Salt la conţinut

Salt la cuprins

 SUBIECTUL DE COPERTĂ

Povestea neştiută a creaţiei

Povestea neştiută a creaţiei

MILIARDE de oameni au citit sau au auzit ce spune Biblia despre începutul universului. Relatarea biblică, veche de 3 500 de ani, începe cu bine-cunoscuta afirmaţie: „La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul”.

Mulţi oameni însă nu ştiu că liderii creştinătăţii, dar şi aşa-zişii creaţionişti şi fundamentalişti au denaturat relatarea biblică despre creaţie, emiţând pe această temă nenumărate ipoteze care nu au nicio legătură cu cele prezentate în Biblie. Interpretările lor intră în contradicţie şi cu ştiinţa. Deşi nu au o bază biblică, acestea i-au determinat pe mulţi să considere relatarea biblică o simplă alegorie.

Cu toate că Biblia prezintă o explicaţie foarte logică şi credibilă a modului în care a apărut universul, adevărata poveste a creaţiei rămâne, din nefericire, neştiută. În plus, explicaţia oferită de Biblie este în armonie cu descoperirile ştiinţifice. Da, relatarea biblică despre creaţie s-ar putea să vă surprindă în mod plăcut!

CREATORUL NECREAT

Relatarea biblică despre creaţie porneşte de la faptul că există o Fiinţă Supremă, un Dumnezeu Atotputernic, care a creat toate lucrurile. Cine este el şi care este natura sa? Biblia ne dezvăluie că el se deosebeşte net de zeităţile culturilor şi religiilor tradiţionale. El este Creatorul tuturor lucrurilor; cu toate acestea, majoritatea oamenilor ştiu prea puţine despre el.

 • Dumnezeu este o persoană, o fiinţă. El nu este o forţă impersonală, care rătăceşte fără noimă prin univers. El are gânduri, sentimente şi obiective.

 • Dumnezeu are putere şi înţelepciune infinite, ceea ce explică complexitatea evidentă în întreaga creaţie, îndeosebi în organismele vii.

 • Dumnezeu a creat toată materia. Prin urmare, este imposibil ca el să fie alcătuit din elementele fizice pe care el însuşi le-a creat. Natura lui este una spirituală, nonfizică.

 • Existenţa lui Dumnezeu nu are limite în timp. El a existat dintotdeauna şi va exista mereu. Prin urmare, nu a fost creat de nimeni.

 • Dumnezeu are un nume personal, folosit de mii de ori în Biblie, şi anume Iehova.

 • Iehova Dumnezeu îi iubeşte pe oameni şi îi pasă de ei.

 ÎN CÂT TIMP A CREAT DUMNEZEU UNIVERSUL?

Biblia afirmă că Dumnezeu a creat „cerurile şi pământul”. Această afirmaţie generală nu face însă nicio referire la perioada de timp în care a creat universul sau la metodele folosite. Dar ce se poate spune despre teoria creaţionistă potrivit căreia Dumnezeu a creat universul în şase zile literale, a câte 24 de ore? Această idee, respinsă vehement de mulţi oameni de ştiinţă, are la bază o înţelegere eronată a relatării biblice. Să analizăm ce spune în realitate Biblia.

Biblia nu confirmă ideile fundamentaliştilor şi ale creaţioniştilor, care susţin că zilele de creare au fost zile literale, a câte 24 de ore

 • Biblia nu confirmă ideile fundamentaliştilor şi ale creaţioniştilor, care susţin că zilele de creare au fost zile literale, a câte 24 de ore.

 • Biblia foloseşte frecvent termenul „zi” cu referire la diverse perioade de timp. În unele cazuri, aceste perioade au o durată neprecizată. În relatarea despre creaţie din cartea biblică Geneza, termenul „zi” este folosit cu acest sens.

 • Fiecare dintre cele şase zile de creare amintite în relatarea biblică ar fi putut dura mii de ani.

