Salt la conţinut

Salt la cuprins

Sfârşitul lumii — Nu aşa cum vi-l imaginaţi

Sfârşitul lumii — Nu aşa cum vi-l imaginaţi

SCENARIILE apocaliptice prezentate în paginile anterioare au mai multe lucruri în comun. Pe lângă faptul că sunt extrem de sumbre, ele se bazează pe speculaţiile oamenilor, iar capacitatea omului de a prezice viitorul nu este nici pe departe perfectă, cum bine ştim. În plus, supravieţuirea, dacă ar fi posibilă, ar fi o chestiune de şansă. Mai mult, locuitorii unei lumi postapocaliptice ar duce o adevărată luptă să rămână în viaţă.

În schimb, imaginea pe care o înfăţişează Biblia cu privire la viitor este una luminoasă şi totodată credibilă. Biblia ne asigură că, într-adevăr, va avea loc o mare schimbare şi că supravieţuirea le este garantată tuturor celor care înfăptuiesc voinţa lui Dumnezeu. Biblia nu prezice că planeta noastră va fi făcută scrum şi nici că va deveni o bucată de gheaţă. Dimpotrivă, ea ne dă certitudinea că întreg pământul va fi transformat în paradis.

Multora le este totuşi greu să dea crezare acestor preziceri. Scepticii consideră fanteziste învăţăturile Bibliei referitoare la un mare necaz, la Armaghedon, la un mileniu şi la Paradis. Aceste concepte au constituit subiectul nenumărator discuţii, dezbateri şi interpretări în rândul teologilor. Însă teoriile lor se bat cap în cap. Referitor la timpul sfârşitului, scriitorul Bruce Robinson declară: „Probabil că textele teologice creştine cel mai greu de înţeles sunt cele scrise pe această temă“. Rezultatul? Confuzie.

Cu toate acestea, Scripturile nu sunt deloc greu de înţeles. Ele conţin mesajul lui Dumnezeu, iar el doreşte ca noi să ştim ce ne aşteaptă în viitor. Să analizăm în continuare câteva dintre întrebările cel mai frecvent puse, precum şi răspunsul oferit de Biblie. Dacă doriţi informaţii suplimentare, puteţi solicita cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicată de Martorii lui Iehova.

 Vor fi distruse planeta noastră şi familia umană?

„Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el.“ (Psalmul 37:29)

Îşi vor pierde viaţa unii oameni?

„Cei drepţi vor locui pe pământ şi cei ireproşabili vor rămâne pe el. Dar cei răi vor fi nimiciţi de pe pământ, iar cei neloiali vor fi smulşi de pe el.“ (Proverbele 2:21, 22)

A luat măsuri Dumnezeu în trecut împotriva celor răi?

Dumnezeu „nu s-a reţinut să pedepsească o lume veche, ci l-a păstrat pe Noe, un predicator al dreptăţii, împreună cu alţi şapte, când a adus potopul peste o lume de oameni lipsiţi de pietate, şi, . . . prefăcând în cenuşă oraşele Sodoma şi Gomora, le-a condamnat, dându-le celor lipsiţi de pietate un exemplu cu privire la lucrurile viitoare“ (2 Petru 2:5, 6).

Putem şti data când va avea loc judecata divină?

„Ziua şi ora aceea nimeni nu le ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Fiindcă, aşa cum au fost zilele lui Noe, aşa va fi şi prezenţa Fiului omului. Căci, aşa cum erau oamenii în zilele acelea dinainte de potop: mâncau şi beau, bărbaţii se căsătoreau şi femeile erau date în căsătorie, până în ziua în care a intrat Noe în arcă, şi n-au dat atenţie până a venit potopul şi i-a măturat pe toţi, aşa va fi şi prezenţa Fiului omului.“ (Matei 24:36–39)

Există vreun indiciu că sfârşitul va veni în curând?

„În zilele din urmă vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face faţă. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, aroganţi, trufaşi, blasfematori, neascultători de părinţi, nerecunoscători, neloiali, fără afecţiune naturală, refractari la orice acord, calomniatori, fără stăpânire de sine, cruzi, neiubitori de bine, trădători, încăpăţânaţi, umflaţi de mândrie, mai degrabă iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de devoţiune sfântă, dar negându-i puterea.“ (2 Timotei 3:1–5)

Ce viitor vor avea oamenii pe pământ?

Dumnezeu „va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut“ (Revelaţia 21:4).

Dumnezeu „va şterge orice lacrimă din ochii lor“

Deşi nu ne dezvăluie toate detaliile privitoare la viitor, Scripturile ne dau asigurarea că omenirea nu este sortită pieirii. Ne aşteaptă un viitor grandios, care depăşeşte cu mult imaginaţia noastră. Puteţi avea încredere deplină că ceea ce a promis Iehova Dumnezeu va şi realiza.