Salt la conţinut

Salt la cuprins

O lume fără terorism — Când?

O lume fără terorism — Când?

 O lume fără terorism — Când?

„TREBUIE să luptăm . . . pentru inima şi mintea oamenilor.“ La această concluzie s-a ajuns în urma unui studiu de 20 de ani asupra profilului psihologic al unor indivizi catalogaţi drept terorişti.

Dar ce poate schimba inima şi mintea unor oameni care au fost implicaţi profund în activităţi violente, la baza cărora stătea setea de răzbunare?

O carte ce poate influenţa inima

În anii ’90, Hafeni a început să-şi examineze convingerile religioase şi a hotărât să facă rost de o Biblie. Hafeni spune: „M-am apucat să citesc evangheliile [cărţile biblice scrise de Matei, Marcu, Luca şi Ioan], care prezintă viaţa lui Isus. M-a atras imediat personalitatea lui, dar şi bunătatea şi imparţialitatea cu care i-a tratat el pe oameni. Toate acestea mi-au mişcat inima“.

Hafeni povesteşte că, în timp ce citea din Biblie, un pasaj l-a trezit complet la realitate: versetele 34 şi 35 din capitolul 10 al cărţii Faptele. Aici citim: „Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice naţiune, omul care se teme de el şi practică dreptatea este primit de el“.

 „Am tras concluzia că de vină pentru naţionalism şi prejudecăţi rasiale sunt oamenii. Şi am ajuns să înţeleg că mesajul Bibliei poate schimba gândirea cuiva şi că cel mai important lucru în viaţă este să ai aprobarea lui Dumnezeu. E mai important decât să lupţi pentru un trib sau pentru o rasă“, conchide Hafeni.

Joseba, citat în articolul anterior, fusese în fruntea unui mic grup de comando ce plănuia să arunce în aer un sediu al poliţiei. „Înainte de a ne duce la îndeplinire planul însă, am fost arestat şi am stat doi ani la închisoare“, spune Joseba. Ulterior, Luci, soţia lui, a început să studieze Biblia cu Martorii lui Iehova. Cu timpul, şi Joseba s-a alăturat discuţiilor biblice.

El continuă: „Pe măsură ce învăţam mai multe despre Isus îmi doream tot mai mult să fiu ca el. Una dintre afirmaţiile lui m-a mişcat profund: «Toţi cei care iau sabia de sabie vor pieri». Eram convins că aşa era“ (Matei 26:52). Joseba recunoaşte: „Asasinând pe cineva nu faci decât să stârneşti ura şi dorinţa de răzbunare a membrilor familiei celui ucis. Violenţa aduce doar suferinţă, în niciun caz o lume mai bună“. Joseba a început să facă schimbări în modul său de gândire.

Atât Hafeni, cât şi Joseba au constatat din proprie experienţă că învăţăturile Bibliei ne pot influenţa profund viaţa. Potrivit Bibliei, „cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic“ şi poate discerne „intenţiile inimii“ (Evrei 4:12). Cuvântul lui Dumnezeu i-a ajutat pe mulţi să-şi schimbe modul de gândire şi de acţiune. Dar există vreo dovadă că cei ce pun în practică învăţăturile Bibliei se bucură de unitate la nivel mondial?

O fraternitate bazată pe iubire

Când a început să asiste la întrunirile Martorilor lui Iehova, Hafeni a remarcat armonia  dintre oameni de diferite rase. „Era absolut uluitor să stau în compania unor albi“, mărturiseşte el. „N-am crezut niciodată că îi voi spune unui alb «frate». Asta era o dovadă în plus că Martorii sunt religia adevărată, căci în mijlocul lor vedeam unitatea după care am tânjit atâta vreme şi iubirea ce depăşea graniţele rasiale.“

Isus a prezis că adevăraţii continuatori ai săi aveau să fie identificaţi pe baza ‘iubirii dintre ei’ (Ioan 13:34, 35). El a refuzat să se implice în conflicte politice şi chiar le-a spus discipolilor săi: „Nu faceţi parte din lume“ (Ioan 6:15; 15:19; Matei 22:15–22). De fapt, iubirea şi neutralitatea au fost şi rămân semnele distinctive ale adevăratului creştinism.

Învăţăturile lui Isus transpuse în fapte

Dar cum poate iubirea să supravieţuiască forţelor dezbinatoare ce alimentează terorismul? Când chestiunile politice cauzează ostilităţi, loialitatea faţă de rasă, naţiune sau origine etnică învrăjbeşte oameni şi naţiuni.

De pildă, în 1914, studentul Gavrilo Princip, mânat de sentimente de mândrie etnică, l-a asasinat pe arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungariei. Princip făcea parte dintr-o organizaţie secretă numită Mâna Neagră, care, pentru a-şi atinge obiectivele, prefera „acţiunile revoluţionare în locul celor culturale“, cum se arăta în manifestul ei. Asasinatul a împins naţiuni aşa-zis creştine într-un război de proporţii, numit ulterior Primul Război Mondial, în care milioane de soldaţi au murit susţinând că-l urmează pe Isus, ‘Prinţul Păcii’ (Isaia 9:6).

După ce războiul s-a încheiat, Harry Emerson Fosdick, un cleric renumit, i-a criticat pe conducătorii care se declarau creştini pentru că nu şi-au învăţat enoriaşii să-l urmeze pe Isus. „Am născut oameni pentru război“, scria el. „Am făcut din oamenii de război eroii noştri şi chiar în bisericile noastre am înălţat stindardul de luptă.“ Fosdick a concluzionat: „Din aceeaşi gură au ieşit laude Prinţului Păcii, precum şi îndemnul la luptă“.

