Salt la conţinut

Salt la cuprins

 POTRIVIT BIBLIEI

Curăţenie

Curăţenie

Este importantă pentru Dumnezeu curăţenia fizică?

„Să ne curăţim de tot ce murdăreşte carnea şi spiritul.” (2 Corinteni 7:1)

CE SPUNE BIBLIA

Creatorul ne iubeşte şi doreşte să ne bucurăm de o sănătate bună şi de o viaţă lungă, plină de satisfacţii. „Inima ta să respecte poruncile mele, fiindcă ţi se vor adăuga multe zile, ani de viaţă şi pace”, ne spune Dumnezeu (Proverbele 3:1, 2). Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni a fost evidentă în poruncile date poporului Israel, care includeau îndrumări concrete privind igiena (Deuteronomul 23:12-14). Când au respectat aceste norme rezonabile, israeliţii s-au bucurat de o sănătate mai bună şi au fost feriţi de bolile ce afectau celelalte naţiuni, precum Egiptul, care nu avea un cod de legi atât de avansat (Deuteronomul 7:12, 15).

Şi în prezent, cei ce ‘se curăţesc de tot ce murdăreşte carnea’, inclusiv de obiceiuri murdare precum fumatul, consumul în exces de alcool şi consumul de droguri, reduc riscul îmbolnăvirii – atât pe plan fizic, cât şi pe plan mintal – , precum şi al morţii premature. În plus, întrucât nu trăim izolaţi, aderând la normele divine privind curăţenia arătăm consideraţie faţă de ceilalţi (Marcu 12:30, 31).

 Pune preţ Dumnezeu pe curăţenia morală şi spirituală?

„Omorâţi . . . mădularele corpului vostru . . . în ce priveşte fornicaţia, necurăţia, pofta sexuală, dorinţele rele şi lăcomia, care este idolatrie. Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu.” (Coloseni 3:5, 6)

CE SPUNE BIBLIA

Aşa cum s-a menţionat mai înainte, Biblia ne îndeamnă „să ne curăţim de tot ce murdăreşte carnea şi spiritul”. Pe timpul lui Isus Cristos, mulţi oameni, între care şi conducătorii religioşi iudei, făceau eforturi deosebite pentru a fi curaţi fizic, dar ignorau normele morale şi spirituale (Marcu 7:1-5). Arătând ce anume contează cu adevărat, Isus a spus: „Nimic din afară care intră în om nu-l poate întina, fiindcă . . . intră . . . în pântecele lui şi se duce în hazna”. Apoi a adăugat: „Ceea ce iese din om, aceea îl întinează pe om, căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gânduri dăunătoare: fornicaţii, furturi, omoruri, adultere, pofte, răutăţi, înşelăciune, conduită libertină, ochi invidios, . . . nebunie. Toate aceste lucruri rele . . . îl întinează pe om” (Marcu 7:18-23).

Potrivit cuvintelor lui Isus, cei ce sunt riguroşi în ce priveşte igiena corporală, dar, în acelaşi timp, ignoră normele morale şi spirituale ale lui Dumnezeu sunt ca nişte pahare curate pe dinafară, însă murdare pe dinăuntru (Matei 23:25, 26).

Sunt normele biblice rezonabile?

„Iată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu: să respectăm poruncile sale, iar poruncile sale nu sunt grele.” (1 Ioan 5:3)

CE SPUNE BIBLIA

În Mica 6:8 citim: „Ce altceva cere Iehova de la tine, decât să practici dreptatea, să iubeşti bunătatea şi să umbli modest cu Dumnezeul tău?”. Nu este oare această cerinţă cât se poate de rezonabilă? Mai mult, Creatorul nostru doreşte să ascultăm de el din iubire, iar când facem aceasta simţim o mare bucurie (Psalmul 40:8). Şi, când greşim, putem găsi mângâiere gândindu-ne la îndurarea lui Dumnezeu. „Aşa cum un tată arată îndurare faţă de fiii lui, tot aşa Iehova a arătat îndurare faţă de cei ce se tem de el. Căci el ştie bine din ce suntem făcuţi, îşi aduce aminte că suntem ţărână”, adică avem slăbiciuni şi suntem imperfecţi (Psalmul 103:13, 14).

În concluzie, normele divine privitoare la curăţenia fizică, morală şi spirituală reflectă iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu faţă de noi. Respectând de bunăvoie aceste norme, şi noi – la rândul nostru – dăm dovadă de înţelepciune şi arătăm că îl iubim.