Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cum aţi răspunde?

Cum aţi răspunde?

 Cum aţi răspunde?

Unde s-a întâmplat?

1. În ce oraş a avut loc acest eveniment?

INDICIU: Citiţi Faptele 2:1–13.

Încercuiţi răspunsul pe hartă.

Atena

Ierusalim

Babilon

▪ Din ce regiune proveneau majoritatea discipolilor?

․․․․․

▪ De ce îşi băteau joc unii oameni de discipoli?

․․․․․

DE DISCUTAT:

Ce deosebiri şi asemănări există între acest eveniment şi cel menţionat în Geneza 11:1–9?

Din acest număr

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

PAGINA 4 Ce sentiment poate copleşi o persoană? 2 Corinteni 2:․․․

PAGINA 6 Ce poate realiza pacea lui Dumnezeu? Filipeni 4:․․․

PAGINA 28 Deşi unii au zel pentru Dumnezeu, ce le lipseşte? Romani 10:․․․

PAGINA 29 De cine trebuie să ascultăm? Faptele 5:․․․

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

Ce ştiţi despre judecătorul Otniel?

Citiţi Judecătorii 3:7–11 şi răspundeţi la următoarele întrebări.

2. ․․․․․

Din ce trib făcea parte?

INDICIU: Citiţi Iosua 15:17, 20.

3. ․․․․․

Din mâna cărui conducător i-a eliberat Otniel pe israeliţi?

4. ․․․․․

Adevărat sau fals: A trăit înaintea lui Moise.

DE DISCUTAT:

Ce exemplu demn de urmat a lăsat Caleb, unchiul lui Otniel?

INDICIU: Citiţi Numerele 14:6–9. Menţionaţi numele unei rude pe care o admiraţi şi explicaţi ce vă impresionează la ea.

▪ Răspunsurile se află la pagina 11

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. În Ierusalim (Faptele 2:5).

▪ Din Galileea (Faptele 2:7).

▪ Deoarece credeau că sunt beţi (Faptele 2:13).

2. Din tribul lui Iuda (Iosua 15:17, 20).

3. Din mâna lui Cuşan-Rişataim (Judecătorii 3:8).

4. Fals.