Salt la conţinut

Salt la cuprins

De discutat în familie

De discutat în familie

De discutat în familie

Ce diferenţe există între cele două imagini?

Puteţi identifica cele trei diferenţe dintre imaginea A şi imaginea B? Scrieţi răspunsurile în spaţiile de mai jos şi coloraţi imaginile.

INDICIU: Citiţi Exodul 25:23, 30, 31, 37; 30:1–7; Leviticul 24:5, 6.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Care imagine este corectă: imaginea A sau imaginea B?

DE DISCUTAT:

Ce trebuiau să facă preoţii înainte de a sluji la tabernacol?

INDICIU: Citiţi Exodul 30:17–21.

Cât de important este să fii curat dacă vrei să bucuri inima părinţilor şi a lui Iehova? Pe lângă curăţenia fizică, în ce alte privinţe putem fi curaţi?

INDICIU: Citiţi 1 Corinteni 6:9–11; 2 Corinteni 7:1.

ACTIVITATE ÎN FAMILIE:

Fiecare membru al familiei trebuie să facă cercetări despre „Locul Sfânt“ din tabernacol (Evrei 9:2). Apoi reuniţi-vă şi împărtăşiţi-le celorlalţi o informaţie nouă pe care aţi aflat-o în urma cercetărilor.

INDICIU: Citiţi Psalmii 119:105; 141:2; Matei 4:4; Ioan 4:34; Revelaţia 8:4.

Colecţionaţi şi învăţaţi

Decupaţi, îndoiţi şi păstraţi

FIŞĂ CU SUBIECT BIBLIC 9 IEREMIA

ÎNTREBĂRI

A. Care au fost cele patru cărţi biblice scrise de Ieremia?

B. Adevărat sau fals: Ieremia a rămas celibatar.

C. Completaţi afirmaţia lui Ieremia: „În inima mea [Cuvântul lui Dumnezeu] a fost ca un . . .“ (Ieremia 20:9)

[Tabel]

4026 î.e.n. Crearea lui Adam

A trăit în secolul al VII-lea î.e.n.

1 e.n.

98 e.n. Scrierea ultimei cărţi biblice

[Harta]

A locuit în Ierusalim. A călătorit până la fluviul Eufrat şi până în Egipt (Ieremia 13:1–9; 43:8–13)

Ierusalim

Eufrat

EGIPT

IEREMIA

DESCRIERE

A fost ales ca profet înainte de naşterea sa (Ieremia 1:1–5). Ieremia i-a slujit lui Dumnezeu cu fidelitate peste 65 de ani. Deşi Ieremia se simţea fără experienţă şi îi era teamă să vorbească, Iehova i-a spus: „Să nu-ţi fie frică . . ., căci «eu sunt cu tine ca să te scap»“ (Ieremia 1:6–8).

RĂSPUNSURI

A. 1 şi 2 Regi, Ieremia şi Plângerile.

B. Adevărat (Ieremia 16:1–4).

C. „. . . foc mistuitor închis în oasele mele“ (Ieremia 20:9).

Popoare şi ţări

5. Mă numesc Geoffrey. Am nouă ani şi locuiesc în Fiji. Ştiţi cam câţi Martori ai lui Iehova sunt în Fiji? Să fie 500, 2 500 sau 10 500?

6. Ce bulină arată unde locuiesc eu? Încercuiţi-o, apoi desenaţi o bulină care să indice unde locuiţi voi şi vedeţi ce distanţă ne desparte.

A

B

C

D

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare.

● Răspunsurile se află la pagina 27

RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 30, 31

1. Numărul lămpilor lampadarului.

2. Numărul pâinilor de prezentare.

3. Coarnele care ies din altarul pentru arderea tămâiei.

4. A.

5. 2 500.

6. D.