet în foc” (Revelaţia 17:16).

Apoi, Dumnezeu îşi va îndrepta atenţia chiar asupra liderilor politici, „regii întregului pământ locuit”. Împreună cu oamenii răi, aceştia vor fi distruşi în „războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic”, război numit şi „Armaghedon” (Revelaţia 16:14, 16, nota de subsol).

„Căutaţi-l pe Iehova, voi, toţi cei smeriţi de pe pământ . . . Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia. Poate că veţi fi ascunşi în ziua mâniei lui Iehova.” (Ţefania 2:3)

 Când se va sfârşi lumea?

CE SPUNE BIBLIA

Sfârşitul va veni atunci când omenirea va fi fost îndeajuns avertizată prin intermediul unei campanii globale de proclamare a Regatului lui Dumnezeu, un guvern mondial care va înlocui guvernarea umană (Daniel 7:13, 14). Isus Cristos a spus: „Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile. Şi atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14). Această lucrare de predicare, ce reflectă dreptatea şi îndurarea lui Dumnezeu, face parte dintr-un „semn” complex care marchează timpul sfârşitului. Semnul include şi războaie, cutremure, foamete şi boli (Matei 24:3; Luca 21:10, 11).

Pe lângă faptul că a prezis evenimentele de pe glob, Biblia a descris şi profilul social al omului ‘zilelor din urmă’: „Vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face faţă. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, . . . neascultători de părinţi, . . . fără stăpânire de sine, cruzi, neiubitori de bine, . . . mai degrabă iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu” (2 Timotei 3:1-5). *

Lumea rea din prezent ‘va trece’ în curând (1 Ioan 2:17)

Toate aceste stări de fapt marchează perioada care a început în 1914, când a izbucnit şi Primul Război Mondial. Mai mult, din acel an, Regatul lui Dumnezeu este predicat pe tot pământul, iar Martorii lui Iehova consideră o onoare să fie identificaţi prin această activitate. De fapt, principala lor revistă se intitulează Turnul de veghe anunţă Regatul lui Iehova.

„Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ora.” (Matei 25:13)

^ par. 14 Pentru mai multe informaţii, vezi capitolul 9 din cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicată de Martorii lui Iehova. Disponibilă şi pe www.jw.org.