Salt la conţinut

Salt la cuprins

De discutat în familie

De discutat în familie

 De discutat în familie

Ce diferenţe există între cele două imagini?

Puteţi identifica cele trei diferenţe dintre imaginea A şi imaginea B? Scrieţi mai jos răspunsurile şi coloraţi imaginile.

INDICIU: Citiţi Exodul 25:10–22.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Care imagine este cea corectă: A sau B?

DE DISCUTAT:

Ce reprezenta arca legământului pentru israeliţi?

INDICIU: Citiţi Exodul 25:22; Leviticul 16:2.

Ce era mai important decât prezenţa arcei?

INDICIU: Citiţi Iosua 7:1–6, 11, 12.

Cât de importantă este ascultarea dacă vrei să le fii plăcut părinţilor şi lui Iehova?

INDICIU: Citiţi 1 Samuel 15:22, 23; Efeseni 6:1–3.

ACTIVITATE ÎN FAMILIE:

Fiecare membru al familiei să facă cercetări despre arca legământului. Apoi, când vă reuniţi ca familie, împărtăşiţi-le celorlalţi membri informaţiile aflate. Aţi putea căuta, de pildă, ce obiecte au fost păstrate în arcă de-a lungul timpului. Desenaţi-le şi discutaţi despre importanţa lor.

INDICIU: Citiţi Evrei 9:4.

Cum trebuia să fie purtată arca? Ce s-a întâmplat când David nu a respectat instrucţiunile date de Iehova privitor la transportarea arcei?

INDICIU: Citiţi Exodul 37:5; 1 Cronici 13:7, 9–14; 15:12–15.

 Colecţionaţi şi învăţaţi

Decupaţi, îndoiţi şi păstraţi

FIŞĂ CU SUBIECT BIBLIC 6 ABEL

ÎNTREBĂRI

A. Cine l-a omorât pe Abel?

B. Cum a privit Iehova spre Abel şi spre ofranda lui?

C. Completaţi spaţiul liber. Abel a fost ․․․․․.

[Tabel]

4026 î.e.n. Crearea lui Adam

A trăit în anii 3900 î.e.n.

1 e.n.

98 e.n. Scrierea ultimei cărţi biblice

[Harta]

A trăit în afara grădinii Edenului

Grădina Edenului?

ABEL

DESCRIERE

A fost al doilea fiu al lui Adam şi al Evei, fiind primul om al credinţei menţionat în Biblie. Abel a dovedit că a căutat favoarea lui Dumnezeu oferindu-i o jertfă plăcută. Deşi Biblia nu consemnează nicio declaraţie a lui Abel, el şi credinţa sa rămân un exemplu pentru noi (Geneza 4:1–11; Evrei 11:4).

RĂSPUNSURI

A. Fratele lui, Cain (1 Ioan 3:11, 12).

B. „Cu plăcere“ (Geneza 4:4).

C. păstor (Geneza 4:2).

Popoare şi ţări

5. Suntem Dean şi Jennifer şi avem 10 şi 7 ani. Locuim în Australia. Ştiţi cam câţi Martori ai lui Iehova sunt în Australia? Să fie 36 400, 63 400 sau 93 400?

6. Ce bulină arată unde locuim noi? Încercuiţi-o, apoi desenaţi o bulină care să indice unde locuiţi voi şi vedeţi ce distanţă ne desparte.

A

B

C

D

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

● Răspunsurile se află la pagina 15

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 30 ŞI 31

1. Drugii şi inelele.

2. Aripile heruvimilor.

3. Feţele heruvimilor.

4. B.

5. 63 400.

6. C.