Salt la conţinut

Salt la cuprins

 SUBIECTUL DE COPERTĂ

Există Dumnezeu? Are importanţă ce credem?

Există Dumnezeu? Are importanţă ce credem?

„Există Dumnezeu?” Pentru unii, această întrebare este irelevantă, în timp ce pentru alţii este fără răspuns. Hervé, care a crescut în Franţa, afirmă: „Deşi nu mă consider ateu sau agnostic, nu mă consider nici credincios. Pentru mine, cel mai bun mod de a-ţi trăi viaţa este să-ţi foloseşti judecata. Iar asta nu pretinde credinţă într-o divinitate”.

Alţii poate că sunt în asentimentul lui John, din Statele Unite. El spune: „Am fost crescut de părinţi care nu credeau în Dumnezeu. Când eram tânăr, nu aveam o părere clară cu privire la existenţa lui Dumnezeu. Totuşi, mă întrebam uneori dacă el există”.

V-aţi întrebat vreodată dacă există Dumnezeu, iar, în cazul în care există, dacă dă aceasta mai mult sens vieţii noastre? Aţi observat probabil că, scoţând din discuţie existenţa unui Creator, unele realităţi sunt greu de explicat, de exemplu informaţiile ştiinţifice privind reglajul perfect al forţelor din natură care fac posibilă viaţa pe planeta noastră şi dovezile că viaţa nu provine din materie nevie. (Vezi chenarul „ Examinaţi dovezile”.)

Gândiţi-vă la semnificaţia acestor realităţi. Ele sunt asemenea unor indicii pentru găsirea unei comori. Dacă şi voi veţi găsi dovezi convingătoare că Dumnezeu există, precum şi informaţii demne de încredere despre el, veţi avea mult de câştigat. Iată patru exemple.

 1. SENSUL VIEŢII

Dacă viaţa are un sens mai profund, ne dorim să-l cunoaştem şi să înţelegem modul în care ne influenţează acesta. La urma urmei, dacă Dumnezeu există şi noi nu ştim acest lucru, înseamnă că trăim fără să cunoaştem cel mai important adevăr din univers.

Biblia spune că Dumnezeu este Sursa a tot ce e viu (Revelaţia 4:11). Cum poate cunoaşterea acestui lucru să dea sens vieţii noastre? Să analizăm ce spune Biblia în această privinţă.

Omul este unic între toate organismele vii de pe pământ. Potrivit Bibliei, am fost creaţi de Dumnezeu asemenea lui şi, prin urmare, îi putem reflecta personalitatea (Geneza 1:27). Mai mult decât atât, Biblia învaţă că oamenii pot deveni prietenii lui Dumnezeu (Iacov 2:23). Nimic altceva nu poate da mai mult sens vieţii noastre decât faptul de a avea o astfel de relaţie cu Creatorul nostru.

Ce înseamnă a fi prieten cu Dumnezeu? Prietenii lui Dumnezeu i se pot adresa direct lui. El, în schimb, promite că îi va asculta şi că va acţiona în folosul lor (Psalmul 91:15). Ca prieteni ai lui Dumnezeu, putem ajunge să-i cunoaştem punctul de vedere în multe aspecte, ceea ce ne ajută să dobândim înţelepciunea necesară pentru a răspunde la cele mai profunde întrebări legate de viaţa noastră.

Dacă Dumnezeu există şi noi nu ştim acest lucru, înseamnă că trăim fără să cunoaştem cel mai important adevăr din univers

2. PACEA MINŢII

Unora le este greu să creadă în Dumnezeu din cauza suferinţei pe care o văd în lume. Ei se întreabă: „De ce permite un Creator atotputernic suferinţa şi răul?”.

Biblia oferă un răspuns care aduce mângâiere: Dumnezeu nu a dorit niciodată ca oamenii să sufere. Când a fost creat omul, viaţa de pe pământ era lipsită de suferinţă. Nici moartea nu făcea parte din scopul iniţial al lui Dumnezeu cu privire la omenire (Geneza 2:7-9, 15-17). Este acest lucru greu de crezut? E o idee fantezistă? Nu. Dacă există un Creator atotputernic şi dacă iubirea este calitatea lui primordială, atunci este logic ca el să fi avut în vedere pentru noi o astfel de viaţă.

Dar cum a ajuns omenirea în starea din prezent? Biblia explică clar că Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu capacitatea de a-şi folosi liberul arbitru. Nu ne-a creat ca pe nişte roboţi, obligându-ne să ascultăm de el. Primul cuplu uman, din care se trag toţi oamenii, a ales să respingă îndrumarea divină şi să acţioneze în mod egoist, după bunul plac (Geneza 3:1-6, 22-24). Iar acum suportăm consecinţele dureroase ale acţiunii lor.