 • Când a început prima zi de creare, universul – inclusiv planeta noastră, pe care nu exista încă viaţă – fusese deja creat de Dumnezeu.

 • Cele şase zile de creare au fost, se pare, perioade lungi de timp în care Iehova Dumnezeu a pregătit pământul pentru a fi locuit.

 • Relatarea biblică despre creaţie nu este în dezacord cu concluziile ştiinţifice privind vârsta universului.

S-A FOLOSIT DUMNEZEU DE EVOLUŢIE?

Multe persoane care nu cred în Biblie acceptă teoria potrivit căreia organismele vii au apărut din substanţe chimice lipsite de viaţă în urma unor procese oarbe, necunoscute. Se presupune că, la un moment dat, a apărut un organism asemănător unei bacterii, capabil să se replice, din care s-au dezvoltat ulterior toate speciile existente azi. Aceasta ar lăsa să se înţeleagă că în definitiv fiinţa umană, de o complexitate uluitoare, a evoluat din bacterii.

Teoria evoluţiei este acceptată şi de mulţi care consideră Biblia cuvântul lui Dumnezeu. Ei cred că Dumnezeu a dat scânteia vieţii pe pământ, dar că apoi doar a supravegheat sau poate chiar a dirijat procesul evoluţiei. Biblia spune însă cu totul altceva.

Relatarea biblică despre creaţie nu intră în contradicţie cu observaţia ştiinţifică potrivit căreia în cadrul unei specii au loc variaţii

 • Potrivit Bibliei, Iehova Dumnezeu a creat toate speciile principale de plante şi animale, precum şi un bărbat şi o femeie perfecţi, înzestraţi cu conştiinţă de sine, cu capacitatea de a iubi, cu înţelepciune şi cu simţul dreptăţii.

 • În cadrul speciilor de animale şi de plante create de Dumnezeu s-au produs, evident, unele schimbări şi variaţii. În multe cazuri, formele de viaţă rezultate diferă mult unele de altele.

 • Relatarea biblică despre creaţie nu intră în contradicţie cu observaţia ştiinţifică potrivit căreia în cadrul unei specii au loc variaţii.

 CREAŢIA – DOVADA EXISTENŢEI UNUI CREATOR

Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, biologul britanic Alfred Russel Wallace era de acord cu teoria evoluţiei prin selecţie naturală emisă de Charles Darwin. Dar chiar şi acest evoluţionist celebru se pare că a declarat: „Cei care au ochi să vadă şi minţi deprinse să cugete observă în cele mai mici celule, în sânge, pe întregul pământ şi în tot universul stelar . . . dovada unei îndrumări inteligente şi conştiente, într-un cuvânt, a existenţei unei Minţi Supreme”.

Cu aproape 2 000 de ani înainte de epoca în care a trăit Wallace, Biblia declara deja următoarele: „Căci calităţile . . . nevăzute [ale lui Dumnezeu], da, puterea sa eternă şi dumnezeirea sa, se văd clar de la crearea lumii, deoarece sunt percepute prin lucrurile făcute” (Romani 1:20). Din când în când, merită să reflectaţi la complexitatea uluitoare din natură – de la un singur fir de iarbă la nenumăratele corpuri cereşti. Examinând creaţia, veţi putea observa amprenta unui Creator.

Dar poate că vă întrebaţi: Dacă există un Dumnezeu iubitor, care a creat toate lucrurile, de ce permite el suferinţa? Şi-a abandonat creaţia de pe pământ? Ce ne rezervă viitorul?. Biblia conţine multe alte relatări neştiute de majoritatea oamenilor – adevăruri adânc îngropate sub filozofii omeneşti şi ideologii religioase. Martorilor lui Iehova, editorii acestei reviste, le-ar face plăcere să vă ajute să examinaţi adevărul pur din Biblie şi să aflaţi mai multe despre Creator şi despre viitorul pe care îl are în vedere pentru creaţia sa umană.