Salt la conţinut

Salt la cuprins

De ce este important cum vorbim

De ce este important cum vorbim

 Potrivit Bibliei

De ce este important cum vorbim

După o conversaţie politicoasă cu o doamnă în vârstă, primul-ministru, neştiind că microfonul este încă pornit, spune despre femeie că e fanatică şi îi reproşează staffului său că nu a ţinut-o la distanţă. Ţara este şocată de cuvintele premierului. Reputaţia lui este iremediabil pătată. La numai opt zile de la incident, el pierde cursa electorală pentru un nou mandat.

NICIUN om nu-şi poate stăpâni în mod perfect limba (Iacov 3:2). Cu toate acestea, situaţia prezentată mai sus demonstrează cât de importante sunt cuvintele noastre. De modul în care vorbim depind reputaţia, cariera şi chiar succesul sau eşecul nostru în relaţiile cu alţii.

În plus, Biblia aseamănă modul în care ne exprimăm cu o fereastră spre eul nostru lăuntric, care dezvăluie cine suntem cu adevărat. Isus a spus: „Din plinătatea inimii vorbeşte gura“ (Matei 12:34). Întrucât cuvintele noastre reflectă sentimentele, gândurile şi emoţiile care ne conturează personalitatea, este important să ne analizăm cu atenţie vorbirea. Ne poate fi Biblia de folos în acest sens?

Cum puteţi face progrese în modul de a vorbi

Cuvintele se nasc din gânduri. Pentru a face progrese în vorbire, trebuie mai întâi să ne analizăm şi să ne corectăm gândirea. Să vedem în continuare ce influenţă poate avea aplicarea principiilor din Cuvântul lui Dumnezeu asupra gândurilor şi, implicit, asupra vorbirii noastre.

Umpleţi-vă inima cu lucruri bune. Biblia ne ajută să înţelegem ce sunt aceste lucruri bune: „Tot ce este adevărat, tot ce merită respect, tot ce este drept, tot ce este cast, tot ce merită să fie iubit, tot ce este vorbit de bine, dacă este vreo virtute şi dacă este vreun lucru demn de laudă, acestea să fie preocuparea voastră“ (Filipeni 4:8).

Aplicarea sfatului înţelept tocmai amintit ne va ajuta să înlăturăm gândurile nepotrivite. Să nu uităm că gândurile noastre sunt profund influenţate de ceea ce vedem şi citim. Prin urmare, pentru a evita gândurile negative şi necurate, trebuie să evităm influenţele negative. Aceasta presupune să respingem divertismentele violente şi obscene (Psalmul 11:5; Efeseni 5:3, 4). În acelaşi timp, trebuie să ne îndreptăm mintea spre lucruri pozitive, curate. Biblia poate fi de mare ajutor în această privinţă. Citiţi, de exemplu, Proverbele 4:20–27, Efeseni 4:20–32 şi Iacov 3:2–12. Punând în practică principiile din versetele menţionate, veţi putea face progrese în modul de a vorbi. *

Alegeţi-vă cu grijă cuvintele. În Proverbele 12:18 se spune: „Vorbirea necugetată a unui om este ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor este vindecare“. Dacă vă daţi seama că, prin cuvintele voastre, obişnuiţi să ‘străpungeţi’, sau să răniţi, sentimentele altora, ar fi bine să vă gândiţi înainte de a vorbi. Urmaţi sfatul excelent din Proverbele 15:28: „Inima celui drept se gândeşte ce să răspundă, dar gura celor răi împroaşcă lucruri rele“.

 Propuneţi-vă un obiectiv clar. Pe parcursul următoarei luni, fiţi hotărâţi să nu daţi glas primului lucru care vă trece prin minte, mai ales când sunteţi provocaţi. Meditaţi la versetele menţionate în acest articol şi faceţi un efort conştient ca să aveţi o vorbire înţeleaptă, calmă şi iubitoare (Proverbele 15:1–4, 23). Dar asta nu este totul.

Rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru ajutor. Unul dintre scriitorii Bibliei s-a rugat: „Fie ca vorbele gurii mele şi cugetarea inimii mele să fie plăcute înaintea ta, o, Iehova!“ (Psalmul 19:14). Spuneţi-i lui Iehova Dumnezeu că doriţi să vă folosiţi darul vorbirii într-un mod care să vă facă plăcuţi nu numai în ochii lui, ci şi în ochii altora. În Proverbele 18:20, 21 citim: „Omul se va sătura cu roadele buzelor lui. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii“.

Priviţi-vă în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia este asemenea unei oglinzi în care vă puteţi analiza îndeaproape (Iacov 1:23–25). De pildă, în timp ce meditaţi la următoarele trei principii biblice, întrebaţi-vă: „În ce măsură se reflectă aceste principii în vorbirea şi în reputaţia mea?“.

„Un răspuns blând îndepărtează furia, dar un cuvânt care provoacă durere stârneşte mânia.“ (Proverbele 15:1) Aveţi o vorbire blândă şi împăciuitoare?

„Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să le dea celor care-l aud ce este folositor.“ (Efeseni 4:29) Îi zideşte vorbirea voastră pe cei din jur?

„Vorbirea voastră să fie întotdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să-i răspundeţi fiecăruia.“ (Coloseni 4:6) Vă străduiţi, chiar şi în situaţii grele, să aveţi o vorbire plăcută?

Dacă vă aranjaţi după ce vă priviţi în oglindă, deveniţi mai prezentabili şi vă simţiţi mai bine. Aceleaşi foloase le veţi trage şi dacă veţi face progrese în vorbire după ce vă veţi privi în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu.

[Notă de subsol]

^ par. 9 Puteţi citi Biblia online pe site-ul www.watchtower.org.

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

● Ce dezvăluie vorbirea voastră? (Luca 6:45)

● Cum ar trebui să vorbiţi cu alţii? (Efeseni 4:29; Coloseni 4:6)

● Ce puteţi face pentru a vă îmbunătăţi modul de a vorbi? (Psalmul 19:14; Filipeni 4:8)

[Legenda fotografiei de la pagina 11]

Cuvintele noastre îşi pun amprenta asupra reputaţiei şi a relaţiilor noastre