Putem dobândi pacea minţii ştiind că suferinţa nu a făcut parte din scopul lui Dumnezeu. Însă, fireşte, tânjim şi după alinare. Avem nevoie de o speranţă de viitor.

 3. SPERANŢĂ

Imediat după răzvrătirea oamenilor, Dumnezeu a promis că, în timp, îşi va îndeplini scopul iniţial cu privire la pământ. Întrucât este atotputernic, nimic nu-l poate împiedica să facă aceasta (Isaia 55:11). În curând, Dumnezeu va anula toate consecinţele răzvrătirii împotriva sa, iar pământul şi omenirea vor fi restabilite conform scopului său iniţial.

Ce poate însemna aceasta pentru voi? Vă invităm să analizaţi două dintre multele promisiuni făcute de Dumnezeu cu privire la viitor, consemnate în Biblie.

  • VA EXISTA PACE LA NIVEL MONDIAL ŞI RĂUTATEA VA FI ÎNLĂTURATĂ. „Încă puţin şi cel rău nu va mai fi, te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi. Dar cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace.” (Psalmul 37:10, 11)

  • BOALA ŞI MOARTEA VOR FI ELIMINATE. „Niciun locuitor nu va spune: «Sunt bolnav».” (Isaia 33:24) „El va înghiţi moartea pentru totdeauna. Domnul Suveran Iehova va şterge lacrimile de pe toate feţele.” (Isaia 25:8)

De ce putem avea încredere în promisiunile făcute de Dumnezeu în paginile Bibliei? Deoarece numeroase profeţii consemnate în această carte s-au împlinit deja, dovezile fiind de necontestat. Totuşi, speranţa că în viitor vom fi eliberaţi de suferinţă nu înlătură dificultăţile din prezent. Ce alt ajutor ne mai pune Dumnezeu la dispoziţie?

4. AJUTOR ÎN FAŢA PROBLEMELOR ŞI ÎN LUAREA DECIZIILOR

Dumnezeu ne oferă îndrumare pentru a ne ajuta să facem faţă problemelor şi să luăm decizii bune. Multe decizii sunt minore, însă unele ne influenţează întreaga viaţă. Niciun om nu ne poate oferi sfaturi atât de înţelepte precum cele pe care ni le oferă Creatorul. Perspectiva sa asupra trecutului şi a viitorului este net superioară celei umane. El este cel care ne-a dat viaţă şi, prin urmare, ştie ce este cel mai bine pentru noi.

În Biblie găsim gândurile lui Iehova Dumnezeu, el inspirând mai mulţi scriitori umani să le consemneze. Iată ce citim în paginile ei: „Eu, Iehova, sunt Dumnezeul tău, Cel care te învaţă ce-ţi este de folos, Cel care te călăuzeşte pe calea pe care trebuie să umbli” (Isaia 48:17, 18).

Dumnezeu are putere nelimitată şi doreşte să şi-o folosească spre binele nostru. Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tată iubitor care vrea să ne ajute. Ea spune: „Tatăl din cer le va da spirit sfânt celor care i-l cer” (Luca 11:13). Această putere de la Dumnezeu ne poate îndruma şi întări.

Cum puteţi obţine ajutor de la Dumnezeu? Răspunsul se găseşte în Biblie: „Cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există şi că devine răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor” (Evrei 11:6). Pentru a vă convinge că Dumnezeu există, trebuie să examinaţi personal dovezile.

 VEŢI CERCETA MAI ÎNDEAPROAPE LUCRURILE?

Este nevoie de timp pentru a căuta adevărul despre Dumnezeu, însă, fără îndoială, aceasta vă va aduce foloase. Observaţi ce spune Xiujin Xiao, care s-a născut în China, dar acum trăieşte în Statele Unite: „Deşi credeam în evoluţie, mă interesa şi ce spune Biblia. Prin urmare, am început să o studiez cu Martorii lui Iehova. În ultimul an de facultate însă, am ajuns să am un program atât de încărcat, încât neglijam cele învăţate din Biblie. Dar eram mai puţin fericit. Ulterior, când am făcut din nou din studierea Bibliei o prioritate, am găsit bucurie lăuntrică”.

Aţi dori să aflaţi mai multe despre Creatorul nostru, Iehova Dumnezeu? Vă invităm să vă faceţi timp pentru a cerceta mai îndeaproape lucrurile.