Salt la conţinut

Salt la cuprins

 POTRIVIT BIBLIEI

Sănătate

Sănătate

Îl interesează pe Dumnezeu cum ne tratăm corpul?

„Să nu fii printre cei ce beau mult vin, printre cei ce nu se mai satură de carne.“ (Proverbele 23:20)

DE CE ARE IMPORTANŢĂ

Biblia nu este un manual de medicină şi nici nu conţine reguli privitoare la fiecare aspect al comportamentului nostru. Cu toate acestea, ne va fi util să înţelegem punctul de vedere al lui Dumnezeu referitor la sănătate, exprimat în Biblie.

CE SPUNE BIBLIA

Numeroase pasaje biblice dezvăluie ce simte Dumnezeu cu privire la modul în care ne tratăm corpul. De exemplu, Biblia condamnă excesele, cum ar fi consumul excesiv de mâncare şi de alcool, care au un efect nociv asupra organismului (Proverbele 23:20). Legea dată de Dumnezeu Israelului antic cuprindea unele măsuri prin care bolile puteau fi ţinute sub control sau, în unele cazuri, chiar prevenite. Legea conţinea şi reglementări concrete, privitoare la siguranţă ce aveau drept scop prevenirea accidentărilor (Deuteronomul 22:8). Fără îndoială, Biblia ne încurajează să avem grijă de corpul nostru şi să luăm măsuri rezonabile pentru a ne ocroti sănătatea.

 Potrivit Bibliei, de ce ne îmbolnăvim?

„Printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea.“ (Romani 5:12)

CE SPUN OAMENII

Mulţi consideră că bolile sunt pur şi simplu un capriciu al evoluţiei. Alţii cred că problemele noastre de sănătate sunt cauzate de forţe misterioase, precum spiritele rele.

CE SPUNE BIBLIA

Potrivit Bibliei, ne îmbolnăvim ca o consecinţă a răzvrătirii primilor oameni împotriva lui Dumnezeu (Romani 5:12). Înainte de a se răzvrăti, primii noştri părinţi, Adam şi Eva, s-au bucurat de o sănătate perfectă. Ei ştiau că, dacă întorceau spatele grijii iubitoare a lui Dumnezeu, aveau să moară (Geneza 2:16, 17). Cu toate acestea, ei au rupt cu bună ştiinţă prietenia cu Dumnezeu şi au pierdut perfecţiunea. *

Starea imperfectă, de după răzvrătire, a primilor noştri părinţi ne-a fost transmisă şi nouă. De aceea, oamenii continuă să se îmbolnăvească, în pofida tuturor eforturilor lor de a eradica bolile.

CE PUTEŢI FACE?

Biblia învaţă că, dacă ne împăcăm cu Dumnezeu respectând principiile sale înţelepte, ne vom bucura în viitor de sănătate perfectă pe un pământ transformat în paradis (Isaia 33:24). Dumnezeu promite că va înlătura suferinţa, boala şi moartea (Revelaţia 21:3, 4).

Descurajează Biblia căutarea de tratamente medicale?

„Nu oamenii sănătoşi au nevoie de doctor, ci bolnavii.“ (Matei 9:12)

CE SPUN OAMENII

Unii promovează, în locul tratamentelor medicale, vindecarea spirituală (numită şi vindecare prin credinţă).

CE SPUNE BIBLIA

În timpurile biblice, Dumnezeu le-a permis slujitorilor săi să apeleze la persoane cu pregătire medicală (Geneza 38:28; Coloseni 4:14). Nu există niciun pasaj biblic care să lase să se înţeleagă că Dumnezeu nu ar fi fost de acord cu folosirea plantelor medicinale, a alifiilor, a unor regimuri alimentare sau a altor tratamente medicale. De fapt, Isus a recunoscut că „nu oamenii sănătoşi au nevoie de doctor, ci bolnavii“ (Matei 9:12).

Cu toate acestea, Biblia nu încurajează îngrijirea sănătăţii prin orice fel de metode. De pildă, Biblia nu susţine vindecarea prin credinţă practicată în prezent. Totodată, tratamentele care implică spiritismul nu sunt aprobate de Dumnezeu (Galateni 5:19–21). Drept urmare, când boala se abate asupra noastră, în loc să recurgem la practici condamnate de Biblie, cel mai înţelept ar fi să căutăm prompt asistenţă medicală potrivită, dacă este disponibilă.

^ par. 10 În acest articol, folosim cuvintele „perfect“ şi „perfecţiune“ cu referire la starea de sănătate a primilor oameni creaţi de Dumnezeu, neafectată de boală şi de moarte.