Salt la conţinut

Salt la cuprins

Este greşit să-ţi schimbi religia?

Este greşit să-ţi schimbi religia?

 Potrivit Bibliei

Este greşit să-ţi schimbi religia?

Când Avtar a început să studieze Biblia, rudele ei, adepţi ai sikhismului, s-au supărat foarte tare. „În ţara mea, dacă-ţi schimbi religia eşti marginalizat. Până şi numele noastre au semnificaţie religioasă. A-ţi schimba religia înseamnă a te renega şi a-ţi dispreţui familia“, spune Avtar.

AVTAR a devenit Martoră a lui Iehova. Oare a greşit schimbându-şi religia? Poate şi voi gândiţi asemenea rudelor ei. Probabil socotiţi că religia este strâns legată de istoria familiei şi de tradiţiile ei şi, prin urmare, nu trebuie schimbată.

Într-adevăr, e important să ne onorăm familia. Biblia ne îndeamnă: „Ascultă-l pe tatăl tău, din care te-ai născut“ (Proverbele 23:22). Însă mult mai important este să ne străduim să aflăm adevărul despre Creatorul nostru şi despre scopul său (Isaia 55:6). Este posibil acest lucru? Dacă da, cât de important este pentru voi să aflaţi adevărul despre Dumnezeu?

În căutarea adevărului religios

Religiile lumii predau învăţături contradictorii. Este logic, aşadar, că nu toate aceste învăţături sunt adevărate. Drept urmare, aşa cum spune Biblia, mulţi oameni „au zel pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoştinţei exacte“ (Romani 10:2). Totuşi, în armonie cu cuvintele apostolului Pavel consemnate în 1 Timotei 2:4, Dumnezeu doreşte „ca orice fel de oameni . . . să ajungă la cunoştinţa exactă a adevărului“. Dar cum se poate dobândi această cunoştinţă exactă?

Să ne gândim la câteva motive pentru a studia Biblia. Iată ce a scris Pavel sub inspiraţie divină: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe“ (2 Timotei 3:16). În cercetările voastre, asiguraţi-vă mai întâi dacă afirmaţia pe care o face Biblia despre sine este corectă. Convingeţi-vă singuri de înţelepciunea-i fără egal şi verificaţi exactitatea ei istorică şi profeţiile împlinite.

În loc să spună că toate religiile duc la Dumnezeu, Biblia îşi îndeamnă cititorii să nu creadă tot ce aud, ci ‘să verifice declaraţiile inspirate ca să vadă dacă provin de la Dumnezeu’ (1 Ioan 4:1). De pildă, orice învăţătură ce provine realmente de la Dumnezeu trebuie să reflecte personalitatea sa, inclusiv iubirea, calitatea lui definitorie (1 Ioan 4:8).

Biblia ne dă asigurarea că Dumnezeu doreşte ‘să-l găsim’ (Faptele 17:26, 27). Întrucât Creatorul nostru vrea să căutăm adevărul, nu poate fi nimic greşit în a acţiona în virtutea dovezilor  pe care le găsim — chiar dacă aceasta ar însemna să ne schimbăm religia. Dar ce putem spune despre problemele pe care le-ar putea genera o asemenea schimbare?

Loialitatea faţă de familie şi schimbarea religiei

Când îşi schimbă religia, oamenii ar putea decide să nu mai participe la unele ritualuri sau sărbători religioase. Nu e de mirare, aşadar, că în sânul familiei ar putea apărea tensiuni. Isus chiar a avertizat asupra acestui lucru, spunându-le continuatorilor săi: „Am venit să fac dezbinare: fiul împotriva tatălui, fiica împotriva mamei şi nora împotriva soacrei“ (Matei 10:35). A vrut Isus să spună că învăţăturile biblice au menirea de a cauza disensiuni în familie? Nicidecum. În realitate, el a prezis ce s-ar putea întâmpla când unele rude reacţionează negativ deoarece un membru al familiei a adoptat alte convingeri religioase.

Prin urmare, ar trebui evitate cu orice preţ conflictele în familie? E-adevărat, Biblia îi îndeamnă pe copii să asculte de părinţi, iar pe soţii să se supună autorităţii soţului (Efeseni 5:22; 6:1). Cu toate acestea, ea le porunceşte celor ce-l iubesc pe Dumnezeu ‘să asculte mai mult de Dumnezeu ca stăpânitor decât de oameni’ (Faptele 5:29). Prin urmare, loialitatea faţă de Dumnezeu ne va determina să luăm uneori decizii care s-ar putea să nu fie pe placul tuturor membrilor familiei.

Deşi Biblia face o distincţie clară între învăţăturile adevărate şi cele false, Dumnezeu îi lasă fiecăruia libertatea de a alege între acestea (Deuteronomul 30:19, 20). Nimeni nu ar trebui forţat să se închine lui Dumnezeu într-un mod pe care-l consideră nepotrivit sau să aleagă între religia lui şi familie. Oare duce studiul Bibliei la destrămarea familiei? Nicidecum. Biblia îi îndeamnă în schimb pe partenerii de căsătorie care practică religii diferite să nu se despartă (1 Corinteni 7:12, 13).

Puteţi să vă învingeţi temerile

Probabil că vă e teamă de reacţia cunoscuţilor la aflarea veştii că studiaţi Biblia cu Martorii lui Iehova. Mariamma povesteşte: „Părinţii mei se temeau că n-am să-mi pot găsi un soţ cumsecade care să se îngrijească de mine. Prin urmare, au încercat să mă împiedice să studiez Biblia“. Mariamma şi-a pus însă încrederea în Iehova Dumnezeu şi nu a întrerupt studiul (Psalmul 37:3, 4). Şi voi puteţi proceda la fel. În loc să vă fie teamă de ce vi s-ar putea întâmpla, gândiţi-vă la foloase. Mesajul Bibliei schimbă în bine viaţa şi personalitatea multora. Oamenii învaţă să manifeste iubire neegoistă faţă de membrii familiei. Obiceiuri rele precum violenţa verbală şi fizică, consumul de droguri şi abuzul de alcool pot fi învinse (2 Corinteni 7:1). Biblia ne sfătuieşte să cultivăm calităţi de dorit precum loialitatea, cinstea şi hărnicia (Proverbele 31:10–31; Efeseni 4:24, 28). Vă îndemnăm să studiaţi învăţăturile Bibliei şi vă asigurăm că aplicarea lor vă va aduce foloase!

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

▪ De ce ar fi bine să vă examinaţi convingerile religioase? (Proverbele 23:23; 1 Timotei 2:3, 4)

▪ Cum puteţi identifica învăţăturile adevărate? (2 Timotei 3:16; 1 Ioan 4:1)

▪ Ar trebui să întrerupeţi studiul Bibliei din cauza opoziţiei din partea familiei? (Faptele 5:29)

[Text generic pe pagina 29]

Mesajul Bibliei schimbă în bine viaţa şi personalitatea multora

[Legenda fotografiei de la pagina 29]

Mariamma şi soţul ei