Salt la conţinut

Salt la cuprins

Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu prin intermediul imaginilor?

Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu prin intermediul imaginilor?

 Potrivit Bibliei

Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu prin intermediul imaginilor?

„Am fost învăţat că imaginile mă ajută să mă simt mai aproape de Dumnezeu.“ (Mack)

„Casa noastră era plină de icoane. Credeam că lucrul acesta îi plăcea lui Dumnezeu.“ (Herta)

„Obişnuiam să ne închinăm în faţa anumitor imagini. Nu ne-am pus niciodată problema cum privea Dumnezeu acest lucru.“ (Sandra)

CUM vi se par aceste afirmaţii? Mulţi oameni împărtăşesc convingerea că reprezentările religioase îi ajută să i se închine lui Dumnezeu. Este corect acest punct de vedere? Cum priveşte Dumnezeu folosirea imaginilor în închinare? Să vedem ce se spune în Cuvântul său scris, Biblia.

Cum priveşte Dumnezeu folosirea imaginilor în închinare

Icoanele şi idolii sunt reprezentări, sau simboluri, a ceea ce constituie obiectul veneraţiei sau al închinării cuiva. Iată câteva exemple: cruci *, statuete, picturi sau orice altă imagine care înfăţişează un lucru din cer sau de pe pământ; şi drapelele pot fi obiecte de veneraţie.

Oamenii folosesc de mii de ani obiecte de cult. De aceea, în 1513 î.e.n., când a dat naţiunii Israel Cele zece porunci, Dumnezeu a arătat cât se poate de clar cum considera imaginile religioase. Iată ce i-a spus el naţiunii nou-formate: „Să nu-ţi faci chip cioplit sau imaginea vreunui lucru care este sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te pleci înaintea lor şi să nu te laşi convins să le slujeşti, fiindcă eu, Iehova, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu care pretinde devoţiune exclusivă“ (Exodul 20:4, 5).

Remarcaţi cele două aspecte ale acestei interdicţii divine: în primul rând, poporul nu trebuia să-şi facă imagini pe care să le folosească în închinare, iar în al doilea rând nu trebuia nici ‘să se plece înaintea lor’, adică să le slujească. Dar de ce a interzis Creatorul confecţionarea unor astfel de imagini? Un motiv pentru care este interzis să facem imagini ale lui Dumnezeu este că „niciun om nu l-a văzut vreodată pe  Dumnezeu“. Iehova nu are un corp fizic; el este spirit şi locuieşte în domeniul spiritual (Ioan 1:18; 4:24). Mai mult, un motiv pentru care este interzis să facem orice alt fel de imagini este că Dumnezeu pretinde „devoţiune exclusivă“. El a spus: „Gloria mea n-o voi da altuia, nici lauda mea chipurilor cioplite“ (Isaia 42:8). Prin urmare, este greşit să ne facem imagini pentru a le folosi ca ajutoare în închinare. Un conducător israelit pe nume Aaron l-a mâniat foarte tare pe Iehova când a făcut o astfel de imagine (Exodul 32:4–10).

De ce nu trebuie ‘să ne plecăm înaintea lor’?

Iată ce spune Biblia cu privire la idoli: „Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud“. Apoi dă un avertisment cât se poate de clar: „Ca ei vor ajunge cei care-i fac“ (Psalmul 115:4–8).

În plus, închinarea la idoli este un act de nedreptate. Să presupunem că îi faceţi un cadou scump copilului vostru. Cum v-aţi simţi dacă el l-ar lua şi apoi ar merge să-i mulţumească unui străin, ba chiar unui lucru neînsufleţit? Oare cum se simte Creatorul nostru şi Dătătorul vieţii când mulţumirile şi închinarea ce i se cuvin doar lui sunt aduse altora, inclusiv unor idoli neînsufleţiţi? (Revelaţia 4:11)

Gândiţi-vă, de asemenea, cât de înjositor este ca un om, creat după chipul lui Dumnezeu, să venereze un obiect neînsufleţit! (Geneza 1:27) Referindu-se la oamenii care făceau acest lucru, profetul Isaia a scris: „Ei se pleacă înaintea lucrării mâinilor omului, înaintea a ceea ce au făcut degetele lor. Omul pământean se înjoseşte, omul se umileşte şi tu [Iehova Dumnezeu] nu-i vei putea ierta“ (Isaia 2:8, 9).

Ceea ce face ca închinarea falsă să fie şi mai jignitoare la adresa lui Dumnezeu este faptul că, în realitate, ea constituie închinare la demoni, duşmanii lui Dumnezeu. Când l-au părăsit pe Iehova pentru a se închina idolilor, israeliţii „au adus jertfe demonilor, nu lui Dumnezeu“, se spune în Deuteronomul 32:17.

Însă ce se poate spune despre discipolii lui Isus Cristos din secolul I? Au venerat ei imagini sau le-au folosit ca ajutoare în închinare? Nicidecum! Iată ce a scris Ioan, unul dintre apostolii lui Isus: „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli!“ (1 Ioan 5:21). În cartea Early Church History to the Death of Constantine se menţionează: „Nimic nu putea fi mai dezgustător pentru primii creştinii decât închinarea la imagini!“.

Închinarea aprobată de Dumnezeu

Isus a spus: „Închinătorii adevăraţi i se vor închina Tatălui cu spirit şi cu adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl“ (Ioan 4:23). Într-adevăr, Dumnezeu vrea ca noi să-l cunoaştem: să ştim ce îi place şi ce nu îi place, care sunt normele sale şi care este scopul său cu privire la omenire (Ioan 17:3). Iar în acest sens ne-a pus la dispoziţie Biblia (2 Timotei 3:16). De asemenea, întrucât Dumnezeu „nu este departe de niciunul dintre noi“, ne putem ruga lui oricând, oriunde şi fără ajutorul imaginilor (Faptele 17:27).

„Când am intrat într-o Sală a Regatului a Martorilor lui Iehova, nu am văzut imagini folosite în închinare“, spune Sandra, ale cărei cuvinte au fost citate la începutul articolului. „Martorii mi-au arătat cu ajutorul Bibliei care sunt calităţile lui Dumnezeu şi ce pretinde el de la noi. Am învăţat cum trebuie să mă rog pentru ca el să mă asculte. Acum îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu şi simt că m-am apropiat mult de el.“ Sandra a aflat câtă înviorare şi eliberare aduc adevărurile biblice (Ioan 8:32). Şi voi puteţi simţi la fel!

[Notă de subsol]

^ par. 8 Vezi articolul „A murit Isus într-adevăr pe cruce?“, publicat în ediţia din aprilie 2006 a acestei reviste.

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

▪ De ce nu trebuie să folosim niciun fel de imagini în închinare? (Psalmul 115:4–8; 1 Ioan 5:21)

▪ Cum trebuie să ne închinăm adevăratului Dumnezeu? (Ioan 4:24)

▪ Cum puteţi afla adevărul despre Dumnezeu, şi ce foloase vă poate aduce acest lucru? (Ioan 8:32; 17:3)