În schimb, un studiu de sociologie publicat în 1975 făcea următoarea afirmaţie: „De la începutul secolului, Martorii lui Iehova şi-au menţinut în mod constant poziţia de «neutralitate creştină» nonviolentă atât pe parcursul celor două războaie mondiale, cât şi în timpul ciocnirilor militare care au urmat în perioada «Războiului Rece»“. Chiar dacă Martorii au fost trataţi cu cruzime şi aruncaţi în închisoare, ei „nu au ripostat niciodată în mod violent“. Studiul concluziona: „Învăţăturile Martorilor  lui Iehova izvorăsc din convingerea lor că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu“.

Valoarea aplicării învăţăturilor biblice

Un fost prim-ministru al Belgiei a primit de la un vecin o carte despre viaţa lui Isus, intitulată Cel mai mare om care a trăit vreodată *. Impresionat de cele citite, el i-a scris vecinului următoarele: „Dacă oamenii ar acorda mai multă atenţie mesajului Evangheliei şi ar pune în practică principiile enunţate de Isus Cristos, lumea ar fi cu totul alta“.

El a adăugat: „Nu am mai avea nevoie de un consiliu de securitate, nu ar mai exista atacuri teroriste, iar violenţa ar fi interzisă pe tot globul“. Dar el a concluzionat: „În opinia mea, aceasta este o utopie“. Aşa să fie oare? Chiar şi în prezent, în mijlocul acestei lumi violente, Biblia a ajutat multe persoane din diverse medii să renunţe la violenţă şi să-şi învingă resentimentele acumulate de-a lungul a decenii în care au fost martore la vărsări de sânge nejustificate.

Aşa cum s-a menţionat în primul articol, Andre a fost la un pas de moarte când o bombă a curmat viaţa mai multor prieteni de-ai lui. Bomba fusese plasată de o grupare militantă. Mai târziu, Andre a aflat că Biblia ne sfătuieşte ‘să ne iertăm cu mărinimie’ şi a aplicat acest sfat (Coloseni 3:13). Hafeni, care la câţiva ani după atacul cu bombă a devenit membru al acelei grupări, a aplicat şi el principiile biblice şi a renunţat la violenţă (Psalmul 11:5). În prezent, amândoi sunt Martori şi lucrează împreună în cadrul biroului de traducere al Martorilor lui Iehova dintr-o ţară africană.

Un viitor sigur

Milioane de oameni de pe întregul glob constată că studierea Bibliei le clădeşte încrederea în viitor. Într-o zi, Andre îi arăta unui vecin promisiunea biblică despre o lume nouă şi dreaptă (Isaia 2:4; 11:6–9; 65:17, 21–25; 2 Petru 3:13). Deodată, nişte soldaţi cu arme automate au înconjurat casa şi i-au ordonat lui Andre să iasă. După ce i-au pus mai multe întrebări, au aflat că Andre îi învăţa pe oameni din Biblie şi că locatarul îl aprecia mult. Ca urmare, soldaţii au plecat.

Andre tocmai îi spusese bărbatului că Dumnezeu va interveni pentru a schimba lucrurile, aşa cum a făcut şi în zilele lui Noe, când ‘pământul era plin de violenţă’ (Geneza 6:11). Dumnezeu a distrus acea lume într-un potop de proporţii mondiale şi i-a salvat pe Noe şi pe familia lui, care iubeau pacea. Isus a spus: „Aşa cum au fost zilele lui Noe, aşa va fi şi prezenţa Fiului omului“ (Matei 24:37–39).

Isus, ‘Fiul omului’, este Conducătorul pus de Dumnezeu în fruntea unui guvern ceresc numit Regatul lui Dumnezeu. În curând, Isus va conduce armatele cereşti ale lui Dumnezeu pentru a înlătura violenţa de pe pământ (Luca 4:43). În calitate de Rege ceresc, el va aduce „belşug de pace“ şi îşi „va elibera [supuşii] de asuprire şi de violenţă“ (Psalmul 72:7, 14).

Atunci toţi cei care iubesc dreptatea şi se supun acestui Rege ceresc vor trăi pe un pământ transformat în paradis, în care va domni pacea (Luca 23:42, 43). Biblia ne promite: „Munţii vor aduce pace poporului, ca şi dealurile, prin dreptate“ (Psalmul 72:1–3, Cornilescu, 1996).

V-ar plăcea să trăiţi în lumea condusă de acest Rege? Doar în acea lume nu va mai exista terorism.

[Notă de subsol]

^ par. 20 Publicată de Martorii lui Iehova.

[Text generic pe pagina 7]

Atât Hafeni, cât şi Joseba au constatat din proprie experienţă că învăţăturile Bibliei ne pot influenţa profund viaţa

[Text generic pe pagina 9]

„Dacă oamenii ar acorda mai multă atenţie mesajului Evangheliei şi ar pune în practică principiile enunţate de Isus Cristos, lumea ar fi cu totul alta. . . . Nu am mai avea nevoie de un consiliu de securitate, nu ar mai exista atacuri teroriste, iar violenţa ar fi interzisă pe tot globul.“ (Un fost prim-ministru al Belgiei)

[Legenda fotografiei de la pagina 8]

Hafeni şi Andre au reuşit să cultive o iubire autentică în urma aplicării principiilor biblice