Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cum aţi răspunde?

Cum aţi răspunde?

 Cum aţi răspunde?

Unde s-a întâmplat?

1. Din ce loc s-a înălţat Isus la cer?

INDICIU: Citiţi Faptele 1:6–12.

Încercuiţi răspunsul pe hartă.

Muntele Carmel

Muntele Garizim

Muntele Măslinilor

Hebron

▪ Ce întrebare i-au pus discipolii lui Isus cu puţin înainte ca el să se înalţe la cer?

․․․․․

▪ Ce a spus Isus că vor face discipolii săi?

․․․․․

DE DISCUTAT:

Cum s-au împlinit cuvintele îngerilor consemnate în Faptele 1:11? Potrivit cu Faptele 1:8, ce aţi putea face pentru a lua parte la lucrarea încredinţată de Isus continuatorilor săi?

Din acest număr

Răspundeţi la aceste întrebări şi indicaţi ce verset (versete) lipseşte (lipsesc).

PAGINA 4 Cum este descris Ilie în Biblie? Iacov 5:․․․

PAGINA 7 Cu ce trebuie să trăiască omul? Matei 4:․․․

PAGINA 19 Cine ar putea fi mai apropiat decât un frate? Proverbele 18:․․․

PAGINA 20 Pentru ce anume este un timp fixat? Eclesiastul 3:․․․

Copii, căutaţi imaginile!

Căutaţi aceste imagini în revistă. Descrieţi cu propriile cuvinte ce se întâmplă în fiecare imagine.

Cine face parte din genealogia lui Isus?

Analizaţi indiciile prezentate. Citiţi versetele menţionate. Apoi scrieţi numele în spaţiile libere.

2. ․․․․․

INDICIU: În timpul domniei acestui rege, Hilchia a găsit „cartea legii lui Iehova, dată prin Moise“.

Citiţi 2 Cronici 34:1, 14.

3. ․․․․․

INDICIU: A fost primul guvernator al evreilor întorşi din Babilon în Israel.

Citiţi Hagai 1:14.

4. ․․․․․

INDICIU: A fost tâmplar.

Citiţi Matei 1:16; 13:55.

▪ Răspunsurile se află la pagina 14

 RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE DE LA P. 31

1. De pe Muntele Măslinilor.

▪ Ei l-au întrebat pe Isus când va restabili Regatul.

▪ Isus a spus că discipolii săi vor depune mărturie despre el până în cea mai îndepărtată parte a pământului.

2. Iosia (Matei 1:10).

3. Zorobabel (Matei 1:12).

4. Iosif (Matei 1:16).

[Provenienţa fotografiei de la pagina 31]

Cercul din mijloc: Oxford Scientific/photolibrary